Hyundai Coupe (2100 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір оренди легкового автомобіля

Договір оренди легкового автомобіля

раздел Оренда, лізинг / Аренда, лизинг
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (3)     Загружен: 1386     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір оренди легкового автомобіля Договор аренды легкового автомобиля
Скачать Договір оренди легкового автомобіля бесплатно

 

 

ДОГОВІР
оренди легкового автомобіля

 

м. ______________

______________ р.

 

________________________________________,  (надалі іменується "Орендодавець"), що проживає за адресою: ____________________________________________,  з одного боку, та

___________________________, (надалі іменується  "Орендар") в особі _________________________,

що діє на підставі _________________, з другого боку,

уклали цей Договір оренди легкового автомобіля (надалі іменується "Договір") про таке.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язується передати ОРЕНДАРЕВІ у строкове володіння та користування‚ а ОРЕНДАР зобов'язується прийняти у строкове володіння та користування легковий автомобіль, що визначений у цьому Договорі (надалі іменується "автомобіль‚ що орендується"), та зобов'язується сплачувати ОРЕНДОДАВЦЕВІ орендну плату.

1.1.1. Легковий автомобіль марки: __________________________________.

1.1.2. Державний номер: __________________________________________.

1.1.3. Вартість автомобіля: _________________________________________.

Право власності ОРЕНДОДАВЦЯ підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу (серія ____, №_____), виданим ____________________________________________ (ким, коли).

 

2. МЕТА ТА ПОРЯДОК ОРЕНДНОГО КОРИСТУВАННЯ

2.1. Автомобіль‚ що орендується‚ буде використовуватися ОРЕНДАРЕМ для службових поїздок персоналу останнього‚ а також для вантажного перевезення дрібних речей.

2.2. Територія службових поїздок визначається адміністративно-територіальними межами _________ області.

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ АВТОМОБІЛЯ В ОРЕНДУ

3.1. Автомобіль‚ що орендується‚ передається ОРЕНДАРЕВІ протягом ___ з дати підписання цього Договору.

3.2. Передача автомобіля в оренду здійснюється за актом приймання-передачі.

 

4. ТЕРМІН ОРЕНДИ

4.1. Термін оренди складає ____ років від _____________ р. до _____________ р.

 

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Орендна плата встановлюється в розмірі _____________ грн. на місяць.

5.2. Орендна плата сплачується готівкою через касу ОРЕНДАРЯ або за заявою ОРЕНДОДАВЦЯ в безготівковому порядку на рахунок останнього в установі банку не пізніше ________________ числа кожного ______________________________ місяця.

5.3. Розмір орендної плати підлягає перегляду у випадку зміни мінімального розміру заробітної плати.

5.4. Платежі‚ не обумовлені цим Договором‚ ОРЕНДАРЕМ не здійснюються.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ за цим Договором зобов'язується:

            - надати в оренду автомобіль у технічно справному стані;

            - здійснювати ремонт та технічне обслуговування автомобіля;

            - здійснювати заправлення автомобіля паливно-мастильними матеріалами;

            - надати ОРЕНДАРЕВІ необхідну документацію на автомобіль‚ що орендується‚ та необхідне приладдя;

            - самостійно здійснювати обов'язкові для власника автомобіля платежі до бюджету.

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. ОРЕНДАР зобов'язується:

            - використовувати автомобіль‚ що орендується‚ виключно у відповідності до мети оренди, визначної у п. 2.1 цього Договору;

            - своєчасно здійснювати орендні платежі;

            - фінансувати профілактичне обслуговування та поточний ремонт автомобіля‚ що орендується;

            - фінансувати усунення несправностей та поломок автомобіля;

            - сприяти ОРЕНДОДАВЦЮ у придбанні необхідних деталей до автомобіля та запасних частин;

            - здійснювати заміну деталей та частин автомобіля;

            - здійснювати за власний рахунок заправлення автомобіля паливно-мастильними матеріалами у період використання автомобіля за цим Договором;

            - усувати наслідки аварій та пошкоджень автомобіля‚ які виникли під час експлуатації його ОРЕНДАРЕМ;

            - застрахувати автомобіль‚ що орендується‚ на термін оренди за власний рахунок.

7.2. ОРЕНДАР має право здавати автомобіль у суборенду лише за письмовою згодою ОРЕНДОДАВЦЯ.

 

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ АВТОМОБІЛЯ ОРЕНДОДАВЦЮ

8.1. Автомобіль повинен бути повернений ОРЕНДОДАВЦЮ по закінченні терміну оренди, визначеного у п. 4.1 цього Договору, у справному стані з урахуванням нормального фізичного зносу‚ що виник у період експлуатації.

8.2. Повернення автомобіля відбувається за актом прийому-передачі.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

9.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

9.3. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за цим Договором:

            - у випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі _______________ від суми боргу за кожен день прострочення;

            - у випадку нецільового використання автомобіля штраф у розмірі ________________ від його вартості.

9.4. ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе наступну відповідальність за цим Договором:

            - у випадку прострочення по здачі автомобіля в оренду ОРЕНДАРЕВІ штраф у розмірі ___________________’ який утримується із орендних платежів’ належних ОРЕНДОДАВЦЮ.

9.5. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

 

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

10.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

10.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

10.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

10.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

10.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Теги документа: договір автомобіль транспорт оренда

Скачать Договір оренди легкового автомобіля
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (3)     Загружен: 1386     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения

Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения, плательщиков единого налога, Фоп. Первичная документация, кадровый учет, регистрация налоговых накладных в ернн, подготовка и сдача отчетности
‎0686725351
Наталья Григорьевна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>