Jaguar S-type (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 

Всего документов: 123
   

Даний розділ містить типові (шаблонні) скарги. Пам’ятайте! Типові документи є відправною точкою – «пластиліном», завдяки якому ви можете підготувати свій унікальний документ.

В данном разделе находятся типовые (шаблонные) жалобы. Помните! Типовые документы являются отправной точкой - "пластилином", из которого можно слепить ваш уникальный документ.

online why women cheat on husbands women that cheat on their husbands
cheat on my husband go go
how do you buy viagra at generic drugs and viagra generic viagra without a percription
women cheat on their husbands website how to cheat on husband
click here link read here
married woman looking to cheat why do wife cheat how many guys cheat
cialis coupon lilly open coupons for cialis printable
doxycycline doxycycline doxycycline

Апеляційна скарга на рішення суду про задоволення позову про визнання особи, що втратила право користування житловим приміщенням
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на решение суда об удовлетворении иска о признании лица, утратившим право пользования жилым помещением
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову про відмову у відкритті виконавчого провадження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на постановление об отказе в открытии исполнительного производства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на бездіяльність судового виконавця
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на бездействие судебного исполнителя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на відмову у прийнятті заяви про злочин
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на отказ в принятии заявления о преступлении
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на неправомірні дії співробітників міліції
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на неправомерные действия сотрудников милиции
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на дії співробітників прокуратури (бездіяльність, використання службового становища в корисливих цілях)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на действия сотрудников прокуратуры (бездействие, использование служебного положения в корыстных целях)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на ухвалу міського суду про відкриття провадження у справі (підсудність)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на определение городского суда об открытии производства по делу (подсудность)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на ухвалу міського районного суду про застосування заходів забезпечення позову
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на определение городского районного суда о применении мер обеспечения иска
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на рішення суду про визнання відповідача особою, що втратила право користування житловими приміщеннями
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на решение суда о признании ответчика лицом, утратившим право пользования жилыми помещениями
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Касаційна скарга на рішення районного суду про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, та ухвалу апеляційного суду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Кассационная жалоба на решение районного суда о возмещении ущерба, причиненного источником повышенной опасности, и определение апелляционного суда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на бездіяльність співробітників міліції з вимогою провести перевірку правомірності і законності дій співробітників міліції та притягнення до відповідальності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на бездействие сотрудников милиции с требованием провести проверку правомерности и законности действий сотрудников милиции и привлечением к ответственности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга в порядку ст. 287-288 КУпАП України (зразок скарги на дії міліції у разі вчинення дитиною крадіжки і недосягненні віку кримінальної відповідальності)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба в порядке ст. 287-288 КоАП Украины (образец жалобы на действия милиции в случае совершения ребенком кражи и недостижении возраста уголовной ответственности)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на апеляційну скаргу на рішення суду про стягнення аліментів на утримання сина в твердій грошовій сумі до досягнення ним повноліття
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражение на апелляционную жалобу на решение суда о взыскании алиментов на содержание сына в твердой денежной сумме до достижения им совершеннолетия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на ухвалу про надання дозволу на примусове проникнення до житла
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на определение суда о предоставлении разрешения на принудительное проникновение в жилище
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на рішення господарського суду про визнання недійсним правочину через упередженість та необ`єктивність суду та неправдиві дані, надані позивачем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на решение хозяйственного суда о признании недействительной сделки из-за предвзятости и необъективность суда и ложных данных, предоставленных истцом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на рішення суду про усунення перешкод в користуванні житлом та висилення (порушення судом норм права та неповного дослідження обставин справи)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на решение суда об устранении препятствий в пользовании жильем и выселение (нарушение судом норм права и неполного выяснения обстоятельств дела)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на дії державного виконавця (в порядку ст. 85 Закону України «Про виконавче провадження»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на действия государственного исполнителя (в порядке ст. 85 закона украины «об исполнительном производстве»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на дії виконуючого обов’язки начальника ДВС, щодо відмови у задоволенні клопотання про зупинення виконавчого провадження (в порядку ст. 85 Закону України «Про виконавче провадження»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на действия исполняющего обязанности начальника ГИС, об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнительного производства (в порядке ст. 85 Закона Украины «Об исполнительном производстве»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на решение районного суда об удовлетворении иска о взыскании долга
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на рішення районного суду про задоволення позову про стягнення боргу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на решение районного суда о частичном удовлетворении иска о выплате невыплаченной заработной платы при увольнении, проведение записи в трудовую книжку и возмещении морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на рішення районного суду про часткове задоволення позову про виплату невиплаченої заробітної плати при звільненні, проведення запису в трудову книжку та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга приватного обвинувачення ч. 1 ст. 27 КПК України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга приватного обвинувачення ч. 1 ст. 27 КПК України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба жителей дома на незаконные ремонтные работы и перепланировку подвального помещения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга мешканців будинку на незаконні ремонтні роботи та перепланування підвального приміщення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба о незаконности постановления о наложении штрафа за нарушение порядка занятия предпринимательской деятельностью
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга про незаконність постанови про накладення штрафу за порушення порядку зайняття підприємницькою діяльністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба о пересмотре решения по гражданскому делу в связи с исключительными обстоятельствами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга про перегляд рішення у цивільній справі у зв’язку з винятковими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Кассационная жалоба на постановление апелляционного административного суда, принятое по результатам пересмотра решения районного суда по делу по административному иску о признании противоправным решения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Касаційна скарга на ухвалу апеляційного адміністративного суду, прийняте за результатами перегляду ухвали районного суду у справі за адміністративним позовом про визнання протиправним рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Кассационная жалоба на решение Апелляционного суда об удовлетворении иска о взыскании долга
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Касаційна скарга на ухвалу Апеляційного суду про задоволення позову про стягнення боргу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на апелляционную жалобу по делу о сносе самостроя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на апеляційну скаргу по справі про знесення самовільної забудови
