Hyundai Coupe (2100 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Документы соответствующие запросу: юридическ

Акт выполненных работ по предоставлению юридических услуг согласно перечню
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт виконаних робіт щодо надання юридичних послуг за переліком
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про дострокове припинення зобов’язань та розірвання Договору про надання юридичної допомоги та представництво в суді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про дострокове припинення зобов’язань та розірвання Договору про надання юридичної допомоги та представництво в суді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про скасування довіреності від імені юридичної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отмене доверенности от имени юридического лица
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір позики грошових коштів (між юридичною та фізичною особою)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція юриста юридичного відділу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про юридичний відділ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на оказание юридических услуг
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду на відшкодування збитків від ремонту від імені юридичної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии на возмещение убытков от ремонта от имени юридического лица
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір купівлі-продажу земельної ділянки юридичною особою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор купли-продажи земельного участка юридическим лицом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір купівлі-продажу павільйону за участю юридичної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор купли-продажи павильона с участием юридического лица
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір доручення на вчинення юридичних дій
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор поручения на совершение юридических действий
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заповіт на все майно на ім'я юридичної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Завещание на все имущество на имя юридического лица
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір іпотеки між юридичними особам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор ипотеки между юридическими лицам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво перед юридичною особою та захист прав у суді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство перед юридическим лицом и защита прав в суде
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво перед юридичною особою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство перед юридическим лицом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво юридичної особи на товарній біржі з правом підпису біржових контрактів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство юридического лица на товарной бирже с правом подписи биржевых контрактов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво від імені юридичної особи щодо отримання ліцензії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство от имени юридического лица по вопросам получения лицензии
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на отримання дозволу на виготовлення печатки та інших документів від імені юридичної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на получение разрешения на изготовление печати и других документов от имени юридического лица
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Загальна довіреність від імені юридичної особи з усним перекладом нотаріуса
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Общая доверенность от имени юридического лица с устным переводом нотариуса
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність щодо організації та проведення ремонтних робіт від імені юридичної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность по организации и проведению ремонтных работ от имени юридического лица
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на купівлю юридичною особою частки єдиного майнового комплексу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на покупку юридическим лицом доли единого имущественного комплекса
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на юридическое оформление права на земельный участок и осуществление строительства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на юридичне оформлення права на земельну ділянку та здійснення будівництва
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на заключение договора аренды от имени юридического лица
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на укладання договору оренди від імені юридичної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір купівлі-продажу нежитлового приміщення (між юридичною та фізичною особою)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор купли-продажи нежилого помещения (между юридическим и физическим лицом)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про спільну діяльність (в галузі правового забезпечення, юридичних, інформаційних послуг тощо)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор о совместной деятельности (в области правового обеспечения, юридических, информационных услуг и др.)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор безвозмездного пользования (передача гражданином квартиры юридическому лицу)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір безоплатного користування (передача громадянином квартири юридичній особі)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Гарантийное письмо учредителя, предоставляющего свой домашний адрес в качестве юридического адреса предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса регистрируемому предприятию
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Гарантійний лист про надання юридичної адреси підприємству, що реєструється
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Гарантійний лист засновника, який надає свою домашню адресу в якості юридичної адреси підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір застави транспортного засобу між банком та юридичною особою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про надання юридичних послуг
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір надання юридичних послуг з питань, пов’язаних з ДТП (з актом виконаних робіт)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу (форма 6)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про надання юридичних, інформаційно-консультаційних та перекладацьких послуг
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Трудова угода про надання юридичної допомоги (послуг)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор об информационно-консультационном обслуживании арендодателя (юридического лица)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про надання юридичних послуг
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір позики (між юридичними особами)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю між юридичними особами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція начальника юридичного відділу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция специалиста 1-й категории юридического отдела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция экономиста-претензиониста юридического отдела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція провідного юрисконсульта юридичного відділу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция менеджера–администратора по работе с юридическими лицами отдела по работе с vip-клиентами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция юриста юридического отдела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция специалиста по регистрации юридических лиц
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция начальника юридического отдела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду на використання квартири під юридичну адресу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ між юридичними особами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Повідомлення юридичної особи щодо сплати консолідованого податку на прибуток
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про резервування найменування юридичної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про заміну свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Запит про видачу виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява для юридичних осіб (відокремлених підрозділів) Форма № 1-ОПП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява для юридичних осіб (відокремлених підрозділів) Форма № 1-ОПП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Розрахунок сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва - юридичною особою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Розрахунок авансових внесків податку на прибуток філій та юридичної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Розрахунок-повідомлення розподілу консолідованого податку між юридичною особою та філіями
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про зняття з обліку (для юридичних осіб)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію юридичної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про надання юридичних послуг
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положение о юридическом отделе
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция юриста юридического отдела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір добровільного страхування майна юридичної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про надання юридичних послуг
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на оказание юридических услуг
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір щодо надання юридичних послуг
Добавлен: более года назад Страна: Украина

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>