Audi A6 Allroad (2500 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 

Всего документов: 272
   

Даний розділ містить типові (шаблонні) накази. Пам’ятайте! Типові документи є відправною точкою – «пластиліном», завдяки якому ви можете підготувати свій унікальний документ.

В данном разделе находятся типовые (шаблонные) приказы. Помните! Типовые документы являются отправной точкой - "пластилином", из которого можно слепить ваш уникальный документ.

click why do husbands cheat click here
how do you buy viagra at generic drugs and viagra generic viagra without a percription
wifes that cheat married men cheat with men read
open abortion pills price pills for pregnancy
married woman looking to cheat how do i know if my wife cheated how many guys cheat
prescription drug discount cards cialis coupon card drug prescription card
why abortion ronnebybloggen.se discount coupon
amoxicillin amoxicillin amoxicillin

Накази з кадрових питань
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказы по кадровым вопросам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про проведення атестації керівників і фахівців
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о проведении аттестации руководителей и специалистов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про преміювання за перевиконання плану реалізації продукції
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о премировании за перевыполнение плана реализации продукции
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про тимчасове заміщення керівника підприємства на час службового відрядження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о временном замещении руководителя предприятия на время служебной командировки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Выписка из приказа об увольнении в отставку по возрасту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Витяг з наказу про звільнення у відставку за віком
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Журнал регистрации приказов по личному составу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об утверждении должностных инструкций заместителей начальника административно - правового управления
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типова форма П-4 Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типова форма П-3 Наказ (розпорядження) про надання відпустки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типова форма П-1 Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про звільнення з роботи по переводу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об увольнении с работы по переводу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про звільнення з роботи у зв’язку зі скороченням посади (чисельності штату чи ліквідацією підприємства)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об увольнении с работы в связи с сокращением должности (численности штата или ликвидацией предприятия)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про покладання обов’язків з ведення військового обліку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о возложении обязанностей по ведению воинского учета
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про переведення на іншу посаду у зв’язку зі створенням філій підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о переводе на другую должность в связи с созданием филиалов предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про внесення змін до штатного розпису через невідповідність назви професії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о внесении изменений в штатное расписание из-за несоответствия названия профессии
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про створення нових структурних підрозділів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о создании новых структурных подразделений
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про переміщення на іншу роботу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о перемещении на другую работу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про відрядження працівників
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о командировке работников
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про затвердження штатного розпису апарату управління в новій редакції
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об утверждении штатного расписания аппарата управления в новой редакции
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про внесення змін до штатного розпису у зв’язку зі збільшенням обсягу поставок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о внесении изменений в штатное расписание в связи с увеличением объема поставок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про встановлення неповного робочого дня
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об установлении неполного рабочего дня
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про проведення атестації керівників і спеціалістів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о проведении аттестации руководителей и специалистов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про результати атестації керівних працівників і спеціалістів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о результатах аттестации руководящих работников и специалистов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про звільнення з роботи у зв’язку зі скороченням штату працівників
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об увольнении с работы в связи с сокращением штата работников
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про звільнення з роботи у зв’язку зі скороченням чисельності працівників
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об увольнении с работы в связи с сокращением численности работников
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про звільнення з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об увольнении с работы в связи с ликвидацией предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про роботу у вихідні та святкові дні
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о работе в выходные и праздничные дни
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про роботу у вихідні дні
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о работе в выходные дни
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про проходження технологічної практики студентами-практикантами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о прохождении технологической практики студентами-практикантами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про порядок використання автомобіля у господарській діяльності підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о порядке использования автомобиля в хозяйственной деятельности предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про звільнення у зв’язку із втратою довір’я
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об увольнении в связи с потерей доверия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про перенесення щорічних відпусток
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о переносе ежегодных отпусков
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про перенесення відпустки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о переносе отпуска
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про надання відпустки за сімейними обставинами без збереження заробітної плати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о предоставлении отпуска по семейным обстоятельствам без сохранения заработной платы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про надання відпустки для участі у виборах без збереження заробітної плати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о предоставлении отпуска для участия в выборах без сохранения заработной платы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про надання відпустки ветеранові війни без збереження заробітної плати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о предоставлении отпуска ветерану войны без сохранения заработной платы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про надання відпусток без збереження заробітної плати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о предоставлении отпусков без сохранения заработной платы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про проведення інвентаризації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о проведении инвентаризации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про створення постійно діючої інвентаризаційної комісії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о создании постоянно действующей инвентаризационной комиссии
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про відшкодування нестачі матеріально відповідальною особою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о возмещении недостачи материально ответственным лицом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ щодо запровадження режиму підсумованого обліку робочого часу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о введении режима суммированного учета рабочего времени
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про усунення працівника від роботи у зв’язку з перебуванням на робочому місці у стані алкогольного (наркотичного або токсичного) сп’яніння
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об отстранении работника от работы в связи с пребыванием на рабочем месте в состоянии алкогольного (наркотического или токсического) опьянения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про відсторонення від роботи через ухилення від проходження періодичного медичного огляду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об отстранении от работы из-за уклонения от прохождения периодического медицинского осмотра
