Audi A6 Allroad (2500 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 

Всего документов: 131
   

Даний розділ містить типові (шаблонні) документи, пов’язані з трудовими відносинами, які не увійшли в інші категорії. Пам’ятайте! Типові документи є відправною точкою – «пластиліном», завдяки якому ви можете підготувати свій унікальний документ.

В данном разделе находятся типовые (шаблонные) документы, касающиеся трудовых отношений, которые не вошли в другие категории. Помните! Типовые документы являются отправной точкой - "пластилином", из которого можно слепить ваш уникальный документ.

click why do husbands cheat click here
why some women cheat website click here
cheat on my husband find an affair go
generic viagra wholesale fast delivery read go
how to identify authentic viagra generic viagra line viagra vision problem
click here why do guys cheat read here
how married men cheat click here why do people cheat
discount prescription drug card link prescription drug discount cards
metformin metformin metformin

Отчет о стажировке в следственном отделе
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Звіт про стажування у слідчому відділі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Распоряжение о порядке приема и обработки корреспонденции
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Розпорядження про порядок прийому та обробки кореспонденції
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рапорт о предоставлении очередного отпуска с правом выезда в другой город
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рапорт про надання чергової відпустки з правом виїзду до іншого міста
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Розпорядження про надання відгулу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Розпорядження про роботу у вихідний день
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Графік надання відпусток працівникам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Журнал регистрации приказов по личному составу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Журнал регистрации должностных инструкций
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Докладная записка о прогуле
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Пояснювальна записка з приводу відсутності на робочому місці
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Объяснительная записка по поводу отсутствия на рабочем месте
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Підсумковий запис про категорії та кількість справ, заведених у відділі кадрів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Номенклатура справ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рекомендація на надання творчої відпустки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Повідомлення про початок відпустки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Графік відпусток
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Плановый годовой бюджет (ориентировочный) службы рекрутинга
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Штатний розпис товариства з обмеженою відповідальністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Бланк подання керівника структурного підрозділу щодо відрядження працівника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Бланк заявка на поиск и подбор кандидата
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Бланк для подтверждения трудоустройства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Бланк для фиксации результатов интервью
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Бланк заявки на подбор персонала
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Бланк заявки на поиск специалиста
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типова форма П-9 Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типова форма П-10 Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Форма 5-ПН Звіт про прийнятих працівників
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Форма 4-ПН Звіт про фактичне вивільнення працівників
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Форма 4-ПН Звіт про заплановане вивільнення працівників
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Форма 3-ПН Звіт про наявність вакансій
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Форма бланка дозволу на працевлаштування іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типова форма П-7 Розрахунково-платіжна відомість (зведена)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типова форма П-6 Розрахунково-платіжна відомість працівника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типова форма П-5 Табель обліку використання робочого часу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типова форма П-2 Особова картка працівника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік робіт з підвищеною небезпекою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень работ с повышенной опасностью
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Порядок розробки і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Порядок разработки и утверждения собственником нормативных актов об охране труда, действующих на предприятии
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт об отказе директора подписать приказ о предстоящем увольнении с работы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Інструкція про прийом та звільнення співробітників з додатками
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зобов'язання про нерозголошення комерційної таємниці
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників АТ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Структура і штатна чисельність
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типова кваліфікаційна характеристика на посаду інспектора з кадрів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типова кваліфікаційна характеристика на посаду менеджера з персоналу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типова кваліфікаційна характеристика на посаду менеджер (управитель) з адміністративної діяльності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Кваліфікаційна характеристика референта з основної діяльності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт про перебування на службі в стані алкогольного сп'яніння
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт про оголошення суворої догани за прогул без поважних причин
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт про відсутність на службі (роботі) співробітника, працівника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт по поводу опоздания на работу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт о нахождении на службе в состоянии алкогольного опьянения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт об отсутствии на службе (работе) сотрудника, работника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт об объявлении строгого выговора за прогул без уважительных причин
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт з приводу запізнення на роботу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Табель обліку робочого часу за місяць
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Характеристика работника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт сдачи-приемки дел
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положение об административно-хозяйственной части
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Журнал реєстрації аварій
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відомості щодо матеріальних втрат, заподіяних аварією
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Повідомлення про нещасний випадок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол огляду місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол опитування потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку (аварії)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Повідомлення про професійне захворювання (отруєння) (Форма П-3)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт розслідування хронічного професійного захворювання (Форма П-4)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася) (Форма Н-5)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом (Форма Н-1)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт про нещасний випадок на підприємстві, не пов'язаний з виробництвом (Форма НПВ)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Карта обліку професійного захворювання (отруєння) (Форма П-5)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Повідомлення про наслідки нещасного випадку (Форма Н-2)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Припис (Форма Н-9)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Висновок за результатами випробування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Завдання на період випробування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт об отсутствии на работе
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Особова картка (Форма П-2ДС)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Опис документів особової справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Картка погодження щодо призначення на посаду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Біографічна довідка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Анкета кандидата на должность
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Особовий рахунок (форма № П-54)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Список осіб, зарахованих до кадрового резерву
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол разногласий комиссии по ведению коллективных переговоров по подготовке проекта коллективного договора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Штатное расписание
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати (форма N П-12)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Табель обліку використовування рабочого часу (форма № П-14)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Табель обліку використання робочого часу (форма № П-13)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Список про надання відпустки (форма № П-7)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Список осіб, які працювали в надурочний час (форма № П-15)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Обходной лист работника, увольняющегося с предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Особовий листок з обліку кадрів (анкета)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Особова картка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Листок обліку простоїв
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Книга обліку pyxy трудових книжок і вкладишів до них
Добавлен: более года назад Страна: Украина
График ежегодных основных и дополнительных отпусков работников
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка з місця роботи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Список осіб, які працювали в надурочний час
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Табель обліку використання робочого часу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні, проектно-конструкторські і технологічні роботи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представлення інтересів з питань працевлаштування іноземного громадянина
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Пам’ятка про порядок підготовки документів на одержання дозволів на працевлаштування іноземних громадян
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Фонд рабочего времени
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Розпорядження про доведення плану виробничій дільниці
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Обходной лист
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ухавала Ради підприємства Про дострокове розірвання контракту з директором підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типове положення про службу охорони праці
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Структура и штатная численность
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Правила внутреннего трудового распорядка для работников АО
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про розробку інструкцій з охорони праці
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положение о персонале
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік вільних вакансій для працевлаштування інвалідів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Пам’ятка про порядок підготовки документів на одержання дозволів на працевлаштування іноземних громадян
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Обязательство о неразглашении коммерческой тайны
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положение о юридическом отделе
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Инструкция о приеме на работу и увольнении сотрудников. С дополнениями
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про доходи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про доходи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка з місця роботи
Добавлен: более года назад Страна: Украина


Не нашли нужный вам документ?

Напишите нам название интересующего вас документа. Мы постараемся найти его в ближайшее время и добавим его в базу. Или попросите помощь на форуме.
Мы можем подготовить оригинальный документ специально для вас.

Название документа   
Комментарии   
Ваше Имя   
Контактный телефон   
EMail   
Мы можем подготовить специфичный для Вас документ в самые кратчайшие сроки, качественно, аккуратно и с учетом Ваших требований и спецификаций.
 

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>