Volkswagen Tiguan (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір про інформаційно-довідкове обслуговування

Договір про інформаційно-довідкове обслуговування

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 442     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір про інформаційно-довідкове обслуговування Договор на информационно-справочное обслуживание
Скачать Договір про інформаційно-довідкове обслуговування бесплатно

 

 

ДОГОВІР
ПРО ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

м.______________

______________р.

 

_______________________, (надалі іменується "Замовник") в особі _____________________________, що діє на підставі ____________________, з одного боку, та

_______________________, (надалі іменується "Виконавець") в особі ___________________________, що діє на підставі _______________, з другого боку, уклали цей Договір про інформаційно-довідкове обслуговування (надалі іменується "Договір") про таке.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник в порядку та на умовах, визначених цим Договором,доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання із забезпечення інформаційного, консультаційно-довідкового, абонементного (одноразового) обслуговування з питань ________________________________________________________________________.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Виконавець бере на себе  зобов'язання із забезпечення Замовника такими видами інформаційного обслуговування: _______________________________________________________________________________.

2.1.1.Складає і розсилає інформаційні бюлетені з ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

протягом ____________________________________________________________________________________.

Бюлетеньнадсилається у _______________________ примірниках.

2.1.2. Вміщує запити Замовника до комп'ютерного банку даних на _______________________ термін.

2.1.3. Виконує обробку інформації і пошук варіантів інформації, що цікавить Замовника по всьому обсягу банку даних.

2.1.4. Виконавець:

            а) забезпечує у ___________________________ термін інформацією, що цікавить Замовника, або повідомляє про її відсутність;

б) регулярно протягом терміну дії цього Договору письмово повідомляє Замовникові про наявність інформації, що його цікавить, відповідно до п. 1.1 цього Договору.

2.1.5. Надає абонементні (одноразові) консультаційно-довідкові послуги з ________________________________

____________________________________________________________________________________________.

(характер консультації, зміст довідки)

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Оплачувати роботу Виконавця у розмірі і в термін, визначені цим Договором.

3.2. Своєчасно забезпечувати Виконавця необхідними для виконання цього Договору документами та інформацією.

3.3. Надавати Виконавцеві відомості про використання отриманої інформації.

3.4. Не передавати без дозволу Виконавця отриману інформацію іншим користувачам.

 

4. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1.Вартість наданої одноразової послуги, згідно з п. __________ цього Договору, складає ________________ грн., які перераховуються на поточний рахунок Виконавця не пізніше ____________________.

4.2.Вартість обслуговування, передбаченого п. _________________ Договору, складає ____________ грн., і відповідна сума кошів перераховується на поточний рахунок Виконавця одноразовим перерахуванням протягом ___________________ з дня укладення Договору, або ______________ грн. щомісячно не пізніше __________________ числа місяця, що передує оплаті.

4.3. У випадку укладення угоди з використанням наданої Виконавцем інформації Замовниксплачує Виконавцеві суму в розмірі ________________ грн.,або ____________________ % від суми Договору.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

5.3. У випадку невиконання умов цього Договору Виконавець сплачує штраф у розмірі ________ грн.

5.4. За неповідомлення Виконавця про використання отриманої інформації Замовниксплачує штраф (неустойку) у розмірі ______________ грн.

5.5. За передання без дозволу Виконавця інформації іншим користувачам Замовник сплачуєштраф у розмірі ___________________ грн.

5.6. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

 

6.  СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє протягом наступного строку: _________________

6.2. Цей Договір може бути розірваний кожною із Сторін достроково, за умови письмового попередження про це іншої Сторони не пізніше, ніж за один місяць.

6.3. Після закінчення строку дії цього Договору, якщо Сторони продовжують виконувати його умови, Договір вважається пролонгованим на невизначений термін, але кожна із Сторін має право припинити його дію, попередивши письмово про це іншу Сторону за один місяць.

6.4. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.5. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

6.6. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

6.7. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

6.8. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Теги документа: договір обслуговування інформаційний довідковий

Скачать Договір про інформаційно-довідкове обслуговування
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 442     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>