Jaguar S-type (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Положення про порядок розроблення, погодження та затвердження посадових інструкцій

Положення про порядок розроблення, погодження та затвердження посадових інструкцій

раздел Посадові інструкції / Должностные инструкции
раздел Положення / Положения
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.7 (12)     Загружен: 3781     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Положення про порядок розроблення, погодження та затвердження посадових інструкцій Положение о порядке разработки, согласования и утверждения должностных инструкций
Скачать Положення про порядок розроблення, погодження та затвердження посадових інструкцій бесплатно

 

 

_____________________________________________________

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОСАДОВИХ ІНСТРУКЦІЙ

 

 

 

 

 

м. ___________________

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ __________________________

№ __________ від _______________ р.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ № ______________

ПРО ПОРЯДОК РОЗРОБКИ, УЗГОДЖЕННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОСАДОВИХ ІНСТРУКЦІЙ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблено з метою визначення єдиного порядку складання, погодження та затвердження посадових інструкцій працівників ТОВ «_______________» (далі - Товариство).

1.2. Посадова інструкція - організаційно-правовий документ, що визначає основні кваліфікаційні вимоги, завдання, функції, повноваження, обов'язки і відповідальність працівника Товариства, необхідні для здійснення ним службової діяльності згідно займаної посади.

1.3. Посадова інструкція розробляється по кожній штатній посаді Товариства.

1.4. Посадова інструкція розробляється на основі класифікатора посад, з дотриманням вимог Трудового кодексу, з урахуванням завдань і функцій, покладених на конкретний структурний підрозділ Товариства.

 

2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОСАДОВИХ ІНСТРУКЦІЙ

2.1. При оформленні посадової інструкції використовуються наступні реквізити:

            - Гриф затвердження документа;

            - Найменування посадової інструкції;

            - Текст документа;

            - Гриф погодження документа;

            - Підпис.

2.2. Текст посадової інструкції повинен бути надрукований шрифтом Times New Roman 14 кеглем через 1 міжрядковий інтервал.

Поля сторінки: ліве - 30 мм; праве -15 мм; верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм.

2.3. У заголовку до документа після слів «Посадова інструкція» вказується найменування посади, професії в родовому відмінку однини.

2.4. Найменування посади має відповідати її найменуванню, зазначеному в штатному розкладі Товариства.

2.5. Посадова інструкція повинна містити (але не обмежуватися) наступні розділи:

            Загальні положення.

            Посадові обов'язки.

            Права.

            Відповідальність.

2.6. У розділі «Загальні положення» зазначаються:

            - Найменування посади за штатним розкладом;

            - Порядок призначення на посаду та звільнення з посади;

            - Підпорядкованість: визначення керівника, якому безпосередньо підпорядковується працівник Товариства;

            - Перелік структурних підрозділів і (або) окремих посад безпосередньо підлеглих (за наявності);

            - Кваліфікаційні вимоги, що пред'являються до працівника відповідно до займаної посади;

            - Основоположні законодавчі та інші нормативно-правові акти, організацінно-правові та основні внутрішні документи, на підставі яких працівник Товариства здійснює діяльність;

            - Інші вимоги та положення, що конкретизують і уточнюють статус конкретного працівника Товариства та умови його діяльності.

2.7. У розділі «Посадові обов'язки» вказуються конкретні обов'язки працівника з урахуванням завдань і функцій структурного підрозділу.

Даний розділ складається з обов'язків, які входять в трудову функцію конкретного працівника, а також загальних та організаційних обов'язків, установлюваних для працівників Товариства (наприклад: по виконанню наказів і розпоряджень Товариства, дотримання Правил внутрішнього розпорядку, по бережливому ставленню до майна Товариства та ін) . ***

            Також вказуються обов'язки працівника, що покладаються на нього у відповідності зі сформованою практикою розподілу інших обов'язків, що виконуються за рішенням керівника структурного підрозділу.

            Даний розділ розробляється на основі розділу «Посадові обов'язки» кваліфікаційних характеристик за посадами. При цьому в посадову інструкцію не повинні включатися обов'язки, фактично не виконуються даним працівником.

            Якщо співробітник виконує обов'язки, не передбачені кваліфікаційними характеристиками, зазначені обов'язки повинні бути відображені в посадовій інструкції.

