Mercedes C230 (1450 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Посадова інструкція машиніста насосних установок цеху водопостачання

Посадова інструкція машиніста насосних установок цеху водопостачання

раздел Посадові інструкції / Должностные инструкции
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 1091     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Посадова інструкція машиніста насосних установок цеху водопостачання Должностная инструкция машиниста насосных установок цеха водоснабжения
Скачать Посадова інструкція машиніста насосних установок цеху водопостачання бесплатно

 

 

______________________________________

(назва установи, організації)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

_______________________________________

                               (уповноважена особа)

 

_______________________________________

                                          (ПІБ, підпис)

 

_________________ року

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

МАШИНІСТА НАСОСНИХ УСТАНОВОК ЦЕХУ ВОДОПОСТАЧАННЯ

 

 

1. ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ

1.1. Машиніст насосних установок підпорядковується безпосередньо начальнику зміни. Машиніст насосних установок нижчого розряду підпорядковується машиністу насосних установок вищого розряду згідно зі штатним розкладом.

 

2. ОБ'ЄКТ ОБСЛУГОВУВАННЯ

2.1. В об'єкт обслуговування машиністів насосних установок входить:

- Обладнання, перераховане в розділі 2 технологічних інструкцій ВХ-Т-2 і ВХ-Т-3;

- Трубопроводи, запірна арматура, КВП і А, схеми СБС на даному робочому місці, електрообладнання.

 

3. ПЕРЕЛІК ІНСТРУКЦІЙ, ЗНАННЯ ЯКИХ ОБОВ'ЯЗКОВО ДЛЯ МАШИНІСТІВ НАСОСНИХ УСТАНОВОК ЦЕХУ ВОДОПОСТАЧАННЯ

3.1. ІОТ-1 - інструкція з охорони праці для працівників.

3.2. ІОТ-ГБ-1 - інструкція з охорони праці при організації та проведенні газонебезпечних робіт.

3.3. ІОТ-2 - інструкція з охорони праці при проведенні ремонтних, будівельних і монтажних робіт.

3.4. ІОТ-ПБ-2 - інструкція з охорони праці при організації та проведенні вогневих робіт.

3.5. ІОТ-4 - інструкція з охорони праці при експлуатації електрообладнання технологічним персоналом.

3.6. ІОТ-6 - інструкція з охорони праці при експлуатації мереж водопостачання та каналізації.

3.7. ПБ-1 - інструкція про заходи пожежної безпеки.

3.8. ТБ-8 - інструкція з експлуатації обладнання, що працює під тиском.

3.9. Т-9 - інструкція про контроль за дотриманням норм і параметрів технологічних режимів, облік технологічних порушень, обліку сировини, готової продукції і внутрішньозаводських передач продуктів.

3.10. ТБ-11 - інструкція з експлуатації та ремонту технологічних трубопроводів.

3.11. Т-12 - інструкція з технічної експлуатації будівель і споруд.

3.12. ТБ-14 - інструкція з експлуатації трубопроводів пари, гарячої води, парового конденсату і опалення цехів.

3.13. Т-15 - інструкція з безпечного виробництва робіт вантажопідіймальними машинами для стропальників та осіб, які користуються вантажопідйомними машинами, керованими з підлоги.

3.14. ІОТ-16 - інструкція з безпечної експлуатації парильних приміщень.

3.15. ІОТ-17 - інструкція з охорони праці при експлуатації та ремонті вентиляційних систем.

3.16. Т-20 - інструкція з присвоєння групи з електробезпеки неелектротехнічний та електротехнологічних персоналу.

3.17. ІОТ-22 - інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті.

3.18. ТБ-24 - інструкція з експлуатації та ремонту запірної арматури, обладнаної електроприводом.

3.19. ВХ-ІОТ-2 - інструкція з охорони праці для машиніста насосних установок цеху водопостачання.

3.20. ВХ-Т-2 - інструкція з обслуговування насосних станцій водоблоков С-6, С-7, С-8, С-7/2, С-8/2.

3.21. ВХ-Т-3 - інструкція з обслуговування насосних станцій С-5, С-7, С-7/2, С-23, С-55, С-58.

3.22. ВХ-ІОТ-5 - інструкція з охорони праці при експлуатації високовольтних електродвигунів цеху водопостачання.

3.23. ВХ-ПБ-1 - інструкція про заходи пожежної безпеки в цеху водопостачання.

3.24. Інструкція про взаємодію персоналу водоцеха з ПЧ-17, ПЧ-20 під час загорянь.

3.25. ВХ-Т-16 - інструкція з експлуатації вентиляційних систем цеху водопостачання.

3.26. ВХ-Т-20 - інструкція по хлоруванню промислової оборотної води в цеху водопостачання.

3.27. ВХ-Т-31 - інструкція з проведення консервації технологічного обладнання цеху водопостачання.

