Hyundai Coupe (2100 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір на забезпечення надання послуг з обслуговування багатоквартирного будинку

Договір на забезпечення надання послуг з обслуговування багатоквартирного будинку

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 1215     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір на забезпечення надання послуг з обслуговування багатоквартирного будинку Договор на обеспечение предоставления услуг по обслуживанию многоквартирного дома
Скачать Договір на забезпечення надання послуг з обслуговування багатоквартирного будинку бесплатно

 

ДОГОВІР

на забезпечення надання послуг з обслуговування багатоквартирного будинку

№ ______ по вул. __________________________

 

М.______________

______________р.

 

____________________________, надалі "Установа", в особі директора _________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

__________________________ голова Житлово-будівельного кооперативу № ___, іменований надалі "Замовник", що діє на підставі Статуту і від імені та в інтересах власників приміщень будинку № _____ по вул. ____________________, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього договору є:

1.1.1. Забезпечення надання послуг з утримання та ремонту спільного майна будинку № _____ по вул. _________________________ шляхом укладення угод в інтересах "Замовника", в тому числі: технічне обслуговування (утримання) загального майна; контроль за технічним станом загального майна шляхом проведення планових та позапланових технічних оглядів; підтримку в справності та працездатності, наладка та регулювання інженерних систем і вимірювальних приладів (внутрішньобудинкових мереж, за винятком газових, з кордоном експлуатаційної відповідальності - по стіні житлового будинку); ліфти; планово-попереджувальні ремонти загального майна; підготовка будинку і його інженерних мереж до сезонної експлуатації; санітарне утримання будинку та прибудинкових територій; вивіз сміття; цілодобове функціонування аварійно-диспетчерської служби. Перелік обов'язкових робіт наведено у Додатку 1.

1.1.2. Забезпечення власників комунальними послугами шляхом укладання договорів в інтересах власників приміщень, у тому числі: теплопостачання, електропостачання, холодне і гаряче водопостачання; водовідведення; обслуговування колективної антени (за додатковою угодою сторін).

1.1.3. Технічне обслуговування та ремонт майна власників (за додаткову оплату).

1.2. "Замовник" і власники передають, а "Установа" приймає такі функції:

1.2.1. Укладення договорів з підрядниками на надання житлово-комунальних послуг.

1.2.2. Отримання субсидій та коштів на оплату житлово-комунальних послуг пільгових категорій громадян.

1.2.3. Складання розрахунків та збір платежів з власників за житлово-комунальні послуги.

1.2.4. Здійснення контролю за внесенням власниками платежів за житлово-комунальні послуги.

1.2.5. Ведення особових рахунків власників для нарахування плати за житлово-комунальні послуги та особового рахунку для обліку збору та витрачання коштів накопичувального фонду на ремонт спільного майна будинку.

1.2.6. Здійснення технічного нагляду за якістю надання послуг, станом загального майна багатоквартирного будинку та контролю за витрачанням підрядником грошових коштів.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. "Установа" зобов'язується:

2.1.1. Гарантувати надання власникам послуг, що відповідають параметрам встановленої якості, безпечних для життя і здоров'я, що не завдають шкоди майну.

2.1.2. Забезпечувати виконання вимог щодо якісного утримання та ремонту спільного майна багатоквартирного будинку, визначеному цим договором та чинними нормативними документами в межах фактично одержаних обсягів фінансування, у тому числі: забезпечувати належний санітарний і технічний стан спільного майна в багатоквартирному будинку, вживати заходів, необхідні для запобігання аварій і витоків.

2.1.3. Вести окремий облік платежів, внесених власниками приміщень у багатоквартирному будинку № ___ по вул. ____________. Складати щомісячні звіти про витрачання коштів на ремонт будинку і після закінчення року - про витрачання всіх коштів, отриманих від власників. Своєчасно доводити до відома власника про зміну тарифів на послуги та про зміну якості послуг. За 30 днів до закінчення терміну дії цього Договору представляти повний звіт про виконання умов Договору.

2.1.4. Не допускається обмеження або припинення надання послуг добросовісним платникам.

2.2. "Установа" має право:

2.2.1. Надавати додаткові послуги і приймати від власника плату за надані послуги.

2.2.2. За погодженням з власником виробляти огляди технічного стану систем електро-, тепло-, водопостачання, каналізації для усунення аварії, огляду інженерного обладнання, приладів обліку і контролю в приміщенні власника, поставивши останнього повідомлені про дату і час огляду.

2.2.3. "Установа" має право відповідно до Правил надання комунальних послуг припиняти забезпечення надання послуг власникові у випадку прострочення оплати послуг.

