Audi A6 Allroad (2500 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Документы соответствующие запросу: стягнен

Заперечення проти позовної заяви про стягнення матеріальних витрат на лікування та моральної шкоди, заподіяної в результаті дтп
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражение против искового заявления о взыскании материальных затрат на лечение и морального вреда, причиненного в результате ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ухвала суду про відмову в задоволенні подання державного виконавця про вирішення питання виконання рішення суду за «Конвенцією про стягнення аліментів за кордоном»
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позовної заяви про стягнення заборгованості за проживання в гуртожитку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражение против искового заявления о взыскании задолженности за проживание в общежитии
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на апеляційну скаргу на рішення суду про стягнення аліментів на утримання сина в твердій грошовій сумі до досягнення ним повноліття
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражение на апелляционную жалобу на решение суда о взыскании алиментов на содержание сына в твердой денежной сумме до достижения им совершеннолетия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зустрічний позов про зміну розміру аліментів та стягнення аліментів на утримання дитини в твердій грошовій сумі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Встречный иск об изменении размера алиментов и взыскании алиментов на содержание ребенка в твердой денежной сумме
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення збитків, пов’язаних з порушенням договірних зобов’язань щодо охорони території бази
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании убытков, связанных с нарушением договорных обязательств по охране территории базы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення боргу за виконання робіт по аналізу насіння сільськогосподарських культур
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании долга за выполнение работ по анализу семян сельскохозяйственных культур
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву про звернення стягнення на автомобіль через заборгованність
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на исковое заявление об обращении взыскания на автомобиль через задолженность
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка и на содержание матери до достижения ребенком трехлетнего возраста
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів на дитину та на утримання матері до досягнення дитиною трирічного віку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании долга по договору аренды
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення боргу за договором оренди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании заработной платы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заробітної плати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании недостачи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення недостачі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании денежной компенсации за неиспользованный отпуск
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення грошової компенсації за невикористану відпустку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании долга по договору займа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення боргу за договором позики
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании незаконным и отмене постановления о наложении административного взыскания за нарушение правил дорожного движения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконною та скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення правил дорожнього руху
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании незаконным и отмене постановления о наложении административного взыскания за нарушение ПДД Украины (остановка в запрещенном месте)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання незаконною та скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення ПДР України (зупинка в забороненому місці)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на решение районного суда об удовлетворении иска о взыскании долга
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на рішення районного суду про задоволення позову про стягнення боргу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Кассационная жалоба на решение Апелляционного суда об удовлетворении иска о взыскании долга
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Касаційна скарга на ухвалу Апеляційного суду про задоволення позову про стягнення боргу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о выдаче судебного приказа о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу судового наказу про стягнення нарахованої, але невиплаченої заробітної плати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о взыскании начисленной, но невыплаченной работнику суммы заработной платы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про стягнення нарахованої, але невиплаченої працівникові суми заробітної плати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о взыскании суммы долга по договору займа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про стягнення суми боргу за договором позики
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Встречное исковое заявление о признании действий противоправными, признание сделки недействительной, взыскании материального и морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зустрічна позовна заява про визнання дій протиправними, визнання правочину недійсним, стягнення матеріальної та моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позову про стягнення аліментів на утримання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позову про стягнення аліментів на утримання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на исковое заявление коммунального предприятия по содержанию жилищного хозяйства о взыскании долга за жилищно-коммунальные услуги
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву комунального підприємства по утриманню житлового господарства про стягнення боргу за житлово-комунальні послуги
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на иск по гражданскому делу о взыскании задолженности по кредитному договору и расторжения договора в судебном порядке
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позов по цивільній справі про стягнення заборгованості за кредитним договором та розірвання договору в судовому порядку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения против административного иска о взыскании задолженности по уплате страховых взносов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти адміністративного позову про стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании алиментов в твердой денежной сумме
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів в твердій грошовій сумі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об изменении оснований и формулировки увольнения, взыскании невыплаченной заработной платы и возмещении морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зміну підстав та формулювання звільнення, стягнення невиплаченої заробітної плати та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании средств по договору о предоставлении услуг по поиску и демонстрации объектов недвижимости с целью покупки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення коштів за договором про надання послуг по пошуку та демонстрації об'єктів нерухомості з метою покупки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява в порядку наказного провадження про видачу судового наказу (про стягнення грошових коштів за договором)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в порядке приказного производства о выдаче судебного приказа (о взыскании денежных средств по договору)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення грошових коштів за договором позики (розписка)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании денежных средств по договору займа (расписка)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Виконавчий напис про стягнення заборгованості по сплаті аліментів на утримання одного з подружжя за нотаріально посвідченим договором
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Виконавчий напис про стягнення заборгованості за сплатою аліментів на дитину за нотаріально посвідченим договором
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Виконавчий напис про стягнення заборгованості за опротестованим векселем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Виконавчий напис про звернення стягнення на майно за договором застави (іпотеки)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании алиментов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании долга по договору займа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заробітної плати, невиплаченої при звільненні працівника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании заработной платы, невыплаченной при увольнении работника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зміну формулювання причини звільнення, дати звільнення і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зміну формулювання причини звільнення, дати звільнення і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання договору найму, стягнення заборгованості по оплаті за житло та про виселення із квартири без надання іншого житла
