Jaguar S-type (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір про надання послуг щодо ремонту та обслуговування авто

Договір про надання послуг щодо ремонту та обслуговування авто

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.8 (12)     Загружен: 3530     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір про надання послуг щодо ремонту та обслуговування авто Договор на оказание услуг по ремонту и обслуживанию авто
Скачать Договір про надання послуг щодо ремонту та обслуговування авто бесплатно

 

 

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

з сервісного технічного обслуговування та ремонту автотранспорту

 

м.______________

______________р.

 

Цей Договір про надання послуг № ________ (надалі разом з будь-якими додатками та додатковими угодами - «Договір») укладено цього _______ дня, _____________ ________ р. у місті Києві, між:

 

ТОВ «________________________» юридичною особою належним чином створеною, зареєстрованою та діючою згідно чинного законодавства України, від імені якої, на підставі Статуту, діє директор ______________________________________, надалі за текстом цього Договору «Замовник», та

ДП «_______________________», юридичною особою належним чином створеною, зареєстрованою та діючою згідно чинного законодавства України, є платником єдиного податку за ставкою 6% та платником податку на додану вартість 20%, ЄДРПОУ ________________________, місцезнаходження якого: _______________________________________, в особі директора _________________________, що діє на підставі Статуту, надалі за текстом цього Договору «Виконавець», надалі за текстом цього Договору «Замовник» та «Виконавець» коли вживається окремо - «Сторона», а спільно - «Сторони».

 

Таким чином, з метою договірного врегулювання всіх попередніх домовленостей Сторін щодо істотних умов та для забезпечення взаємних економічних та підприємницьких інтересів, Сторони домовилися про наступне:

 

РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає, а Виконавець бере на
себе зобов'язання надавати послуги з сервісного технічного обслуговування, поточного та непередбачуваного ремонту (дрібний ремонт, діагностика, розвал сходження, заміна мастила,
заміна фільтрів, заміна гальмівних колодок, очистка-промивка інжекторних систем транспортних
засобів) (надалі «Послуги») автотранспорту Замовника, на Станції технічного обслуговування
Виконавця за адресою: __________________________________________________________________.

1.2. Результати наданих Послуг за цим Договором підтверджуються Актом виконаних робіт
встановленого чинним законодавством зразку.

 

РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

2.1. Автомобіль приймається в ремонт або на технічне обслуговування від Замовника тільки при
наявності техпаспорта на автомобіль. Повноваження* представника Замовника підтверджуються належним чином оформленою Довіреністю, встановленого чинним законодавством зразку.

2.2. Виконавець гарантує зберігання прийнятого на обслуговування автомобіля, а також речей, оставлених у автомобілі, при наявності опису. Виконавець не несе відповідальність за речі, не включені до опису.

2.3. Виконавець здійснює послуги, замовлені Замовником в заявці на обслуговування, поза чергою, за умови попередньої домовленості.

2.4. Якщо в ході виконання робіт встановлено, що з метою забезпечення безпеки керування автомобілем необхідно надати додатковий обсяг послуг і вартість, у зв'язку з цим, збільшується, Виконавець повинен узгодити необхідність надання цих послуг, замовлення додаткових запасних частин, та загальну вартість послуг с Замовником. У разі відмови Замовника від надання цього додаткового обсягу послуг, Виконавець знімає з себе відповідальність за безпеку керування автомобілем та гарантії на надані роботи.

2.5. Строки надання послуг обумовлюються нормативними документами компаній виробників автомобілів, та фіксуються у письмовій формі при оформленні заявки на обслуговування.

2.6. Підпис Замовника в заявці на надання послуг є офіційним підтвердженням його згоди з усіма пунктами заявленого обслуговування чи ремонту (об'ємом послуг, їх вартістю та строком надання).

2.7. Замовник приймає на себе наступні обов'язки:

2.7.1. Замовник зобов'язується здійснювати своєчасну оплату наданих послуг на умовах, передбачених цим Договором.

