Honda CRV (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Документы соответствующие запросу: ответственн

Заява про притягнення до відповідальності співробітників міліції за службове підроблення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о привлечении к ответственности сотрудников милиции за служебный подлог
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на бездіяльність співробітників міліції з вимогою провести перевірку правомірності і законності дій співробітників міліції та притягнення до відповідальності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на бездействие сотрудников милиции с требованием провести проверку правомерности и законности действий сотрудников милиции и привлечением к ответственности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга в порядку ст. 287-288 КУпАП України (зразок скарги на дії міліції у разі вчинення дитиною крадіжки і недосягненні віку кримінальної відповідальності)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба в порядке ст. 287-288 КоАП Украины (образец жалобы на действия милиции в случае совершения ребенком кражи и недостижении возраста уголовной ответственности)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о привлечении к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол загальних зборів про створення філії Товариства з обмеженою відповідальністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол общего собрания о создании филиала Общества с ограниченной ответственностью
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю вихід зі складу учасників з передачею частки Товариству
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью выходе из состава участников с передачей доли Обществу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція для осіб, відповідальних за справний стан, технічне обслуговування і ремонт ліфтів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция для лиц, ответственных за исправное состояние, техническое обслуживание и ремонт лифтов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Розписка матеріально відповідальних осіб
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Штатний розпис товариства з обмеженою відповідальністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про незгоду працівника з притягненням до дисциплінарної та матеріальної відповідальності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про відшкодування нестачі матеріально відповідальною особою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о возмещении недостачи материально ответственным лицом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про встановлення колективної матеріальної відповідальності для колективу працівників
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об установлении коллективной материальной ответственности для коллектива работников
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий договір обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий договір обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про перевірку наявності і стану документів при звільненні особи, відповідальної за ведення нотаріального діловодства у приватного нотаріуса
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут товариства з обмеженою відповідальністю (2012)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол загальних зборів учасників про створення Товариства з обмеженою відповідальністю (2012))
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт передачи материальных ценностей одним материально ответственным лицом другому
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор о полной материальной ответственности с подпиской материально ответственного лица
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовой договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о введении коллективной материальной ответственности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о назначении лица ответственного за оформление регистрации и техническое состояние транспортного средства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о назначении лица ответственного за отходы на производстве
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про відповідальність за забезпечення пожежної безпеки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор об ответственном хранении ценностей в банке (договор между покупателем недвижимости и банком)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про відповідальне зберігання цінностей у банку (договір між покупцем нерухомості і банком)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про призначення відповідальних за пожежну безпеку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Новая редакция устава общества с ограниченной ответственностью
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Нова редакція статуту товариства з обмеженою відповідальністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про призначення відповідальних за пожежну безпеку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на постанову судді про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 124 КУпАП (позбавлення водійських прав)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на постановление судьи о привлечении к административной ответственности по ст. 124 КУоАП (лишение водительских прав)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання протиправною та скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності (незаконні вимоги інспектора ДАІ надати страховий поліс)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання протиправною та скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності (зупинка без причини та не надання в руки документів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання протиправною та скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності (відсутність водійського посвідчення)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании противоправным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности (отсутствие водительского удостоверения)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании противоправным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности (остановка без причины и не предоставление в руки документов)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании противоправным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности (незаконные требования инспектора ГАИ предоставить страховой полис)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на дії судді з вимогою притягнути його до дисциплінарної відповідальністі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про притягнення директора підприємства до кримінальної відповідальності за перевищення наданих йому повноважень
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю про обрання нового директора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір відповідального зберігання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про повну матеріальну відповідальність працівника за передані йому підзвітні цінності з підпискою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол засідання учасників товариства з обмеженою відповідальністю (про зміну власника, директора, адреси)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Касаційна скарга про зміну вироку та звільнення від кримінальної відповідальності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про страхування фінансової відповідальності перевізника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю між юридичними особами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция лица, ответственного за безопасную эксплуатацию газового хозяйства тепловых электростанций и котельных
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция делопроизводителя (ответственного за регистрацию документов)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция делопроизводителя (ответственного за исходящую корреспонденцию)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция делопроизводителя (ответственного за входящую документацию)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про призначення відповідальних за пожежну безпеку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция ответственного редактора (копирайтера)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір відповідального зберігання нафтопродуктів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір безоплатного відповідального зберігання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт прийому-передачі до договору відповідального зберігання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут Товариства з обмеженою відповідальністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір відповідального зберігання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір відповідального зберігання з правом користування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зразковий статут товариства з обмеженою відповідальністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява в Прокуратуру про усунення порушень закону і притягнення до відповідальності винних осіб
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Опис інвентаризації по товарах, переданих на відповідальне зберігання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в прокуратуру о привлечении директора к уголовной ответственности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про відповідальність посадових осіб перед товариством та акціонерами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об ответственности за обеспечение пожарной безопасности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про призначення особи відповідальної за відходи на виробництві
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про призначення особи відповідальної за оформлення реєстрації та технічний стан транспортного засобу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про запровадження колективної матеріальної відповідальності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про колективну матеріальну відповідальність
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про повну матеріальну відповідальність
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор о полной индивидуальной материальной ответственности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір відповідального зберігання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
Добавлен: более года назад Страна: Украина

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения

Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения, плательщиков единого налога, Фоп. Первичная документация, кадровый учет, регистрация налоговых накладных в ернн, подготовка и сдача отчетности
‎0686725351
Наталья Григорьевна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>