Hyundai Coupe (2100 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір надання рекламних послуг шляхом розміщення рекламних оголошень в мережі інтернет

Договір надання рекламних послуг шляхом розміщення рекламних оголошень в мережі інтернет

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 758     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір надання рекламних послуг шляхом розміщення рекламних оголошень в мережі інтернет Договор на предоставление рекламных услуг путем размещения рекламных объявлений в сети интернет
Скачать Договір надання рекламних послуг шляхом розміщення рекламних оголошень в мережі інтернет бесплатно

 

 

ДОГОВІР

надання рекламних послуг шляхом розміщення рекламних оголошеньв мережі інтернет

 

 

м. ______________

______________ р.

 

Цей Договір (визначений нижче) укладено шляхом прийняття цієї пропозиції, що містить усі істотні умови Договору, вами, що виступає юридичною особою або фізичною особою, яка є громадянином України, або проживає в Україні , та яка: (І) приймає цей Договір в режимі он-лайн; або (ІІ) визначена як "Замовник" і підписує Договір про надання послуг (надалі - "Замовник"/"Ви") і

Товариством з Обмеженою Відповідальністю «__________» з місцезнаходженням в Україні за адресою: ______________________________, код ЄДРПОУ ____________________ (надалі – «Виконавець») (надалі разом – «Сторони», або кожна окремо – «Сторона»). Цей Договір регулює Вашу участь у Програмі (визначеній нижче).

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ

"Сторонні організації з надання послуг щодо рекламних оголошень" ("3PAS")- означає сторонні організації з надання послуг щодо рекламних оголошень, уповноважені Виконавець Україна на участь у тих частинах програми, що дозволяють використання сторонніх організацій з надання послуг щодо рекламних оголошень;

"Дата прийняття"- означає або: (І) дату, в яку Замовник приймає цей Договір в режимі он-лайн; або (ІІ) дату прийняття, зазначену в Договорі про надання послуг (якщо такий є) в залежності від того, що настане раніше;

"Рекламодавець"- означає особу, рекламні оголошення якої (як створені нею самою, так і третьою особою за її дорученням) розміщуються Виконавець Україна відповідно до цього Договору, що може бути більш детально визначена в Договорі про надання послуг (якщо такий є);

"Договір"- означає (І) ці Умови, (ІІ) будь-який документ, що відсилає до цих Умов (в тому числі Договір про надання послуг, якщо такий є), а також наступні документи, включені в цей Договір шляхом посилання на них: (ІІІ) Правила; і (ІV) будь-які інші документи, які Сторони спільно виконують і щодо включення яких до Умов домовляються;

"Строк пред'явлення претензій"- означає 60-денний строк починаючи з дати рахунку-фактури;

"Засоби створення реклами"- означає будь-який рекламний зміст, пов'язані технології або теги рекламних оголошень Замовника за Програмою, що відповідають Правилам;

"Макетна реклама"- означає будь-яка графічна та відео реклама (у форматі .gif, .jpeg, .jpg, .png, .swf та інших Flash-форматах або інших форматах, про які Виконавець Україна може Вас повідомити);

"Дата закінчення строку Договору"- означає дату (якщо така є), в яку за домовленістю Сторін дія цього Договору припиняється, а також припиняється розміщення всіх видів рекламних оголошень;

"Договір про надання послуг"- означає документ, що відсилає до Умов (в тому числі, не обмежуючись, титульна і підписна сторінки, що відсилають до Умов);

"Виконавець" - означає компанію Виконавця та її афілійовані компанії яким належить Майно Виконавця та Програма _________;

"Майно Виконавця"- означає будь-які веб-сайти, прикладні програми, майно і/або інші засоби інформації, що належать Виконавцю, використовуються Виконавцем або надаються Виконавцю;

"IC"- означає лічильник відображення реклами;

"Партнер"- означає третю особу, що є власником і/або керуючим Майном Партнера;

"Майно Партнера"- означає будь-які веб-сайти, прикладні програми, інформаційний зміст, майно і/або інші засоби інформації, що належать Партнеру, використовуються Партнером або надаються Партнеру, на яких Виконавець розміщує рекламу;

"Правила"- означає правила Програми, які розміщуються за адресою www.______________ (або іншою URL-адресою, яка Вам надається) включаючи Правила Конфіденційності, які розміщуються за адресою: www.____________________;

"Програма"- означає різні види рекламних послуг, кожний з яких може бути більш детально описаний (І) у системі он-лайн реклами; або (ІІ) в будь-якому іншому документі, що надається з боку Виконавця;

"Контекстний об'єкт"- означає будь-яке ключове слово, негативне ключове слово, категорію і/або інший таргетуючий механізм;

"Умови"- означає ці умови розміщення реклами.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов'язується надати рекламні послуги Замовнику (надалі - "Послуги") в об'ємі та якості та у строки що зазначені у цьому Договорі, а Замовник зобов'язується оплатити Виконавець Україна ці Послуги у відповідності з цим Договором.

