Nissan Note (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Документы соответствующие запросу: товариств

Протокол загальних зборів про створення філії Товариства з обмеженою відповідальністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол общего собрания о создании филиала Общества с ограниченной ответственностью
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю вихід зі складу учасників з передачею частки Товариству
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью выходе из состава участников с передачей доли Обществу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол засідання експертної комісії щодо погодження номенклатури справ товариства та відокремлення справ до зберігання та до знищення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Штатний розпис товариства з обмеженою відповідальністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про зміну назви товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об изменении названия общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Примірний договір про списання державного майна, що не ввійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває на їх балансі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут товариства з обмеженою відповідальністю (2012)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол загальних зборів учасників про створення Товариства з обмеженою відповідальністю (2012))
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовая форма контракта с председателем правления акционерного общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Трудовий договір (контракт) з головним бухгалтером акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Трудовий договір (контракт) з президентом акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Трудовий договір (контракт) зі співробітником акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво при заснуванні господарського товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство при учреждении хозяйственного общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво учасника товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство участника общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на реєстрацію товариства з усним перекладом нотаріуса
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на регистрацию общества с устным переводом нотариуса
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на реєстрацію змін до статутних документів товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на регистрацию изменений в уставные документы общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовой договор на обслуживание коммерческим банком доверительного общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий договір на обслуговування комерційним банком довірчого товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Устав публичного акционерного общества (страховая компания)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий договір довірчого товариства з довірителем майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут публічного акціонерного товариства (страхова компанія)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про умови та порядок надання позик працівникам і акціонерам акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положение об условиях и порядке предоставления займов работникам и акционерам акционерного общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Новая редакция устава общества с ограниченной ответственностью
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Нова редакція статуту товариства з обмеженою відповідальністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Загальна довіреність з правом представляти інтереси товариства перед фізичними особами та в усіх органах державної влади
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на проведення робіт зі створення акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на проведение работ по созданию акционерного общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовой устав садоводческого товарищества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про відчуження частки в статутному капіталі товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про спільну діяльність (простого товариства)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю про обрання нового директора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол загальних зборiв членiв садiвницького товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол засідання учасників товариства з обмеженою відповідальністю (про зміну власника, директора, адреси)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про створення публічного акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про створення приватного товариства (засновницький договір)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю між юридичними особами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типова форма контракту з керівником виконавчого органу акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Контракт на організацію і ведення бухгалтерського обліку у товаристві
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Публічного акціонерного товариства акціонерного банку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про філію Публічного акціонерного товариства акціонерного банку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Засновницький договір повного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Засновницький договір командитного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут публічного акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут Товариства з обмеженою відповідальністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут приватного акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про створення публічного акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про створення приватного акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Установчий договір приватного акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зразковий статут товариства з обмеженою відповідальністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут Приватного Акціонерного Товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір купівлі-продажу акцій акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут (ТОВ) товариства з обмеженою відповідальністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про комітет кредиторів акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про Спостережну Раду акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про виділення в установленому порядку земель для ведення організації садово-огороднього товариства.
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол про створення садівницького товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про відповідальність посадових осіб перед товариством та акціонерами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про цінні папери акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про Спостережну (наглядову) раду акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про ревізійну комісію акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про правління акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про персонал акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про головне підприємство акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про фонди акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про філію акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Кодекс поведінки працівника акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут садівницького товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю (про утворення)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Трудовой контракт между акционерным обществом и работником
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Трудовой договор (контракт) с сотрудником акционерного общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Трудовой договор (контракт) с президентом акционерного общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Трудовой договор (контракт) с главным бухгалтером акционерного общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типова форма контракту з головою правління акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>