Honda CRV (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Контракт купівлі-продажу фармацевтичного препарату з ексклюзивним правом

Контракт купівлі-продажу фармацевтичного препарату з ексклюзивним правом

раздел Купівля-продаж / Купля-продажа
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 665     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Контракт купівлі-продажу фармацевтичного препарату з ексклюзивним правом Контракт купли-продажи фармацевтического препарата с эксклюзивным правом
Скачать Контракт купівлі-продажу фармацевтичного препарату з ексклюзивним правом бесплатно

 

 

КОНТРАКТ

купівлі-продажу фармацевтичного препарату з ексклюзивним правом

 

м. ______________

______________ р.

 

Компанія «_________________________» (м. _____________, Іспанія), іменована надалі «Продавець», в особі Президента ________________________, діючого на підставі Статуту, з одного боку,

Спільне підприємство «_______________» (м. ____________, України), іменоване надалі «Покупець», в особі Генерального Директора _____________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________» (м. ___________, _____________), іменована надалі «Постачальник», в особі Виконавчого Директора _____________________, що діє на підставі Статуту, з третього боку, уклали цей Контракт про таке:

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

1.1. Продавець продає, а Покупець купує фармацевтичний препарат ______________________, виробництва компанії «____________________», (надалі іменований «Товар») кількість, ціна та одиниці виміру якого вказані у Специфікації № 1, що додається до цього Контракту і є його невід'ємною частиною.

1.2. Продавець гарантує, що на дату поставки Товару Покупцеві лікарський препарат буде відповідати своїй зареєстрованої специфікації.

1.3. Продавець цим контрактом надає Покупцю:

            ексклюзивне право продажу ліцензійного Товару на Україну.

            ексклюзивне право використання технічних знань та конфіденційної інформації (буде визначена в подальшому) у зв'язку з продажем ліцензійного Товару на Україну.

            ексклюзивне право використання Зареєстрованого Назви ліцензійного Товару на території Україні.

            Права передаються Покупцю на термін, що визначаються сторонами на основі зобов'язань продажів на Україну, які бере на себе Покупець і які мають на увазі для Продавця основна умова для надання ліцензії Покупцеві.

1.4. Покупець зобов'язується:

            не продавати і не поставляти Товар на експорт з України;

            не продавати Товар Незалежним Третім особам, які мають намір перепродувати поза Україною;

            не випускати жоден новий фармацевтичний продукт або інший засіб, продаж якого збігається з основними вказівками для Ліцензійного Товару в період дії даного Контракту і тієї ж комерційної лінією, згідно з якою здійснюється реалізація Ліцензійного Товару;

            не проводити клінічних випробувань, пов'язаних з Ліцензійним Товаром, без дозволу Продавця.

Надані права є персональними, і Продавець не має права поступатися або передавати їх третім особам.

 

2. ЯКІСТЬ І КІЛЬКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Якість Товару повинно бути підтверджено сертифікатом якості на кожну серію надходить російською / українською мовою, завірений підписом відповідальної особи та оригінальною печаткою.

2.2. Продавець відповідає за якість поставленого Товару протягом всього терміну придатності, передбаченого технічними умовами і стандартами при відповідності необхідним умовам зберігання.

2.3. На дату поставки Товару Покупцеві термін придатності Товару повинен бути не менше 80% від загального терміну придатності.

2.4. Після підписання цього Контракту Покупець надає інформацію про свою приблизною потреби Товару на період найближчих дванадцяти (12) місяців після набрання чинності Контракту. Інформація про приблизну потреби Товару на наступні періоди в дванадцять (12) місяців повинна надаватися Покупцем не пізніше, ніж за один (1) місяці до початку кожного з цих періодів.

2.4.1. Покупець направляє Продавцю затверджені заявки не пізніше, ніж за один (1) місяць до потрібної дати поставки необхідної кількості Товару відповідно до цього Контракту, зобов'язуючись утриматися від закупівлі необхідної кількості Товару у Независимой третьої сторони. Запити на Товар, вироблені Покупцем, додаються до цього Контракту у вигляді наступних один за одним Специфікацій, які додається до цього Контракту і є його невід'ємною частиною.

2.4.2. Продавець і Постачальник зобов'язуються виконати зазначені заявки, за винятком випадків, коли їх виконанню перешкоджають обставини непереборної сили, протягом тридцяти (30) днів з отримання підтвердженої заявки Покупця або протягом більш тривалого терміну згідно вказаного в заявці Покупця.