 

3. РОЗМІЩЕННЯ І ТАРГЕТУВАННЯ

3.1. Виконавець докладатиме усіх зусиль для розміщення реклами Замовника у відповідності до параметрів розміщення, наданих і обраних Замовником.

3.1. Виконавець може час від часу запроваджувати через Програму нові види реклами. Всі існуючи та нові види реклами, що будуть доступні через Програму мають відповідати цьому Договору, і Виконавець має докладати усіх зусиль для забезпечення розміщення такої реклами у таких засобах інформації і у такий спосіб, які більше детально описані у:

            у системі он-лайн реклами;

            правилах, або

            в будь-якому іншому документі, що визначається Виконавець Україна.

3.2. Виконавець не гарантує: (І) розміщення, місцеположення або швидкість знаходження будь-якого рекламного оголошення, або (ІІ) кількість (якщо такі є) кліків за оголошенням і число опублікувань, перетворень або кліків стосовно будь-якого оголошення, розміщеного на Майні Партнера або Майні Виконавець або в розділах такого майна.

 

4. ПОНЕСЕНІ ВИТРАТИ, НАДАННЯ І РОЗМІЩЕННЯ ЗАСОБІВ СТВОРЕННЯ РЕКЛАМИ

4.1. Замовник надає Засоби створення реклами для всіх видів реклами у такі строки, які можуть бути визначені в системі он-лайн реклами або іншим чином повідомлені з боку Виконавець Україна.

4.2. Якщо іншого не погоджено з Виконавець Україна в письмовому порядку: (І) розміщення реклами на Майні Виконавець або будь-якому Майні Партнера (якщо можливо) відбувається на власний розсуд Виконавець Україна і/або Партнера відповідно; і (ІІ) Виконавець Україна може запропонувати той самий Контекстний об'єкт більше ніж одному Замовнику.

4.3. Якщо Замовник звертається до Виконавець Україна з проханням здійснити розміщення або змінення кампанії або будь-якого елементу кампанії (в тому числі, без виключення, шляхом уповноваження Виконавець Україна оптимізувати кампанії взагалі), будь-яке таке розміщення або змінення, здійснене Виконавець Україна, вважається схваленим Замовником з моменту: (І) надання Замовником підтвердження, і (ІІ) кінця 5-го робочого дня після здійснення Виконавець Україна розміщення або змінення, в залежності від того, що настане раніше. Якщо Замовник не схвалює розміщення або змінення, він має повідомити про це Виконавець Україна протягом 5 робочих днів з моменту такого розміщення або схвалення.

4.4. Замовник одноособово несе відповідальність за усі: (І) Контекстні об'єкти; (ІІ) Засоби створення реклами, створені Рекламодавцем або за дорученням Рекламодавця; (ІІІ) майно, на яке Засоби створення реклами спрямовують користувачів (в тому числі, не обмежуючись, зміст домену або цільової сторінки, перехід до яких відбувається шляхом клікання на URL-адреси Засобів створення реклами); (ІV) рекламовані послуги і продукти (разом - "Послуги Рекламодавця"), включаючи їх відповідність законодавству України.

4.5. Замовник одноособово несе відповідальність за (І) застосування будь-яких маркетингових стратегій і методів, і (ІІ) створення, змінення, підтримку і управління бюджетами і рахунками, незалежно від того, чи здійснюється така діяльність: Замовником або від імені Замовника; або відповідно до будь-яких пропозицій і/або рекомендацій, наданих з боку Виконавець Україна.

