Jaguar S-type (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Генеральний договір про реалізацію арештованого майна, на яке звернено стягнення державними виконавцями при примусовому виконанні рішень

Генеральний договір про реалізацію арештованого майна, на яке звернено стягнення державними виконавцями при примусовому виконанні рішень

раздел Купівля-продаж / Купля-продажа
раздел Інше / Другое
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 1003     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Генеральний договір про реалізацію арештованого майна, на яке звернено стягнення державними виконавцями при примусовому виконанні рішень Генеральный договор о реализации арестованного имущества
Скачать Генеральний договір про реалізацію арештованого майна, на яке звернено стягнення державними виконавцями при примусовому виконанні рішень бесплатно

 

 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР

ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ АРЕШТОВАНОГО МАЙНА, НА ЯКЕ ЗВЕРНЕНО СТЯГНЕННЯ ДЕРЖАВНИМИ ВИКОНАВЦЯМИ ПРИ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННІ РІШЕНЬ

 

м. ______________

______________ р.

 

Міністерство юстиції України в особі Першого заступника Міністра юстиції України

______________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

(далі - Мін'юст України), який діє на підставі Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 30.12.97 № 1396 (із змінами і доповненнями), з одного боку, та спеціалізована організація ________________________________________________________

в особі ______________________________________ (далі - Організація), яка діє на підставі Статуту, з другого боку (надалі - Сторони), уклали цей Договір про НИЖЧЕВИКЛАДЕНЕ:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Мін'юст України доручає, а Організація особисто або через свої філії, визначені на тендерній (конкурсній) основі за адміністративно-територіальними одиницями за відповідними дорученнями Організації, зобов'язується приймати від районних, міських (міст обласного значення), районних у містах відділів державної виконавчої служби (далі - Відділ ДВС) та реалізовувати арештоване майно, на яке звернено стягнення державними виконавцями при примусовому виконанні рішень (далі - арештоване майно), шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах, а також забезпечувати належне зберігання арештованого майна та його перевезення.

1.2. При виконанні положень цього Договору Сторони керуються Законами України "Про державну виконавчу службу", "Про виконавче провадження", Інструкцією про проведення виконавчих дій, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 15.12.99 № 74/5 і зареєстрованою в Мін'юсті України 15.12.99 за № 865/4158 (із змінами і доповненнями), Правилами комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України від 13.03.95 № 37 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 22.03.95 за № 79/615 (із змінами і доповненнями), іншими нормативними актами України та цим Договором.

 

2. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Отримувати від Відділів ДВС необхідну інформацію при виконанні своїх обов'язків, зазначених цим Договором.

2.2. Не проводити дії, зазначені в пункті 1.1 цього Договору, якщо документи, одержані від Відділу ДВС, не відповідають вимогам чинного законодавства.

2.3. Отримувати комісійну винагороду за реалізацію арештованого майна.

2.4. Укладати договори з Відділом ДВС про відповідальне зберігання арештованого майна, яке не було реалізоване в установлені законодавством строки та перебувало в Організації, до його передачі державному виконавцеві чи сторонам виконавчого провадження.

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. При реалізації своїх прав та виконанні своїх обов'язків, що випливають з цього Договору, дотримуватись чинного законодавства України та умов цього Договору.

 

На вимогу Відділу ДВС своєчасно надавати інформацію про стан реалізації арештованого майна та відповідні документи щодо його продажу.

3.2. Забезпечувати перевезення арештованого майна до місця продажу та належно зберігати його в місцях продажу.

3.3. Якщо арештоване майно не буде продано протягом двох місяців з дня укладання акта приймання-передавання арештованого майна на реалізацію, - протягом 3-денного строку з дня закінчення зазначеного терміну письмово інформувати про це Відділ ДВС.

 

3.4. Якщо арештоване майно не буде продано протягом двох місяців, - брати участь у його переоцінці.

3.5. Якщо з наступного після переоцінки дня арештоване майно не буде продано протягом одного місяця, - протягом 3-денного строку з дня закінчення зазначеного терміну письмово інформувати про це Відділ ДВС.