2.7.2. Своєчасно затверджувати та узгоджувати характер послуг, час та дату надання послуг та інше, що потребує такого затвердження/узгодження за цим Договором;

2.7.3. Представити документ, який засвідчує право Замовника користуватися транспортним засобом, та належним чином оформлену Довіреність, що підтверджує повноваження представника Замовника.

2.7.3.1 Замовник зобов'язаний надати Виконавцю перелік автомобілів, що обслуговуються із зазначенням державного номеру та номеру кузова автомобіля та зразки підписів уповноважених представників Замовника.

2.7.4. Приймати належним чином надані Послуги згідно цього Договору та підписувати
відповідні Акти прийому-передачі наданих послуг.

2.7.5. Виконувати усі вказівки Виконавця щодо правил експлуатації автомобілів після
проведення заміни в ньому деталей, вузлів чи агрегатів та ін.

2.8. Замовник має право:

2.8.1. Контролювати процес надання Послуг. В будь-який час перевірити хід та якість надання Послуг, не втручаючись в господарську діяльність Виконавця, (окрім права Замовника знаходитися у зоні ремонту)

2.8.2 Отримувати результати тестів автомобіля, проведених технічними засобами СТО Виконавця;

2.8.3. В будь-який момент давати Виконавцю вказівки та пропозиції з приводу надання Послуг (при умові, що вони відповідають вимогам Заводу-виробника), які є обов'язковими для виконання Виконавцем;

2.9. Виконавець приймає на себе наступні обов'язки:

2.9.1. Надавати Послуги належним чином згідно стандартів та норм діючих на Україні на такі
Послуги, в строк та на умовах, передбачених цим Договором та додатками до нього.

2.9.2.   За вимогою Замовника за свій рахунок усунути усі недоліки та дефекти, що виникли з вини Виконавця на протязі обумовленого Сторонами строку. Такою вимогою являється складений Замовником в присутності представників Виконавця акт, фіксуючий наявність недоліків або дефектів в виконаній Виконавцем роботі.

2.10. Виконавець має право:

2.10.1 Надавати Послуги як самостійно, так і з залученням третіх осіб. При цьому Виконавець несе повну відповідальність за дії залучених ним третіх осіб як за свої власні.

2.11.Сторони мають право за взаємною згодою вносити зміни в Договір протягом усього періоду його дії шляхом укладання Додаткової угоди до цього Договору;

2.12. Сторони зобов'язані не здійснювати будь-які дії, спроможні завдати шкоду іншій Стороні і викликати матеріальні збитки.

 

РОЗДІЛ 3. ПРИЙМАННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ. КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ. ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН.

3.1. Виконавець складає Акт виконаних робіт, та разом з результатом надання послуг передає його Замовнику для підписання.

3.2. Приймання наданих Послуг здійснюється наступним чином:

3.2.1. Виконавець складає та передає Замовнику підписаний зі своєї сторони Акт виконаних робіт.

3.2.2. У випадку мотивованої відмови Замовника від прийняття Послуг, уповноваженими особами Сторін складається двосторонній акт усунення недоліків, в якому визначається термін виконання робіт, які Виконавець виконує своїми силами і за свій рахунок. Після усунення Виконавцем недоліків, виявлених Замовником, Сторонами укладається і підписується Акт виконаних робіт встановленого законодавством зразку.

3.2.3. На виконаний ремонт та встановлені запчастини, вироблені на заводі виробнику автомобіля, розповсюджується гарантійні зобов'язання Виконавця перед Замовником згідно гарантійної політики заводу виробника автомобіля.

3.2.4. При встановленні на автомобіль Замовника запчастин, замовлених Замовником та
вироблених не на заводі виробнику автомобіля, на виконаний ремонт та встановлені
запчастини розповсюджується гарантійні зобов'язання Виконавця перед Замовником
згідно діючого законодавства України.

