Hyundai Coupe (2100 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір на технічне обслуговування комп'ютерної техніки

Договір на технічне обслуговування комп'ютерної техніки

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (6)     Загружен: 1922     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір на технічне обслуговування комп'ютерної техніки Договор технического обслуживания компьютерной техники
Скачать Договір на технічне обслуговування комп'ютерної техніки бесплатно

 

 

ДОГОВІР

на технічне обслуговування комп'ютерної техніки

 

м. ______________

______________ р.

 

ПП «______________», в особі директора ________________________________, який діє на підставі Статуту, іменований в подальшому «Виконавець» з одного боку, та

ТОВ «_______________» в особі директора ________________________________, який діє на підставі Статуту, іменований в подальшому «Замовник», з другого боку, уклали цей договір про те, що:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. «Замовник» доручає, а «Виконавець» приймає на себе виконання робіт по щомісячному технічному обслуговуванню сервера, з встановленню базою 1С Бухгалтерія, та комп'ютерного обладнання, перелік та кількість якого зазначена в Додатку 1 до даного договору, який є його невід'ємною частиною.

1.2. Технічне обслуговування - це комплекс організаційно-технічних заходів, спрямованих на підтримку комп'ютерного обладнання у робочому стані і включає:

- перевірку надійності функціонування усіх блоків;

- механічну чистку, та чистку програмного забезпечення від вірусів та інших шкідливих модулів, та його налаштовування;

- періодичне регулювання, необхідність в якому виникає в процесі експлуатації, передбачене заводом-виробником, а також перевірку працездатності комп'ютерного обладнання за тест-таблицями.

1.3. На технічне обслуговування приймається справна працездатна техніка.

Технічний стан техніки визначається представниками Виконавця у присутності представника Замовника та відображується у списку (Додатку до договору).

Обов'язковою умовою є наявність пломб виробника. Опломбування комп'ютерного обладнання здійснюється «Виконавцем» після ремонту чи технічного обслуговування.

           

2.ОБОВ»ЯЗКИ «ВИКОНАВЦЯ»

2.1 Забезпечувати в 2-и денний термін ремонт комп'ютерного обладнання у випадку виходу його з ладу.

2.2 Приходити до замовника для профілактики та настроювання обладнання 2-и рази на місяць, на початку та в кінці місяця, у заздалегідь обумовлений час.

2.3 Забезпечувати працездатність техніки при умові додержання «Замовником» правил технічної експлуатації.

 

3.ОБОВ»ЯЗКИ «ЗАМОВНИКА»

3.1. Забезпечувати експлуатацію комп'ютерного обладнання згідно з вимогами паспорту та інструкцій.

3.2. Забезпечувати належне зберігання технічної документації та паспортів до комп'ютерного обладнання.

3.3. Виконувати всі вказівки інженера Виконавця з правильної експлуатації та збереження техніки. Не допускати до роботи комп'ютерного обладнання осіб, які не мають відповідних професійних знань стосовно експлуатації комп'ютерного обладнання.

 

4.ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Технічне обслуговування здійснюється в термін одного робочого дня.

4.2. Ремонт комп'ютерного обладнання, несправних блоків (вузлів) виконується в умовах, зазначених «Виконавцем».

4.3. Транспортування комп'ютерного обладнання або несправних блоків (вузлів) на підприємство «Виконавця» для виконання ремонту та ТО, а також транспортування з підприємства «Виконавця» до «Замовника» та пов'язані з цим витрати (транспортні, відряджувальні та інші) виконуються за рахунок «Замовника» та не враховується до вартості обслуговування.

 Видача комп'ютерного обладнання з ремонту проводиться після надходження грошових коштів на поточний рахунок «Виконавця».

 В разі порушення «Замовником» правил експлуатації комп'ютерного обладнання, вартість ремонту сплачує «Замовник».

 Вартість витратних матеріалів сплачується «Замовником».

 

5.КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

Сторони підтверджують розуміння важливості питання та погоджуються взяти на себе наступні зобов’язання:

5.1. Протягом 5-ти років з дати укладення Даного Договору СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, не буде розголошувати ніякої інформації, отриманої нею від СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, що є секретом фірми або конфіденційною, будь-якій іншій особі, підприємству, організації, фірмі та не буде використовувати цю інформацію для своєї власної вигоди, за винятком мети, яка названа вище у явному вигляді.

5.2. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, буде дотримуватися такого самого ступеня секретності з метою уникнення розголошення або використання цієї інформації, котрого СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, дотримувалася б у розумній мірі стосовно своєї власної конфіденційної або такої, яка є секретом фірми, інформації такого самого ступеня важливості.

