Toyota Celica (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Позовна заява про визнання правочину недійсним

Позовна заява про визнання правочину недійсним

раздел Позовні заяви / Исковые заявления
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 365     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Позовна заява про визнання правочину недійсним Исковое заявление о признании сделки недействительной
Скачать Позовна заява про визнання правочину недійсним бесплатно

 

 

ДО_________________________________ СУДУ

__________________________________________

 

ПОЗИВАЧ:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

ВІДПОВІДАЧ1:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

ВІДПОВІДАЧ2:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

 

 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання правочину недійсним

 

 

________року між мною, ______________Аллою Петрівною, (надалі - Позивач) та ______________ Сергієм Вікторовичем (надалі - Відповідач 1) було укладено шлюб, про що відділом реєстрації актів громадського стану ________________ районного управління юстиції у м. Києві видано свідоцтво про одруження ___ № ________ та, цього ж числа, зроблено запис в книзі реєстрації актів про одруження за № ________.

 

Під час шлюбу та за спільні кошти нами із Відповідачем 1 придбано майно, що є спільною сумісною власністю, в тому числі і автомобіль марки Toyota, модель __________ № кузова ________________.

 

Придбане спільно із Відповідачем 1 майно було оформлене на ім'я Відповідача 1.

 

Так, згідно кредитного договору № ________, укладеного між Відповідачем 1 та АТ «_____________» ________ року, з якого вбачається, що Відповідач 1 отримав кредит у сумі _____ (________________) доларів США 00 центів на придбання автомобіля марки Toyota ________ № кузова ________. Автомобіль набувається Відповідачем 1 по договору купівлі-продажу автотранспортного засобу №________від ________року.

 

Згідно детального розпису загальної вартості платежів та визначення сукупної вартості Кредиту і реальної процентної ставки, що є додатком №2 до Кредитного договору № _____ від ________ року вартість автомобіля (застави) складає ________ (________________ доларів США 00 центів).

 

Згідно договору поруки від ________року я виступила поручителем за виконання зобов'язань Відповідача 1 по кредитному договору №_____ від ________ р. та несла із Відповідачем 1 солідарну відповідальність за виконанням останнім зобов'язань.

 

Відповідно до довідки АТ «________» (правонаступника АТ «________») від ________ року кредит за кредитним договором №_____ від ________ р. достроково погашений ________ року.

 

Відповідно до ч. 1 ст. 60 CK України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).

 

У відповідності до ч. 1 ст. 69 CK України дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу.

 

Враховуючи той факт, що останнім часом наше спільне життя із Відповідачем 1 не склалося, спільне господарство нами не ведеться вже більше року і мені не відомо місцезнаходження спільно придбаного автомобіля марки Toyota, модель ________ № кузова ________________, оскільки Відповідач 1 не вважає за потрібне про це мене повідомляти та надавати користуватися спільним авто, я вирішила поділити майно, що є нашою спільною сумісною власністю.

 

Проте, звернувшись до адвоката, який зробив відповідний запит до уповноваженого органу з питань реєстрації транспортних засобів, я випадково дізналася, що автомобіль марки Toyota, модель ________ № кузова ________________, який є нашою спільною сумісною власністю із Відповідачем 1 відчужено на користь іншої особи.

 

Так, згідно відповіді Управління державної автомобільної інспекції в Миколаївській області від ________ року № ________ на запит адвоката ________________ В.Ф. вбачається, що ________ року автомобіль марки Toyota, модель ________ № кузова _______________, було зареєстровано за Відповідачем 1 Миколаївським МРЕВ УДАІ УМВС України в Миколаївській області.

 

Проте, ________ року автомобіль марки Toyota, модель ________ № кузова ____________ було знято з обліку для реалізації та цього ж дня на підставі біржової угоди Універсальної біржі «________» від ________ р. № ________ було зареєстровано за гр. ________________ Віктором Федоровичем (надалі - Відповідач 2).

 

Вважаю за необхідне звернути увагу суду на той факт, що Відповідач 2 є батьком Відповідача 1.

 

Відповідно до ч. 1 ст. 65 CK України, дружина, чоловік розпоряджаються майном, що є об'єктом спільної сумісної власності подружжя, за взаємною згодою.

 

Відповідно до ч. 3 ст. 65 CK України, для укладення одним із подружжя договорів, які потребують нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, а також договорів стосовно цінного майна, згода другого з подружжя має бути подана письмово.

 

Згода на укладення договору, який потребує нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, має бути нотаріально посвідчена.

 

Відчужений Відповідачем 1 автомобіль марки Toyota, модель ________ № кузова ________________ є цінним майном. Його ринкова вартість на сьогоднішній день становить близько ________ грн., а тому, я вважаю, що відповідно до ч. 3 ст. 65 Сімейного кодексу України, моя згода на відчуження цього автомобіля мала б бути подана письмово. Втім, я а ні усної, а ні письмової згоди на відчуження вищевказаного автомобіля не надавала.

 

До моменту отримання листа УДАІ в м. Миколаївській області від ________ року № ________, я навіть не знала, що даний автомобіль вже відчужено Відповідачем 1 та зареєстровано на іншу особу.