 

РОЗДІЛ 4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ. ЦІНА ДОГОВОРУ.

4.1. Платником по договору ТОВ «________________».

4.2. Спосіб Платежу. Всі суми, що підлягають сплаті за цим Договором, сплачуються в безготівковій формі на рахунки, що визначені цим Розділом.

4.3. Ціна договору складається з суми усіх Актів виконаних за цим договором робіт та рахунків фактур на запасні частини.

4.4. Оплата Послуг за цим Договором здійснюється на протязі 3 робочих днів з дати підписання Сторонами Акту виконаних робіт, за умови отримання від Виконавця відповідного рахунку фактури.

4.4.1. В разі несвоєчасної сплати виконаних робіт та встановлених запчастин Замовник сплачує неустойку в розмірі 0,1 % від ціни Договору за кожний день такого прострочення.

4.4.2. В разі прострочення оплати виконаних робіт та встановлених запчастин Виконавець залишає за собою право припинити обслуговування автомобілів Замовника до повного погашення заборгованості, включаючи неустойку за прострочення платежу.

4.5. Оплата за замовлені запасні частини здійснюється Замовником на протязі 3 робочих днів
згідно рахунку фактури, оформленого згідно відповідного замовлення - наряду.

4.5.1. В разі несплати або несвоєчасної сплати замовлених запчастин та деталей строки поставки замовлення автоматично переносяться. Нові строки замовлення повідомляються Замовнику додатково в письмовій та усній формах, після оплати такого замовлення.

 

4.6. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

4.6.1. Реквізити Замовника:

ТОВ «______________________»

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4.6.2. Реквізити Виконавця:

ДП «_______________________________»

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

РОЗДІЛ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1. Загальні вимоги відповідальності. За невиконання або неналежне виконання цього Договору

Сторони несуть відповідальність в порядку та на умовах, що передбачені чинним законодавством України та цим Договором.

5.2. Неустойка. При порушенні строків надання Послуг, Виконавець сплачує Замовнику неустойку у розмірі 0,1 % від ціни Договору за кожен день такого прострочення. У випадку затримки більше ніж на 14 календарних днів, починаючи з 14 дня, неустойка за зростає на 0,1% кожні 10 днів існування прострочення.

5.3. Ненадання послуг. У випадку ненадання Виконавцем Послуг, він зобов'язаний повернути Замовнику все отримане за цим Договором.

5.4. Компенсація збитків. Виконавець зобов'язаний у повному обсязі компенсувати Замовнику збитки, що виникли у останнього у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором.

 

РОЗДІЛ 6. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

6.1. Право, що застосовується. Цей Договір підлягає регулюванню та тлумачиться у відповідності з чинним законодавством України.

6.2. Переговори. Будь-які спори та розбіжності, що прямо або опосередковано стосуються чи випливають з цього Договору, Сторони можуть вирішувати шляхом дружніх переговорів.

6.3. Судовий порядок. Якщо будь-який спір чи розбіжність, що прямо чи опосередковано стосується та випливає з цього Договору неможливо вирішити шляхом дружніх переговорів, Сторони/а передають/є вирішення такого спору до господарського суду відповідно до процедури вирішення господарських спорів, встановленої чинним законодавством України.

6.4. Збереження зобов'язань. Жодна з Сторін не звільняється від своїх зобов'язань за цим Договором, як при наявності будь-якого спору чи розбіжностей, так і у випадку передачі спірного питання на розгляд господарського суду.

 

РОЗДІЛ 7. ПОВІДОМЛЕННЯ.

7.1. Повідомлення. Всі повідомлення, запити, вимоги або будь-яка інша кореспонденція за цим Договором виконуються в письмовій формі та доставляються кур'єром, передплаченим рекомендованим поштовим відправленням та для зручності можуть дублюватися телексом чи факсом відповідній Стороні (надалі - «Повідомлення») за такими адресами:

Якщо направляється Замовнику:

ТОВ «_______________________»

____________________________________________________________________________________

Якщо направляється Виконавцю:

ДП «_______________________»

____________________________________________________________________________________

7.2. Чинність. Повідомлення набирають чинності при їх відправленні, якщо це незаперечно засвідчено відповідною квитанцією про поштове відправлення, а у випадку доставки кур'єром набувають чинності при отриманні, що незаперечно засвідчується підписом про отримання.

