Hyundai Coupe (2100 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Апеляційна скарга на постанову судді у справі за адміністративним позовом про оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення (перевищення швидкості)

Апеляційна скарга на постанову судді у справі за адміністративним позовом про оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення (перевищення швидкості)

раздел Скарги / Жалобы
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (3)     Загружен: 736     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Апеляційна скарга на постанову судді у справі за адміністративним позовом про оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення (перевищення швидкості) Апелляционная жалоба на постановление судьи по делу по административному иску об обжаловании постановления по делу об административном правонарушении (превышение скорости)
Скачать Апеляційна скарга на постанову судді у справі за адміністративним позовом про оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення (перевищення швидкості) бесплатно

 

 

ДО_________________________________ СУДУ

__________________________________________

 

ПОЗИВАЧ:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

ВІДПОВІДАЧ:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

 

Справа № ___________

Суддя ___________

 

 

 

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

на постанову судді ___________________ районого суду м. ______________

від __________ р. у справі за адміністративним позовом № ___________

 

            Постановою судді _____________ районого суду м. _____________ від __________ р. у справі за адміністративним позовом № __________ відмовлено повністю у задоволеннi позову до інспектора _____________________ роти ДПС ___________________ (ПІБ) «про оскарження постанови серії ___ № _________  у справі про адміністративне правопорушення від __________ р. за ч. 1 ст. 122 КУпАП та ч.1 ст. 126 КУпАП, з накладенням штрафу в розмірі _________ грн.

            Я,______________________ (ПІБ) -Позивач,вважаю що постанова, _____________________ районого суду м._____________ від ___________р. у справі за адміністративним позовом № _______, винесена з порушенням норм матеріального і процесуального права,неповного з'ясування судом обставин, що мають значення для справи, що призвело до неправильного вирішення справи щодо вимог позивача.

            1. Згідно п. 1 ст. 11 КАСУ розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. П. 2 ст. 71 КАСУ - в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень, обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

            Так у позовній заяві мною було надано до суду протокол № ________ складений відповідачем ____________ р..У позовній заяві до суду першої інстанції я вказав що протокол № __________ від ____________ р. складений з порушенням нормативно правових актів, і Законів України, якими повинна керуватись посадова особа при здійсненні владних повноважень, згідно ст. 19 Конституції України.

            Так згідно ст. 25 КУпАП про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженими на те посадовою особою. Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності. Протокол не складається у випадках, передбачених ст. 258 КУпАП. Але у ст. 258 КУпАП відсутнє зазначення ч. 1 ст. 122, ч 1.ст. 126 КУпАП. Тому я вважаю, (суд першої інстанції не з’ясував чому і з яких підстав) що відповідач неправомірно склав один протокол з зазначенням двох правопорушень .

 

2. Згідно ст. 256 КУпАП у протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: суть адміністративного правопорушенн, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

            Так у протоколі протоколі № __________ вказано про порушення ч. 1 ст. 122 КУпАП, а саме порушення швидкості, встановленої знаком 3.29, і що швидкість вимірювалась приладом «Радіс».

Згідно Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», на вимірювання у сфері, у якій їх результат можуть бути використані у якості доказу по справі, розповсюджується державний метрологічний нагляд, а у п. 1 ст. 10 вимірювання та використання їх результатів. Результати вимірювань можуть бути використані за умови, якщо відомі відповідні характеристики похибок або невизначеності вимірювань.

            Як вбачається, при вивченні, у протоколі відсутні докази того, що вимірювана швидкість належить моєму автомобілю, данні про правові підстави використання приладу «Радіс» у якості вимірювального приладу, не вказано про час і термін перевірки приладу, не зазначено про відповідні характеристики похибок або невизначеності вимірювань

            З не зрозумілих причин, суд не дослідив правові підстави допустимості доказів по правопорушенню виявленому відповідачем.

 

3. Крiм того вiдповiдно до п. 2.18 Методичних рекомендацiй щодо практичних дiй працiвникiв дорожньо-патрульноi служби ДАI під час документування порушень Правiл дорожнього руху допущених водiями транспортних засобiв, якщо пiд час оформлення виявленого порушення ПДР протоколом про адмiнiстративне правопорушення працiвником ДАI допущенi механiчнi пошкодження або виявлені типографський брак, оформлення правопорушення продовжуеться на наступному за нумерацiею бланку протоколу. Тобто цiєю нормою передбачена цілісність протоколiв про адмiнiстративне правопорушення. Данi вимоги не були дотриманi iспектором ________________ при складаннi протоколу про адмiнiстративне правопорушення вiд ____________ р., тобто порушено порядок складання бланку сувороi звiтностi, а судом першоi iнстанцii не враховане це порушення.

 

4. Згідно ЗУ «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (п. 21.2) контроль за наявністю договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів здійснюється:

            Державтоінспекцією МВС України під час проведення державного технічного огляду, реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, а також при складанні протоколів щодо порушень правил дорожнього руху та оформленні матеріалів дорожньо-транспортних пригод;

Тобто, відповідач мав право перевірити договір лише у випадках визначених нормами спеціального нормативного акту, і право відповідача перевірити договір наступає лише у випадку складання протоколів щодо порушень ПДР.

