Nissan Note (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Документы соответствующие запросу: господарс

Договір на виконання робіт по аналізу насіння сільськогосподарських культур
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на выполнение работ по анализу семян сельскохозяйственных культур
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на рішення господарського суду про визнання недійсним правочину через упередженість та необ`єктивність суду та неправдиві дані, надані позивачем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на решение хозяйственного суда о признании недействительной сделки из-за предвзятости и необъективность суда и ложных данных, предоставленных истцом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція радника голови районної ради з питань регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та сільського господарства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция советника председателя районного совета по вопросам регулирования земельных отношений, административно-территориального устройства и сельского хозяйства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення боргу за виконання робіт по аналізу насіння сільськогосподарських культур
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании долга за выполнение работ по анализу семян сельскохозяйственных культур
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Отзыв на апелицийну жалобу на постановление хозяйственного суда с требованием отказать в апелляционных требованиях истца
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відзив на апеліційну скаргу на ухвалу господарського суду з вимогою відмовити в апеляційних вимогах скаржника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мировое соглашение о прекращении любых конфликтов между сторонами и свою добрую волю на мирное решение дела, а также об отсутствии в настоящее время и в будущем каких-либо претензий друг к другу (хозяйственный процесс)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мирова угода про припинення будь-яких конфліктів між сторонами і свою добру волю на мирне вирішення справи, а також про відсутність на даний час і в майбутньому будь-яких претензій одна до одної (господарський процес)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в хозяйственный суд об отсутствии спора в других судебных органах
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до господарського суду про відсутність спору в інших судових органах
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на исковое заявление коммунального предприятия по содержанию жилищного хозяйства о взыскании долга за жилищно-коммунальные услуги
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву комунального підприємства по утриманню житлового господарства про стягнення боргу за житлово-комунальні послуги
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція машиніста насосних установок мазутного господарства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция машиниста насосных установок мазутного хозяйства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про порядок використання автомобіля у господарській діяльності підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о порядке использования автомобиля в хозяйственной деятельности предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Примірний договір про списання державного майна, що не ввійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває на їх балансі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ фермерского хозяйства о закреплении за трактором машиниста
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об изменениях в составе лиц, отвечающих за газовое хозяйство
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво при заснуванні господарського товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство при учреждении хозяйственного общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рішення господарського суду про відмову у позові про визнання недійсним рішення конкурсної комісії військової частини з передачі в оренду нерухомого військового майна та визнання недійсним договору оренди цього майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція заступника директора по господарській частині
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция заместителя директора по хозяйственной части
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Примірний договір контрактації сільськогосподарської продукції
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Примерный договор контрактации сельскохозяйственной продукции
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об изменениях в составе лиц отвечающих за газовое хозяйство завода
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про зміни у складі осіб що відповідають за газове господарство заводу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про направлення справи за підсудністю (господарський процес)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про охорону виробничих (господарських) об'єктів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор об охране производственных (хозяйственных) объектов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Устав фермерского хозяйства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут фермерського господарства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут селянського (фермерського) господарства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Устав крестьянского (фермерского) хозяйства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга голові господарського суду про незаконність ухвал про відмову в прийнятті позовної заяви до розгляду та вимогою прийняти до розгляду позовну заяву
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Письмові пояснення працівника до господарського суду про виконання робіт на обєкті за договором підряду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на рішення Господарського суду про стягнення заборгованності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на ведення справ у господарському суді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга про скасування рішення господарського суду та прийняття нового рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция лица, ответственного за безопасную эксплуатацию газового хозяйства тепловых электростанций и котельных
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція контролера газового господарства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция начальника складского хозяйства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція директора (начальника, іншого керівника) підприємства житлового господарства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція приймальника сільськогосподарських продуктів та сировини (торгівля та громадське харчування)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція приймальника сільськогосподарських продуктів та сировини (сільське господарство)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция начальника отдела подсобного сельского хозяйства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція начальника відділу підсобного сільського господарства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция заместителя директора по административно-хозяйственной работе
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция начальника АХО (административно-хозяйственного отдела)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция инженера по технике безопасности и энергохозяйству
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція техніка-гідротехніка (експлуатаційні водогосподарські організації)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція завідуючого господарством
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция заведующего хозяйством структурного подразделения предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция заведующего хозяйством
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция зоотехника отделения (комплекса, сельскохозяйственного участка, фермы)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция начальника хозяйственного отдела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положение об административно-хозяйственной части
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція економіста з бухгатерського обліку та аналізу господарської діяльності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція заступника директора з адміністративно-господарської роботи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на закупівлю сільськогосподарської продукції
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор контрактации сельскохозяйственной продукции
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Касаційна скарга на рішення господарського суду про стягнення коштів на користь Управління пенсійного фонду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Розрахунок нарахування суми дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продаж переробним підприємствам продукції
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Форма розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про зміни у складі осіб, що відповідають за газове господарство заводу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Контракт поставки хозяйственных товаров
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Контракт на поставку хозяйственно-бытовых товаров
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір доручення на ведення справ в Господарському суді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Угода про ведення справи в суді (господарському суді)
Добавлен: более года назад Страна: Украина

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
спасибо

молодцы, есть много хороших документов
хочу сказать спасибо
Светлана Александровна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>