Nissan Note (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір на транспортно-експедиторське обслуговування

Договір на транспортно-експедиторське обслуговування

раздел Перевозка / Перевозка
раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 896     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір на транспортно-експедиторське обслуговування Договор транспортно-экспедиторского обслуживания
Скачать Договір на транспортно-експедиторське обслуговування бесплатно

 

ДОГОВІР
НА ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

м.______________

______________р.

 

________________________________________, далі - Експедитор, в особі _____________________,

що діє на підставі ____________________, з однієї сторони, і

________________________________________, далі - Замовник, в особі _______________________,

що діє на підставі ____________________, з другої сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Експедитор від свого імені та за рахунок Замовника забезпечує здійснення перевезення вантажів Замовника автомобільним транспортом у міському, приміському й міжміському сполученні.

1.2. Експедитор в інтересах Замовника виконує пов'язані з перевезенням транспортно-експедиційні операції: розроблення маршруту перевезення; пошук Перевізника; організація забезпечення відправлення та одержання вантажу; інші операції, пов'язані з перевезенням.

 

2. УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ

2.1. Експедитор організовує перевезення вантажів на підставі письмових заявок, що подаються Замовником за формою, встановленою в Додатку № 1 до цього Договору, підписаних уповноваженим представником Замовника.

2.2. Заявка на транспортно-експедиторське обслуговування подається Замовником:

2.2.1. Не менше, ніж за 3 години до моменту подання автомашини в пункт завантаження при здійсненні внутріміських і приміських перевезень.

2.2.2. Не менше, ніж за 6 годин до моменту подання автомашини в пункт навантаження при здійсненні міжміських перевезень.

2.3. Підставою для одержання вантажу до перевезення є подорожній лист, завірений печаткою Експедитора, при пред'явленні водієм або іншим представником Експедитора документа, що посвідчує його особу.

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Експедитор зобов'язаний:

3.1.1. Належним чином виконати прийняту від Замовника заявку.

3.1.2. Повідомити Замовника про виявлені недоліки, що містяться у заявці, а у випадку надання неповної інформації - запитати необхідні дані.

3.1.3. Точно дотримуватися вказівок Замовника. Якщо вказівка Замовника заважає економічній і безпечній доставці вантажу, Експедитор повинен негайно звернути на це увагу Замовника. Якщо Замовник повторює свою вказівку, Експедитор виконує заявку з віднесенням усіх ризиків на Замовника.

3.1.4. Подавати під завантаження справний рухомий склад у стані, придатному для перевезення даного виду вантажу і що відповідає санітарним вимогам, у строки, встановлені цим Договором.

3.1.5. Своєчасно доставити ввірений вантажу пункт призначення.

3.1.6. Передати в пункті призначення ввірений вантаж управомоченій особі одержувача, зазначеного в супровідних документах.

3.1.7. Якщо Експедитор не в змозі повністю або частково виконати заявку Замовника з незалежних від нього причин, то Експедитор зобов'язаний негайно інформувати Замовника про неможливість виконання заявки.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Здійснювати своїми силами й засобами з дотриманням вимог безпеки руху та забезпечення збереження вантажів і рухомого складу завантаження на автомобілі на своїх складах, а також забезпечити розвантаження в пунктах призначення, не допускаючи простою автомобілів під завантаженням і вивантаженням понад установлені граничні норми.

3.2.2. До прибуття автомобіля під завантаження підготувати вантаж до перевезення (затарити, погрупувати по вантажоодержувачах, підготувати супровідні документи, а також пропуски на право проїзду до місця завантаження та вивантаження вантажів тощо). Вантаж, пред'явлений у нетранспортабельному стані, вважається непред'явленим до перевезення.

3.2.3. Перед завантаженням перевірити придатність рухомого складу, наданого Експедитором, для перевезення даного вантажу.

3.2.4. Повідомити Експедитору всю необхідну для здійснення перевезення інформацію про вантаж і своєчасно надати в розпорядження Експедитора супровідні документи встановленої форми (ТТН), за якими проводиться приймання вантажу до перевезення, перевезення вантажу та здавання його одержувачу. У випадку ненадання Замовником необхідної інформації Експедитор вправі не приступати до виконання своїх обов'язків.

