Jaguar S-type (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 

Всего документов: 94
   

Даний розділ містить типові (шаблонні) процесуальні документи, які не увійшли в інші категорії. Пам’ятайте! Типові документи є відправною точкою – «пластиліном», завдяки якому ви можете підготувати свій унікальний документ.

В данном разделе находятся типовые (шаблонные) процессуальные документы, которые не вошли в другие категории. Помните! Типовые документы являются отправной точкой - "пластилином", из которого можно слепить ваш уникальный документ.

married men that cheat my fiance cheated on me married men affairs
go redirect how do i know if my wife has cheated
how to identify authentic viagra viagra switchplate viagra vision problem
women cheat on their husbands website how to cheat on husband
how married men cheat click here why do people cheat
coupons and discounts ourblog.bebrand.tv late term abortion statistics
bystolic coupon card is there a generic for bystolic bystolic copay card

Вказівки по кримінальній справі (в порядку ст. 1141 КПК України)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Указания по уголовному делу (в порядке ст. 1141 УПК Украины)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Постанова суду про зміну запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Постановление суда об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ухвала суду про примусове проникнення до приміщень та сховищ, що належать боржникам або зайняті ними
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Постановление суда о принудительном проникновении в помещения и хранилища, принадлежащие должникам или заняты ними
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ухвала суду про примусове проникнення державною виконавчою службою до житла боржників
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ухвала суду про про примусове проникнення до житла та іншого володіння для відібрання та передачі дитини на виховання іншій особі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ухвала суду про відмову в задоволенні подання державного виконавця про вирішення питання виконання рішення суду за «Конвенцією про стягнення аліментів за кордоном»
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рапорт на відрядження для проведення слідчих дій по кримінальній справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рапорт на командировку для проведения следственных действий по уголовному делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи через те, що дії підозрюваного підпадають під ознаки адміністративного правопорушення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за того, что действия подозреваемого подпадают под признаки административного правонарушения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рапорт о проведении санкционированного обыска и изъятии обнаруженых наркотических средств
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву про усунення перешкод в користуванні житлом та виселення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражение на исковое заявление об устранении препятствий в пользовании жильем и выселения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Отзыв на апелицийну жалобу на постановление хозяйственного суда с требованием отказать в апелляционных требованиях истца
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відзив на апеліційну скаргу на ухвалу господарського суду з вимогою відмовити в апеляційних вимогах скаржника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Обоснование и расчет размера морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Обґрунтування та розрахунок розміру моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Объяснения по делу об административном правонарушении предусмотренное ч. 1 ст. 195-6 КУоАП (реализация пиротехнических изделий в не установленном месте и без соответствующей лицензии МВД Украины)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Пояснення по справі про адміністративне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 195-6 КУпАП (реалізацію піротехнічних виробів в не встановленому місці та без відповідної ліцензії МВС України)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мировое соглашение о прекращении любых конфликтов между сторонами и свою добрую волю на мирное решение дела, а также об отсутствии в настоящее время и в будущем каких-либо претензий друг к другу (хозяйственный процесс)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мирова угода про припинення будь-яких конфліктів між сторонами і свою добру волю на мирне вирішення справи, а також про відсутність на даний час і в майбутньому будь-яких претензій одна до одної (господарський процес)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Письмо коллекторам о прекращении незаконных действий по вымогательству денежных средств
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Лист колекторам про припинення незаконних дій по вимаганню грошових коштів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мировое соглашение на стадии исполнения судебного решения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мирова угода на стадії виконання судового рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позову про стягнення аліментів на утримання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позову про стягнення аліментів на утримання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения против иска об устранении препятствий в пользовании земельным участком
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позову про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на исковое заявление коммунального предприятия по содержанию жилищного хозяйства о взыскании долга за жилищно-коммунальные услуги
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву комунального підприємства по утриманню житлового господарства про стягнення боргу за житлово-комунальні послуги
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на иск по гражданскому делу о взыскании задолженности по кредитному договору и расторжения договора в судебном порядке
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позов по цивільній справі про стягнення заборгованості за кредитним договором та розірвання договору в судовому порядку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения против иска о признании факта прекращения права пользования земельным участком
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позову про визнання факту припинення права на користування земельною ділянкою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения против административного иска о взыскании задолженности по уплате страховых взносов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти адміністративного позову про стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражение на исковое заявление о прекращении договора пожизненного содержания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву про припинення договору довічного утримання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на апелляционную жалобу по делу о сносе самостроя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на апеляційну скаргу по справі про знесення самовільної забудови