2.5. Покупець зобов'язаний розмістити Товар в не менш ніж ________________ аптеках на території Україні. Покупець зобов'язується докласти всі необхідні зусилля для розміщення товару в найбільшому можливій кількості аптек, з тим, що б препарат став легкодоступним в аптечній мережі.

 

3. БАЗИСНІ УМОВИ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товару здійснюється з ____________________ зі складу Постачальника (адреса складу: _______________________________________) авіатранспортом на умовах CIP аеропорт Бориспіль (України) на підставі діючих правил ІНКОТЕРМС в редакції 2000 року. Постачальником Товару за цим Контрактом є _____________ (адреса: _____________________________). Адреса складу Покупця: Україні, __________________________________________.

3.2. Перша поставка Товару становить _____________________ одиниць продукції.

Після закінчення договірного терміну продажу першої поставки Покупець може придбати таку кількість Товару:

            ________ рік: _________________ одиниць

            ________ рік: _________________ одиниць

            На основі цього Контракту сторони зобов'язані визначити мінімальну кількість продажів для наступних років.

3.3. За тиждень до відвантаження Товару Постачальник сповіщає Покупця телексом, електронною поштою або факсом про плановану дату поставки Товару. Відразу ж після відвантаження Товару Постачальник сповіщає Покупця про відвантаження Товару телексом, електронною поштою або факсом, вказуючи в повідомленні кількість відвантаженого Товару, суму, кількість місць, вага-брутто нетто.

3.4. Датою поставки вважається дата прибуття Товару на митний термінал у пункті призначення (аеропорт Бориспіль, Україна).

3.5. Отримання ліцензій та / або дозволів, якщо такі потрібні, на території країни Продавця є обов'язком Продавця, на території країни Покупця - обов'язком Покупця, на території країни Постачальника - обов'язком Постачальника. Усі витрати, пов'язані з їх отриманням на території країни Продавця несе Продавець, на території країни Покупця несе Покупець, на території країни Постачальника - Постачальник.

 

4. ЦІНА І ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ КОНТРАКТУ

4.1. Згідно з домовленістю Продавця і Покупця ціна кожної одиниці Товару вказана в Специфікації № 1 і становить ________________ доларів США протягом строку дії цього Контракту. У разі продовження Контракту на підставі домовленості сторони повинні затвердити нову ціну.

Загальна вартість Контракту становить ______________________ доларів США.

 

5. УМОВИ ПЛАТЕЖІВ

5.1. Валютою платежу за цим Контрактом є долар США.

5.2. Усі банківські витрати, пов'язані з виконанням цього Контракту в країні Продавця оплачує Продавець, в країні Покупця - Покупець, в країні Постачальника - Постачальник.

5.3. Оплата першої поставки Товару проводиться у міру його продажу, за схемою описаної нижче:

            По закінченню календарного місяця реалізації Товару, а саме кожного 5 (п'ятого) числа місяця, наступного за звітним, Покупець зобов'язаний повідомити Продавцеві, скільки одиниць Товару було продано за попередній місяць, у вигляді письмового звіту, що підписується сторонами. Відповідно до даних цього звіту проводиться розрахунок суми до оплати, який підписується сторонами. Покупець зобов'язаний протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дати розрахунку суми до оплати оплатити Продавцю вартість Товару, зазначеного в розрахунку. Якщо по закінченню терміну дії Контракту Товар не був проданий повністю, Покупець має право повернути Продавцю за його рахунок непродані одиниці Товару і розірвати цей Контракт, або продовжувати виконання Контракту (при письмовій угоді сторін про продовження терміну дії Контракту) згідно з порядком мінімальних закупівель, обумовлюються в пункті 3.2., відповідно до якого нові заявки проводяться відповідно до встановленого мінімальною кількістю.

            Оплата Продавцю другий і всіх наступних поставок Товару здійснюється Покупцем в термін не пізніше шістдесяти (60) календарних днів з моменту поставки Товару.

5.4. Оплата Товару здійснюється в доларах США шляхом банківського переказу на рахунок Продавця: __________________________________________________________________________

5.5. Покупець зобов'язаний вести бухгалтерський облік по кожній одиниці проданого Товару, а також його вартості, передаючи Продавцю детальну інформацію по цих рахунках протягом 15 (п'ятнадцяти) днів після закінчення кожного календарного місяця.

5.6. Продавець має право призначити за свій рахунок аудитора, який задовольняє Покупця, що не має права відмовитися від доручення без поважної причини, для перевірки рахунків Покупця з продажу Товару за останній рік до дати перевірки, з метою встановити правильність ведення бухгалтерського обліку, зазначеного в пункті 5.5. цього Договору, і виконання зобов'язань, прийнятих на себе Покупцем.