3.2.5. Утримувати під'їзні шляхи в пунктах завантаження і вивантаження у справному стані, що забезпечує безперешкодний і безпечний рух і вільне маневрування рухомого складу для здійснення перевезень; мати пристрої для освітлення робочих місць і під'їзних шляхів до них при роботі у вечірній і нічний час, а також необхідні для завантаження вантажів пристосування і допоміжні матеріали.

3.2.6. Забезпечувати своєчасне й належне оформлення у встановленому порядку дорожніх листів і супровідних документів, відмічати фактичний час прибуття і вибуття автомобілів із пунктів завантаження і вивантаження, пройдений кілометраж (за показаннями спідометра а/м).

3.2.7. Надавати в пунктах завантаження і вивантаження водіям та іншим представникам Експедитора телефонний зв'язок для службового користування.

3.2.8. При поданні Експедитору заявки зазначити особливі властивості вантажу, внаслідок яких може бути заподіяна шкода іншим вантажам, людям або навколишньому середовищу.

3.2.9. Видати Експедитору довіреність, якщо вона необхідна для виконання його зобов'язань за цим Договором.

 

4. ДОДАТКОВІ УМОВИ

4.1. Заявки приймаються на час не менше 3 годин. Утому випадку, коли час виконання заявки займає менше часу, Замовник оплачує Експедитору рахунок за 3 години роботи.

4.2. Типи й кількість автомобілів, необхідних для здійснення перевезення вантажів, залежно від їх виду, обсягу та характеру перевезень, визначається Експедитором на стадії подання-прийняття заявки на перевезення вантажу.

4.3. Експедитор вправі відмовитися від прийняття до виконання заявки, що надійшла після обумовленого цим Договором строку, повідомивши про це Замовника в момент подання заявки. У випадку прийняття такої заявки до виконання Експедитор вправі підвищити тариф за транспортно-експедиторське обслуговування на ___ %.

4.4. У випадку запізнення замовленого автомобіля в пункт завантаження (відправлення) більш ніж на 30 хвилин (без повідомлення про це Замовника), перша година роботи Замовником не оплачується.

4.5. У випадку незатребування Замовником своєчасно поданого автомобіля із Замовника справляється плата за 3 години роботи.

4.6. При перевантаженні автомобіля Експедитор залишає за собою право відмовитися від виконання даного замовлення. У випадку прийняття даної заявки до виконання Експедитор вправі збільшити тариф за транспортно-експедиторське обслуговування на ___ %. При цьому Замовник оплачує додаткові витрати, пов'язані з перевантаженням автомобіля (додаткова амортизація, штрафи, що накладаються постами вагового контролю тощо). Перевантаженням автомобіля вважається перевищення встановленого тоннажу більш ніж на одну тонну.

4.7. При перевезенні вантажу в обидва кінці маршруту вартість перевезення збільшується на ___ %.

4.8. Затрати на оплату штрафів та інших санкцій за порушення, допущені при перевезенні вантажу, несе винна сторона.

4.9. Експедитор вправі залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

 

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Розмір тарифів, що включають у себе провізну плату й винагороду, що належить Експедитору, а також розмір зборів за виконання Експедитором пов'язаних із організацією та здійсненням перевезення операцій і послуг, визначаються за взаємною згодою сторін і фіксуються в "Угоді про тарифи і порядок нарахування оплати за транспортно-експедиторське обслуговування" (далі - Угода), наведеній у Додатку № 2 до цього Договору. Розмір тарифів визначається на підставі діючих ринкових розцінок і тарифів на аналогічні послуги та може змінюватися в більшу або меншу сторону відповідно до зміни кон'юнктури ринку транспортно-експедиторських послуг і цін на ПММ. У випадку зміни тарифів Сторони укладають нову Угоду. Експедитор повинен повідомити Замовника про необхідність укладення нової Угоди не пізніше ніж за 3 дні до набрання чинності новими тарифами на транспортно-експедиторські послуги. Угода укладається на невизначений строк, але в будь-якому випадку строк її дії обмежується строком дії цього Договору. При укладенні сторонами нової Угоди всі попередні Угоди втрачають чинність з моменту підписання її сторонами цього Договору. Тарифи, зазначені в Угоді, вказуються з урахуванням ПДВ 20 %.