7.3. Зміна адреси. Кожна Сторона зобов'язана повідомити іншій Стороні нову адресу у випадку її зміни. Повідомлення про зміну адреси є чинним, якщо виконано з дотриманням вимог Розділу 7.

 

РОЗДІЛ 8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР).

8.1. Звільнення від відповідальності. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.

8.2. Форс-Мажор. Обставинами непереборної сили Сторони погодилися вважати: повені, землетруси, пожежі інші стихійні лиха, війну, воєнні дії, акти тероризму, страйки, що відповідають вимогам законодавства, акти центральних органів державної влади, які Сторони не могли ані передбачити, ані запобігти розумними засобами (надалі - "Форс-Мажор").

8.3. Зобов'язання повідомити. У випадку виникнення обставин, визначених п. 8.2. цього Договору, Сторона, що зазнала їх впливу, повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншу Сторону в максимально стислий строк направши письмове Повідомлення про настання таких обставин (надалі -«Повідомлення про Форс-Мажор»).

8.4. Повідомлення про Форс-Мажор. Повідомлення про Форс-Мажор повинно містити вичерпну інформацію про природу обставин непереборної сили, час їх настання та оцінку їх впливу на можливість Сторони виконувати свої зобов'язання за Договором та на порядок виконання зобов'язань за Договором, у випадку якщо це можливо.

8.5. Повідомлення про припинення Форс-Мажору. Коли дія обставин, визначених п. 8.2. цього Договору, припиняється, Сторона, що зазнала їх впливу, зобов'язана негайно, але в будь-якому випадку в строк не пізніше 72 (сімдесяти двох) годин з моменту коли Сторона дізналась або повинна була дізнатися про припинення, письмово повідомити протилежну Сторону про їх припинення. Таке Повідомлення повинно містити інформацію про час припинення дії таких обставин та вказівку на строк, протягом якого Сторона виконає свої зобов'язання за Договором.

8.6. Підтвердження. Наявність та строк дії обставин непереборної сили має бути належно підтверджено уповноваженим компетентним органом держави місця існування відповідних обставин.

8.7. Неповідомлення про Форс-Мажор. У випадку, якщо Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, не направить або несвоєчасно направить Повідомлення про Форс-Мажор, як це визначено п. 8.4. цього Договору, така Сторона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підставу для звільнення від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором.

8.8. Продовження строку. У випадку настання обставин, визначених п. 8.2. цього Договору, строк виконання зобов'язань Сторонами за цим Договором продовжується відповідно часу, протягом якого діють такі обставини.

8.9. Дострокове розірвання. У випадках, коли обставини, визначені в п. 8.2. Договору діють більше 3 (трьох) місяців, або коли при виникненні таких обставин стає очевидним, що такі обставини будуть діяти більше такого строку, будь-яка Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

8.10. Повернення коштів. Грошові кошти, перераховані згідно з цим Договором за Послуги, не надані у зв'язку з наявністю обставин непереборної сили, визначених п. 8.2. Договору, мають бути повернені Виконавцем Замовнику протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати дострокового розірвання Договору.

 

РОЗДІЛ 9. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН.

9.1. Запевнення та гарантії Замовника. Цим Замовник надає Виконавцю наступні гарантії та запевнення:

9.1.1. Замовник є юридичною особою, що належним чином створена, зареєстрована та існує у формі дочірнього підприємства у відповідності до чинного законодавства України.

9.1.2. Замовник здійснив всі належні дії для того щоб особа, що підписала цей Договір від імені Замовника, мала належні та дійсні повноваження на таке підписання на дату укладання цього Договору.

