Jaguar S-type (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Документы соответствующие запросу: вимог

Скарга на бездіяльність співробітників міліції з вимогою провести перевірку правомірності і законності дій співробітників міліції та притягнення до відповідальності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на бездействие сотрудников милиции с требованием провести проверку правомерности и законности действий сотрудников милиции и привлечением к ответственности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву з вимогою відмовити в задоволенні позовних вимог через протиправні дії службових осіб ДВС
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражение на исковое заявление с требованием отказать в удовлетворении исковых требований из-за противоправных действий должностных лиц ГИС
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Указание о соблюдении требований пожарной безопасности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Вказівка про дотримання вимог пожежної безпеки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Отзыв на апелицийну жалобу на постановление хозяйственного суда с требованием отказать в апелляционных требованиях истца
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відзив на апеліційну скаргу на ухвалу господарського суду з вимогою відмовити в апеляційних вимогах скаржника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об уменьшении размера исковых требований в части оставления без рассмотрения требования о признании договора недействительным
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про зменшення розміру позовних вимог в частині залишення без розгляду вимоги щодо визнання договору недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о разъяснении резолютивной части решения Апелляционного суда в части того, какие требования необходимо выполнить путем их цитирования
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про роз’яснення резолютивної частину рішення Апеляційного суду в частині того, які саме вимоги необхідно виконати шляхом їх цитування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о закрытии производства по делу о искового требования об отмене ордера
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про закриття провадження у справі щодо позовної вимоги про скасування ордеру
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о привлечении третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про звільнення на вимогу третіх осіб (зі зразками запису у трудовій книжці)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об увольнении по требованию третьих лиц (с образцами записи в трудовой книжке)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Повідомлення про поступку права вимоги, що відбулася
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Уведомление о состоявшейся уступке права требования
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт зачета встречных однородных требований
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до прокуратури про порушення кримінальної справи та задоволення вимоги щодо погашення боргу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про відступлення права вимоги
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор об уступке права требования
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Угода про кофіденційність (про передачу технічних вимог до системи формування податкової звітності платників податків в електронному вигляді)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Инструкция требования безопасности в аварийных ситуациях
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о просрочке с требованием начать выполнение работ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об обнаружении недостатков с требованием заменить вещь на аналогичную надлежащего качества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление директору магазина с требованием заменить неисправный холодильник аналогичным но надлежащего качества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про прострочення з вимогою розпочати виконання робіт
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про виявлення недоліків з вимогою замінити річ на аналогічну належної якості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява директору магазину з вимогою замінити несправний холодильник аналогічним але належної якості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на постанову суду про відмову в задоволенні вимог про визнання неправомірними дій інспектора щодо складання протоколу та винесення постанови про адмінпорушення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на постановление суда об отказе в удовлетворении требований о признании неправомерными действий инспектора по составлению протокола и вынесения постановления об админнарушении
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання протиправною та скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності (незаконні вимоги інспектора ДАІ надати страховий поліс)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Інструкція вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании противоправным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности (незаконные требования инспектора ГАИ предоставить страховой полис)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на дії судді з вимогою притягнути його до дисциплінарної відповідальністі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про доповнення позовних вимог
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про доповнення позовних вимог
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Повідомлення про відступлення права вимоги
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір відступлення права вимоги (цесії)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відмову позивача від позовних вимог через розрахунок відповідача та припинення провадження по справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Письмо с требованием выполнить условия договора и о возможном переносе сроков выполнения условий договора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Лист з вимогою підписати акти виконаних робіт та провести повний розрахунок за договором
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга про незаконність ухвал про відмову в прийнятті позовної заяви до розгляду та вимогою прийняти до розгляду позовну заяву
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга голові господарського суду про незаконність ухвал про відмову в прийнятті позовної заяви до розгляду та вимогою прийняти до розгляду позовну заяву
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Претензія з вимогою погасити заборгованість (орендні платежі) за договором оренди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відзив на позов з проханням повністю відмовити в задоволенні позовних вимог позивача
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Претензія з вимогою погасити суму заборгованості за виконані роботи за договором підряду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Повідомлення з вимогою про виконання порушених з вашого боку зобов’язань за договором кредиту (ст. 35 ЗУ Про іпотеку)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до страхової компанії з вимогою негайно повідомити про прийняте рішення про виплату та розмір страхового відшкодування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позову з вимогою відмовити позивачу або замінити первісного відповідача належним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява по справі про відсутність розгляду даного спору в інших установах, надання банківських реквізитів та зменшення позовних вимог
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про зміну позовних вимог до позовної заяви про захист честі, гідності та ділової репутації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про збільшення позовних вимог
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор факторинга (уступка права денежного требования)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про відступлення права вимоги
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Декларація відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рішення про застосування та стягнення фінансових санкцій за порушення вимог нормативного акту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Вимога про розірвання договору оренди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Реєстр грошових вимог кредиторів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Платіжна вимога-доручення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відмову від позовних вимог
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про відповідність статусу імпортера вимогам Закону України «Про податок на додану вартість»
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт зарахування зустрічних однорідних вимог
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол про залік взаємних вимог
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Дополнительно соглашение на уступку права требования
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Угода про поступку права на вимогу
Добавлен: более года назад Страна: Украина

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>