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на апелляционную жалобу по делу о законности изменения кредитной ставки по договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на апеляційну скаргу по справі про законність зміни кредитної ставки за договором
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на исковое заявление по делу о признании договора о задатке ничтожным
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву по справі про визнання договору про завдаток нікчемним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на исковое заявление о признании договора недействительным
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву про визнання договору недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Виконавчий напис про стягнення заборгованості по сплаті аліментів на утримання одного з подружжя за нотаріально посвідченим договором
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Виконавчий напис про стягнення заборгованості за сплатою аліментів на дитину за нотаріально посвідченим договором
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Виконавчий напис про стягнення заборгованості за опротестованим векселем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Виконавчий напис про повернення предмета фінансового лізингу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Виконавчий напис про звернення стягнення на майно за договором застави (іпотеки)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мирова угода у справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рішення господарського суду про відмову у позові про визнання недійсним рішення конкурсної комісії військової частини з передачі в оренду нерухомого військового майна та визнання недійсним договору оренди цього майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Постановление суда об отмене постановления инспектора ГАИ об админстративном правонарушении и закрытии производства по делу (поворот налево с правого ряда)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Постанова суду про скасування постанови інспектора ДАІ про адмінстративне правопорушення та закриття провадження по справі (поворот ліворуч з правого ряду)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Особисте поручительство за обвинувачуваного
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мировое соглашение в процессе исполнения решения по гражданскому делу (в порядке ст 372 ГПК Украины)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мирова угода в процесі виконання рішення в цивільній справі (в порядку ст. 372 ЦПК України)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Личное поручительство за обвиняемого
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адвокатський запит (в порядку ст. 6 Закону України «Про адвокатуру»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адвокатський запит (в порядку ст. 6 Закону України «Про адвокатуру»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол про закриття справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Службова записка про оплату державного мита за розгляд справи в суді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позову про залишення позовної заяви без розгляду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Розрахунок до позовної заяви про стягнення заборгованності за договорами підряду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Письмові пояснення працівника до господарського суду про виконання робіт на обєкті за договором підряду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відзив на позов з проханням повністю відмовити в задоволенні позовних вимог позивача
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Письмові пояснення по справі у відповідності до ст 99 ЦПК України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відзив на зустрічний позов про визнання договору недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Повідомлення приватному нотаріусу про зняття заборони на відчуження майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мирова угода по справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позову з вимогою відмовити позивачу або замінити первісного відповідача належним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відзив на апеляційну скаргу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зразок ухвали суду про забезпечення позову у вигляді заборони вчиняти будь-які дії по відчуженню або обтяженню у будь-якій формі цінних паперів емітента
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Запит на підтвердження зарахування державного мита до державного бюджету
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відповідь на ухвалу по справі про визнання протиправними дій та скасування постанови по справі про адміністративне правопорушення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мирова угода
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Письмо в суд об отсутствии субъекта получения повестки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відповідь на ухвалу про відсутність розгляду справи в інших судах
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зауваження на протокол судового засідання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позову про розірвання договору довічного утримання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мирова угода про закриття умов договору підряду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Образец мирового соглашения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на апеляційну скаргу (про відхилення апеляційної скарги)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зауваження на протокол судового засідання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відзив на позов про заміну неналежної сторони або залишення заяви без руху
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Генеральний договір про реалізацію арештованого майна, на яке звернене стягнення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мировое соглашение по делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір доручення на ведення справ в Господарському суді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Генеральний договір про реалізацію арештованого майна, на яке звернено стягнення державними виконавцями при примусовому виконанні рішень
Добавлен: более года назад Страна: Украина


Не нашли нужный вам документ?

Напишите нам название интересующего вас документа. Мы постараемся найти его в ближайшее время и добавим его в базу. Или попросите помощь на форуме.
Мы можем подготовить оригинальный документ специально для вас.

Название документа   
Комментарии   
Ваше Имя   
Контактный телефон   
EMail   
Мы можем подготовить специфичный для Вас документ в самые кратчайшие сроки, качественно, аккуратно и с учетом Ваших требований и спецификаций.
 

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>