Audi A6 Allroad (2500 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Зустрічна позовна заява про визнання дій протиправними, визнання правочину недійсним, стягнення матеріальної та моральної шкоди

Зустрічна позовна заява про визнання дій протиправними, визнання правочину недійсним, стягнення матеріальної та моральної шкоди

раздел Позовні заяви / Исковые заявления
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 465     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Зустрічна позовна заява про визнання дій протиправними, визнання правочину недійсним, стягнення матеріальної та моральної шкоди Встречное исковое заявление о признании действий противоправными, признание сделки недействительной, взыскании материального и морального вреда
Скачать Зустрічна позовна заява про визнання дій протиправними, визнання правочину недійсним, стягнення матеріальної та моральної шкоди бесплатно

 

 

ДО_________________________________ СУДУ

__________________________________________

 

ПОЗИВАЧ:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

ВІДПОВІДАЧ:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

Ціна позову:

__________________________________________

 

 

 

ЗУСТРІЧНА ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання дій протиправними, визнання правочину недійсним,стягнення матеріальної та моральної шкоди

 

_______року Районне експлуатаційне управління № ___звернулося до ______________районного суду м. _______із позовною заявою до ______________Івана Олександровича про стягнення заборгованості за надані послуги з утримання будинку та при будинкової території. Позовні вимоги базуються на неналежному виконанні обов’язку, що завдає майнової шкоди Позивачу.

 

_______року ______________районним судом м. _______прийнято ухвалу, якою відкрито провадження у справі № _______.

 

Керуючись ст. 123 Цивільного процесуального Кодексу, вважаю за необхідне пред’явити зустрічний позов про визнання дій протиправними, визнання правочину недійсним, стягнення матеріальної та моральної шкоди.

 

Первісний і зустрічний позов є взаємопов’язані і їх спільний розгляд вважаю доцільним, оскільки вони виникають з одних правовідносин і задоволення зустрічного позову може виключити задоволення первісного позову.

 

В заявленому первісному позові, Позивач вказує на те, що будинок № ___ розташований по вул. ______________, згідно Рішення Виконавчого комітету ______________міської ради № ____ від _______р., передано на баланс Районного експлуатаційного управління № ____.

 

Слід зазначити, що відповідно до названого Відповідачем рішення Виконавчого комітету __________ міської ради та згідно до доданих Відповідачем копій документів до первісної позовної Заяви, вищезазначений будинок не був переданий на баланс Районного експлуатаційного управління № ___.

 

Доданий Відповідачем до первісної позовної заяви Додаток 2 до рішення виконкому від _______ р. № _____ також не містить жодної інформації щодо житлового будинку № ____ який розташований по вул. ______________у м. ______________.

 

Дана обставина вже виключає розгляд даної справи в тому обсязі вимог, які на мою думку є безпідставно заявленими, оскільки Відповідачем в заявленому ним первісному позові фактично не зазначено, в чому саме полягає порушене мною його права та на підставі яких актів цивільного законодавства чи то договорів, виникло у Відповідача право вимоги та право на звернення до суду із позовом, щодо стягнення з мене заборгованості за надані послуги з утримання будинку та при будинкової території.

 

Посилання Відповідача, на п. 17 «Правил користування приміщеннями жилих будинків та при будинковими територіями» затверджених Постановою КМУ № 572 від 08.10.1992 року, є нікчемним оскільки зобов’язання по оплаті послуг виникає лише з підстав передбачених законом, тобто Цивільним кодексом України. Так, згідно до ч. 1 ст. 901 Цивільного Кодексу України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

 

Варто зазначити, що визначальною ознакою послуг за загальним правилом є те, що вони споживаються замовником у процесі надання, тобто на момент завершення виконання відсутній результат як певний відокремлений матеріалізований об’єкт. Отже, надання послуг, не є договором з переданням певного результату, і саме тому ст. 901 Цивільного Кодексу України не покладає на замовника обов’язку прийняти послугу.

 

Однією з основних підстав виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема є договори та інші правочини. Більше того, свобода договору є однією з загальних засад цивільного законодавства.

 

Окрім того, надання послуг здійснюється виключно на добровільних засадах.

 

Між мною та Відповідачем не існує жодних усних чи письмових домовленостей щодо надання останнім мені будь-яких послуг. Жодних договірних відносин між мною та Відповідачем про надання послуг ніколи не існувало. Я ніколи не потребував та не замовляв таких послуг в Районного експлуатаційного управління № ___. Таким чином, надання Відповідачем мені послуг було вчинено проти моєї волі та є незаконним відповідно до статті 203 Цивільного Кодексу України.

 

Відповідно до ст. 215 Цивільного Кодексу України, підставами недійсності правочину по наданню Відповідачем мені послуг є недодержання в момент вчинення правочину Відповідачем вимог, які встановлені, зокрема, частинами першою – третьою статті 203 Цивільного Кодексу України. По-перше, Відповідач не мав необхідний обсяг цивільної дієздатності для здійснення вказаного правочину. По-друге, моє волевиявлення, як учасника правочину, не було вільним і не відповідало моїй внутрішній волі.

