Toyota Celica (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Документы соответствующие запросу: техническ

Клопотання про фіксування судового засідання технічними засобами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о фиксировании судебного заседания техническими средствами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво в бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на нерухоме нежиле майно через те, що загальна площа будівлі більше ніж зазначено в технічному паспорті
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на недвижимое нежилое имуществе из-за того, что площадь здания более, чем указано в техническом паспорте
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Объяснения по делу об административном правонарушении предусмотренное ч. 1 ст. 195-6 КУоАП (реализация пиротехнических изделий в не установленном месте и без соответствующей лицензии МВД Украины)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Пояснення по справі про адміністративне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 195-6 КУпАП (реалізацію піротехнічних виробів в не встановленому місці та без відповідної ліцензії МВС України)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об осуществлении фиксации судебного процесса с помощью звукозаписывающего технического средства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про здійснення фіксації судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство об отсрочке срока уплаты судебного сбора и расходов на информационно-техническое обеспечение
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про відстрочення терміну сплати судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о назначении строительно-технической экспертизы в подтверждение доводов стороны
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення будівельно-технічної експертизи на підтвердження доводів сторони
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення додаткової судової будівельно-технічної експертизи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення додаткової судової будівельно-технічної експертизи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о приостановлении производства по делу о разделе колхозного земельного участка между совладельцами и возмещение расходов понесенных на улучшение технического состояния дома
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про зупинення провадження у справі про розподіл земельної ділянки, що була колгоспною між співвласниками та відшкодування витрат понесених на поліпшення технічного стану будинку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о назначении строительно-технической товароведческой экспертизы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення будівельно-технічної товарознавчої експертизи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція для осіб, відповідальних за справний стан, технічне обслуговування і ремонт ліфтів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция для лиц, ответственных за исправное состояние, техническое обслуживание и ремонт лифтов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція інженера з експлуатації вентиляційних систем та санітарно-технічного обладнання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция инженера по эксплуатации вентиляционных систем и санитарно-технического оборудования
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція фахівця з технічного обслуговування медичної техніки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция специалиста по техническому обслуживанию медицинской техники
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Техническое задание на создание сайта
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на надання послуг з технічного обслуговування (ремонт виставкового обладнання, складання меблів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию (ремонт выставочного оборудования, сборка мебели)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Технічні умови проведення будівельних робіт (додаток до договору)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Угода про технічне обслуговування обладнання що поставляється на консигнацію
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на виконання науково-технічної роботи (по розробці технічної та технологічної документації для забезпечення виготовлення лікарського засобу)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор о предоставлении услуг по сервисному техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на техническое обслуживание принтеров и факсов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о назначении лица ответственного за оформление регистрации и техническое состояние транспортного средства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на отримання технічного паспорта на квартиру
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на получение технического паспорта на квартиру
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о назначении автотехнической экспертизы по гражданскому делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Угода про кофіденційність (про передачу технічних вимог до системи формування податкової звітності платників податків в електронному вигляді)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий підрядний договір на технічне обслуговування та ремонт ліфтів і диспетчерських систем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення автотехнічної експертизи у цивільній справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на технічний сервіс персональних комп'ютерів в період післягарантійного терміну експлуатації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор предоставление услуг по техническому осмотру и ремонту автомобилей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір надання послуг з технічного огляду та ремонту автомобілів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на технический сервис персональных компьютеров в период послегарантийного срока эксплуатации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт технического осмотра автомобиля
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт технічного огляду автомобіля
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про надання послуг з технічного обслуговування обладнання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор о предоставлении услуг по техническому обслуживанию оборудования
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Счет на техническое обслуживание автомобиля
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт выполненных работ по техническому обслуживанию автомобиля
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Технічне завдання на розробку інформаційної системи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Технічне завдання на розкрутку інформаційної системи в мережі Інтернет (SEO)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Технічне завдання на підтримку інформаційної системи в мережі Інтернет
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про технічний нагляд
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про технічне обслуговування та ремонт транспортного засобу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция инженера по материально-техническому снабжению
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция инженера технического отдела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция инженера по обслуживанию компьютерных систем технического отдела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция старшего телеоператора технического отдела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция технического редактора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция технического директора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция начальника производственно-технического отдела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция контрольного мастера отдела технического контроля
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция начальника технического отдела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция начальника отдела технического контроля
Добавлен: более года назад Страна: Украина
должностная инструкция монтажника внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6-го разряда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция монтажника внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5-го разряда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция монтажника внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4-го разряда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция монтажника внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3-го разряда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция монтажника внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция начальника отдела материально-технического снабжения строительной организации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция заместителя генерального директора по технической части предприятия торговли
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция начальника отдела материально-технического снабжения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция начальника пункта технического обслуживания автотранспорта
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция заместителя начальника отдела материально-технического снабжения по производственным вопросам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция экономиста по материально-техническому снабжению
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція заступника директора з технічних питань
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Основные технические параметры топлива дизельного автомобильного (EN 590)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на проведение технической экспертизы автоклавов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на технічне обслуговування пожежної сигналізації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на технічне обслуговування комп'ютерної техніки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на розроблення наукової, науково-технічної продукції (НТП)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про технічний нагляд за виконанням будівельних робіт
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на техническое обслуживание
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про повернення витрат на інформаційно-технічне забезпечення процесу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про призначення особи відповідальної за оформлення реєстрації та технічний стан транспортного засобу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на технічне обслуговуванню пожежної сигналізації та системи сповіщення людей про пожежу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на технічне обслуговування принтерів та факсів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на виконання науково-технічної роботи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Cоглашение о техническом обслуживании оборудования, поставляемого на консигнацию (договор поручения)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на технічне обслуговування та ремонт техніки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про надання інформаційно-технічних послуг
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на технічне обслуговування та ремонт техніки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зразковий договір на створення (передання) науково-технічної продукції
Добавлен: более года назад Страна: Украина





 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>