4.6. Якщо не передбачено іншого, Виконавець Україна і/або будь-який Партнер мають право в будь-який час відмовити в розміщенні або видалити будь-яке рекламне оголошення, Засіб створення реклами і/або Контекстний об'єкт з будь-якої підстави або без жодної підстави. Згода прийняти розміщення або визнання Виконавець можливості розмістити будь-яке рекламне оголошення, Засіб створення реклами і/або Контекстний об'єкт за ніяких обставин не буде становити визнання Виконавець будь-яких Ваших прав чи передачу з боку Виконавець будь-яких прав щодо використання інтелектуальної власності третіх осіб в якості частини будь-якого рекламного оголошення, Засобу створення реклами і/або Контекстного об'єкту. Крім того, Виконавець Україна вправі в будь-який час змінювати рекламні оголошення в такому обсязі, що є виправдано необхідним для відповідності до технічних специфікацій і/або правил, пов'язаних з будь-яким Майном Виконавець або будь-яким Майном Партнера, або таким чином, як це передбачено у Правилах. Будь-яке інше змінення рекламних оголошень здійснюється виключно Виконавець Україна: (І) відповідно до пункту 4.3 або (ІІ) за згодою Замовника, яку Замовник може надати декількома способами, в тому числі, не обмежуючись, шляхом невикористання прав відмови від участі (наприклад, для експериментів щодо користувацького інтерфейсу або якості рекламних оголошень).

4.7. Замовник надає Виконавець Україна дозвіл використовувати автоматизовану програму відбору і аналізу веб-сайтів, пов'язаних з Послугами Рекламодавця з метою надання Виконавець Україна можливості оцінювати якість рекламного оголошення, а також в цілях надання послуг щодо рекламних оголошень. Замовник може безпосередньо відмовитися від такого оцінювання у спосіб, визначений Виконавець Україна.

 

5. МАЙНО ПАРТНЕРА

5.1. Навіть якщо рекламні оголошення Замовника розміщені на Майні Партнера, Замовник погоджується направляти Виконавець Україна всі повідомлення, що стосуються оголошень Замовника, розміщених на Майні Партнера. Якщо оголошення Замовника розміщені на Майні Партнера, Замовник визнає і погоджується з тим, що розміщення цих оголошень буде надавати Партнеру (Партнерам) можливість доступу до змісту таких оголошень, у тому числі (не обмежуючись) до всіх зображень і веб-сторінок (URL), до контактної та іншої інформації, яку можна одержати на цих веб-сторінках (URL), а також до даних про запити або кліки.

 

6. НАДАННЯ ПОСЛУГ ЩОДО РЕКЛАМНИХ ОГОЛОШЕНЬ

6.1. Замовник зобов'язується не порушувати і не обходити будь-які заходи Програми або завідомо надавати рекламні оголошення, що містять шкідливі програми, програми-шпигуни або будь-який інший шкідливий програмний код.

6.2. Замовник може використовувати 3PAS виключно з метою обслуговування і відстеження відповідно до Програм, що дозволяють надання послуг третіх осіб щодо рекламних оголошень, і виключно якщо Виконавець Україна надав згоду на участь такої 3PAS в Програмі. Виконавець Україна застосовуватиме теги 3PAS Замовника з метою їх фактичного функціонування. Якщо за результатами кампанії з розміщення макетної реклами ІС Виконавець Україна є вищим за 3PAS ІС Замовника більше ніж на 10% за період рахунку-фактури, Замовник сприятиме узгодженню між Виконавець Україна і 3PAS. Якщо таку розбіжність не усунено і Замовник пред'явив претензію протягом Строку пред'явлення претензій, тоді: (І) Виконавець Україна надасть Замовнику рекламний кредит у розмірі 90% значення (ІС Виконавець - 3PAS ІС), помноженого на повідомлений з боку Виконавець Україна середній показник CPM за період рахунку-фактури (надалі - "Кредит за розбіжність"); і (ІІ) Виконавець Україна може тимчасово призупинити дозвіл, наданий Замовнику на використання послуг 3PAS, і Замовник не матиме права на жодний Кредит за розбіжність протягом такого часу. Показники 3PAS, чиї теги для послуг щодо рекламних оголошень надаються на користь Виконавець Україна, використовуватимуться при розрахунку Кредиту за розбіжність. На вимогу Виконавець Україна Замовник має забезпечити, щоб 3PAS безпосередньо надала Виконавець Україна такі записи про розбіжності. Замовнику не надаватиметься кредит за розбіжність в показниках ІС, якщо така розбіжність була спричинена неможливістю 3PAS обслуговувати рекламні оголошення. Це положення визначає єдиний засіб захисту для Замовника, не виключаючи засоби визначені відповідними законами.