 

Відповідно до ч. 2 ст. 65 CK України, дружина, чоловік мають право на звернення до суду з позовом про визнання договору недійсним як такого, що укладений другим із подружжя без її, його згоди, якщо цей договір виходить за межі дрібного побутового.

 

Біржова угода від ________ р. № ________ щодо відчуження Відповідачем 1 вказаного автомобіля, що є нашою спільною сумісною власністю, на користь Відповідача 2 виходить за межі дрібної побутової, а тому, моя згода на відчуження Відповідачем 1 вказаного автомобіля мала б бути подана письмово.

 

Згідно з ч.1 ст.203 ЦК України, зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства.

 

Згідно з ч.1ст. 215 ЦК України, підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-третьою, п’ятою та шостою ст. 203 цього Кодексу.

 

Відповідно до ч.1 ст.216 ЦК України, недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю.

 

У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.

 

Згідно до ст. 369 ЦК України, передбачається наявність згоди другого з подружжя на укладення таких договорів (що спрямовується на розпорядження спільним майном), яка не може бути спростована. Під дрібними побутовими договорами треба розуміти договори, що задовольняють побутові потреби особи і стосуються предмета, який має невисоку вартість.

 

Вказана стаття встановлює презумпцію згоди одного з подружжя на укладення зазначених договорів другим із подружжя. Відповідач 2, як набувач за біржовою угодою, знав що Відповідач 1 перебуває у зареєстрованому законом шлюбу, все ж таки діяв несумлінно, тобто знав або повинен був знати, що другий з подружжя згоди на укладання договору не давав. Укладена одним із подружжя угода, пов'язана з розпорядженням спільним майном обох з них, може бути визнана недійсною з мотивів відсутності згоди на це другого з подружжя лише на його вимогу й лише у випадках, коли доведено, що друга сторона знала або повинна була знати про незгоду другого з подружжя з укладенням даної угоди.

 

Відповідач 1знав, що моєї згоди на вчинення ним такого правочину не було а також Відповідач 1 не мав повноважень на вчинення таких дій.

 

На укладання таких договорів (дрібно побутових) не поширюється положення про наявність презумпції згоди другого з подружжя. Згідно з ч. 3 статті 369 ЦК України, що коментується, згода другого з подружжя має бути подана письмово, а на укладання договору, що потребує нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, повинна бути нотаріально засвідчена.

 

Варто також зазначити, що відповідно до ст. 15 ЗУ «Про товарну біржу», не можуть бути предметом біржової торгівлі речі, визначені індивідуальними ознаками, якщо вони не продаються як партія, а також будь-які вживані товари, включаючи транспортні засоби, та капітальні активи. Уживаними товарами вважаються товари, що були у користуванні не менше року, транспортні засоби, які не підпадають під визначення нового транспортного засобу згідно із законом, а також будь-який капітальний актив, що був прийнятий в експлуатацію до його продажу. Вказаний автомобіль був у нашому користуванні з ________ року. (день укладення договору купівлі-продажу автотранспортного засобу №________).

 

Таким чином автомобіль, до дня його продажу Відповідачем 1, був у нашій спільній власності та користуванні більше року, тому не міг бути реалізований через укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Все викладене є прямим порушенням Відповідачами цілої низки законів.

 

Враховуючи все вищевказане, Відповідачі неправомірно, без моєї згоди, в порушення ст.ст. 60, 65, Сімейного кодексу України, уклали біржову угоду від ________ р. №________ щодо відчуження вищевказаного автомобіля, чим порушили мої права власника на спільне сумісне майно подружжя та завдали мені збитків, а тому, вважаю, що вказана біржова угода має бути визнана судом недійсною.

 

На підставі ст.ст. 60, 65 Сімейного кодексу України, ст.ст.321, 368, 369, 330, 387, 388 Цивільного кодексу України, ст.ст. З, 10, 118 Цивільного процесуального кодексу України,

 

ПРОШУ:

 

1. Прийняти позовну заяву до розгляду.

 

2. Визнати недійсною біржову угоду від ________ р. №________.

 

3. Стягнути з Відповідача 1 судові витрати на мою користь.

 

Додатки:

            1. Оригінал фінансового документа про сплату державного мита;

            2. Оригінал фінансового документа про сплату витрат на ІТЗ розгляду справи;

            3. Копія паспортних даних Позивача;

            4. Копія свідоцтво про одруження;

            5. Копія кредитного договору _______________________;

            6. Копія договору поруки __________________________;

            7. Копія довідки АТ «________________» від ______________;

            8. Копія відповіді УДАІ в Миколаївській області від __________________;

            9. Копія позовної заяви з додатками для Відповідачів - 2 примірники;

            10. Клопотання про витребування доказів;

            11.Заява про забезпечення позову.

 

 

 

_____________ року                                      ____________________


Теги документа: заявление заява иск позов сделка позовна недійсний исковое визнання

Скачать Позовна заява про визнання правочину недійсним
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 365     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
спасибо

молодцы, есть много хороших документов
хочу сказать спасибо
Светлана Александровна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>