Mercedes C230 (1450 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Посадова інструкція заступника директора з розвитку регіональної мережі СТО

Посадова інструкція заступника директора з розвитку регіональної мережі СТО

раздел Посадові інструкції / Должностные инструкции
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 382     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Посадова інструкція заступника директора з розвитку регіональної мережі СТО Должностная инструкция заместителя директора по развитию региональной сети СТО
Скачать Посадова інструкція заступника директора з розвитку регіональної мережі СТО бесплатно

 

 

______________________________________

(назва установи, організації)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

_______________________________________

                               (уповноважена особа)

 

_______________________________________

                                          (ПІБ, підпис)

 

_________________ року

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СТО

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заступник директора з розвитку регіональної мережі СТО відноситься до категорії керівників, є безпосереднім представником Товариства і наділений повноваженнями за погодженням з директором вирішувати безпосередньо і побічно організаційні, комерційні, представницькі та інші питання, пов'язані з роботою регіональних СТО. Заступник директора з розвитку регіональної мережі СТО взаємодіє з керівниками та працівниками інших структурних підрозділів Товариства, а також з державними контролюючими органами та вищестоящими структурами - за погодженням з прямим керівництвом.

1.2. Заступник директора з розвитку регіональної мережі призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора і підпорядковується безпосередньо директору.

1.3. Заступник директора з розвитку регіональної мережі СТО керується у своїй роботі:

- Нормативними документами з питань виконуваної роботи;

- Методичними матеріалами, що стосуються відповідних питань;

- Статутом Товариства;

- Правилами трудового розпорядку;

- Наказами та розпорядженнями директора Товариства;

- Цією посадовою інструкцією.

1.4. Заступник директора з розвитку регіональної мережі повинен знати:

- Нормативно-правові акти, що стосуються діяльності СТО;

- Локальні нормативні акти і положення діють у Товаристві;

- Вимоги НТД та дилерських стандартів;

- Розпорядження, накази керівництва, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технічного обслуговування і ремонту;

- Перспективи технічного розвитку СТО, Товариства;

- Систему планово-запобіжного ремонту і раціональної експлуатації технологічного устаткування;

- Організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування на підприємстві;

- Технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані автотехніки;

- Порядок і методи планування ремонтних робіт;

- Системи ремонтів та технологію ремонтних робіт;

- Стандарти, технічні умови та інструкції з технічного обслуговування, ремонту;

- Методи господарського розрахунку;

- Чинні положення з оплати праці, форми матеріального стимулювання;

- Передовий вітчизняний і зарубіжний досвід з технічного обслуговування і ремонту автотехніки;

- Основи економіки, організації праці, виробництва і управління;

- Основи трудового законодавства;

- Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.5. На посаду заступника директора з розвитку регіональної мережі призначається особа, яка має вищу технічну освіту і стаж роботи на керівних посадах не менше 3 років.

1.6. Під час відсутності заступника директора з розвитку регіональної мережі СТО його обов'язки в повному обсязі виконує особа призначена наказом по підприємству зі складу керівників регіональних СТО.

 

2. ФУНКЦІЇ

2.1. Організація роботи мережі регіональних авторизованих СТО.

2.2. Відстеження та оцінка тенденцій ринку послуг СТО в регіонах.

2.3. Планування виробничих і фінансових показників розвитку регіональної мережі СТО

2.4. Підбір майданчиків для розміщення і будівництва регіональних СТО відповідно до дилерськими стандартами та вимогами виробника автотранспортних засобів (АТС).

2.5. Оснащення і організація постачання регіональних СТО

2.6. Формування структури та кадрового складу регіональних СТО

2.7. Організація системи документообігу та звітності регіональних СТО.

2.8. Контроль і керування виробничими, фінансовими та іншими показниками роботи регіональних СТО.

2.9. Контроль за сертифікацією регіональних СТО.

2.10. Контроль за дотриманням вимог дилерських стандартів регіональними СТО.

2.11. Контроль за дотриманням правил пожежної безпеки та норм ОП і ТБ на регіональних СТО.

2.12. Облік та надання звітності по роботі регіональних СТО.

2.13. Контроль кваліфікації працівників регіональних СТО.

2.14. Оптимізація методів і схем роботи регіональних СТО.

2.15. Модернізація послуг регіональних СТО.

2.16. Стимулювання збуту послуг сервісу регіональних СТО.

 

3. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Виконувати свої службові функції виключно в інтересах Товариства.

3.2. Використовувати позитивні з точки зору екології, моралі і соціальних норм, методи досягнення цілей СТО і Товариства в цілому.

3.3. Не приймати рішення, що не входять в компетенцію начальника СТО, особисто погоджувати їх зі своїм безпосереднім керівником.

3.4. Мати інформацію про поточний стан справ у регіональних СТО

3.5. У встановлені терміни подавати звіти про виконану роботу за формою, затвердженою безпосереднім керівником.

3.6. Координувати взаємодію регіональних СТО з іншими структурними підрозділами Товариства.

3.7. Дотримуватися конкретних термінів виконання поставлених завдань і функцій.