 

7. СКАСУВАННЯ РЕКЛАМНОГО ОГОЛОШЕННЯ

7.1. Якщо іншого не передбачено в Правилах або Договорі про надання послуг (якщо такий є) або іншому он-лайн інтерфейсі, що посилається на ці Умови, будь-яка Сторона може в будь-який час скасувати будь-яке рекламне оголошення до моменту аукціону або розміщення, в залежності від того, що настане раніше. Замовник може скасувати рекламне оголошення в режимі он-лайн через рахунок Замовника, якщо доступна функція скасування в режимі он-лайн, або, якщо така функція не доступна, завчасного надавши Виконавець Україна письмове повідомлення, в тому числі, не обмежуючись, електронний лист.

7.2. Розміщення рекламних оголошень, що становлять частину Програми __________ і скасовуються в режимі он-лайн, припиняється невдовзі після їх скасування. Будь-які інші скасовані рекламні оголошення можуть публікуватися незважаючи на те, що їх було скасовано, якщо такі оголошення скасовуються після будь-якої відповідної встановленої дати, яку Партнер або Виконавець Україна заздалегідь повідомляють Замовнику, і Замовник має сплатити на користь Виконавець Україна за такі опубліковані рекламні оголошення, а також відповідну плату за скасування. Якщо Замовник не надає Засобів створення реклами для зарезервованого рекламного оголошення до дати, заздалегідь повідомленої Замовнику, Замовник має сплатити на користь Виконавець: (І) за рекламне оголошення, якби таке рекламне оголошення було опубліковано, або (ІІ) плату за скасування.

 

8. ЗАБОРОНЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ

8.1. Замовник зобов'язується не здійснювати і не дозволяти іншим особам: (І) автоматично генерувати, шахрайські або інші незаконні відображення, запити чи кліки чи приховувати переходи, що здійснені за допомогою методів, в тому числі, але не обмежуючись, з використанням роботів або інших автоматизованих запитових інструментів і/або генеровані комп'ютером пошукові запити, і/або шахрайське використання інших послуг з оптимізації роботи пошукових механізмів і/або комп'ютерних програм; (ІІ) використати будь-які автоматизовані механізми, засоби або інші методи подібного роду для одержання доступу і збору інформації, що стосується рекламної діяльності Виконавець та/або Виконавець Україна на Майні Виконавець без письмової згоди на такі дії від Виконавець Україна; (ІІІ) рекламувати речовини, послуги, продукти або матеріали, які суперечать або реклама яких суперечить чинному законодавству або нормативним актам у будь-якій країні, у якій оголошення Замовника демонструються або розміщаються будь-яким способом; (ІV) порушувати будь-які технічні специфікації, розміщені на будь-якому Майні Виконавець, і/або періодично поновлювані Правила; (v) займатися будь-якою іншою протизаконною або шахрайською діяльністю, що вважається такий за законами країни, у якій розміщається оголошення.

 

9. ОПЛАТА, РОЗЦІНКИ І ЗВІТНІСТЬ

9.1. Ціна Договору за Послуги буде визначатись на підставі системи он-лайн аукціону Виконавець, якщо інше не погоджено Сторонами, включаючи але не обмежуючись Договором про надання послуг. Виконавець Україна, в разі необхідності, може змінити свої мінімальні ціни в будь-який час.

9.2. За необхідності Замовник у Договорі про надання послуг (якщо такий є) або у системі он-лайн реклами зазначає максимальну кількість коштів, яку він має намір витратити на рекламні оголошення (надалі - "Бюджет за договором"). Зазначаючи Бюджет за договором, Замовник не зобов'язується витратити весь обсяг такого бюджету. Таким чином Замовник лише повідомляє Виконавець Україна, що він не бажає виходити за межі Бюджету за договором. Замовник одноосібно несе і нестиме відповідальність лише за оплату послуг, нарахованих у межах Бюджету Договору. В залежності від ситуації, витрати Замовника не будуть за обсягом виходити за межі його сукупної кредитної лінії, яка визначена (і буде надана за запитом) з боку Виконавець Україна на його власний розсуд та Виконавець Україна не зобов'язується здійснювати розміщення рекламних оголошень понад обсяги кредитної лінії. Виконавець Україна залишає за собою право змінювати або відмовлятися від кредитної лінії в будь-який час на його власний розсуд. Замовник повинен здійснювати оплату (або забезпечувати оплату належною третьою стороною) на користь Виконавець Україна відповідно до тарифів і цін, що стосовно обраних Замовником типів реклами.