3.28. Інструкція з організації безпечного руху транспортних засобів і пішоходів на території підприємств і організацій МНХП.

3.29. Система управління охороною праці.

3.30. Положення про порядок контролю за роботою та обліку відмов контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики (КВП і СА).

3.31. Правила внутрішньооб'єктного і пропускного режимів.

3.32. Положення про порядок організації та проведення робіт з безпечної зупинки на тривалий період і консервації небезпечних промислових об'єктів.

3.33. Положення про систему організації робіт з експлуатації, обслуговуванню і перевірці справності СБС (систем блокування та сигналізації).

3.34. Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників.

3.35. Інструкція про заходи безпеки при роботі з метанолом на підприємствах і в організаціях МНХП.

3.36. Інструкція про технічний розслідування та облік інцидентів на АТ.

3.37. План ліквідації аварій.

3.38. Положення про розмежування функцій з метрологічного забезпечення виробництва між цехами і підрозділами.

3.39. № 1 - інструкція "Про дії працівників у разі виявлення підозрілого об'єкта або слідів проникнення".

3.40. № 2 - інструкція "Про дії працівників у разі отримання телефонного повідомлення, що містить загрозу терористичним актом в робочий час".

До роботи машиністом насосних установок допускаються особи, які досягли 18-річного віку, які не мають медичних протипоказань, що має документ про освіту, про кваліфікацію або наявність спеціальних знань по даній професії, пройшли інструктаж, теоретичне і практичне навчання, стажування та склали іспит на допуск до самостійної роботі.

 

4. ПРАВА

Машиніст насосних установок має право:

4.1. припинити роботу в аварійних випадках, якщо подальше продовження роботи створює небезпеку оточуючим або загрожує схоронності устаткування;

4.2. вимагати забезпечення спецодягом, засобами індивідуального захисту, справним інструментом згідно з Типовими галузевими нормами і встановленими термінами носки;

4.3. вживати заходів щодо запобігання втрати робочого часу, витрати електроенергії, води;

4.4. вимагати від начальника зміни усунення помічених несправностей.

 

5. ОБОВ'ЯЗКИ

Машиніст насосних установок зобов'язаний:

5.1. знати і дотримуватися вимог інструкцій, перелічених у розділі 3 цієї інструкції;

5.2. виконувати правила внутрішнього розпорядку АТ, дотримуватися трудову і виробничу дисципліну;

5.3. перевіряти перед початком зміни технологічне обладнання, трубопровідну арматуру, електроустаткування, технологічні трубопроводи, вентиляційні системи з занесенням результатів огляду до журналу приймання та здачі змін (робочий журнал);

5.4. знати небезпеку і шкідливість застосовуваних речовин при виконанні робіт на робочому місці;

5.5. знати конструкцію відцентрових, вакуум-насосів, основні знання з електротехніки, гідравліки, механіки, будову й розташування КВП і А, правила пуску і зупинки насосних установок, способи усунення несправностей у роботі устаткування та ліквідації аварій;

5.6. дотримувати встановлений режим ведення технологічного процесу відповідно до технологічної інструкції;

5.7. навчати в процесі роботи закріплених за ним знову прийнятих машиністів безпечним прийомам і методам праці;

5.8. стежити за носінням підлеглими машиністами виданого спецодягу та спецвзуття, за використанням ними необхідних засобів захисту;

5.9. не допускати сторонніх осіб в приміщення насосної;

5.10. виконувати вимоги інструкцій і правил з охорони праці, пожежної і газової безпеки, виробничої санітарії на робочих місцях і при виконанні разових робіт;

5.11. не рідше одного разу на три роки відвідувати виробничо-технічні курси з подальшим складанням іспитів;

5.12. в обов'язковому порядку проходити медогляд і флюорографічне обстеження;

5.13. доповідати начальнику зміни:

- Про виявлені несправності насосного обладнання, електричних пристроїв, захисних огороджень, КВП і А, про порушення технологічного режиму;

- Про випадки виявлення непрацездатності сигналізують і інших захисних протиаварійних пристроїв;

- Про кожний випадок травми, отруєння, загорання або іншого події на ділянці роботи або поблизу його;

5.14. знати телефони екстреного виклику:

- Швидкої допомоги -             103;

- Газорятувальної служби -     104;

- Пожежної частини -             101;

- Диспетчера -                                    ____.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Машиніст насосних установок несе відповідальність за якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов'язків відповідно до чинного законодавства.

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник структурного підрозділу:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.

Начальник
юридичного відділу:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.

З інструкцією ознайомлений:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.


Теги документа: должностная инструкция інструкція посадовий

Скачать Посадова інструкція машиніста насосних установок цеху водопостачання
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 1091     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
спасибо

молодцы, есть много хороших документов
хочу сказать спасибо
Светлана Александровна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>