 

6. УМОВИ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

6.1. Прийом Товару за кількістю здійснюється згідно з товарно-транспортними документами.

6.2. Прийом Товару за якістю здійснюється на підставі документів, що засвідчують його якість.

6.3. Кожна партія Товару супроводжується інвойсах, пакувальним листом і сертифікатом якості.

6.4. Претензії за якістю можуть бути заявлені Покупцем Продавцю / Постачальнику протягом усього терміну придатності Товару.

6.5. Претензії по кількості можуть бути заявлені Покупцем Продавцю / Постачальнику протягом тридцяти календарних днів з моменту отримання Товару.

6.6. Якщо поставляється Товар виявиться дефектним або не відповідає умовам Контракту, Продавець або Постачальник зобов'язаний протягом тридцяти днів з моменту отримання претензії Покупця замінити дефектний Товар новим. При цьому Покупець повинен надати документи, що підтверджують невідповідність якості Товару, видані узгодженої сторонами Контрольно-аналітичною лабораторією. Замінені дефектні Товари повинні бути повернуті Продавцю за його рахунок протягом тридцяти днів з моменту направлення претензії, якщо інше не обумовлено додатковою угодою між сторонами. Продавець несе всі транспортні та інші витрати, пов'язані із заміною та / або поверненням дефектного Товару.

Отримання а також всі витрати пов'язані з отриманням необхідних документів для відправки і заміни забракованого Товару на території країни Продавця є обов'язком Продавця, на території країни Покупця - обов'язком Покупця, на території країни Постачальника - обов'язком Постачальника.

6.7. У разі поставки Товару, що не відповідає термінам придатності, зазначеним у пункті 2.3. цього Контракту, сторони беруть на основі переговорів узгоджене рішення або про поставки нового Товару з відповідним терміном придатності, або про прийняття Покупцем Товару з відповідним зменшенням його у ціні.

6.8. У разі виявлення недостачі Товару за кількістю, Продавець / Постачальник зобов'язаний протягом тридцяти днів з моменту отримання претензії поставити за свій рахунок відсутню кількість Товару якщо така недостача вийшла по вені Продавця / Постачальника.

6.9. У разі якщо у зв'язку яких-небудь обґрунтованим медичним обґрунтуванням Продавець повідомить Покупця про те, що він залишає ринок і припиняє продаж Товару на Україну, Покупець зробить всі необхідні заходи для того, щоб, у свою чергу, швидко покинути ринок і припинити продаж Ліцензійного Товару на Україну. Продавець не несе зобов'язання відшкодовувати збитки, завдані Покупцю у зв'язку із зазначеним відходом з ринку і припиненням продажу в той час, як Покупець зобов'язаний компенсувати Продавцю всі витрати, втрати або збиток, у випадку якщо він своєчасно не прийме зазначені заходи. При цьому Продавець покриває Покупцеві всі витрати, пов'язані з вилученням Товару із роздрібної мережі, а також поверненням Товару Продавцю.

 

7. УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ ТОВАРУ

7.1. Постачальник повинен відвантажити товар в упаковці, яка забезпечила б його збереження від усякого роду пошкоджень під час перевезення різними видами транспорту.

7.2. На кожному вантажному місці незмивною фарбою повинно бути нанесено маркування російською мовою з зазначенням таких реквізитів: найменування Продавця, Постачальника і Покупця, номер Контракту, місце призначення, найменування товару, спеціальні умови зберігання і транспортування товару в упаковці, його вага.

7.3. Кожна упаковка препарату має маркування російською / українською мовою, штрих-коди країни виробника, інструкцію із застосування російською / українською мовою і відповідає всім вимогам законодавства України.

 

8. ПЕРЕДАЧА ПРОДАВЦЕМ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

8.1. У період дії даного Контракту Покупець зможе використовувати Технічні знання, передані йому Продавцем. Всі Технічні знання і всі вищезгадані дані будуть називатися надалі «Конфіденційна інформація».

8.2. Після закінчення Контракту, викликаної будь-якою причиною, Покупець втрачає право використання Конфіденційної інформації.

8.3. Ніщо із зазначеного в Контракті не повинно бути трактовано як явно або приховано перешкоджає Продавцю після розірвання Контракту пред'явити Покупцеві права, що випливають з патентів, якими можуть оперувати Продавець.