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о расторжении договора найма, взыскание задолженности по оплате за жилье и о выселении из квартиры без предоставления другого жилья
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання договору купівлі-продажу, стягнення сплаченої за товар грошової суми та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о расторжении договора купли-продажи, взыскании уплаченной за товар денежной суммы и возмещении морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення штрафу та збитків за поставку недобросовісної продукції (товарів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконним наказу про накладення дисциплінарного стягнення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании незаконным приказа о наложении дисциплинарного взыскания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании штрафа и убытков за поставку недоброкачественной продукции (товаров)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов на незаконне складення постанови про адміністративне правопорушення і накладення адміністративного стягнення (відсутність чинного договору обов’язкового страхування)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративна позовна заява про визнання незаконною та скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення ПДР (зупинка на перехресті)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск на незаконное составления постановления об административном правонарушении и наложении административного взыскания (отсутствие действующего договора обязательного страхования)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення коштів на утримання діда (баби)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення коштів на утримання внука (внучки)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення з автора виплачених йому сум
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів на утримання матері (батька)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виділ частки будинку в натурі для звернення стягнення на неї
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании задолженности по векселю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании задолженности за поставленный товар
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконним наказу про накладення дисциплінарного стягнення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання переведення незаконним, поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зобов’язання усунути недоліки в товарі, стягнення неустойки та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення боргу та процентів за договором позики
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення вартості бензину з урахуванням індексу інфляції і пені
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення витрат на лікування і поховання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заборгованості за векселем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заборгованості за поставлений товар
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення майнового паю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення оплати виконаної роботи за договором підряду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду про поновлення на роботі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про укладення трудового договору, і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заробітної плати за роботу у вихідні дні
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заборгованості по заробітній платі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу судового наказу про стягнення нарахованої, але невиплаченої заробітної плати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення неустойки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення штрафу та відшкодування збитків за поставку продукції (товарів) неналежної якості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення штрафу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення неустойки за прострочення усунення недоліків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення неустойки за недопоставку продукції (товарів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про оплату робіт та стягнення неустойки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів на повнолітнього сина
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів на неповнолітню дитину у твердій грошовій сумі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення додаткових витрат на дитину
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення грошових коштів (аліментів) на утримання повнолітнього сина
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення грошових коштів (аліментів) на утримання дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права на долю гонорару та її стягнення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу мебелі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відкриття виконавчого провадження згідно з виконавчим листом по кримінальній справі по стягненню заподіяної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заборгованості за договором підряду (довіреність, витяги з закону)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Розрахунок до позовної заяви про стягнення заборгованності за договорами підряду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення страхового відшкодування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Пакет документів для звернення в суд з позовною заявою про стягнення шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про забезпечення позову про стягнення шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на рішення Господарського суду про стягнення заборгованності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення страхової виплати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати і середнього заробітку за час затримки розрахунку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення вартості будівництва
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення боргу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зміну дати звільнення і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про накладення дисциплінарного стягнення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рішення про застосування та стягнення фінансових санкцій за порушення вимог нормативного акту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рішення державної податкової служби про стягнення платежу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заборгованості по заробітній платі, моральної шкоди, витрат на правову допомогу та видачу трудової книжки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Касаційна скарга на рішення господарського суду про стягнення коштів на користь Управління пенсійного фонду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про стягнення аліментів на дитину (дітей)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заборгованості по зарплаті
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заробітної платні
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Претензія щодо стягнення штрафу та збитків за постачання немаркованої продукції,
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Претензія щодо стягнення штрафу за поставку некомплектної продукції, її вартості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про порушення виконавчого провадження (стягнення на майно)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Генеральний договір про реалізацію арештованого майна, на яке звернене стягнення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення вартості нестачі вантажу при перевезенні вантажів автотранспортом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення штрафу за прострочку повернення (неповернення) тари
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення штрафу та збитків за поставку недоброякісної продукції (товарів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення оплати за поставлений товар та неустойки за порушення строків оплати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення оплати за поставлений товар та пені
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява до вантажовідправника та Управління залізниць про стягнення вартості вантажу, якого не вистачає
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення вартості вантажу, якого не вистачає
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення штрафу та збитків за поставку недоброякісної продукції (товарів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення боргу за договором позики
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про встановлення батьківства та стягнення аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення авторської винагороди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Генеральний договір про реалізацію арештованого майна, на яке звернено стягнення державними виконавцями при примусовому виконанні рішень
Добавлен: более года назад Страна: Украина

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>