Volkswagen Tiguan (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Документы соответствующие запросу: підприємств

Нотаріальний договір купівлі-продажу підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Нотариальный договор купли-продажи предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол рішення засновника про припинення діяльності приватного підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол решения учредителя о прекращении деятельности частного предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про тимчасове заміщення керівника підприємства на час службового відрядження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о временном замещении руководителя предприятия на время служебной командировки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на исковое заявление коммунального предприятия по содержанию жилищного хозяйства о взыскании долга за жилищно-коммунальные услуги
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву комунального підприємства по утриманню житлового господарства про стягнення боргу за житлово-комунальні послуги
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положение об оплате труда и премировании работников предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної працівником підприємству під час виконання трудових обов’язків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про звільнення з роботи у зв’язку зі скороченням посади (чисельності штату чи ліквідацією підприємства)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об увольнении с работы в связи с сокращением должности (численности штата или ликвидацией предприятия)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про переведення на іншу посаду у зв’язку зі створенням філій підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о переводе на другую должность в связи с созданием филиалов предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про звільнення з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об увольнении с работы в связи с ликвидацией предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про порядок використання автомобіля у господарській діяльності підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о порядке использования автомобиля в хозяйственной деятельности предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Порядок розробки і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Порядок разработки и утверждения собственником нормативных актов об охране труда, действующих на предприятии
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Государственный акт о выкупе имущества государственного предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт о результатах инвентаризации материальных ценностей на складе предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор займа (сотруднику предприятия)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об обеспечении прав руководящих работников предприятия для заключения и расторжения трудовых и подрядных договоров (контрактов)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про наділення керівних працівників підприємства правами щодо укладення та розірвання контракту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про облікову політику на підприємстві
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про встановлення планових показників випуску продукції по підприємству
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Устав дочернего предприятия (фондовая биржа)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовой устав предприятия потребительской кооперации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий договір підприємства з студентом (учнем) і навчальним закладом (цільовий)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут дочірнього підприємства (фондова біржа)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Примірний статут підприємства споживчої кооперації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Новая редакция устава частного предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Нова редакція статуту приватного підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір орендного підряду між підприємством і орендним колективом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір оренди підрозділу підприємства (без права викупу)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор аренды подразделения предприятия (без права выкупа)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор арендного подряда между предприятием и арендным коллективом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Гарантийное письмо учредителя, предоставляющего свой домашний адрес в качестве юридического адреса предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса регистрируемому предприятию
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Гарантійний лист про надання юридичної адреси підприємству, що реєструється
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Гарантійний лист засновника, який надає свою домашню адресу в якості юридичної адреси підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на неправомірні дії посадових осіб при проведенні перевірки на підприємстві
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання відмови в реєстрації підприємства недійсною
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на неправомерные действия должностных лиц при проведении проверки на предприятии
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність представляти інтереси в органах, підприємствах. установах, організаціях
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про притягнення директора підприємства до кримінальної відповідальності за перевищення наданих йому повноважень
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до головного міжрегіонального управління статистики про надання відомостей про підприємство
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Краткая памятка по регистрации предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Решение учредителя унитарного предприятия о вступлении в должность директора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рішення засновника про заснування приватного підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про преміювання за виконання виробничих завдань і функцій підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Примірний статут державного підприємства, віднесеного до сфери управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор аренды помещения для офиса частного предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор аренды помещения (офиса малого предприятия)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір оренди приміщення для офісу малого підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на переуступку права на патент автором підприємству
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір доручення на здійснення реєстрації приватного підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на ведення справи у суді (завірена директором підприємства)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція приймальника замовлень (у підприємствах торгівлі та закладах харчування)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція адміністратора залу (в підприємствах торгівлі)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція художника-оформлювача ігрових ляльок театрально-видовищного підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція художника-оформлювача (у підприємствах торгівлі та закладах харчування)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция заместителя генерального директора предприятия торговли
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція директора (начальника, іншого керівника) підприємства житлового господарства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція калькулятора (у підприємствах торгівлі та закладах харчування)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція генерального директора (голови, президента, іншого керівника) об’єднання підприємств торгівлі (асоціації, корпорації, концерну)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція начальника комерційного відділу (в підприємствах торгівлі)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция заведующего складом торгового предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция охранника предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція референта керівника підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция заведующего хозяйством структурного подразделения предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция заместителя руководителя предприятия по производству