2.3. "Замовник" і власники зобов'язуються:

2.3.1. Підтримувати загальне майно в належному стані, не допускаючи безгосподарного звернення.

2.3.2. Власник зобов'язується щомісячно вносити плату за отримані послуги не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим.

2.4. "Замовник" і власники мають право:

2.4.1. Власник має право на отримання послуг встановленої якості, безпечних для його життя і здоров'я, що не завдають шкоди його майну.

2.4.2. Власник має право не проводити оплату послуг на час перерв понад норми, встановлені Правилами надання комунальних послуг.

2.4.3. Власник має право на зниження розміру плати у разі неякісних послуг відповідно до Правил надання комунальних послуг.

2.4.4. Вимагати від "Установи" відшкодування в повному обсязі збитків і шкоди, заподіяної життю, здоров'ю або майну внаслідок недоліків у наданні послуг, а також моральної шкоди у розмірі та порядку, що визначаються відповідно до законодавства.

2.4.5. "Замовник" має право контролювати: виконання "Установою" його зобов'язань за Договором; витрачання грошових коштів; брати участь у комісії з приймання ремонтних робіт.

2.4.6. "Замовник" має право отримати копії договорів "Установи", укладених ним з постачальниками на підставі даного Договору.

2.4.7. "Замовник" має право за рішенням загальних зборів встановлювати розмір плати на ремонт спільного майна.

2.5. У разі невиконання зобов'язань за цим договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

 

3. ПЛАТЕЖІ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. Ціна договору визначається як сума плати власника за утримання, поточний ремонт і комунальні послуги.

3.2. Розмір плати визначається відповідно до встановлених тарифними ставками, з урахуванням загальної площі приміщення, інших кількісних і якісних характеристик будинку, чисельності сім'ї власника, кількості зареєстрованих і проживаючих громадян, нормативів споживання послуг (якщо немає приладів обліку), обсягу їх споживання (при наявності приладів обліку) і якості надання комунальних послуг.

3.3. Власник вносить плату на розрахунковий рахунок або в касу "Установи" не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим.

3.4. Плата за послуги вноситься на підставі платіжних документів, представлених не пізніше першого числа місяця, наступного за розрахунковим.

3.5. Не використання приміщень не є підставою невнесення плати за утримання та поточний ремонт.

3.6. Грошові кошти, одержувані за надання послуг "Установою" або уповноваженою організацією за збір грошових коштів, є транзитними платежами і перераховуються на рахунок організації, підприємства та установи, що надає конкретну послугу.

 

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Цей договір складено у двох примірниках, один з яких зберігається у "Установи", інший - у "Замовника".

4.2. "Установа" не несе відповідальності, а "Замовник" не має право пред'явити претензії з питань експлуатації та несправностей конструкції будинку і внутрішньобудинкового інженерного устаткування, відображених в Акті технічного стану № ___ від _________ р. (Додаток 2, що є невід'ємною частиною цього договору), до усунення цих несправностей в плановому порядку.

4.3. Спори вирішуються відповідно до чинного законодавства.

 

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами. Договір укладено строком на один рік.

5.2. При відсутності заяви однієї із сторін про припинення Договору після закінчення строку його дії, Договір вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені Договором.

5.3. Сторони мають право за взаємною згодою достроково розірвати або змінити цей договір. Угода про зміну або розірвання цього договору полягає в письмовій формі і підписується уповноваженими представниками кожної зі сторін.

5.4. "Замовник" має право в односторонньому порядку розірвати Договір у випадку неодноразового порушення "Установою" умов Договору.

5.5. "Установа" має право розірвати договір в односторонньому порядку з попереднім повідомленням "Замовника" за 30 днів у разі прострочення оплати, понад двох середньомісячних нарахувань по будинку.

5.6. При розірванні Договору проводиться розрахунок і повернення невикористаних за призначенням коштів, внесених власниками.

 

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

 

ДОДАТОК № 1

до Договору на забезпечення надання послуг

з обслуговування багатоквартирного будинку № ______ по вул. __________________________

 

 

1. Перелік робіт з утримання спільного майна багатоквартирного будинку

1.1. Перелік робіт, здійснюваних при проведенні технічних оглядів або за заявкою:

а) усунення незначних несправностей в системах водопроводу і каналізації (усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі; огляд, очищення і заміна регулюючих кранів вентилів, засувок, очищення від накипу запірної арматури; набивання сальників, заміна прокладок у водопровідних кранах, ущільнення зганянь, усунення засмічень і ін);

