Mercedes C230 (1450 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір на надання послуг фото та відеозйомки

Договір на надання послуг фото та відеозйомки

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 3.2 (5)     Загружен: 1097     Обсудить на форуме
Страна: Украина

Договір на надання послуг фото та відеозйомки Договор на оказание услуг фото и видеосъемки
Скачать Договір на надання послуг фото та відеозйомки бесплатно

 

 

ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ФОТО ТА ВІДЕОЗЙОМКИ

 

 

м. ______________

______________ р.

 

______________________________________________, іменований надалі Відеооператор, і ______________________________________________, іменований надалі Фотооператор, (разом іменовані Виконавець), що представляють Студію «______________», і

____________________________________________, іменована (-ий) в подальшому "Клієнт", уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець здійснює відеозйомку і фотозйомку за завданням клієнта ______________, на умовах та у відповідності з даним Договором.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.

2.1. Виконавець якісно і сумлінно виконує взяті на себе обов'язки, передбачені даним договором.

1.2. Клієнт зі своєї сторони зобов'язаний забезпечити Виконавцю усі необхідні умови для надання послуг фото та відеозйомки, обмежити втручання третіх осіб, присутніх на фото і відеозйомці.

1.3. В обов'язки Клієнта входить організація і оплата транспортування Виконавця до місця надання послуг і назад.

1.3. Фото та відеозйомка також може здійснюватися третіми особами (гості, члени сім'ї та ін) за умови, що вони не заважають Виконавцю виконувати свої обов'язки.

1.4. Виконавець не несе відповідальності за послуги, що надаються третіми особами (наприклад, відео-оператором РАГСу).

 

3. ВАРТІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ І РОЗРАХУНКИ.

3.1. Загальна вартість послуг, що надаються за даним договором складає _____________ (______________________________) грн.:

- Фотозйомка - ___________ (_____________________________) грн. за ____ годин роботи;

- Відеозйомка - ___________ (_____________________________) грн. за ____ годин роботи;

- Обробка фотоматеріалу - ___________ (_____________________________) грн.;

- Обробка відеоматеріалу - ___________ (_____________________________) грн.;

- Додатково оплачується _______________________________________________________.

3.1.1. Робота Виконавця понад обумовленого часу оплачується додатково:

- Кожна додаткова година роботи фотооператора оплачується в розмірі 350 грн.;

- Кожна додаткова година роботи відеооператора оплачується в розмірі 250 грн.

3.1. У день підписання даного Договору Клієнт зобов'язаний сплатити завдаток в розмірі 50% від суми даного договору, і складає _________ (_________________________) грн. У випадку відмови Клієнта від послуг Виконавця завдаток повертається:

- Відмова за 30 днів і більше до дати надання послуг - у розмірі 50%;

- Відмова за 20 днів і більше до дати надання послуг - у розмірі 20%;

- В інших випадках завдаток поверненню не підлягає.

Завдаток є гарантією резервування Виконавцем дати даного замовлення та надання послуг в день і в обсягах, передбачених даним договором.

3.2. Повний розрахунок за даним договором здійснюється в день надання послуг та фіксується в даному договорі.

3.3. У разі порушення Клієнтом умов п. 3.2 даного Договору (відмова від повного розрахунку за надані послуги) Виконавець має право не передавати результати своєї роботи (відеозапису, відео файли, фінальний фільм, фотоматеріали) Клієнту до повного розрахунку з урахуванням штрафних санкцій за прострочення оплати.

3.3.1. За прострочення оплати за даним договором Клієнту сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.

3.4. Додаткові витрати (транспорт, харчування та ін) компенсуються Клієнтом додатково або організовується власними силами та засобами.

 

4. ОБСЯГ ПОСЛУГ.

4.1. Пакет надаються Виконавцем послуг включає в себе:

- Відеозйомку за завданням Клієнта з __________ до __________;

- Фотозйомку за завданням Клієнта з __________ до __________;

- Конвертацію в JPEG всіх фотознімків;

- Художню ретуш деяких фотознімків за вибором фотооператори;

- Чорно-білу обробку всіх фотографій за вибором клієнта (обговорюється додатково в день надання послуг);

- Ретуш шкіри учасників фотозйомки при наявності природних вад, таких як роздратування, висипу тощо;

- Монтаж 3-5 хвилинного відеоролика;

- Монтаж фінального відеофільму;

- _____________________________________________________________________;

- _____________________________________________________________________.

4.2. Дата надання послуг - ________________ року.

4.3. Протягом 30 календарних днів від дати надання послуг Виконавець зобов'язаний передати Клієнту фінальний матеріал - фінальні диски з фільмом, роликом і фотознімками.