3.6. Зупиняти реалізацію арештованого майна при одержанні постанови державного виконавця про зупинення виконавчого провадження чи відкладення провадження виконавчих дій та поновлювати реалізацію арештованого майна при одержанні постанови державного виконавця про поновлення виконавчого провадження.

3.7. Протягом 3-денного строку з дня публікації Організацією оголошення в ЗМІ про проведення публічних торгів чи аукціону з реалізації арештованого майна копію оголошення направляти до Відділу ДВС.

3.8. Після проведення реалізації майна своєчасно проводити розрахунки з Відділом ДВС у строки, визначені договором про реалізацію арештованого майна.

3.9. Відшкодовувати Відділу ДВС та власнику арештованого майна збитки, пов'язані з неналежним виконанням своїх обов'язків, у порядку, установленому чинним законодавством України.

 

4. ПРАВА МІН'ЮСТУ УКРАЇНИ

4.1. У разі невиконання Організацією умов цього Договору, за поданням Відділу ДВС, приймати рішення про виключення з переліку спеціалізованих організацій, з якими Відділи ДВС можуть укладати договори про реалізацію арештованого майна, у порядку, установленому пунктом 4.16 Положення про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованої організації для реалізації арештованого державними виконавцями майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.02.2003 № 10/5 і зареєстрованого в Мін'юсті України 11.02.2003 за № 111/7432.

4.2. Отримувати від Організації інформацію та документи, пов'язані з виконанням дій, зазначених у пункті 1.1 цього Договору, та необхідні роз'яснення і консультації, пов'язані з підготовкою чи проведенням реалізації.

4.3. Якщо майно не реалізовано в установлені законодавством строки, - укладати з Організацією Договір про його відповідальне зберігання з віднесенням витрат за рахунок спеціального фонду виконавчого провадження до передачі арештованого майна державному виконавцеві чи сторонам виконавчого провадження.

4.4. Через свого представника (державного виконавця) брати участь (бути присутнім) в аукціоні чи прилюдних торгах, контролювати дотримання правил та строків продажу майна, цілісність та умови зберігання арештованого майна, переданого на реалізацію та за Договорами відповідального зберігання арештованого майна.

4.5. Права, викладені в пунктах 4.2 - 4.4 цього Договору, Мін'юст України доручає здійснювати Відділам ДВС.

 

5. ОБОВ'ЯЗКИ МІН'ЮСТУ УКРАЇНИ

5.1. При реалізації своїх прав та виконанні своїх обов'язків, що випливають з цього Договору, дотримуватись чинного законодавства та умов цього Договору.

5.2. Надавати Організації необхідну інформацію та документи щодо арештованого майна, яке передається на реалізацію.

            Для укладення Договору про реалізацію арештованого майна та Договору про відповідальне зберігання майна, дотримуючись вимог законодавства та цього Договору, подавати Організації Заяву з обов'язковим доданням копій виконавчого документа, акта опису й арешту майна та оцінки його вартості.

5.3. Усебічно сприяти та надавати необхідну допомогу Організації при реалізації нею прав та виконанні обов'язків за цим Договором.

5.4. Своєчасно, у строк не більше двох днів, попереджати Організацію про виконання рішення боржником або про виникнення обставин, передбачених статтями 32 - 35, 37 Закону України "Про виконавче провадження", і вирішувати питання повернення або передачі майна на відповідальне зберігання з обов'язковим оформленням Договору про відповідальне зберігання.

5.5. Відшкодовувати Організації витрати, пов'язані з виконанням умов Договору про відповідальне зберігання арештованого майна, за рахунок спеціального фонду виконавчого провадження.

5.6. Забезпечення виконання обов'язків, установлених пунктами 5.1 - 5.7 цього Договору, Мін'юстом України покладається на Відділи ДВС.

 

6. ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

6.1. При проведенні реалізації арештованого майна розмір комісійної винагороди Організації не може перевищувати двадцяти відсотків від суми реалізованого майна.

6.2. Кошти, одержані від реалізації арештованого майна, за вирахуванням комісійної винагороди, перераховуються Організацією на відповідний рахунок Відділу ДВС у встановленому порядку не пізніше терміну, передбаченого чинним законодавством України, від дня проведення розрахунків покупцем за придбане майно.