5.2. Належні Експедитору суми за транспортні та експедиторські послуги можуть оплачуватися Замовником при поданні заявки (передоплата).

5.3. Остаточний розрахунок за платежами за транспортно-експедиторські послуги проводиться Замовником на підставі рахунка-фактури Експедитора й Акта про виконання транспортно-експедиторських послуг (Додаток № 3 до цього Договору). Підставою для виставляння рахунка-фактури та Акта за надані транспортно-експедиторські послуги слугують дані подорожніх листів, завірені Замовником, а також відмітки Замовника в супровідних документах.

5.4. Рахунок-фактура повинен бути оплачений Замовником протягом 2 банківських днів з моменту одержання його Замовником. За затримку оплати Експедитор вправі нарахувати неустойку в розмірі ___ % від суми заборгованості.

5.5. Додаткові платежі, необхідність у яких об'єктивно може виникнути при виконанні цього Договору, підлягають відшкодуванню Замовником окремо, за наявності відповідних документів, які підтверджують, що ці платежі були здійснені з метою якнайшвидшого виконання умов цього Договору.

5.6. Експедитор _________________ статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору винна сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. При залученні Експедитором третіх осіб до виконання своїх зобов'язань, Експедитор несе відповідальність перед Замовником за їх дії як за свої власні.

6.3. Замовник несе відповідальність за простій транспортних засобів під завантаженням чи вивантаженням або в очікуванні завантаження/вивантаження, викликаний неправомірними діями або бездіяльністю Замовника, у вигляді штрафу в розмірі _____________ за кожну годину простою. Якщо простій триває менше години, але більше 30 хвилин, Замовник оплачує його як повну годину.

6.4. Замовник відповідає за передачу Експедитору неправильної та несвоєчасної інформації щодо властивостей вантажу і правил його перевезення, а також за можливі наслідки неправильних або неповних даних за заявкою, поданою Експедитору.

 

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин.

7.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, злочинні дії третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади.

7.3. Факт виникнення і припинення форс-мажорних обставин підтверджується відповідним документом, виданим уповноваженим органом.

7.4. Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини як причину неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором, звільняється від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини, на які посилається Сторона, виникли після укладення цього Договору, їх виникнення в момент укладення Договору було малоймовірним, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі цієї Сторони, і ця Сторона вжила всіх необхідних заходів, для того щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин.

 

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Уся інформація, що стосується укладення і виконання цього Договору є конфіденційною. Не вважається конфіденційною інформація, яку Сторони повинні офіційно оприлюднити згідно з чинним законодавством.

8.2. Протягом строку дії цього Договору, а також протягом ___ років після його припинення, сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, так само, як і не повинні несумлінно використовувати таку інформацію, для того щоб самим конкурувати один з одним.

 

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі розбіжності та спори, що можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, будуть, за можливості, вирішуватися шляхом переговорів.

9.2. У випадку, якщо Сторони в результаті переговорів не змогли дійти взаємної згоди щодо виниклих розбіжностей, а також у випадку, якщо одна зі Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір передається на розгляд Господарського суду в порядку, встановленому законодавством України.

 

10. СТРОК ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами й діє до _____________ р.

10.2. Цей Договір може бути пролонгований за згодою Сторін.

 

11. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

11.1. Цей Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою Сторін.

11.2. У випадку грубого порушення або систематичного невиконання умов цього Договору однією зі Сторін інша Сторона має право достроково розірвати цей Договір, письмово повідомивши винну Сторону не менше ніж за 30 днів до розірвання Договору.

 

12. ЗМІНА УМОВ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

12.1. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін.

12.2. Зміна умов цього Договору оформляється окремим письмовим документом, що є невід'ємною частиною цього Договору, або викладенням цього Договору в новій редакції.

12.3. Документ, що вносить зміни в умови цього Договору, підписується уповноваженими представниками Сторін. Усі доповнення і зміни, внесені в цей Договір в односторонньому порядку, не мають юридичної сили.

 

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

13.2. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

13.3. Додатки до цього Договору становлять його невід'ємну частину.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 


Теги документа: договор договір обслуживание обслуговування експедиція транспорт экспедиторский экспедитор транспортний

Скачать Договір на транспортно-експедиторське обслуговування
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 896     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>