4.4. Протягом 3-х календарних днів з момент передачі фінального матеріалу, Клієнт має право звернеться до Виконавця в електронному вигляді (на _________________ @ ____.ua) вказавши на бажані доробки, переданого матеріалу, а Виконавець зобов'язаний їх виконати (якщо дані доопрацювання входять в замовлений Пакет послуг) не пізніше 14 календарних днів від дати звернення Клієнта.

4.5. У разі надання послуг протягом більше ніж 6 годин, Клієнт зобов'язаний надасть Виконавцю час і можливість для приймання їжі та відпочинку тривалістю не менше 15 хвилин.

 

5. ЗМІНА УМОВ НАДАННЯ ПОСЛУГ.

5.1. У разі змін часу (і / або місця) надання послуг, Клієнт зобов'язаний повідомити Виконавця в електронному вигляді (на _________________ @ ____.ua) про всі зміни, не пізніше 20-00 вечора, що передує даті надання послуг, з подальшим обов'язковим повідомленням по телефону в такі ж терміни.

5.1.1. Своєчасно повідомлений про зміни про час і / або місці проведення зйомок Виконавець зробить все можливе, щоб надати послуги якісно і в повному обсязі. У разі якщо такі зміни не дозволяють Виконавцю якісно надати передбачені даним договором послуги, Виконавець може відмовитися від надання послуг із збереженням завдатку.

5.1.2. Не повідомлення або невчасне повідомлення про зазначені вище зміни звільняє Виконавця від відповідальності за ненадання чи неповне надання послуг.

5.2. У момент надання послуг Клієнт може, за згодою Виконавця, збільшити обсяг надаваних послуг (збільшити час зйомки, редагування більшого обсягу фотографій, збільшення тривалості відеоролика, фільму і т.д.) з наступним перерахунком вартості надаваних послуг і повною оплатою в той же день, якщо інше не обумовлено сторонами.

 

6. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЗНЯТОГО МАТЕРІАЛА.

6.1. Авторські та суміжні права на весь відзнятий матеріал належать Виконавцю, якщо в письмовому вигляді не обумовлені інші умови. Замовник не заперечує проти публікації його зображень в некомерційних цілях в інтернеті і друкованих виданнях.

6.2. Замовник має право на некомерційне використання отриманого фотоматеріалу: друк фотографій у будь-якому форматі для особистих цілей і публікацію отриманого фотоматеріалу в інтернеті, в останньому випадку зазначення авторства та посилання на фотографа обов'язкове.

6.3. За бажанням Замовника, він має право на викуп виключних авторських прав на відзнятий матеріал, що закріплюється підписанням договору про передачу виключних прав на фотографічні і відео-твори і твори, одержані способами, аналогічними фотографії та відеозйомки. Вартість передачі авторських прав обмовляється додатковою угодою між сторонами і оплачується окремо.

 

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від часткового або повного виконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. До обставин непереборної сили відносяться події, на які сторони не можуть впливати і за виникнення яких вони не несуть відповідальності, наприклад, землетрус, повінь, пожежа, а також страйк, урядові постанови або розпорядження державних органів.

7.2. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов'язана негайно інформувати іншу сторону про настання подібних обставин у письмовій формі, причому на вимогу іншої сторони повинен бути представлений засвідчує документ. Інформація повинна містити дані про характер обставин, оцінку їх впливу на виконання стороною своїх зобов'язань за цим Договором і на термін виконання зобов'язань.

7.3. Сторона, яка не може через обставини непереборної сили виконати зобов'язання за цим Договором, докладе з урахуванням положень Договору, всі зусилля до того, щоб якомога швидше компенсувати наслідки невиконання зобов'язань.

 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

8.1.Все суперечки та розбіжності, які можуть виникнути в ході виконання даного Договору, будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

8.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів сторони передають їх на розгляд у судовому порядку.

 

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ.

9.1. З моменту підписання цього Договору все попереднє листування, документи і переговори між Сторонами з питань, які врегульовані цим Договором, втрачають силу

9.2. Всі доповнення і зміни до цього Договору оформлюються письмово і підписуються сторонами. Належним чином оформлені доповнення і зміни є невід'ємною частиною цього Договору.

9.3. У частині, неврегульованою цим Договором, відносини сторін будуються відповідно до чинного законодавства.

9.4. Цей Договір складений російською мовою в двох примірниках, по одному для кожної сторони, що мають однакову юридичну силу.

 

10. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН.

 

Скачать Договір на надання послуг фото та відеозйомки
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 3.2 (5)     Загружен: 1097     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>