3.8. При виникненні нештатних ситуацій негайно інформувати керівництво Товариства.

3.9. Проводити періодичні наради з керівниками регіональних СТО в цілях:

- Виявлення причин збоїв і попередження недоліків у їх роботі;

- Виявлення причин досягнень, фіксації успішних методів роботи, обміну позитивним досвідом;

- Стимулювання творчої взаємодії співробітників по виробленню нових ідей ефективної роботи;

- Поліпшення якості роботи відділу і задоволеності споживачів послуг регіональних СТО.

3.10. Складати і погоджувати з керівництвом короткострокові, довгострокові виробничі та фінансові плани розвитку регіональних СТО та звіти про роботу регіональних СТО.

3.11. Своєчасно доводити затверджені плани до керівників регіональних СТО.

3.12. Коректувати при необхідності і затверджувати робочі плани керівників регіональних СТО.

3.13. Надавати консультативну допомогу у формуванні та захисті бюджетів регіональних СТО на рік.

3.14. Проводити розрахунок і аналіз показників роботи регіональних СТО.

3.15. Надавати консультативну допомогу у створенні ефективної структури регіональних СТО та схем підпорядкованості.

3.17. Здійснювати нагляд за підбором і атестацією кадрів регіональних СТО по ключовим компетенціям за участю фахівця з кадрів.

3.18. Здійснювати ревізію методів стимулювання працівників на регіональних СТО.

3.19. Здійснювати контроль за ефективністю систем обліку, контролю і звітності регіональних СТО.

3.20. Здійснювати контроль за ефективністю систем складування, обліку, витрати і списання ОФ, МШП та витратних матеріалів на регіональних СТО.

3.21. Здійснювати контроль за ефективністю систем внутрішньовиробничого, зовнішнього навчання на регіональних СТО та кваліфікацією ключових співробітників.

3.22. Брати участь у вирішенні стратегічних завдань і проблем виробництва регіональних СТО.

3.23. Проводити періодичну роботу по оптимізації методів і схем роботи регіональних СТО.

3.24. Вивчати потреби ринку послуг СТО в регіонах і при необхідності ініціювати організацію нових / актуальних сервісних проектів.

3.25. Здійснювати контроль за ефективністю організації виробничо-технологічних циклів і систем забезпечення безперебійної роботи виробництв регіональних СТО

3.26. Здійснювати контроль виконання періодичного обслуговування устаткування і спеціального інструменту на регіональних СТО.

3.27. Здійснювати систематичний контроль за якістю послуг регіональних СТО.

3.28. Брати участь в якості консультанта в організації сезонних та ін виробничих і рекламних акцій популяризації послуг сервісу і стимулювання продажів послуг регіональних СТО.

3.30. Здійснювати контроль за щорічною сертифікацією послуг автосервісу регіональними СТО.

3.36. При необхідності консультувати керівників регіональних СТО з питань своєї компетенції.

3.38. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.39. Забезпечувати постійне підвищення ефективності роботи мережі регіональних СТО і використовуваних технологій роботи.

3.40. Здійснювати періодичний контроль за дотриманням правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки в підпорядкованих підрозділах.

 

4. ПРАВА

Заступник директора з розвитку регіональної мережі СТО має право:

4.1. За погодженням з директором визначати кадровий склад керівників регіональних СТО, коло прав, обов'язків, відповідальності, систему мотивації і оплати праці підлеглих.

4.2. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язані із передбаченими даною посадовою інструкцією обов'язками. Доповідати безпосередньому керівнику про виявлені порушення та недоліки в межах своєї компетенції, заохочувати підлеглих або накладати стягнення на підлеглих за погодженням з директором.

4.3. Вимагати від керівництва та інших відділів подання матеріалів, необхідних для виконання функцій регіональних СТО.

4.4. Здійснювати зв'язок з іншими організаціями з питань узгоджень документів, пошуку підрядника, надання інформації на вимогу державних перевіряючих і контролюючих органів.

4.5. Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

4.6. Вимагати від керівництва чіткого визначення своїх завдань і функцій, поліпшення умов праці, можливостей для свого професійного зростання.

4.7. Не втручатися в діяльність своїх підлеглих, якщо ця діяльність регламентована Посадовими інструкціями та результати роботи відповідають завданню.

4.8. Знайомитися з проектами рішень керівництва стосуються діяльності регіональних СТО.

4.9. Вказівки заступника директора з розвитку регіональної мережі СТО в межах його функцій і повноважень є обов'язковими до керівництва і виконання керівниками регіональних підрозділів і СТО.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Заступник директора з розвитку регіональної мережі СТО несе відповідальність за якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов'язків.

5.2. За неякісне виконання обов'язків підлеглим персоналом.

5.3. За невиконання (неналежне виконання) своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством.

5.4. За скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

5.5. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним трудовим, кримінальним та цивільним законодавством.

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник структурного підрозділу:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.

Начальник
юридичного відділу:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.

З інструкцією ознайомлений:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.


Теги документа: должностная инструкция інструкція посадовий директор заместитель заступник мережа

Скачать Посадова інструкція заступника директора з розвитку регіональної мережі СТО
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 382     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>