б) усунення незначних несправностей в системах центрального опалення і гарячого водопостачання (регулювання триходових кранів, набивка сальників, дрібний ремонт теплоізоляції, усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі; розбирання, огляд і очищення грязьовиків, повітрозбірників, компенсаторів, регулюючих кранів, вентилів, засувок ; очищення від накипу запірної арматури тощо), ліквідація повітряних пробок в радіаторах і стояках;

в) зміна невеликих ділянок трубопроводів до 2 метрів;

г) усунення незначних несправностей електротехнічних пристроїв (зміна перегорілих електроламп і вимикачів, дрібний ремонт електропроводки тощо), ремонт електрощитів, заміна плавких вставок у них, перевірка заземлення оболонки електрокабелю, заміри опору ізоляції проводки;

д) прочищення каналізаційних труб і трубопроводів гар. / хол. водопостачання, відкачка води з підвалів;

е) перевірка справності каналізаційних витяжок і їх прочищення;

ж) перевірка наявності тяги в димовентиляційних каналах і їх прочищення;

з) частковий ремонт покрівлі, прибирання сміття, бруду, снігу та інею з покрівлі;

і) зміцнення і прочищення захисних грат водоприймальних воронок і водостоків;

к) зміцнення козирків, огороджень, ганків;

л) закриття люків і входів на горища і в підвальні приміщення;

м) зняття показань будинкових та групових електролічильників.

 

1.2. Перелік робіт, здійснюваних при підготовці будинку до експлуатації

у весняно-літній період:

а) зміцнення і прочищення водостоків, водостічних труб, колін та воронок;

б) консервація системи центрального опалення;

в) ремонт обладнання дитячих і спортивних майданчиків;

г) ремонт просівших відмосток;

 

1.3. Перелік робіт, здійснюваних при підготовці будинку до експлуатації

в осінньо-зимовий період:

а) ремонт, регулювання, промивка та гідравлічне випробування систем опалення;

б) укомплектування теплових вводів, елеваторних і теплових вузлів повіреними контрольно-вимірювальними приладами;

в) утеплення нижнього і верхнього розливу опалення та гарячого водопостачання;

г) ремонт і очищення покрівлі, зливів і жолобів, зміцнення і ремонт парапетних огороджень даху;

д) скління і закриття горищних слухових вікон, засклення сходових клітин у дві нитки;

е) ремонт вхідних дверей, установка самозакривних пристроїв (доводчиків) і обмежувачів (аррестори);

ж) ремонт цоколів і вимощення;

з) ремонт, утеплення і прочищення димоходів та вентиляційних каналів;

і) ремонт і прочищення зовнішніх водостоків;

к) усунення причин підтоплення підвальних приміщень;

л) ремонт і заміна трубопроводів холодного та гарячого водопостачання (з подальшим гідравлічним випробуванням);

м) ревізія запірної арматури холодного і гарячого водопостачання.

 

2. Перелік робіт з утримання прибудинкової території

а) прибирання в зимовий період:

- Підмітання свіжого снігу - 1 раз на добу;

- Посипання територій протиожеледними матеріалами - 1 раз на добу;

- Підмітання територій в дні без снігопаду - 1 раз на добу;

- Очищення урн від сміття - 1 раз на дві доби;

- Прибирання контейнерних майданчиків - 1 раз на добу;

б) прибирання в теплий період:

- Підмітання територій - 1 раз на добу;

- Очищення урн від сміття - 1 раз на дві доби;

- Промивання урн - 1 раз на місяць;

- Прибирання газонів - 1 раз на добу;

- Викошування газонів - 3 рази на сезон;

- Поливання газонів, зелених насаджень - 2 рази на сезон;

- Прибирання контейнерних майданчиків - 1 раз на добу;

- Стрижка чагарників, вирубка порослі, побілка дерев - 1 раз на рік;

- Протирання покажчиків - 5 разів на рік.

 

3. Перелік робіт з утримання сходових клітин

а) вологе підмітання сходових площадок і маршів:

- Щоденне вологе підмітання площадок і маршів нижніх двох поверхів;

- Щотижневе вологе підмітання сходів і майданчиків вище 2-го поверху;

б) щомісячне миття сходових маршів і майданчиків;

в) щорічне (навесні) миття вікон, протирання стін, дверей, плафонів, підвіконь, опалювальних приладів на сходовому майданчику.

 

4. Перелік робіт, пов'язаних з вивезенням сміття

а) вивезення сміття з контейнерів - 1 раз на день;

б) миття, очищення та дезінфекція контейнерів - один раз на місяць.