6.3. Витрати за Договором про відповідальне зберігання арештованого майна перераховуються Відділом ДВС на відповідний рахунок Організації в установленому порядку в термін не пізніше семи банківських днів з моменту передачі арештованого майна державному виконавцеві чи сторонам виконавчого провадження.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Організація несе повну матеріальну відповідальність за зберігання арештованого майна, яке передане їй Відділом ДВС на реалізацію, а також за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за цим Договором.

            Якщо з вини Організації арештоване майно буде знищено, втрачено або пошкоджено, Організація виплачує Відділу ДВС вартість арештованого майна за ціною, за якою воно було передано на реалізацію.

7.2. Організація не несе відповідальності за неналежне оформлення відділом ДВС документів про передачу арештованого майна на реалізацію.

7.3. Організація несе матеріальну відповідальність за порушення нею встановленого законодавством порядку реалізації арештованого майна.

7.4. Відділ ДВС несе відповідальність за правильність оформлення документів про передачу Організації арештованого майна на реалізацію.

7.5. У разі несвоєчасного проведення розрахунків Сторонами за укладеним Договором про реалізацію арештованого майна нараховується пеня, розмір якої обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

7.6. Заподіяні збитки відшкодовуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. Організація зобов'язана здійснити реалізацію арештованого майна, переданого їй за розпорядженням начальника Відділу ДВС. При неналежному виконанні Організацією умов договорів, укладених з Відділами ДВС про реалізацію арештованого майна, за рішенням конкурсної комісії та наказом Міністерства юстиції України вона виключається з переліку спеціалізованих організацій, з якими Відділи ДВС можуть укладати договори про реалізацію арештованого майна.

8.2. Усі відносини, пов'язані з реалізацією цього Договору, здійснюються шляхом укладання Відділами ДВС та Організацією окремих Договорів про реалізацію арештованого майна та Договорів про відповідальне зберігання арештованого майна з обов'язковим урахуванням положень цього Договору.

8.3. При передачі майна за Договором про реалізацію арештованого майна або за Договором про відповідальне зберігання Відділом ДВС та Організацією складається Акт приймання-передавання, який є невід'ємною частиною Договорів, зазначених у пункті 8.2 цього Договору.

8.4. У разі виявлення невідповідності інформації, поданої Організацією на тендер (конкурс) з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого майна, Організація виключається з переліку спеціалізованих організацій, з якими Відділи ДВС можуть укладати Договори про реалізацію арештованого майна, у порядку, установленому пунктом 8.1 цього Договору.

8.5. Сторони продовжують виконувати умови цього Договору в частині реалізації та зберігання арештованого майна до закінчення процедури реалізації у відповідності до чинного законодавства та укладених договорів згідно з пунктом 8.2 цього Договору. 

 

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Спори, що виникають у ході виконання Сторонами цього Договору і які не врегульовані його умовами, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - підлягають розгляду у порядку, установленому чинним законодавством.

9.2. В усьому іншому, що не передбачено Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору здійснюються у письмовій формі, підписуються обома Сторонами і є невід'ємною частиною цього Договору.

9.4. Сторони не несуть відповідальності за часткове або повне невиконання умов цього Договору, якщо їх невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (стихійні лиха, військові дії, прийняття нормативно-правових актів, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань).

9.5. Сторона, яка не може виконати своїх обов'язків за цим Договором у зв'язку з виникненням форс-мажорних обставин, негайно повідомляє про це іншу Сторону, але не пізніше 10 днів після початку дії форс-мажорних обставин.

 

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до наступного визначення спеціалізованих організацій з реалізації арештованого державними виконавцями майна у відповідності до Положення про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованої організації для реалізації арештованого державними виконавцями майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.02.2003 № 10/5 і зареєстрованого в Мін'юсті України 11.02.2003 за № 111/7432.

10.2. Договір може бути розірвано в порядку, передбаченому чинним законодавством, за домовленістю Сторін або в разі неналежного виконання Сторонами умов цього Договору.

10.3. Договір укладено в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

 

11. ЮРИДИЧНІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:


Теги документа: договір майно продаж купівля арештований примусовий стягнення

Скачать Генеральний договір про реалізацію арештованого майна, на яке звернено стягнення державними виконавцями при примусовому виконанні рішень
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 1003     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>