9.3. Виконавець Україна та Замовник взаємно погоджують спосіб оплати та фіксують погоджений спосіб у Договорі про надання послуг (якщо такий є) або в системі он-лайн реклами.

9.4. В процесі надання Послуг Виконавець Україна одноособово видає Акт прийому передачі Послуг ("Акт Прийому") та щомісячно направляє його Замовнику (або його представнику). Послуги вважаються надані належним чином та в повному обсязі, якщо протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту одержання Акту Прийму Замовник не надав обґрунтовану скаргу в письмовій формі.

9.5. Виконавець Україна видає рахунок Акти Прийому на місячній основі. Вартість Послуг, що надаються може бути переглянута в залежності від наступних факторів, включаючи, але не обмежуючись шахрайськими діями Партнерів та недійсними кліками, включаючи:

9.6. Кліки, що зроблені вручну і які ставлять на меті збільшення рекламної вартості або збільшення доходів від Майна Партнерів на якому були розміщені рекламні оголошення;

9.7. Кліки, що зроблені автоматичними засобами, роботами, або іншим оманливим програмним забезпеченням яке дозволяє шахрайське використання пошукових механізмів та/або комп'ютерних програм.

9.8. Ідентифікація та розрахунок впливу вищезазначених факторів на вартість Послуг здійснюється технічними засобами Виконавець Україна та/або Виконавець. Так як ідентифікації факторів, що впливають на вартість Послуг можлива після видачі облікових документів, Виконавець Україна залишає за собою права на перерахунок вартості Послуг наданих Замовнику шляхом видачі відкоригованих документів (рахунків), включаючи Акт Прийому.

9.9. Замовник сплачує всі суми (у тому числі, у разі необхідності, ПДВ, податок з реклами та будь-які інші відповідні податки або збори відповідно до законодавства України) як частину ціни послуг Виконавець Україна в порядку, встановленому з огляду на спосіб оплати, погоджений між Сторонами. Якщо у відповідності до умови про відстрочення платежу що може бути зазначена у Договорі про надання послуг (якщо такий є) або у системі он-лайн реклами, Замовник не зробіть платіж у належний час, Виконавець Україна може нарахувати проценти за ставкою 2% річних понад облікової ставки Національного Банку України починаючи зі встановленого терміну сплати і по дату фактичної сплати.

9.10. Нарахування обчислюються виключно відповідно до записів, які ведуться Виконавець Україна. Виконавець Україна надає Замовнику захищений паролем доступ до звітної інформації в режимі он-лайн 24 години на добу 7 днів на тиждень таким чином, щоб Замовник міг здійснювати моніторинг своєї кампанії (кампаній). Повернення коштів (у разі необхідності) здійснюється на власний розсуд Виконавець Україна і лише в формі рекламного кредиту по відношенню до Майна Виконавець, або (якщо Замовник здійснив передоплату) готівкою, якщо інший порядок не погоджений сторонами у письмовій формі (включаючи погодження засобами електронної пошти).

 

10. ВІДШКОДУВАННЯ ЗА МАКЕТНУ РЕКЛАМУ

10.1. Стосовно Макетної реклами на основі резервування Виконавець надаватиме будь-яку погоджену загальну кількість Макетної реклами до закінчення кампанії. Якщо Виконавець Україна не вдається надати таку кількість, у такому випадку за умови, що Замовник заявить претензію протягом Строку пред'явлення претензії, Виконавець Україна не вимагатиме оплати ненаданої Макетної реклами або якщо Замовником уже було зроблено оплату, Виконавець Україна обґрунтовано на свій власний розсуд забезпечить: (i) надання рекламних кредитів, (ii) наступне розміщення Макетної Реклами в місці, яке на думку Виконавець Україна є аналогічним, або (iii) подовження строку проведення кампанії. Цією статтею встановлюється єдиний і виключний засіб захисту Замовника, не виключаючи засоби визначені відповідними законами.