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция заместителя генерального директора по технической части предприятия торговли
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция заместителя директора предприятия по производству
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция программиста предприятия торговли
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция исполнительного директора предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция комплектовщика предприятия торговли
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция кассира предприятия торговли
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция администратора предприятия торговли
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция товароведа предприятия торговли
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция художника предприятия торговли
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция начальника транспортной службы предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция бухгалтера предприятия торговли
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положение об отделе сбыта предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт про нещасний випадок на підприємстві, не пов'язаний з виробництвом (Форма НПВ)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция продавца предприятия торговли
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о наделении руководящих работников предприятия правами по заключению и расторжению контрактов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція асистента референта керівника підприємства (установи, організації)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция директора предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного бухгалтера предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция бухгалтера товарной группы предприятия торговли
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция экономиста предприятия торговли
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція секретаря директора підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Додаткова угода до контракту з заступником директора підприємства із загальних питань
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція завідувача підприємства громадського харчування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Контракт на управління підприємством
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про забезпечення прав керівних працівників підприємства для укладання і розірвання трудових і підрядних договорів (контрактів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція директора підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут колективного підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут приватного підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий статут казенного підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір між міською адміністрацією та підприємством на виконання соціального замовлення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут приватного підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Правове становище приватних підприємств
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут спільного підприємства, створюваного на території України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут орендного підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут малого підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут колективного підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про створення і діяльність Спільного підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол намірів про створення Спільного підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про плановий розподіл прибутку підприємствами, підзвітними регіональному відділенню ФДМ України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про розподіл прибутку підприємствами, підзвітними регіональному відділенню ФДМ України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Контракт про управління підприємством
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол заседания управляющих совместно ООО об учреждении нового предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на регистрацию предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіренність на представлення інтересів в усіх підприємствах, установах, організаціях, а також у судових установах
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Звіт про фінансовий стан підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Звіт про фінансово-майновий стан підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Розрахунок сум, що вносяться до бюджету підприємством-монополістом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Розрахунок нарахування суми дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продаж переробним підприємствам продукції
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Бухгалтерський звіт малого підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Баланс підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Декларація про прибуток підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про дострокове розірвання контракту на управління підприємством
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації дочірніх підприємств АТ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про головне підприємство акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Претензія до автотранспортного підприємства про нестачу вантажу при централізованій доставці
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Претензія до автотранспортного підприємства про нестачу вантажу при централізованій доставці
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об установлении плановых показателей выпуска продукции по предприятию
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ об учетной политике на предприятии
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про встановлення залишку готівки у касі підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о наделении руководящих работников предприятия правами по заключению и расторжению контрактов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про забезпечення прав керівних працівників підприємства для укладання і розірвання трудових і підрядних договорів (контрактів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про дострокове розірвання контракту на управління підприємством
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ухавала Ради підприємства Про дострокове розірвання контракту з директором підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Контракт на управління підприємством
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Контракт між підприємством та головним бухгалтером на організацію і ведення бухгалтерського обліку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Додаткова угода до контракту з заступником директора підприємства із загальних питань
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір позики (співробітнику підприємства)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт про результати інвентаризації матеріальних цінностей на складі підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Державний акт про викуп майна державного підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір оренди кімнати для офісу малого підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір купівлі-продажу квартири між підприємствами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір купівлі-продажу (поступки) пайових часток в ТОВ між підприємствами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Кредитна угода між ДПА та підприємством
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір між міською адміністрацією та підприємством на виконання соціального замовлення
Добавлен: более года назад Страна: Украина

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
спасибо

молодцы, есть много хороших документов
хочу сказать спасибо
Светлана Александровна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>