Audi A6 Allroad (2500 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Інструкція з охорони праці для співробітників бухгалтерії, відділу бюджетування та контролінгу

Інструкція з охорони праці для співробітників бухгалтерії, відділу бюджетування та контролінгу

раздел Інструкції / Инструкции
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (10)     Загружен: 1776     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Інструкція з охорони праці для співробітників бухгалтерії, відділу бюджетування та контролінгу Инструкция по охране труда для сотрудников бухгалтерии, отдела бюджетирования и контроллинга
Скачать Інструкція з охорони праці для співробітників бухгалтерії, відділу бюджетування та контролінгу бесплатно

 

 

_____________________________________________________

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ СПІВРОБІТНИКІВ БУХГАЛТЕРІЇ, ВІДДІЛУ БЮДЖЕТУВАННЯ ТА КОНТРОЛІНГУ

 

 

 

 

 

м. ___________________

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ __________________________

№ __________ від _______________ р.

 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________

ДЛЯ СПІВРОБІТНИКІВ БУХГАЛТЕРІЇ, ВІДДІЛУ БЮДЖЕТУВАННЯ ТА КОНТРОЛІНГУ

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.1. Інструкція поширюється на бухгалтера, зам. головного бухгалтера, статиста, фахівця з ліцензування, поч. відділу бюджетування та контролінгу, старшого фінансового аналітика (далі співробітник) працюють в бухгалтерії, у відділі бюджетування та контролінгу.

1.2. До самостійної роботи в якості співробітника допускаються особи не молодше 18 років, які мають відповідну освіту та підготовку за фахом, що володіють теоретичними знаннями і професійними навичками відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів, що не мають протипоказань до роботи за даною професією (спеціальністю) за станом здоров'я, що пройшли в установленому порядку попередній (при вступі на роботу) і періодичні (під час трудової діяльності) медичні огляди, пройшли навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж з охорони праці на робочому місці, перевірку знань вимог охорони праці, при необхідності стажування на робочому місці і мають 1 групу з електробезпеки. Проведення всіх видів інструктажів має реєструватися в Журналі інструктажів з обов'язковими підписами отримав і проводив інструктаж. Повторні інструктажі з охорони праці повинні проводитися не рідше одного разу на півроку.

1.3. Співробітник повинен:

- Дотримуватися затверджені в організації правила внутрішнього розпорядку;

- Підтримувати порядок на своєму робочому місці;

- Бути уважним під час роботи, не відволікатися сторонніми справами і розмовами і не відволікати інших від роботи;

- Не допускати порушень вимог безпеки праці та правил пожежної безпеки;

- Використовувати обладнання та інструменти строго у відповідності з інструкціями заводів-виготовлювачів;

- Дотримуватися правил особистої гігієни;

- Виконувати тільки ту роботу, яка визначена його посадовою інструкцією;

- Дотримуватися режиму праці і відпочинку залежно від тривалості та виду трудової діяльності (раціональний режим праці і відпочинку передбачає дотримання перерв);

- Зберігати і приймати їжу тільки у встановлених і спеціально обладнаних місцях;

- Негайно повідомляти безпосередньому або вищестоящому керівнику про будь-якій ситуації, яка загрожує життю і здоров'ю людей, про кожний нещасний випадок, що сталося в організації, про погіршення стану свого здоров'я;

- Дотримуватися вимог та приписи знаків безпеки, сигнальних кольорів і розмітки;

- Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;

- Знати номери телефонів для виклику екстрених служб (пожежної охорони, швидкої медичної допомоги, аварійної служби газового господарства і т.д.) і термінового інформування безпосереднього і вищестоящих керівників, місце зберігання аптечки, шляхи евакуації людей при надзвичайних ситуаціях.

1.4. Співробітник зобов'язаний дотримуватися правил охорони праці для забезпечення захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів, пов'язаних з характером роботи, включаючи:

- Підвищені зорові навантаження при роботі протягом тривалого часу на комп'ютері і з паперовими документами.

1.5. Куріння і вживання алкогольних напоїв на роботі, а також вихід на роботу в нетверезому вигляді забороняється.

1.6. У відповідності з чинним законодавством співробітник несе відповідальність за порушення вимог цієї інструкції, виробничий травматизм і аварії, що сталися з його вини.

1.7. Контроль виконання вимог даної інструкції покладається на керівника структурного підрозділу та інженера з охорони праці або іншого уповноваженого на це посадової особи.

 

2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Оглянути робоче місце, використовуване обладнання, інструменти та матеріали. Прибрати зайві предмети.

2.2. Перевірити:

- Робоче місце на відповідність вимогам безпеки;

- Справність застосовуваного обладнання та інструментів, якість використовуваних матеріалів;

2.3. Підготувати до роботи використовувані оргтехніку, обладнання, інструменти, матеріали, що включають і вимикають пристрої, світильники, електропроводку і т.д.