 

5. Перелік робіт із забезпечення безпеки та санітарного стану

а) видалення з дахів снігу і льоду;

б) очищення покрівлі від сміття, бруду, листя два рази на рік - навесні і восени;

в) посипання територій піском в зимовий час;

г) прибирання допоміжних приміщень (підвалів і горищ);

д) дератизація, дезінфекція підвалів;

е) забезпечення температурно-вологісного режиму підвалу, виправлення вентиляції, усунення та запобігання вогкості і замочування фундаменту і підвалів.

Примітка. Підвальні приміщення повинні бути сухими, чистими, мати освітлення і вентиляцію. Температура повітря повинна бути не нижче +5 º С, відносна вологість повітря - не вище 60%.

Контроль за станом загального майна житлового будинку проводиться з періодичністю, встановленою технічними регламентами, нормативними актами та договором. Результати контролю оформляються у формі запису в журналі.

 

6. Поточний ремонт спільного майна будинку включає:

6.1. Усунення місцевих деформацій, підсилення, відновлення пошкоджених ділянок фундаменту, вентиляційних продухів, відмосток і входів у підвали.

6.2. Герметизація стиків, швів і тріщин у цегляній кладці стін, закладення і відновлення архітектурних елементів, часткове відновлення цегляної кладки несучих стін, ремонт та фарбування фасадів.

6.3. Часткова зміна окремих елементів перекриттів, закладення швів і тріщин перекриттів, їх зміцнення і забарвлення.

6.4. Посилення та усунення несправностей покрівлі, заміна і відновлення окремих ділянок; посилення елементів дерев'яної кроквяної системи даху, антисептування і антіперірованіе, ремонт і заміна водостічних труб, жолобів (фартухів) та огорожі; ремонт гідроізоляції, утеплення та вентиляції.

6.5. Зміна і відновлення окремих елементів (приладів), віконних і дверних заповнень у місцях загального користування.

6.6. Відновлення або заміна окремих ділянок і елементів сходів, балконів, ганків (парасольки, козирки над входами в під'їзди, підвали, над балконами верхніх поверхів).

6.7. Заміна, відновлення окремих ділянок підлоги у місцях загального користування.

6.8. Відновлення обробки стін, стель, підлог окремими ділянками в під'їздах, технічних приміщеннях, в інших загальнобудинкових допоміжних приміщеннях у зв'язку з аварійними ситуаціями (пожежа затоплення та ін.)

6.9. Установка, заміна та відновлення працездатності окремих елементів і частин елементів внутрішніх загальнобудинкових систем центрального опалення.

6.10. Установка, заміна та відновлення працездатності окремих елементів і частин елементів внутрішніх загальнобудинкових систем водопостачання, теплопостачання та каналізації.

6.11. Відновлення працездатності загальнобудинкової системи електропостачання і електротехнічних пристроїв (за винятком внутрішньоквартирних пристроїв і приладів, а також приладів обліку електричної енергії, розташованих у місцях загального користування).

6.12. Відновлення працездатності загальнобудинкової системи вентиляції.

6.13. Ремонт і відновлення зруйнованих ділянок тротуарів, проїздів, доріжок огорож та обладнання спортивних, господарських майданчиків для відпочинку, майданчиків і навісів для контейнерів сміттєзбірників у межах територій, закріплених за будинком.

6.14. Ремонт під'їздів - один раз на три роки.

6.15. Поточний ремонт загального майна житлового будинку проводиться з періодичністю, встановленою технічними регламентами, нормативними актами, договором або за заявкою. Перелік робіт узгоджується з Уповноваженим представником власників. Дані про ремонт оформляються у формі запису в журналі. Проведений поточний ремонт підлягає прийманню комісією у складі: представників Власників і Виконавця.

 

7. Перелік робіт з технічного обслуговування приміщень власників

(Вартість виконання робіт входить в оплату за "зміст" за встановленими тарифами)

а) заміна прокладок, сальникових набивок, водорозбірної арматури з усуненням витоку води;

б) розпорядження вставки для сідла клапана, поліетиленових насадок до вентильной голівці;

в) усунення течі санітарно-технічних приладів, регулювання бачка, що змиває з усуненням витоку води;

г) зміцнення розхитаного унітазу, умивальника, раковини, мийки;

д) усунення засмічень стояків і системи внутрішньобудинкової каналізації, сталися не з вини власника;

е) налагодження і регулювання системи гарячого водопостачання та опалення з ліквідацією непрогревов, повітряних пробок, промивка трубопроводів і нагрівальних приладів із заміною несправних полотенцесушителей, регулювання запірної арматури;

ж) ліквідація наслідків підтікання та інших порушень, сталися не з вини власника;

з) ремонт електропроводки в приміщенні власника у разі порушення електропостачання з вини експлуатуючої організації.

 

Скачать Договір на забезпечення надання послуг з обслуговування багатоквартирного будинку
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 1215     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>