 

11. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ

11.1. Замовник заявляє та гарантує, що (i) вся інформація, надана Замовником для Виконавець Україна, є повною, точною і оновленою; (ii) він має всі необхідні права, щоб надати дозвіл і цим надає Виконавець Україна і будь-яким Партнерам всі такі права, що необхідні для Виконавець Україна та для будь-якого Партнера (Партнерів) (в залежності від випадку) на використання, хостинг, розміщення в кеш-пам'яті, відстеження, зберігання, копіювання, зміну, розповсюдження, зміну формату, відтворення, оприлюднення, демонстрацію, передачу та поширення рекламних оголошень Замовника (включаючи будь-які Контекстні об'єкти та всі Засоби створення реклами) («Використання Реклами»); і (iii) Використання Реклами у відповідності до цього Договору, а також веб-сайтів та/або цільових сторінок, на які виходять канали передачі з рекламних оголошень Замовника (у тому числі без обмежень включаючи пов'язані Послуги Рекламодавця) не повинно: (a) порушувати або заохочувати порушення будь-якого законодавства або чинних регуляторних або процесуальних норм; (b) порушувати будь-які права інтелектуальної власності будь-якої третьої особи або містити будь-який матеріал, який може завдати шкоди, бути образливим, непристойним, погрожуючим або таким, що принижує гідність.

 

12. ВІДШКОДУВАННЯ

12.1. Якщо Сторона за цим Договором не виконає або виконає неналежним чином взяти на себе зобов'язання за Договором, така Сторона буде нести відповідальність та відшкодує іншій Стороні усі заподіяні збитки у відповідності до законодавства України.

 

13. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

13.1. Жодне положення в цій статті 13 не обмежує відповідальності за смерть або шкоду, заподіяну особі в результаті недбалості Сторони.

13.2. За винятком платіжних зобов'язань, що передбачені в Статті 9, зобов'язань щодо відшкодування збитків, передбачені в статті 12, та/або порушення статті 14 (Конфіденційність): (i) відповідальність кожної сторони перед іншою, яка виникає внаслідок будь-якої події або низки пов'язаних між собою подій, обмежується більшою з наступних сум: (a) сума, сплачена або яка підлягає сплаті з боку Замовника на користь Виконавець Україна відповідно до цього Договору протягом трьох місяців, що передують місяцю, в якому мала місце така подія (або перша в низці пов'язаних між собою подій) або (b) 25 000 фунтів стерлінгів (еквіваленті в гривнях у відповідності до офіційного курсу встановленого Національним Банком України); (ii) жодна Сторона не несе відповідальність на підставі договору, делікту (у тому числі без обмежень включаючи необережність) за переддоговірні або інші заяви (окрім шахрайського введення в омана) та втрату прибутку.

 

14. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

14.1. Відповідно до пунктів 14.2 і 14.3 нижче на строк дії цього Договору та впродовж двох років після його припинення Сторони зобов'язуються не розкривати Конфіденційну інформацію іншої Сторони третім особам без попередньої письмової (включаючи переданої по електронній пошті) згоди за винятком випадків, передбачених цим Договором. Замовник несе виключну відповідальність за використання третіми особами будь-якої звітності Замовника в режимі он-лайн.«Конфіденційна Інформація» включає в себе (i) паролі Замовника; (ii) рекламні оголошення (у тому числі Контекстні об'єкти та Засоби створення реклами) до моменту публікації; (iii) умови цього Договору; та (ІV) будь-яку іншу Програмну інформацію або доступ до технології перед їх публічним оприлюдненням, що були надані з боку Виконавець Україна для Замовника і визначені на момент розголошення в письмовій формі як конфіденційного та/або службового характеру; (v) характерні риси Програми, які не є публічними і визначаються як «Бета» або «Пробна реклама». Ця Конфіденційна інформація не включає в себе інформацію, яка стала загальновідомою не через порушення з боку будь-якої Сторони або (а) яка була самостійно розроблена без доступу до Конфіденційної інформації іншої Сторони; (b) законно отримана від третьої особи або (с) повинна бути розголошена відповідно до закону або вимоги органу державної влади.

14.2. Якщо Замовником є третя особа, що розміщує рекламу, Замовник уповноважує Виконавець Україна надати будь-якому Рекламодавцеві, що є клієнтом Замовника, або будь-якій іншій третій особі, що розміщує рекламу, яка була призначена Рекламодавцем, доступ і право на використання інформації, що не стосується виставлення рахунків, по відношенню до рекламних оголошень Рекламодавця.