            Згідно ст. 254 КУпАП, відповідач виявивши порушення повинен скласти ще один протокол, у якому повинен був зазначити суть правопорушення, інші обставини справи (ст. 256 КУпАП).

            Відповідач, діючи з порушенням вимог КУпАП і самовільно розширивши свої повноваження, щодо виявлення правопорушень і складання протоколу, своїми діями позбавив мене права, що гарантується ст. 268 КУпАП.

 

5. Відповідач склавши протокол № __________, порушивши вимоги діючого законодавства України, виніс постанову ______________, по справі про право порушення ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 126 КУпАП. Постанова ____________ винесенна з порушенням п. 2, п. 3 ст. 278.

Орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання:

            2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення;

            4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

Відповідач порушив мої права визначені у КУпАП, а саме - не з’ясував мій матеріальний стан, обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення.

            Також в порушення норм права зазначеній у ст. 251 КУпАП, доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху.

            Як вбачається з постанови, у описі обставин справи відсутнє зазначення підстав з яких покази приладу «Радіс» були прийняті як належні, і в порушення ст. 283 КУпАП про зміст постанови, відповідач вказав не з’ясовані обставини справи

 

6. П. 24 постанови ПВСУ № 14 від 23.12.2005 р. йдеться про недопущення судами спрощеного розгляду справ про адміністративне правопорушення – «звернути увагу судів на неприпустимість спрощеного підходу до судового розгляду справ про адміністративні правопорушення на транспорті та ігнорування прав осіб, яких притягають до відповідальності».

            Я вважаю, що відповідач повинен у своїх діях враховувати ці положення постанови ПВСУ №14, так як відповідно змін у КУпАП, внесених Законом Украіни № 586-VI відповідачу делеговано право розглядати справи про адміністративні правопорушення, згідно ст. 222 КУпАП.

 

7. Згідно п. 3 ст. 2 КАСУ, суд першої інстанції повинен був перевірити, що прийняте відповідачем рішення відповідає діючому законодавству, обґрунтовано, неупереджено, добросовісно, пропорційно, зокрема, з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення, з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення.

 

8. У ___ абзацi постанови суд посилаеться на п. 4.1 та 4.2 Iнсрукцii з дiяльностi пiдроздiлов дорожно-патрульноi служби Державтоiнспеекцii МВС Украiни яка була затверджена Наказом МВС 13.11.2006 року № 1111. Хочу звернути увагу суду на той факт що дана інструкція вратила чиннiсть 17.07.2009 року на пiдставi виходу нового наказу № 111 вiд 27.03.2009 року. Це свідчить що суд першої інстанції в неповній мірі з’ясував усі обставини прийняття відповідачем рішення по справі про адміністративне правопорушення.

 

9. Окрім наведеного при винесенні постанови не враховано особу, матеріальний стан та інши обставини, які слід враховувати при призначенні адміністративного стягнення відповідно до ст. 33 КУпАП. Як видно iз протоколу, i я пiдтверджую цей факт зараз, я тимчасово непрацюючий, i є єдиним годувальником у родині з непостійним доходом, i сплатити штраф у розмiрi 800 грн. я не можу у зв'язку із скрутним фінансовим становищем.

            Разом з тим звертаю увагу, що адміністративне стягнення було накладене на мене без урахування характеру вчинених мною правопорушеня та майже у максимальному розмірі, передбаченому санкцією ч. 1 ст. 126 КУпАП.

Згідно матеріалів справи обставини, які б обтяжували мою відповідальність, відсутні.

            Зважаючи на викладене постанова судді _________________ районого суду м._____________ ____________________ (ПІБ судді) від __________ р. у справі про адміністративне правопорушення № ________________ є незаконною та необґрунтованою, такою, що порушує норми матеріального та процесуального права України, а також право позивача, _______________________, на справедливий розгляд безстороннім судом (п. 1 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод).

           

Відповідно до вищевикладеного і згідно ст.ст. 1, 9, 17, 18, 247, 251, 252, КУпАП, ст.ст. 6, 9, 185, ч. 4 ст. 187, ст., 198, ст. 202 КАС України.

 

ПРОШУ :

 

1. Скасувати постанову судді _____________ районого суду м._____________ ____________________ (ПІБ судді) від __________ р. у справі про адміністративне правопорушення № ________ та прийняти нову постанову суду про скасування постанови _______________ від ____________ р..

2.. Провадження по адміністративній справі _______________ - закрити, відповідно до п. 1 ст. 247 КУпАП в зв’язку з відсутністю в моїх діях складу адміністративного правопорушення.

3. Звільнити від сплати державного мита, як особу , що оскаржила Постанову про адміністративне правопорушення відповідно до ст. 288 КУпАП.

 

Додаток:

Скачать Апеляційна скарга на постанову судді у справі за адміністративним позовом про оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення (перевищення швидкості)
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (3)     Загружен: 736     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>