 

Окрім того, через бездіяльність Відповідача та невиконання ним своїх основних функцій та зобов’язань щодо утримання вищезазначеного будинку на балансі якого як зазначає Відповідач він знаходиться, мені довелося здійснити матеріальні витрати по ремонту покрівлі над моєю квартирою № ____ (власником якої я являюсь на підставі договору купівлі продажу _______р. посвідченого приватним нотаріусом ______________Т.М. за № __ та зареєстрованого _______р. у __________обласному бюро технічної інвентаризації за № _______, додаток–1) що знаходиться у житловому будинку № ___по вул. _______що у м. _______та квартири № ___, на загальну суму _______грн. (_____________________гривні ___ коп.) які складаються з:

 

_______року власниками квартир № ___, ___, ___, ___, житлового будинку № ___, було проведено огляд покрівлі та стелі в квартири № ___за адресою м. _______вул. ______________, підчас якої було встановлено, що над квартирами № __ та № __ були наявні тріщини м’якого покриття покрівлі, що призводить до затікання води під час опадів до квартири № __, після чого було складено та підписано в двох примірниках Акт обстеження стану покрівлі над квартирами № __ та № __ будинку № __ (додаток–5).

 

Після складання даного Акту, власники зазначених квартир засвідчили його дійсність, шляхом його підписання. Окрім того, для проведення огляду покрівлі та стелі в моїй квартирі, було також запрошено представника Районного експлуатаційного управління № ___який вирішив напевно не з’являтися, про що й зазначено в даному Акті, про причини неявки представника Районного експлуатаційного управління № ___, власникам квартир, що підписали акт нічого не було відомо.

 

Акт містить відповідні фотокартки покрівлі над квартирами № ___та № ___на 5 арк. та фотокартки квартири № __на 4 арк.

 

Тобто Відповідачем не були забезпечені умови для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів відповідно до встановлених стандартів, нормативів, норм та правил. Обов’язок Відповідача щодо забезпечення належної експлуатації та утримання майна, що перебуває на його балансі порушено.

 

Тому й через невиконання Відповідачем свого обов’язку, мені довелося понести витрати та власними зусиллями провести ремонт покрівлі.

 

Відповідно до ст. 22 Цивільного Кодексу України, особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на відшкодування. Збитками, зокрема, визначаються: витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки). Збитки відшкодовуються у повному обсязі. Таким чином Відповідач зобов’язаний відшкодувати в повному обсязі, зокрема, витрати, здійснені мною по ремонту покрівлі над моєю квартирою № ___, у житловому будинку № ___, оскільки, як зазначає Відповідач в своєму позові: «Вищезазначений будинок, згідно Рішення Виконавчого комітету ______________ міської ради _______ р. № _______, передано на баланс Районного експлуатаційного управління № ___».

 

У зв’язку із вчиненням Відповідачем недійсного правочину, а також невиконання ним обов’язку по утриманню будинку в якому я проживаю, мені завдано моральної шкоди, що підлягає відшкодуванню відповідно до  ст.ст. 23 та 216 Цивільного Кодексу України та полягає у наступному:

 

            у спричиненому мені тяжкому психологічному шоці у момент, коли я дізнався про заявлений позов Районного експлуатаційного управління № ___ до мене про стягнення заборгованості за надані послуги з утримання будинку та при будинкової території. Даний психологічний шок можна порівняти зі втратою значної суми грошових коштів. За декілька секунд я згадав майже всі підписані мною договори, серед яких договору між сторонами по даній справі не було та зрозумів скільки повинно пройти часу для з’ясування всіх необхідних обставин справи;

            в переживаннях з приводу розуміння цілковитої незаконності дій та тверджень Відповідача;

            у нехтуванні Відповідачем моїх законних вимог і, відповідно, неможливості реалізувати свої права власника, передбачені чинним законодавством України;

            у використанні Відповідачем свого домінуючого положення на ринку надання комунальних послуг у м. ______________, що призводе до вчинення ним протиправних дій, з метою використання своїх повноважень для задоволення його потреб, без оформлення відповідних правовідносин зі мною по наданню послуг.

 

Всі ці обставини значно підсилюють моє психологічне розчарування в професійності працівників даного підприємства. З моменту такого безпідставного нарахування послуг, я перебуваю в сумнівах щодо якості надання Відповідачем самих послуг, через що постійно відчуваю психологічний дискомфорт. Завдану Відповідачем мені моральної шкоди я оцінюю у розмірі в 5000 грн. (п’ять тисяч гривень).

 

            Враховуючи все вищевикладене та на підставі ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 15, ст. 119 Цивільного процесуального Кодексу України, ст.ст. 22, 23, 203, 215, 216, 901 Цивільного Кодексу України.

 

ПРОШУ:

 

1. Прийняти заявлений мною зустрічний позов та об’єднати його в одне провадження разом зі справою, яка розглядається за позовом Районного експлуатаційного управління № ___ до ______________І.О.;

 

2. Визнати дії Районного експлуатаційного управління № __  по нарахуванню суми заборгованості – протиправними.

 

Додатки:

            1. Копія Договору купівлі продажу квартири від _____________

            2. Копія Договору Підряду № ____ від _________ р. з Додатком № 1.

            3. Копія Видаткової накладної № ____________ від ___________ р.

            4. Копія Видаткової накладної № ____________ від ___________ р.

            5. Копія Акту від ____________ р.

            6. Копія Договору про надання правової допомоги від _____________ р.

            7. Квитанції про сплату судового збору та ІТЗ розгляду справи.

 

 

 

_____________ року                                      ____________________


Теги документа: заявление заява вред шкода иск позов стягнення материальный сделка матеріальний зустрічний позовна моральний недійсний протиправний исковое моральный взыскание визнання

Скачать Зустрічна позовна заява про визнання дій протиправними, визнання правочину недійсним, стягнення матеріальної та моральної шкоди
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 465     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>