14.3. Виконавець може надавати Конфіденційну інформацію Замовника: (i) будь-якій третій особі, що розмішує рекламу, яка була призначена Замовником, або відповідному Рекламодавцю в разі необхідності; або (ii) будь-якій холдинговій компанії Замовника або будь-якому дочірньому підприємству Замовника або будь-якому дочірньому підприємству холдингової компанії Замовника.

14.4. Замовник визнає й погоджується з тим, що будь-яка інформація, що стосується будь-якого рахунку, кредитної картки, виставляння та оплати рахунків, яку Замовник надає Виконавець Україна, може бути передана з боку Виконавець Україна компаніям, які працюють за дорученням Виконавець Україна, винятково для цілей здійснення перевірки залишку на рахунках, здійснення платежів на користь Виконавець Україна і/або для обслуговування рахунку Замовника.

 

15. СТРОК І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ

15.1. Перебіг строку дії цього Договору розпочинається з Дати Прийняття і триває, поки не буде припинений Договір або поки не настане Дата закінчення строку договору. Якщо Дату закінчення строку договору не було встановлено, Замовник за умови отримання попереднього погодження від Виконавець Україна електронною поштою може подовжити дію цього Договору шляхом надання повідомлення електронною поштою на кожний наступний строк у 90 днів або на такий інший період, який може бути погоджений Виконавець в письмовій формі.

15.2. Ці Умови розглядаються як пропозиція укласти Договір у відповідності до статті 641 Цивільного Кодексу України ("Цивільний Кодекс"). Договір є укладеним в момент прийняття Умов в режимі он-лайн, у відповідності до статті 640 Цивільного Кодексу, і який розглядається як Дата Прийняття, якщо інша Дата Прийняття не визначена в Договорі про надання послуг (якщо такий є).

15.3. Цей Договір укладений в письмовій формі шляхом обміну електронними повідомленнями між Сторонами, за умови відсутності Договору про надання послуг, який укладено раніше. За запитом будь-якої Сторони, Сторони можуть підготувати паперову копію Договору. Для цього паперова копія буде датована Датою Прийняття, місцем вчинення буде вважатись місто за місцезнаходженням Виконавець Україна.

15.4. Для цілей застосовного законодавства про захист прав споживачів цей Договір, що є доступним в режими он-лайн перед укладанням Договору, розглядається як інформація про послуги, що надаються Виконавець Україна та/або Виконавець на відстані.

15.5. Цей Договір може бути розірваний з невідкладними наслідками з боку будь-якої Сторони шляхом надання письмового повідомлення (у тому числі без обмежень включаючи повідомлення електронною поштою) іншій Стороні.

 

16. НАСЛІДКИ ПРИПИНЕННЯ ТА АНУЛЮВАННЯ РЕКЛАМИ

16.1. У разі спливу строку дії або розірвання цього Договору: (i) у разі створення Замовником нових кампаній або якщо він будь-яким іншим чином продовжує використовувати Програму, він надалі залишається зобов'язаним за зобов'язаннями, що передбачені цим Договором так само, коли б строк дії цього Договору не закінчився або коли б його не було б розірвано (у тому числі без обмежень включаючи зобов'язання щодо сплати нарахувань, які були понесені у зв'язку з Програмою); (ii) поки Замовник не скасує свої рекламні оголошення у відповідності до Статті 7, Замовник залишається надалі зобов'язаним за зобов'язаннями, що передбачені цим Договором, а також сплачувати нарахування, що були понесені у зв'язку з такими рекламними оголошеннями; (iii) Замовник надалі несе відповідальність за сплату будь-яких сум, що залишаються несплаченими станом на дату закінчення строку дії або розірвання; (ІV) кожна Сторона на вимогу повертає іншій стороні Конфіденційну інформацію; а також (v) Виконавець Україна на свій власний розсуд може заблокувати або видалити будь-який рахунок Замовника в Програмі.

 

17. ВІДСТУПЛЕННЯ

17.1. Сторони мають право відступати або будь-яким іншим чином передавати свої права та/або зобов'язання відповідно до цього Договору лише з письмової згоди іншої Сторони (така згода не може бути відхилена або затримана без достатніх для цього підстав), за винятком того, що Виконавець Україна має право відступити свої права та/або зобов'язання відповідно до цього Договору третій особі. Підписанням цього договору Замовник погоджується на відступлення Виконавець Україна своїх права та/або зобов'язань, яке може виникнути.