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про встановлення колективної матеріальної відповідальності для колективу працівників
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об установлении коллективной материальной ответственности для коллектива работников
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про звільнення робітника із займаної посади за власним бажанням
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об увольнении работника с занимаемой должности по собственному желанию
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про звільнення на пенсію за віку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об увольнении на пенсию по возрасту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про суміщення професії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о совмещении профессии
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про скасування сумісництва
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об отмене совместительства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про тимчасове виконання обов`язків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о временном исполнении обязанностей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про надання додаткової оплачуваної відпустки для складання екзаменаційної сесії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска для сдачи экзаменационной сессии
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про надання творчої відпустки для захисту кандидатської дисертації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о предоставлении творческого отпуска для защиты кандидатской диссертации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про встановлення неповного робочого часу на час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об установлении неполного рабочего времени на время отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про звільнення на вимогу третіх осіб (зі зразками запису у трудовій книжці)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об увольнении по требованию третьих лиц (с образцами записи в трудовой книжке)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про звільнення робітника до закінчення сезонної роботи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об увольнении работника до окончания сезонной работы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про звільнення директора до закінчення терміну дії укладеного з ним контракту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об увольнении директора до окончания срока действия заключенного с ним контракта
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про звільнення через незадовільний результат випробування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об увольнении из-за неудовлетворительных результатов испытания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про внесення змін до наказу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о внесении изменений в приказ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про переведення на іншу посаду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о переводе на другую должность
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про поновлення на роботі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о восстановлении на работе
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про зміну причин звільнення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об изменении причин увольнения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про зміну дати звільнення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об изменении даты увольнения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про зміну назви товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об изменении названия общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про переведення з посади на посаду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о переводе с должности на должность
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про звільнення з роботи за власним бажанням
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об увольнении с работы по собственному желанию
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про звільнення з роботи за власним бажанням у зв’язку із вступом до вищого навчального закладу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об увольнении с работы по собственному желанию в связи с вступлением в высшее учебное заведение
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про звільнення з роботи у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об увольнении с работы в связи с окончанием срока действия трудового договора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про звільнення з роботи за угодою сторін
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об увольнении с работы по соглашению сторон
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про затвердження положень про оплату працівників
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об утверждении положений об оплате работников
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Книга реєстрації наказів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ фермерского хозяйства о закреплении за трактором машиниста
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о переходе делопроизводства завода на украинский язык
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об изменениях в составе лиц, отвечающих за газовое хозяйство
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ по личному составу (назначение, отпуск, увольнение)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об обеспечении прав руководящих работников предприятия для заключения и расторжения трудовых и подрядных договоров (контрактов)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о проведении инвентаризации и переоценки ТМЦ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про наділення керівних працівників підприємства правами щодо укладення та розірвання контракту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о введении двухсменной работы на производственном участке
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о введении коллективной материальной ответственности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о назначении лица ответственного за оформление регистрации и техническое состояние транспортного средства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об оплате труда в связи с простоем производства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об организации энергетической службы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о создании собственной охранной службы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о предоставлении разрешения подписи документов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о приобретении бытовой и офисной техники
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о назначении лиц уполномоченных на работу с таможенными органами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о назначении лица ответственного за отходы на производстве
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о поручении
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о предупреждении об увольнении
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о приобретении микроволновых печей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о списании
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о проведении индексации балансовой стоимости групп основных фондов и нематериальных активов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о проведении инвентаризации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о командировке за границу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о сокращении штата работников
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о списании в связи с полным физическим и моральным износом малоценного нематериального актива
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о списании с баланса поврежденной готовой продукции
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об использовании сотовой телефонной связи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о внедрении системы визирования счетов-фактур и договоров и проведения мониторинга цен
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ на зміну наказу про створення балансової комісії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про порушення трудової дисципліни
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про виконання обов'язків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про виконання обов'язків та встановлення надбавки за суміщення тимчасово відсутнього працівника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про забезпечення в рекламних цілях інформаційно-презентаційними матеріалами про препарат
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про облікову політику на підприємстві
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про встановлення планових показників випуску продукції по підприємству
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про відповідальність за забезпечення пожежної безпеки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про проведення позапланової вибіркової інвентаризації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про проведення позапланової інвентаризації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про призначення відповідальних за пожежну безпеку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про виготовлення додаткової печатки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об утверждении положения о системе управления охраной труда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об увольнении