2.4. Відрегулювати рівень освітленості робочого місця, робоче крісло по висоті, при наявності комп'ютера висоту і кут нахилу монітора.

2.5. Виявлені перед початком роботи порушення вимог безпеки усунути власними силами, а при неможливості повідомити про це безпосереднього або вищестоящому керівнику, представникам технічних і (або) адміністративно-господарських служб для вжиття відповідних заходів. До усунення неполадок до роботи не приступати.

2.6. Самостійне усунення порушень вимог безпеки праці, особливо пов'язане з ремонтом і наладкою обладнання, проводиться лише за наявності відповідної підготовки та допуску до подібного виду робіт, за умови дотримання правил безпеки праці.

 

3. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Дотримуватися вимог безпеки та правила експлуатації устаткування, використання інструментів і матеріалів, викладені в технічних паспортах, експлуатаційної, ремонтної та іншої документації, розробленої організаціями-виробниками.

3.2. Під час роботи не допускати сторонніх розмов і дратівливих шумів. Сидіти за робочим столом слід прямо, вільно, не напружуючись. Слід дотримуватися регламентовані перерви протягом робочого дня для проведення загальної виробничої гімнастики, масажу пальців і кистей рук і вправ для очей.

3.3. Забороняється працювати при недостатньому освітленні й при місцевому освітленні.

3.4. Стежити за чистотою повітря в приміщенні. При провітрюванні не допускати утворення протягів. Утримувати робоче місце в порядку і чистоті. Сміття слід збирати в спеціальні ємності і кожен день видаляти з приміщення.

3.5. Для запобігання аварійних ситуацій і виробничих травм забороняється:

- Палити в приміщеннях;

- Доторкатися до оголених електропроводів;

- Працювати на несправному обладнанні;

- Залишати без нагляду електронагрівальні прилади;

- Використовувати електронагрівальні прилади з відкритою спіраллю.

3.6. Постійно стежити за справністю обладнання, інструментів, блокувальних, що включають і вимикальних пристроїв, сигналізації, електропроводки, штепсельних вилок, розеток та заземлення.

 

4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

4.1. При виникненні в робочій зоні небезпечних умов праці (поява запаху гару й диму, підвищене тепловиділення від устаткування, підвищений рівень шуму при його роботі, несправність заземлення, загоряння матеріалів і устаткування, припинення подачі електроенергії, поява запаху газу тощо) негайно припинити роботу, вимкнути обладнання, повідомити про подію безпосередньому або вищестоящому керівництву, при необхідності викликати представників аварійної та (або) технічної служб.

4.2. При пожежі, задимлення або загазованості приміщення (появі запаху газу) необхідно негайно організувати евакуацію людей з приміщення у відповідності до затвердженого плану евакуації.

4.3. При виявленні загазованості приміщення (запаху газу) слід негайно припинити роботу, вимкнути електроприлади та електроінструменти, відкрити вікно або кватирку, покинути приміщення, повідомити про подію безпосередньому або вищестоящому керівництву, викликати аварійну службу газового господарства.

4.4. У разі загоряння або пожежі негайно викликати пожежну команду, проінформувати свого безпосереднього або вищестоящого керівника і приступити до ліквідації вогнища пожежі наявними засобами огнетушенія. При загорянні електромереж та електрообладнання необхідно їх знеструмити.

4.5. При нещасному випадку (травми) надати першу медичну допомогу. При необхідності викликати швидку медичну допомогу. Про подію нещасний випадок (травмі) доповісти своєму безпосередньому або вищестоящому керівнику.

 

5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ

5.1. Привести в порядок робоче місце.

5.2. Відключити і знеструмити обладнання, оргтехніку, опалювальні прилади і світильники.

5.3. Прибрати використовувані інструменти і матеріали в призначене для їх зберігання місце.

5.4. Повідомити своєму безпосередньому або вищестоящому керівнику, а при необхідності представникам ремонтно-технічних та адміністративно-господарських служб, про виявлені під час роботи неполадки і несправності обладнання та інших факторах, що впливають на безпеку праці.

 

Ця інструкція розроблена відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів в галузі охорони праці.

 

РОЗРОБИВ:

УЗГОДЖЕНО:

     

Теги документа: бухгалтерський бухгалтерский контроль співробітник бухгалтерія инструкция сотрудник інструкція бухгалтер охорона бюджет охрана відділ

Скачать Інструкція з охорони праці для співробітників бухгалтерії, відділу бюджетування та контролінгу
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (10)     Загружен: 1776     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
спасибо

молодцы, есть много хороших документов
хочу сказать спасибо
Светлана Александровна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>