Hyundai Coupe (2100 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Посадова інструкція заступника директора загальноосвітньої установи з освітньої роботі

Посадова інструкція заступника директора загальноосвітньої установи з освітньої роботі

раздел Посадові інструкції / Должностные инструкции
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 243     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Посадова інструкція заступника директора загальноосвітньої установи з освітньої роботі Должностная инструкция заместителя директора общеобразовательного учреждения по образовательной работе
Скачать Посадова інструкція заступника директора загальноосвітньої установи з освітньої роботі бесплатно

 

 

______________________________________

(назва установи, організації)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

_______________________________________

                               (уповноважена особа)

 

_______________________________________

                                          (ПІБ, підпис)

 

_________________ року

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ УСТАНОВИ З ОСВІТНЬОЇ РОБОТІ

 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ця посадова інструкція розроблена відповідно до Закону «Про освіту», Трудовим кодексом, кваліфікаційною характеристикою заступника керівника (директора) загальноосвітнього закладу.

2. Заступник директора призначається і звільняється з посади директором школи в порядку, передбаченому ТК, статутом загальноосвітнього закладу, трудовим договором.

3. Кваліфікаційні вимоги:

            - Вищу професійну освіту;

            - Педагогічний стаж роботи не менше 5 років в загальноосвітньому закладі.

4. Заступник директора з освітньої роботи підпорядковується безпосередньо директору загальноосвітньої установи.

5. Заступник директора організовує та керує проведенням загальноосвітнього процесу відповідно до статуту загальноосвітнього закладу і під безпосереднім керівництвом директора.

6. Заступник директора є куратором навчальних предметів певного циклу (кураторство навчальних предметів визначається в залежності від спеціальності членів керівництва загальноосвітньої установи).

 

II. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ПОВИНЕН ЗНАТИ:

- Законодавчі нормативні документи з питань освіти; захисту прав дитини;

- Основи трудового законодавства;

- Основи педагогіки, психології, методик, технології викладання, гігієни, фізіології, соціології;

- Основи теорії управління, питання, пов'язані з організацією освітнього процесу;

- Програмно-методичну та організаційну документацію;

- Сучасні досягнення у відповідному напрямку науки, техніки, культури і мистецтва;

- Правила і норми охорони праці, правила техніки безпеки.

 

III. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

1. Заступник директора:

- Забезпечує оптимальну організацію освітнього процесу;

- Періодично контролює здійснення педагогічними працівниками поточного контролю успішності; організовує та бере участь у проведенні проміжної атестації учнів і підсумкової атестації випускників загальноосвітньої установи;

- Забезпечує освітній процес навчально-наочними посібниками, методичними журналами, зразковими навчальними планами, освітніми програмами;

- Забезпечує узгодження, коректування, виконання навчальних планів, контролює освоєння які навчаються освітніх програм;

- Створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, застосування ними різних форм і методів навчання та виховання, здійснення педагогічних експериментів, атестації педагогічних працівників;

- Організовує узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду роботи, підводить підсумки експериментальної роботи з питань організації освітнього процесу;

- Забезпечує рівномірний розподіл навчального навантаження для учнів і оптимальний режим занять відповідно до розкладу;

- Забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних вимог, правил охорони праці та протипожежної безпеки;

- Організовує методичну роботу з учителями, підвищення кваліфікації педкадрів;

- Здійснює контроль за проведенням освітньої роботи, за успішністю та поведінкою учнів;

- Приймає звіти від вчителів, вихователів, складає загальний звіт;

- Організує додаткові освітні послуги;

- Організовує і проводить педагогічний всеобуч серед батьків;

- Організовує спільно з психологом і логопедом психолого-педагогічне діагностування дітей і корекційну роботу в освітній установі; виконує вимоги Закону «Про освіту», законодавчих і нормативних актів про освіту, статуту освітньої установи;

- Не суміщає свою посаду з ін керівною посадою (крім наукового й науково-методичного керівництва) в межах або поза освітнього закладу; здійснює заходи щодо збереження контингенту учнів.

 

IV. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА МАЄ ПРАВО І НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

- Відвідувати уроки педагогів (фахівців) у відповідності з планом внутрішкільного контролю з метою діагностики їх педагогічної майстерності;

- Залучати вчителів (педпрацівників) на заміну відсутніх як з даного освітнього закладу, так і з іншого;

- Перевіряти письмові роботи учнів, залучаючи вчителів відповідного предмета, методистів різного рівня;

- Захищати законні права учнів, працівників освітньої установи і свої особисті;

- Вести уроки по спеціальності (9 год), зазначеної в дипломі;

- Відвідувати інші освітні установи з метою вдосконалення своєї діяльності, обміну досвідом роботи та по ін питань, пов'язаних з навчанням і вихованням школярів;

- Вносити зміни у розклад навчальних занять;

- Давати пропозиції вчителям по зміні (корекції) їх навчальних планів;

- На дострокову атестацію та переатестацію;

- Підвищувати свою кваліфікацію, педмайстерності, освітній рівень;

- Брати участь у проведенні громадських заходів у школі (районі, місті, області, республіці), в роботі громадських організацій різного рівня;

- Брати участь у роботі комісій з перевірки інших освітніх установ, з ліцензування та атестації освітніх установ;

- Звертатися у вищі органи управління освітою, судові та правові органи, організації, установи та підприємства з питань навчання, виховання, працевлаштування та соціального захисту дітей;

- Користуватися правами, виконувати обов'язки директора під час його відсутності за наказом директора або органів управління освітою;

- Доручати учням, вчителям виконання письмових (усних) розпоряджень, прохань, пов'язаних з їх обов'язками;

- Несе відповідальність:

а) дисциплінарну - за невиконання з її вини посадових обов'язків і порушення статуту освітнього закладу, в т. ч. за одноразове грубе порушення трудових обов'язків;

б) адміністративну - за порушення з його вини правил протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних правил в класах, кабінетах, майстернях, залах, навчально-дослідній ділянці;

в) матеріальну - за шкоду, заподіяну школі зайвими грошовими виплатами, невжиттям необхідних заходів до запобігання знищення і псування матеріальних цінностей.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА:

- Вивчення можливостей педагогічного, учнівського колективів, використовуючи індивідуальні та колективні форми роботи, для успішного виконання поставлених перед загальноосвітньою установою завдань;

- Планування своєї роботи з урахуванням загальношкільного плану;

- Керівництво методичною роботою педагогічних працівників, використовуючи наукові досягнення теорії і практики в галузі освіти;

- Здійснення систематичного керівництва і контролю за діяльністю педагогічних працівників, учнів для виконання завдань своєчасного і якісного проведення їх атестації;

- Виконання законодавчих актів та нормативних документів у системі освіти;

- Виконання планів, освоєння які навчаються освітніх програм за сприяння методичних об'єднань та служб, батьківської громадськості;

- Систематичне проведення аналізу поетапного виконання свого і загальношкільного планів роботи;

- Диспетчер, технолог освітнього процесу.

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник структурного підрозділу:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.

Начальник
юридичного відділу:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.

З інструкцією ознайомлений:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.


Теги документа: должностная инструкция інструкція посадовий директор заместитель заступник

Скачать Посадова інструкція заступника директора загальноосвітньої установи з освітньої роботі
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 243     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения

Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения, плательщиков единого налога, Фоп. Первичная документация, кадровый учет, регистрация налоговых накладных в ернн, подготовка и сдача отчетности
‎0686725351
Наталья Григорьевна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>