9.1.3. Замовник здійснить всі належні дії для того щоб особи, що будуть у майбутньому підписувати будь-які Додаткові угоди до цього Договору від імені Замовника, мали належні та дійсні повноваження на таке підписання на дату укладання Додаткових угод до Договору.

9.1.4. Умови цього Договору, після його підписання, є дійсним та чинним зобов'язанням Замовника.

9.2 Запевнення та гарантії Виконавця. Цим Виконавець надає Замовнику наступні гарантії та запевнення:

9.2.1. Виконавець є юридичною особою, що належним чином створена, зареєстрована та існує у формі у відповідності до чинного законодавства України.

9.2.2. Виконавець здійснив всі належні дії для того, щоб особа що підписала цей Договір від імені Виконавця, мала належні та дійсні повноваження на таке підписання на дату укладання цього Договору.

9.2.3. Виконавець здійснить всі належні дії для того, щоб особи, що будуть у майбутньому підписувати будь-які Додаткові угоди до цього Договору від імені Виконавця, мали належні та дійсні повноваження на таке підписання на дату укладання Додаткових угод до Договору.

9.2.4. Умови цього Договору після його підписання уповноваженими представниками Сторін є дійсним та чинним зобов'язанням Виконавця.

9.2.5 Виконавець здійснить всі залежні від нього дії щоб захистити Замовника та унеможливити виникнення будь-яких позовів та/або претензій до Замовника, звільнити Замовника від відповідальності за будь-які збитки спричинені третім особам внаслідок діяльності Виконавця та виконанням ним своїх зобов'язань за цим Договором.

9.2.6 Гарантія якості. Виконавець цим гарантує, що Послуги будуть здійснюватися професійно
підготовленим персоналом у відповідності до всіх вимог цього Договору.

9.3. На вимогу Замовника, Виконавець зобов'язаний усунути будь які невідповідності в наданні Послуг, що суперечить цій гарантії.

 

РОЗДІЛ 10. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ.

10.1. Конфлікт інтересів. Виконавець цим заявляє, що ні він та ні будь-хто з його працівників уповноважених представляти його інтереси та/або засновників не є агентом, постачальником, працівником, ліцензіатом Замовника або будь-якої філії, будь-якого дочірнього та/або пов'язаного підприємства Замовника або якимось іншим чином має відношення до будь-якого агента, постачальника, працівника уповноваженого представляти інтереси Замовника, ліцензіата Замовника, його дочірніх підприємств, філій.

10.2 Зобов'язання відшкодування збитків. Порушення Виконавцем окремого зобов'язання, викладеного в п. 10.1. Договору, є підставою для розірвання Договору з боку Замовника на умовах Договору і відшкодування Виконавцем всіх збитків спричинених таким порушенням.

 

РОЗДІЛ 11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПРИПИНЕННЯ.

11.1. Строк дії. Цим Сторони домовилися, що цей Договір набуває чинності з дати його укладення і діє до ________________________р. (включно). Якщо на дату закінчення строку дії цього Договору які-небудь з зобов'язань Сторін невиконані, вони залишають чинними до їх повного виконання.

11.2. Продовження. По закінченню строку, вказаного в п. 11.1. цього Договору, строк дії Договору продовжується на кожний наступний 1 (один) рік. За умови, що не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) днів до закінчення терміну його дії жодна зі Сторін не направить іншій Стороні Повідомлення про припинення цього Договору.

11.3. Припинення. Сторони можуть за взаємною згодою припинити дію цього Договору, підписавши відповідну угоду про припинення. Направивши іншій стороні Повідомлення про розірвання не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати дострокового припинення Договору.

 

РОЗДІЛ 12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

12.1. Обмін інформацією. В ході виконання цього Договору Сторони будуть взаємно обмінюватися конфіденційною та/або внутрішньою інформацією, що є їх власністю і яку вони бажають захищати.