У даному розділі також вказується форма участі працівника в управлінському процесі: керує, вирішує, забезпечує, готує, розглядає, виконує, контролює, погоджує, представляє, розробляє, курирує, бере участь при розгляді, підготовці і т. д.

2.8. У розділі «Права» перераховуються права працівника, визначені законодавчими та (або) локальними нормативними актами, якими він користується при виконанні своїх посадових обов'язків.

2.9. У розділі «Відповідальність» вказуються види, підстави і заходи відповідальності працівника за недотримання чи неналежне виконання ним своїх посадових обов'язків і вимог законодавства.

2.10. У тексті посадових інструкцій працівників повинні вживатися ідентичні типові формулювання для позначення аналогічних понять, прав, обов'язків (див. Додаток 1).

2.11. Узгодження посадової інструкції оформляється підписами із зазначенням П. І. Б.

2.12. Дату і підпис, П. І. Б. після ознайомлення з посадовою інструкцією працівники проставляють особисто.

 

3. ПОРЯДОК РОЗРОБКИ, УЗГОДЖЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗМІНИ ПОСАДОВИХ ІНСТРУКЦІЙ

3.1. Посадова інструкція повинна підготовлятися структурним підрозділом Товариства, відповідальним за оформлення посадових інструкцій, спільно зі структурним підрозділом, для працівників якого розробляється інструкція, і повинна бути підписана керівником останнього.

3.2. При підготовці посадових інструкцій необхідно використовувати типові формулювання для посадових інструкцій, затверджених у Товаристві.

3.3. Посадова інструкція для конкретної посади складається в одному примірнику, в якому на останній сторінці кожен працівник, що займає відповідну посаду, повинен зробити відмітку про ознайомлення з посадовою інструкцією із зазначенням П. І. Б., дати ознайомлення та підписанням.

У разі якщо в одному структурному підрозділі є декілька штатних одиниць однієї і тієї ж посади, між якими існує поділ функціональних обов'язків, допускається складання кількох посадових інструкцій на одну і ту ж посаду з різними функціональними обов'язками. У цьому випадку працівник повинен бути ознайомлений з тією посадовою інструкцією, відповідно до якої він буде виконувати трудову функцію.

Оригінали посадових інструкцій зберігаються у структурному підрозділі Товариства, відповідальному за оформлення посадових інструкцій. З оригіналів посадових інструкцій допускається знімати копії.

3.4. Посадова інструкція підлягає погодженню з:

            - Начальником юридичної служби Товариства;

            - Начальником служби праці та заробітної плати;

            - Начальником відділу кадрів.

Узгодження здійснюється «знизу вгору» за переліком погоджують посадових осіб.

Посадова інструкція затверджується наказом по Товариству: загальним про затвердження низки посадових інструкцій або, в разі необхідності, спеціально видаваним наказом про затвердження окремих посадових інструкцій.

3.5. Посадова інструкція повинна бути змінена або затверджена в новій редакції в наступних випадках:

1) при зміні найменування структурного підрозділу;

2) при зміні назви посади;

3) при зміні функціональних обов'язків працівника;

4) в інших випадках, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, а також внутрішніми документами Товариства.

Зміна посадових інструкцій здійснюється структурним підрозділом, відповідальним за оформлення посадових інструкцій.

3.6. У разі виникнення підстав для зміни (затвердження в новій редакції) посадової інструкції, зазначених у пункті 3.4 цього Положення, керівник структурного підрозділу, посадові інструкції якого підлягають зміні, зобов'язаний негайно подати відповідну інформацію в структурний підрозділ, відповідальний за оформлення посадових інструкцій.

3.7. При внесенні змін до штатного розпису Товариства та введення нових посад структурний підрозділ, відповідальний за оформлення посадових інструкцій, зобов'язана в 3-денний термін з моменту внесення відповідних змін розробити та подати на затвердження посадову інструкцію на знову введену посаду.

3.8. Посадова інструкція переглядається і (або) доповнюється в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на п'ять років.

3.9. З посадовою інструкцією в новій редакції та наказом про її затвердження (внесення змін (доповнень)) повинні бути ознайомлені під розпис всі працівники, на яких поширюється дія даної інструкції.

 

РОЗРОБИВ:

УЗГОДЖЕНО:

     

Теги документа: разработка розробка должностная инструкция інструкція посадовий положение положення погодження затвердження

Скачать Положення про порядок розроблення, погодження та затвердження посадових інструкцій
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.7 (12)     Загружен: 3781     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>