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на апелляционную жалобу по делу о законности изменения кредитной ставки по договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на апеляційну скаргу по справі про законність зміни кредитної ставки за договором
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга у справі про адміністративне правопорушення передбачене ч 2 ст 122 КУпАП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову про адміністративне правопорушення (фотофіксація паркування в забороненому місці)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову про адміністративне правопорушення (перевищення швидкості)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову державного виконавця про відмову у відкритті виконавчого провадження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову ДАІ про адміністративне правопорушення (проїзд на червоне світло)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову ДАІ про адмінпорушення (відсутність інформаційних табличок, які інформують про клас небезпечного вантажу)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову про адміністративне правопорушення (фотофіксація паркування в забороненому місці)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на постановление об административном правонарушении (превышение скорости)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на постановление государственного исполнителя об отказе в открытии исполнительного производства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на постановление ГАИ об админнарушении (отсутствие информационных табличек, которые информируют о классе опасного груза)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на постановление ГАИ об административном правонарушении (проезд на красный свет)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на ухвалу районного суду про забезпечення позову у цивільній справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на рішення (ухвалу) суду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на постанову суду про відмову в задоволенні вимог про визнання неправомірними дій інспектора щодо складання протоколу та винесення постанови про адмінпорушення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на постанову судді у справі за адміністративним позовом про оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення (перевищення швидкості)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на постанову судді про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 124 КУпАП (позбавлення водійських прав)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на заочне рішення у цивільний справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на постановление судьи по делу по административному иску об обжаловании постановления по делу об административном правонарушении (превышение скорости)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на постановление судьи о привлечении к административной ответственности по ст. 124 КУоАП (лишение водительских прав)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на постановление суда об отказе в удовлетворении требований о признании неправомерными действий инспектора по составлению протокола и вынесения постановления об админнарушении
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на постановление районного суда об обеспечении иска по гражданскому делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на заочное решение по гражданскому делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на неправомірні дії при проведенні обшуку і виїмки на підставі ст. 234 КПК України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на неправомірні дії при проведенні допиту в якості свідка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на неправомірні дії при затриманні
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на неправомірні дії посадових осіб при проведенні перевірки на підприємстві
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на дії судді з вимогою притягнути його до дисциплінарної відповідальністі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на дії слідчого
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на неправомерные действия при проведении обыска и выемки на основании ст. 234 УПК Украины
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на неправомерные действия при проведении допроса в качестве свидетеля
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на неправомерные действия при задержании
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на неправомерные действия должностных лиц при проведении проверки на предприятии
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на действия следователя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову судді по справі про адміністративне правопорушення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на незаконність затримання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на незаконні заходи дізнання і досудового слідства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на незаконні дії (органів дізнання, слідчого) при проведенні огляду місця події
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга про незаконність ухвал про відмову в прийнятті позовної заяви до розгляду та вимогою прийняти до розгляду позовну заяву
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга голові господарського суду про незаконність ухвал про відмову в прийнятті позовної заяви до розгляду та вимогою прийняти до розгляду позовну заяву
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга до МТСБУ про перегляд рішення Страховика про виплату страхового відшкодування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга до МТСБУ про перегляд рішення Страховика про виплату страхвового відшкодування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга до АК Київенерго про визнання недійсним договору про користування електричною енергією та невизнання попередження про припинення постачання електроенергії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на рішення Господарського суду про стягнення заборгованності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на дії судді (оскарження ухвали про залишення позову без руху)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Повторна скарга до прокуратури про скоєння злочину
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга приватного обвинувачення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову про закриття кримінальної справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову органу дізнання про відмову в порушенні кримінальної справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на дії державного виконавця
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Касаційна скарга про зміну вироку та звільнення від кримінальної відповідальності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга про скасування рішення господарського суду та прийняття нового рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга про скасування постанови про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під вартою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга про змінення оскарженого вироку та звільнення від відбування покарання з випробуванням
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга про скасування рішення про визнання недійсним ордера і ухвалення нового рішення про відмову у позові
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на апеляційну скаргу (про відхилення апеляційної скарги)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на ухвалу районного суду про залишення позовної заяви без розгляду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Касаційна скарга на рішення господарського суду про стягнення коштів на користь Управління пенсійного фонду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на рішення районного суду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на відмову вчинити нотаріальні дії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на неправомірні дії посадової особи (органу)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на відмову вчинити нотаріальні дії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на рішення державного органу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на бездіяльність державного виконавця
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Касаційна скарга на судове рішення (ухвалу) у цивільній справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина


Не нашли нужный вам документ?

Напишите нам название интересующего вас документа. Мы постараемся найти его в ближайшее время и добавим его в базу. Или попросите помощь на форуме.
Мы можем подготовить оригинальный документ специально для вас.

Название документа   
Комментарии   
Ваше Имя   
Контактный телефон   
EMail   
Мы можем подготовить специфичный для Вас документ в самые кратчайшие сроки, качественно, аккуратно и с учетом Ваших требований и спецификаций.
 

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>