Nissan Note (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Посадова інструкція начальника відділу моніторингу

Посадова інструкція начальника відділу моніторингу

раздел Посадові інструкції / Должностные инструкции
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 358     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Посадова інструкція начальника відділу моніторингу Должностная инструкция начальника отдела мониторинга
Скачать Посадова інструкція начальника відділу моніторингу бесплатно

 

 

______________________________________

(назва установи, організації)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

_______________________________________

                               (уповноважена особа)

 

_______________________________________

                                          (ПІБ, підпис)

 

_________________ року

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ МОНІТОРИНГУ

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Начальник відділу моніторингу відноситься до категорії керівників.

1.2. На посаду начальника відділу моніторингу призначається особа, що має вищу професійну освіту і стаж роботи не менше 5 років.

1.3. Призначення на посаду начальника відділу та звільнення з неї здійснюється наказом директора філії.

1.4. Начальник відділу моніторингу повинен знати:

1.4.1. Закони та інші нормативно-правові акти, що регламентують охоронну діяльність.

1.4.2. Специфіку і структуру організації.

1.4.3. Принципи організації охорони об'єктів організації.

1.4.4. Характеристики протикрадіжного обладнання, технічних засобів захисту об'єктів від несанкціонованого доступу до них.

1.4.5. Тактику захисту ТМЦ та охоронюваних об'єктів від злочинних посягань.

1.4.6. Стратегію і тактику ведення переговорів зі злочинцями.

1.4.7. Сучасну вітчизняну і зарубіжну техніку (системи сигналізації, зв'язку і т.п.), підтримка її в експлуатаційному стані.

1.4.8. Загальні принципи надання першої медичної допомоги; правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

1.4.9. Правила прийому, супроводу і здачі товарно-матеріальних цінностей.

1.5. Начальник відділу моніторингу у своїй діяльності керується:

1.5.1. Положенням про відділ моніторингу.

1.5.2. Цією посадовою інструкцією.

1.6. Начальник Відділу моніторингу організаційно і в оперативному плані підпорядковується апарат радників і взаємодіє з керівником філії, або особою, що його замінює, при виконанні своїх функціональних обов'язків

1.7. Начальник Відділу моніторингу здійснює керівництво відділом.

1.8. На час відсутності начальника відділу моніторингу (хвороба, відпустка, відрядження, тощо) його обов'язки виконує заступник (за відсутності такого - особа, призначена наказом директора підприємства), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

 

2. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

Начальник відділу моніторингу:

2.1. Забезпечує надійний захист товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) об'єкта від крадіжок, розкрадань і інших злочинних посягань, пожеж, аварій, актів вандалізму, стихійних лих, громадських заворушень і т.п.

2.2. Розробляє і здійснює керівництво заходами з безпеки об'єктів.

2.3. Начальник відділу, будучи безпосереднім начальником працівників охорони, з урахуванням змін оперативної обстановки, аналізу результатів службової діяльності, особливостей об'єктів, що охороняються, конкретних завдань, що випливають з договорів на охорону:

2.3.1. Розробляє плани роботи підрозділу та затверджує їх у директора.

2.3.2. Спільно з відділом кадрів забезпечує підбір кадрів; з урахуванням ділових та індивідуальних якостей здійснює їх розстановку.

2.3.3. Організовує та особисто проводить інструктажі перед заступанням на службу, заняття з особовим складом по службовій підготовці.

2.3.4. Складає графіки роботи та організовує контроль за несенням служби особовим складом.

2.3.5. Вживає заходів щодо створення належних умов для несення служби підлеглими.

2.3.6. Виробляє в необхідних випадках передислокацію наявних сил і засобів для посилення постів на найбільш вразливих ділянках об'єкта.

2.3.7. Регулярно перевіряє територію об'єкта з метою виявлення порушень у зберіганні матеріальних цінностей, стан протипожежної безпеки, справність засобів сигналізації. Про виявлені недоліки і пропонованих заходи інформує керівників об'єкта, що охороняється і директора.

2.3.8. Бере участь у проведенні комплексних комісійних обстежень охоронюваних підрозділом об'єктів, забезпечує контроль за ходом реалізації намічених заходів з технічного укріплення та оснащеності засобами сигналізації будівель, приміщень і периметрального огородження; вносить пропозиції щодо розвитку централізованої охорони.

2.3.9. Забезпечує участь працівників охорони у проведенні спільних з нарядами міліції, адміністрацією і громадськими формуваннями об'єктів, що охороняються заходів по припиненню розкрадань, виявленню і затриманню правопорушників; веде облік прийнятих до них у відповідності з чинним законодавством заходів впливу.

2.3.10. Систематично перевіряє дотримання пропускного режиму, працездатність доглядових пристроїв і споруд вносить пропозиції щодо їх реконструкції, ремонту та заміни.

2.3.11. Проводить заняття та інструктажі з працівниками охорони, заступає службу, контролює несення ними служби.

2.4. Виробляє адекватні загрозі засоби захисту і види режимів охорони.

2.5. Припиняти спроби несанкціонованого проникнення на об'єкт, що охороняється.

2.6. Відображає загрозу і сприяє ліквідації шкідливих наслідків безпосереднього нападу на об'єкт, що охороняється.

2.7. Здійснює перевірку та оцінку лояльності службовців об'єкту, що охороняється.

2.8. Забезпечує недоторканність перевозяться матеріальних цінностей, відображаючи спроби несанкціонованого доступу до них.

2.9. Здійснює на об'єкті, що охороняється взаємодія з правоохоронними та іншими органами влади і управління.

2.10. Організовує експлуатацію систем відеоспостереження, протикрадіжного обладнання, а також усунення нескладних технічних несправностей у них.

2.11. Забезпечує дотримання строгого контрольно-пропускного режиму при здійсненні профілактичних, ремонтних та інших робіт.

2.12. Проводить внутрішні перевірки за фактами нестач, а також здійснює всіляку допомогу правоохоронним й іншим державним органам у розслідуванні випадків злочинних посягань.

2.13. Здійснює організацію і проведення інвентаризацій, в т.ч. локальних особисто і силами співробітників відділу.

 

3. ПРАВА

Начальник відділу моніторингу має право:

3.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва філії, що стосуються діяльності відділу моніторингу та збереження ТМЦ.

3.2. Вносити на розгляд керівництва філії пропозиції щодо покращення діяльності відділу та питань збереження ТМЦ.

3.3. Здійснювати взаємодію з керівниками всіх (окремих) структурних підрозділів філії.

3.4. Запитувати від керівників філії та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків.

3.5. Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.6. Вносити на розгляд керівництва підприємства подання про призначення, переміщення і звільнення співробітників моніторингу; пропозиції про їх заохочення або про накладення на них стягнень.

3.7. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і прав.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Начальник відділу моніторингу несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством.

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник структурного підрозділу:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.

Начальник
юридичного відділу:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.

З інструкцією ознайомлений:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.


Теги документа: должностная инструкция інструкція посадовий начальник моніторинг мониторинг відділ

Скачать Посадова інструкція начальника відділу моніторингу
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 358     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>