Audi A6 Allroad (2500 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Документы соответствующие запросу: представн

Довіреність на представництво інтересів з питань оформлення документів для виїзду за кордон
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство интересов по вопросам оформления документов для выезда за границу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво в бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява на рішення представника відділу РАЦС про відкладення реєстрації шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление на решение представителя отдела ЗАГС об отложении регистрации брака
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про дострокове припинення зобов’язань та розірвання Договору про надання юридичної допомоги та представництво в суді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про дострокове припинення зобов’язань та розірвання Договору про надання юридичної допомоги та представництво в суді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о направлении корреспонденции представителю в связи с тем, что истец постоянно находится в командировках
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про направлення кореспонденції представнику у зв’язку із тим, що позивач постійно знаходиться у відрядженнях
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Передача заяви про право переважної купівлі частки-від імені представника за довіреністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про скасування довіреності з передачею заяви представникові
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отмене доверенности с передачей заявления представителю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір купівлі-продажу житлового будинку за участю неповнолітньої та представника за довіреністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор купли-продажи жилого дома с участием несовершеннолетнего и представителя по доверенности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Попередній договір з передачею авансу за об’єкт нерухомості за участі представника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Предварительный договор с передачей аванса за объект недвижимости с участием представителя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір дарування частки квартири за участю представника (між особами які перебувають у родинних відносинах)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор дарение доли квартиры при участии представителя (между лицами состоящими в родственных отношениях)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір дарування квартири за участю представника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор дарения квартиры с участием представителя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво з припинення підприємницької діяльності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство по прекращению предпринимательской деятельности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво за кордоном
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство за рубежом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво перед правоохоронними органами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство перед правоохранительными органами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво перед юридичною особою та захист прав у суді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство перед юридическим лицом и защита прав в суде
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво перед юридичною особою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство перед юридическим лицом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво при заснуванні господарського товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство при учреждении хозяйственного общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво при реєстрації благодійної організації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство при регистрации благотворительной организации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво у митних органах
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в таможенных органах
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво у посольстві - оформлення візи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в посольстве - оформление визы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво у правоохоронних та інших органах з конкретизацією справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в правоохранительных и других органах с конкретизацией дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво у правоохоронних та інших органах з приводу ДТП - на ім'я адвоката
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в правоохранительных и других органах по поводу ДТП - на имя адвоката
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво у правоохоронних та інших органах щодо припинення шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в правоохранительных и других органах по прекращению брака
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво у судах та органах Державної виконавчої служби
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в судах и органах Государственной исполнительной службы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво у судах та органах Державної виконавчої служби - з обмеженням повноважень представника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в судах и органах Государственной исполнительной службы - с ограничением полномочий представителя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво учасника товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство участника общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво щодо легалізації документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство по легализации документов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво юридичної особи на товарній біржі з правом підпису біржових контрактів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство юридического лица на товарной бирже с правом подписи биржевых контрактов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво в посольстві
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в посольстве
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво в посольстві з питань оформлення документів, необхідних для виїзду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в посольстве по вопросам оформления документов, необходимых для выезда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво від імені юридичної особи щодо отримання ліцензії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство от имени юридического лица по вопросам получения лицензии
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво з питань реєстрації місця проживання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство по вопросам регистрации местожительства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво з приводу заміни свідоцтва фізичної особи - підприємця
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство по поводу замены свидетельства физического лица - предпринимателя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво в органах реєстрації актів цивільного стану
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в органах записи актов гражданского состояния
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво та укладення договорів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство и заключение договоров
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво в митних органах та органах ДАІ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в таможенных органах и органах ГАИ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво щодо квартири та укладення договору оренди (найму)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство относительно квартиры и заключения договора аренды (найма)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво щодо квартири та її відчуження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство относительно квартиры и ее отчуждение
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво у зв'язку з укладенням договору оренди квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в связи с заключением договора аренды квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на придбання нерухомості та представництво
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на приобретение недвижимости и представительство
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво щодо частки нежитлових приміщень
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство относительно доли нежилых помещений
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво в банку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в банке
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство относительно транспортного средства с отсрочкой права на распоряжение им
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво щодо транспортного засобу з відстрочкою права на розпорядження ним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство относительно автомобиля
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво щодо автомобіля
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво інтересів власника транспортного засобу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представление интересов собственника транспортного средства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво інтересів власника моточовна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представление интересов собственника мотолодки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво інтересів власника автокрана
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представление интересов собственника автокрана
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір купівлі-продажу квартири (представниками покупця зі складним розрахунком)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор купли-продажи квартиры (представителями покупателя со сложным расчетом)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про представництво фірми
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор о представительстве фирмы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор коммерческого представительства (Агентский договор)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання дій щодо блокування коліс представником КП Київдорсервіс незаконними (заява про звільнення від сплати держмита, витяги з законодавтсва)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про залучення до справи представника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція торговельного представника комерційного департаменту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция торгового представителя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіренність на представництво фізичної особи фізичною особою в суді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію постійного представництва нерезидента в Україні як платника податку на прибуток
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в суде
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доручення на представництво інтересів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в суде
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Эксклюзивный агентский Договор о представлении интересов + Протокол о сотрудничестве
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір представництва
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір комерційного представництва
Добавлен: более года назад Страна: Украина

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>