 

6. УМОВИ РОЗРАХУНКУ

6.1. Сплата за технічне обслуговування оргтехніки «Замовника» проводиться «Замовником» на поточний рахунок «Виконавця»

6.2. Вартість технічного обслуговування, передбаченого п. 1.1 Договору, складає ______________, в т.ч. ПДВ 20% - ____________грн., і вноситься до розрахункового рахунку Виконавця перерахуванням протягом 5-ти діб з дня укладання договору, щомісячно не пізніше 20-го числа, що передує оплаті місяця.

Гроші, сплачені за технічне обслуговування, не повертаються.

6.3. Вартість робіт в період дії договору може змінюватись за погодженням, з обов'язковим укладанням додаткової угоди, яка є невід'ємною частиною договору.

6.4. Якщо виклик, пов'язаний з усуненням несправності, викликаної неправильною експлуатацією оргтехніки, проведення консультацій або інших робіт, не пов'язаних із технічним обслуговуванням, то сплата проводиться згідно з окремим рахунком, який виставляється «Виконавцем».

6.5. У випадку порушення «Замовником» строків оплати (більше 10 календарних днів) винна сторона сплачує іншій пеню згідно чинного Законодавства України.

 

7. ТЕРМІНИ ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО РОЗРИВАННЯ

7.1. Даний договір вступає в дію з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і діє до повного його виконання.

7.2. В разі невиконання однією із сторін договору, договір може бути розірваний тільки по узгодженню сторін із письмовим повідомленням іншої сторони за 1 (один) місяць до строку розірвання договору.

 

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Цей договір складений в двох примірниках, один із яких зберігається у «Замовника», а другий - у «Виконавця».

8.2. При зміні юридичної адреси або банківських реквізитів «Замовник» зобов'язаний в п'ятиденний термін письмово сповістити «Виконавця».

8.3. В разі неповідомлення в установлені строки згідно п.7.2. та п.8.2., «Замовник» відшкодовує збитки пов'язані з установленням його місцезнаходженням та відшкодовує суму за невитриманий строк згідно п.7.2. від суми договору, та сплачує пеню у розмірі 10% від вартості послуг.

8.4. Розбіжності та суперечності по даному договору розглядаються у встановленому Законом порядку

8.5.      Згідно п.11.2.3. Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» ПП «_________» засвідчує, що воно є платником податку на прибуток на загальних підставах, згідно зі ставкою, передбаченою статтею 10.1 Закону України № 335/94-вр

 

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

 

 

 

 

 


ДОДАТОК №1

до договору на технічне обслуговування комп'ютерної техніки

 

Виконавець:____________________________________________________________________________

Замовник:______________________________________________________________________________

склали цей додаток про наступне:

 

Перелік комп'ютерного обладнання:

 

Найменування техніки

Місце знаходження

Тип

Стан

1

Сервер/1С Бухгалтерія іXeo№ Dual\La№Dual\ADSLІ№ter№et

Окрема кімната

Сервер Баз Даних\Інтернет

Робочий, потребує до настроювання

2

Робоча станція Celero№ 1,7

Окрема кімната

Компьютер Менеджера

робочий

3

Робоча станція іCelero№.2.0

Бухгалтерія

Компьютер Бухгалтера

робочий

4

Робоча станція іCelero№ 2.0

Бухгалтерія

Компьютер Бухгалтера

робочий

5

Принтер Ca№o№

Бухгалтерія

принтер

Робочий, потребує чистки

6

Робоча станція VІA AMD

Бухгалтерія

Компьютер Бухгалтера

робочий

7

Робоча станція іCelero№ 2.0

Кімната менеджерів

Компьютер Менеджера

робочий

8

Робоча станція іCelero№ 2.0

Кімната менеджерів

Компьютер Менеджера

робочий

9

Робоча станція іCelero№ 2.0

Кімната менеджерів

Компьютер Менеджера

робочий

10

Робоча станція іCelero№ 2.0

Кімната менеджерів

Компьютер Менеджера

робочий

11

Принтер Ca№o№

Кімната менеджерів

принтер

Робочий, потребує чистки

12

Робоча станція іCelero№ 2.1

прийомна

Компьютер Директора

робочий

13

Робоча станція іCelero№ 1.7

Любарці

Віддаленний термінал

робочий

14

Swіtch Dlі№k 8 port 10/100

Окрема кімната

Комутатор

робочий

15

HUB Ca№yo№ 8 port 10/100

Кімната менеджерів

Комутатор

робочий

16

Modem ADSL

Окрема кімната

Модем

робочий

 

Від Замовника ________

Від Виконавця ________

 


Теги документа: договор договір обслуживание обслуговування технічний техніка технический

Скачать Договір на технічне обслуговування комп'ютерної техніки
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (6)     Загружен: 1922     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>