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об объявлении выговора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об изменениях в составе лиц отвечающих за газовое хозяйство завода
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ щодо виготовлення додаткової печатки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про призначення відповідальних за пожежну безпеку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про зміни у складі осіб що відповідають за газове господарство заводу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про звільнення за прогул
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про затвердження положення про систему управління охороною праці
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про винесення догани
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про надання відпустки без збереження заробітної плати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про тимчасове запровадження третьої зміни на виробничій дільниці
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про зміну прізвища
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про скорочення чисельності працівників
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о предоставлении отпуска по беременности и родам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о назначении на должность директора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о наделении руководящих работников предприятия правами по заключению и расторжению контрактов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про призначення відповідальних за пожежну безпеку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про прийняття на постійну роботу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про прийняття на роботу за сумісництвом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про прийняття на строкову роботу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про затвердження штатного розкладу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про винесення догани
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про звільнення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про підготовчі заходи щодо підбиття підсумків за рік
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про накладення дисциплінарного стягнення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про надання чергової щорічної відпустки на кілька днів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про надання відпустки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о внесении изменений в штатное расписание
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) (форма № П-8)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ (розпорядження) про прийом на роботу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про забезпечення прав керівних працівників підприємства для укладання і розірвання трудових і підрядних договорів (контрактів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ по особовому складу (призначення, звільнення, надання)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про прийняття на роботу за контрактом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про розірвання контракту у зв'язку з закінченням терміну дії контракту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про застосування відкритого вогню та побутових електронагрівальних приладів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Выписка из приказа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о вводе в эксплуатацию основных средств и определении сроков их эксплуатации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о вводе в эксплуатацию малоценных необоротных активов и определении сроков их эксплуатации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о временных нормах расхода основного сырья и вспомогательных материалов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о проведении внеплановой инвентаризации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о выплате премии
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о проведении внеплановой выборочной инвентаризации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об ответственности за обеспечение пожарной безопасности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об установлении плановых показателей выпуска продукции по предприятию
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про встановлення надбавок до заробітної плати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об учетной политике на предприятии
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об обеспечении в рекламных целях материалами о препарате
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об исполнении обязанностей и установлении надбавки за совмещение
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об исполнении обязанностей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о нарушении трудовой дисциплины
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ во изменении приказа "О создании балансовой комиссии"
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об изменении отпускной цены
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про реєстрацію доменного імені та розробку веб-сайту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про встановлення залишку готівки у касі підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про встановлення відпускної ціни
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про запровадження системи візування рахунків-фактур і договорів та проведення моніторингу цін
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про створення комісії для визначення тимчасових базових лінійних норм витрат палива
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про використання стільникового телефонного зв'язку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про списання з балансу пошкодженої готової продукції
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про списання в зв'язку з повним фізичним та моральним зношенням малоцінного нематеріального активу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про скорочення штату працівників
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про відрядження за кордон
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про проведення інвентаризації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про проведення індексації балансової вартості груп основних фондів та нематеріальних активів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про списання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про придбання мікрохвильових печей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про попередження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про доручення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про призначення особи відповідальної за відходи на виробництві
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про призначення осіб уповноважених на роботу з митними органами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про придбання побутової та офісної техніки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про надання дозволу підпису документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про організацію енергетичної служби
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про оплату праці в зв'язку з простоєм виробництва
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про огляд та списання з балансу основних засобів та малоцінних необоротних активів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про призначення особи відповідальної за оформлення реєстрації та технічний стан транспортного засобу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про запровадження колективної матеріальної відповідальності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про запровадження двозмінної роботи на виробничій дільниці
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типова форма списку про надання відпустки (має силу наказу)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о наделении руководящих работников предприятия правами по заключению и расторжению контрактов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об увольнении
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про розірвання контракту у зв'язку з закінченням терміну дії контракту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про проведення iнвентаризацiї та переоцiнки ТМЦ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ (розпорядження) про прийом на роботу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ (розпорядження) про надання відпустки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про забезпечення прав керівних працівників підприємства для укладання і розірвання трудових і підрядних договорів (контрактів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ по особовому складу про призначення на посаду, надання відпуски та звільнення з посади
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про зміни у складі осіб, що відповідають за газове господарство заводу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про перехід діловодства заводу на українську мову
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об увольнении
Добавлен: более года назад Страна: Украина


Не нашли нужный вам документ?

Напишите нам название интересующего вас документа. Мы постараемся найти его в ближайшее время и добавим его в базу. Или попросите помощь на форуме.
Мы можем подготовить оригинальный документ специально для вас.

Название документа   
Комментарии   
Ваше Имя   
Контактный телефон   
EMail   
Мы можем подготовить специфичный для Вас документ в самые кратчайшие сроки, качественно, аккуратно и с учетом Ваших требований и спецификаций.
 

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>