Audi A6 Allroad (2500 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Документы соответствующие запросу: обслужива

Договор на брокерское обслуживание комиссионера относительно операций с ценными бумагами, фьючерсами, опционами, а также другими деривативами украинских эмитентов на биржевом рынке
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на брокерське обслуговування комісіонера щодо операцій з цінними паперами, ф’ючерсами, опціонами, а також іншими деривативами українських емітентів на біржовому ринку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Дополнительное соглашение о предоставлении услуг на срочном рынке к договору на брокерское обслуживание
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Додаткова угода про надання послуг на строковому ринку до договору на брокерське обслуговування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Додаткова угода про використання послуги «маржинальний рахунок» до договору на брокерське обслуговування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Додаткова угода про використання послуги «маржинальний рахунок» до договору на брокерське обслуговування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція для осіб, відповідальних за справний стан, технічне обслуговування і ремонт ліфтів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция для лиц, ответственных за исправное состояние, техническое обслуживание и ремонт лифтов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція оператора пральні самообслуговування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция оператора прачечной самообслуживания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція робітника з обслуговування в бані
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция рабочего по обслуживанию в бане
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція слюсаря аварійно-відбудовних робіт ремонтної групи з обслуговування мереж водопостачання та каналізації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция слесаря аварийно восстановительных работ ремонтной группы по обслуживанию сетей водоснабжения и канализации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція слюсаря з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціонування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція фахівця з технічного обслуговування медичної техніки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция специалиста по техническому обслуживанию медицинской техники
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на надання послуг з технічного обслуговування (ремонт виставкового обладнання, складання меблів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию (ремонт выставочного оборудования, сборка мебели)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на транспортне обслуговування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на транспортное обслуживание
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на оказание услуг бухгалтерского обслуживания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Угода про технічне обслуговування обладнання що поставляється на консигнацію
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на абонентное обслуживание оборудования
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на надання послуг з митного оформлення та транспортно-експедиторського обслуговування вантажів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор о предоставлении услуг по сервисному техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на техническое обслуживание принтеров и факсов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовой договор на обслуживание коммерческим банком доверительного общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий договір на обслуговування комерційним банком довірчого товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція робітника з обслуговування і ремонту будівель споруд і обладнання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция рабочего по обслуживанию и ремонту зданий сооружений и оборудования
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція обслуговуючого персоналу школи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция обслуживающего персонала школы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий підрядний договір на технічне обслуговування та ремонт ліфтів і диспетчерських систем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір підряду на розробку та обслуговування WEB-сайту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор подряда на разработку и обслуживание WEB-сайта
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про надання послуг з технічного обслуговування обладнання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор о предоставлении услуг по техническому обслуживанию оборудования
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на забезпечення надання послуг з обслуговування багатоквартирного будинку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на обеспечение предоставления услуг по обслуживанию многоквартирного дома
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Счет на техническое обслуживание автомобиля
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт выполненных работ по техническому обслуживанию автомобиля
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Попередній договір про укладання в майбутньому договору з надання інформаційно-консультаційного обслуговування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про надання послуг (абонентське обслуговування)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на абонентне обслуговування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Эксклюзивный договор об информационном обслуживании продавца
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Эксклюзивный договор об информационном обслуживании клиента
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція робітника з обслуговування та поточного ремонту будівель, споруд та обладнання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор об информационном обслуживании покупателя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор об информационно-консультационном обслуживании арендодателя физлица
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор об информационно-консультационном обслуживании арендодателя (юридического лица)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про технічне обслуговування та ремонт транспортного засобу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про інформаційно-довідкове обслуговування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на транспортне обслуговування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція електромонтера з обслуговування та ремонту пристроїв сигналiзацiї, централiзацiї та блокування 8-го розряду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція електромонтера з обслуговування та ремонту пристроїв сигналiзацiї, централiзацiї та блокування 7-го розряду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція електромонтера з обслуговування та ремонту пристроїв сигналiзацiї, централiзацiї та блокування 6-го розряду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція електромонтера з обслуговування та ремонту пристроїв сигналiзацiї, централiзацiї та блокування 5-го розряду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція електромонтера з обслуговування та ремонту пристроїв сигналiзацiї, централiзацiї та блокування 4-го розряду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція транспортувальника 2-го розряду (обслуговування механізмів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків 4-го розряду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків 3-го розряду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків 2-го розряду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція начальника центру обслуговування споживачів і продажу послуг
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция инженера по обслуживанию компьютерных систем технического отдела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция оператора по диспетчерскому обслуживанию лифтов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Виробнича інструкція слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування (ВБГО - внутрішньо будинкового газового обслуговування)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция слесаря по ремонту и обслуживанию оборудования 6-го разряда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция слесаря по ремонту и обслуживанию оборудования 5-го разряда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция слесаря по ремонту и обслуживанию оборудования 4-го разряда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция слесаря по ремонту и обслуживанию оборудования 3-го разряда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция слесаря по ремонту и обслуживанию оборудования 2-го разряда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция слесаря по ремонту и обслуживанию оборудования 1-го разряда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция начальника пункта технического обслуживания автотранспорта
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на здійснення медичного обслуговування працівників
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор-поручение на экспедиционо-транспортное обслуживание и перевозку грузов автомобильным транспортом в международном сообщении
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про обслуговування незалежних ресурсів Інтернет номерів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про маркетингове обслуговування (просування торгової марки товарів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на технічне обслуговування пожежної сигналізації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на технічне обслуговування комп'ютерної техніки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на виконання робіт з обслуговування та ремонту комп’ютерної та офісної техніки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про надання послуг (абонентське обслуговування)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про маркетингове обслуговування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на транспортно-експедиторське обслуговування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про сумісну діяльність, пов’язану з обслуговуванням пасажирів автомобільним транспортом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зразковий договір про обслуговування комерційним банком посередника, що надає послуги щодо розміщення приватизаційних майнових сертифікатів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на техническое обслуживание
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання договору-доручення на реєстраційне обслуговування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на технічне обслуговуванню пожежної сигналізації та системи сповіщення людей про пожежу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на технічне обслуговування принтерів та факсів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про надання послуг щодо ремонту та обслуговування авто
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на оказание услуг по таможенному оформлению и транспортно-экспедиторскому обслуживанию грузов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на абонентне обслуговування обладнання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Cоглашение о техническом обслуживании оборудования, поставляемого на консигнацию (договор поручения)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на услуги по транспортно-экспедиторскому обслуживанию
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на транспортне обслуговування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на технічне обслуговування та ремонт техніки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про інформаційно-довідкове обслуговування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про надання брокерського обслуговування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на технічне обслуговування та ремонт техніки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на інформаційно-довідкове обслуговування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на брокерське обслуговування
Добавлен: более года назад Страна: Украина

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>