Jaguar S-type (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Документы соответствующие запросу: документ

Довіреність на представництво інтересів з питань оформлення документів для виїзду за кордон
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство интересов по вопросам оформления документов для выезда за границу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об установлении факта принадлежности документов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту належності документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Розписка приймання від військовозобов’язаних і призовників їх військово-облікових документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Методика проведення державної експертизи проектної документацiї на будiвництво виробничих об’єктiв
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про прийняття на зберігання документів (Форма №21)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Журнал реєстрації вихідних документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про перевірку наявності і стану документів при звільненні особи, відповідальної за ведення нотаріального діловодства у приватного нотаріуса
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт про нестачу справ (документів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт про вилучення справ (документів) приватного нотаріуса для передачі на зберігання до державного нотаріального архіву
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт про вилучення для знищення справ (документів), що не підлягають зберіганню
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт приймання-передавання документів нотаріального діловодства приватного нотаріуса при його заміщенні
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт приймання-передавання документів нотаріального діловодства державної нотаріальної контори
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт приймання-передавання документів до державного нотаріального архіву
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Пакет документів для участі в турнірі з міні-футболу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт прийому-передачі документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор о предоставлении услуг по переплетению документов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на виконання науково-технічної роботи (по розробці технічної та технологічної документації для забезпечення виготовлення лікарського засобу)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о предоставлении разрешения подписи документов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заповіт щодо всього майна з підпризначенням спадкоємця та застереженням щодо дійсності заповіту при заміні паспортних документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Завещание относительно всего имущества с подназначением наследника и предостережением о действительности завещания при замене паспортных документов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво щодо легалізації документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство по легализации документов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво в посольстві з питань оформлення документів, необхідних для виїзду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в посольстве по вопросам оформления документов, необходимых для выезда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на оформлення документів для виїзду за кордон
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на оформление документов для выезда за границу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на отримання дозволу на виготовлення печатки та інших документів від імені юридичної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на получение разрешения на изготовление печати и других документов от имени юридического лица
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на отримання проїзного документа для виїзду дитини за кордон
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на получение проездного документа для выезда ребенка за границу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність з приводу отримання документів щодо шлюбу за кордоном
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность по поводу получения документов относительно брака за рубежом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на реєстрацію змін до статутних документів товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на регистрацию изменений в уставные документы общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на одержання правовстановлювального документа на квартиру
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на получение правоустанавливающего документа на квартиру
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на замовлення та одержання документів для будівництва житлового будинку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на заказ и получение документов для строительства жилого дома
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на одержання дубліката правовстановлювального документа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на получение дубликата правоустанавливающего документа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на отримання документів для відчуження нерухомості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на получение документов для отчуждения недвижимости
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на отримання документів для укладення іпотечного договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на получение документов для заключения ипотечного договора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на підготовку і отримання документів на ремонт кількох об'єктів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на подготовку и получение документов на ремонт нескольких объектов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность для получения документов для продажи земли
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність щодо отримання документів для продажу землі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления договора аренды
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення договору оренди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления договора купли-продажи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення договору купівлі-продажу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов на получение согласия супруга или совладельца на отчуждение или покупку имущества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів на отримання згоди подружжя або співвласника на відчуження або купівлю майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления ипотечного договора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення іпотечного договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления брачного договора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення шлюбного договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления договора займа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення договору позики
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления договора залога
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення договору застави
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления завещания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення заповіту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления договора пожизненного содержания (ухода)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення договору довічного утримання (догляду)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления доверенности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення довіреності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для удостоверения подлинности подписи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для засвідчення справжності підпису
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для удостоверения подлинности копий (фотокопий) документов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для засвідчення вірності копій (фотокопій) документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов необходимых для оформления договора дарения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів необхідних для оформлення договору дарування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов необходимых для получения свидетельства о праве на наследство
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів необхідних для отримання свідоцтва про право на спадщину
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления наследственного договора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення спадкового договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для получения свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов в случае смерти одного из супругов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для отримання свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для получения дубликатов нотариальных документов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для отримання дублікатів нотаріальних документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о принятии исполнительного документа (листа) к исполнению
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про прийняття виконавчого документа (листа) до виконання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання протиправною та скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності (зупинка без причини та не надання в руки документів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании противоправным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности (остановка без причины и не предоставление в руки документов)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Претензія про сплату неустойки за несвоєчасне передання проектно-кошторисної документації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Пакет документів для звернення в суд з позовною заявою про стягнення шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Лист-запит установчих документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Тендерна документація щодо проведення торгів (тендера) на закупівлю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Тендерна документація
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на проведення державної експертизи землевпорядної та землеоціночної документації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про розробку проектної документації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция медицинского регистратора, оформляющего медицинские документы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция документоведа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция делопроизводителя (ответственного за регистрацию документов)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция делопроизводителя (ответственного за исходящую корреспонденцию)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция делопроизводителя (ответственного за входящую документацию)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Опис документів особової справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про виконання робіт, пов`язаних з розглядом заявочних документів, присвоєнням радіочастот...
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт про виконання робіт (посвідчення документів нотаріусом)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Класифікатор документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Пам’ятка про порядок підготовки документів на одержання дозволів на працевлаштування іноземних громадян
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документів та розрахунків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про надання дозволу підпису документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про надання послуг по переплетенню документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Пам’ятка про порядок підготовки документів на одержання дозволів на працевлаштування іноземних громадян
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт приема-передачи документов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт здачі-приймання проектно-кошторисної документації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на супровід касира з грошима та документами
Добавлен: более года назад Страна: Украина

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>