 

18. ФОРС-МАЖОР

18.1. Окрім випадків, що пов'язані з платіжними зобов'язаннями, жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або затримку у виконанні будь-яких зобов'язань за цим Договором у випадку, якщо таке невиконання або затримка у виконанні викликана будь-якими обставинами, які не піддаються розумному контролю такої сторони, включаючи стихійні лиха, війни, терористичні акти, громадські безпорядки або трудові спори.

 

19. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

19.1. Цей Договір може бути укладений по відношенню до кількох рекламних кампаній. По відношенню до однієї рекламної кампанії Сторони можуть укласти декілька послідовних Договорів, включаючи як результат повне використання Бюджету за договором.

19.2. Сторони погоджуються, що інформація з панелі управління або з облікового запису системи он-лайн реклами Виконавець, у письмовому вигляді завірена Виконавець Україна та/або Виконавець, є належним доказом укладення або зміни умов Договору.

19.3. Надаючи персональні відомості в рамках цього Договору, Ви погоджуєтесь на їх обробку Виконавець у відповідності до Правил Конфіденційності, що знаходяться за адресою: http://www._______________________________.

19.4. У цьому Договорі викладено всі умови, погоджені між Сторонами стосовно його предмета, і він заміщує собою всі попередні договори, заяви та будь-якого характеру домовленості між Сторонами щодо його предмета.

19.5. Правила в будь-який час можуть бути змінені Виконавець Україна в односторонньому порядку з метою відображення змін в тому, як Виконавець забезпечує загальну комерційну доцільність Програми. Жодне доповнення або зміна положень цього Договору не має зобов'язального характеру для Сторін до підтвердження у системі он-лайн реклами або якщо їх не було оформлено письмовим документом, який був чітко погоджений сторонами в письмовій формі і в двосторонньому порядку (у тому числі без обмежень включаючи шляхом кліку мишкою та акцепту або обміну електронним повідомленнями).

19.6. Жодне нездійснення та жодна затримка у здійсненні будь-якого права або засобу правового захисту відповідно до цього Договору не вважатимуться відмовою від такого права або засобу правового захисту, а жодне разове або часткове здійснення будь-якого права або засобу правового захисту відповідно до цього Договору не позбавлятиме можливості будь-якого наступного здійснення права або засобу правового захисту або реалізації будь-якого іншого права або засобу правового захисту. Права та засоби правового захисту, передбачені цим Договором, є кумулятивними й не виключають можливості застосування будь-яких прав або засобів правового захисту, що передбачені законом.

19.7. Недійсність, незаконність або непридатність для звернення до виконання будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсності або не впливає на подальшу юридичну силу будь-яких інших положень цього Договору.

19.8. Жодне положення цього Договору не тлумачиться як таке, що створює партнерство (просте товариство) або спільне підприємство будь-якого виду між Сторонами Договору або не передбачає виникнення між Сторонами агентських або представницьких відносин для досягнення будь-якої цілі будь-якого характеру. При цьому жодна зі Сторін не має права та повноважень пов'язувати іншу Сторону зобов'язаннями або вступати в договірні відносини від імені такої Сторони чи створювати зобов'язання перед третьою особою будь-яким чином та для будь-якої потреби.

19.9. Якщо в цьому Договорі не обмовляється інше, всі повідомлення повинні направлятися на адреси, що зазначені у цьому Договорі (або в системі он-лайн реклами), з копією для юридичного відділу шляхом (І) відправлення факсимільним зв'язком з підтвердженням одержання за умови надсилання копії поштовим відправленням першого класу або авіапоштою; (ІІ) відправлення кур'єрськими службами, причому такі повідомлення вважаються наданими в момент їх отримання; або (ІІІ) електронною поштою. Цей Договір укладений українською мовою.

19.10. Виконавець є платником податку на прибуток підприємств згідно з нормами Податкового Кодексу України.

 

20. ПРАВО І ЮРИСДИКЦІЯ

20.1. Цей Договір регулюється та тлумачиться згідно з законами України. Будь-який спір або питання, що виникає на підставі цього Договору або у зв'язку з ним буде вирішуватись уповноваженим на це судом України.

 


Теги документа: договор договір послуга реклама услуга мережа інтернет рекламный рекламний интернет

Скачать Договір надання рекламних послуг шляхом розміщення рекламних оголошень в мережі інтернет
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 758     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>