12.2. Конфіденційна інформація. Конфіденційна інформація означає цей Договір та будь-яку інформацію чи документи, що передаються однією Стороною іншій Стороні у будь-якій формі. Конфіденційна інформація може включати, але не обмежується : ідеями, концепціями, бізнес планами, винаходами, відкриттям, формулами, технологічними процесами, конструктивними рішеннями, специфікаціями, прототипами, зразками, вдосконаленням, заявкам/технічними, технологічними та маркетинговими даними, найменуваннями замовників, та комерційними таємницями, незалежно від того чи є вони якимсь чином запатентованими, зареєстрованими чи іншим чином публічно захищеними, будь якою комерційною, фінансовою технічною та стратегічною інформацією. Будь-яка конфіденційна інформація буде передаватися Стороною іншій Стороні виключно для обмеженого використання з метою, визначеною Розділом 1 Договору.

12.3. Інформація надана Замовником згідно цього Договору є ексклюзивною і не підлягає перепродажу третім особам.

12.4 Строк конфіденційності. Виконавець зобов'язується не розголошувати Конфіденційну інформацію Замовника протягом строку дії Договору та 3 (трьох) років після його припинення / розірвання незалежно від причин такого припинення/розірвання.

12.5. Відшкодування. Невиконання зобов'язань, щодо збереження статусу Конфіденційності, передбачених цім Розділом 12,є підставою для відшкодування збитків, завданих постраждалій Стороні, в повному обсязі.

 

РОЗДІЛ 13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Дійсність. Якщо будь-яке положення Договору стане в будь-якій мірі недійсним, таким, що не може бути виконано, або неповним, то це не впливатиме на всі інші положення Договору. У таких випадках Сторони будуть зобов’язані негайно замінити таке положення іншим положенням, яке буде законним та може бути виконаним, і яке найбільше відповідатиме меті та економічному змісту того положення , яке стало недійсним, неповним та/або таким, що не може бути виконано.

13.2. Попередні домовленості. З дати набрання чинності цим Договором всі попередні усні та письмові домовленості Сторін щодо всіх істотних умов Договору втрачають свою чинність.

13.3. Правонаступники. Строки, умови та зобов'язання за цим Договором будуть обов'язковими та матимуть юридичну силу по відношенню до правонаступників Сторін.

13.4. Письмова форма. Ніякі відмови, зміни або доповнення до цього Договору або будь-яких угод, пов'Язаних з цим договором, не будуть дійсними до тих пір, доки вони не будуть складені в письмовій формі та належним чином підписані Сторонами у відповідності до гарантій, наданих сторонами за цим Договором.

13.5. Додаткові угоди. Будь які зміни та доповнення до цього Договору, виконані у відповідності до п.13.4 цього Договору, складають його невід’ємні частини.

13.6. Передача прав. Жодна зі Сторін не має право передавати повністю чи частково свої права і зобов'язання, пов'Язані з цим Договором, будь-яким третім особам до тих пір. Поки не отримає письмове погодження на таку передачу від іншої сторони. Будь-яка передача прав та зобов'язань вчинена з порушенням вимог цього п.13.6. вважається недійсною.

13.7. Заголовки. Будь-які заголовки, використані в розділах і пунктах Договору. Не несуть окремого юридичного значення і використані в Договорі лише для зручності.

13.8. Цей Договір укладений в 2 (двох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 

В ЗАСВІДЧЕННЯ ВИЩЕВИКЛАДЕНОГО ЦЕЙ ДОГОВІР ПІДПИСАНО ПОВНОВАЖЕНИМИ ПРЕДСТАВНИКАМИ СТОРІН У МІСЦІ І В ДАТУ ЗАЗНАЧЕНІ ВИЩЕ.

 


Теги документа: договір ремонт автомобіль обслуговування послуга

Скачать Договір про надання послуг щодо ремонту та обслуговування авто
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.8 (12)     Загружен: 3530     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>