8.4. Сторони, що підписують даний Контракт, повинні виробити стандартний оперативний спосіб для інформування про несприятливий досвіді і дії щодо Товару, а також з періодичністю, яка повинна бути додатково обговорена, проводити постійний обмін знаходиться в їх розпорядженні інформацією про токсичність чи інших характеристиках, пов'язаних зі способом прийому або безпекою Товару.

8.5. Як частина дій, описаних у пункті «г» глави 8, кожна сторона візьме зі свого боку всіх заходів для інформування іншої сторони про будь-яких «тяжкі наслідки», так як це буде описано нижче. На прохання однієї зі сторін, інша сторона зобов'язана швидко розглянути кожен подібний випадок, надаючи відповідний звіт по їх відстеження щоразу при отриманні нової інформації. «Важкі наслідки» будуть означати будь-який несприятливий випадок, включаючи значну фармакологічну невдачу в при застосуванні Товару, які можуть викликати такі наслідки: смерть, нову або тривалу госпіталізацію, інвалідність, важку операцію, курс лікування, вроджену аномалію, рак, передозування та ін.

 

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Покупець зобов'язується прийняти всі доцільні з його точки зору заходів з метою гарантувати, що Конфіденційна Інформація тримається в секреті і закрита для доступу Незалежних Третіх в період дії даного Контракту або по його завершенню.

9.2. Зобов'язання, взяті за цим пунктом, будуть мати необмежену дію, за винятком випадків, коли їх застосування буде неможливе з законодавством сторін або по закінченню прав Продавця.

 

10. НОВЕ І РОЗШИРЕНЕ ЗАСТОСУВАННЯ АБО ПРИЗНАЧЕННЯ

ЛІЦЕНЗІЙНОГО ПРОДУКТУ

10.1. Покупець зобов'язується повідомляти Продавцю про будь новому способі використання або призначення Товару, включаючи його більш широке застосування, про які йому стане відомо в період дії цього Контракту. У будь-якому з цих випадків Покупець зобов'язаний надати в розташування Продавця всю має значення інформацію, включаючи відомості про побічні ефекти, взаємодію препаратів, протипоказання та обмеження, які він спостерігав або встановив.

 

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Контрактом, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили.

11.2. Під непереборною силою маються на увазі зовнішні та надзвичайні події, які не існували під час підписання Контракту, що виникли поза волею сторін, настанню та дії яких сторони не могли чинити опір за допомогою заходів та засобів, застосування яких у конкретній ситуації справедливо вимагати та чекати від сторін, які зазнали дії непереборної сили.

11.3. Випадками непереборної сили визнаються: війна і військові дії, мобілізація, загальна страйк і страйк профспілок, страйк на структурних підрозділах кожної зі сторін і їх постачальників (кооператорів), ембарго, локаут, епідемії, пожежі, вибухи, транспортні аварії та стихійні лиха, акти органів влади, які впливають на виконання зобов'язань, а також всі інші події та обставини, які компетентний арбітражний суд визнає і оголосить випадками непереборної сили.

11.4. Сторона, що потрапила під дію непереборної сили, зобов'язана негайно телеграмою або за допомогою електронної або комп'ютерного зв'язку повідомити іншу сторону про настання, різновиди і можливої ​​тривалості дії непереборної сили або інших обставин, які перешкоджають виконанню договірних зобов'язань. Якщо ця сторона своєчасно не повідомить про настання обставин непереборної сили, то вона не має права посилатися на дію непереборної сили, хіба що самі ті обставини перешкоджають відправленню такого повідомлення.

11.5. Термін виконання зобов'язань за цим Контрактом відсувається відповідно до часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили.

11.6. Якщо обставини, передбачені цією статтею, триватимуть понад 6 (шести) місяців, сторони за взаємною згодою мають вирішити долю цього Контракту. Якщо вони не досягнуть угоди, то сторона, яка не піддалася дії обставин непереборної сили, має право розірвати цей Контракт без звернення до арбітражного суду на підставі письмового повідомлення про це (рекомендованим листом, телеграмою, телексом) партнера.

11.7. Форс-мажорні обставини мають бути підтверджені документально Торгово-Промисловою Палатою країни, яка піддавалася дій непереборної сили.

 

12. САНКЦІІ І РЕКЛАМАЦІЇ

12.1. У разі порушення строків поставки конкретної партії Товару, Продавець сплачує Покупцю неустойку з розрахунку 0,05% від вартості поставляється партії Товару за кожен день прострочення. Загальна сума пені не повинна перевищувати 10% від вартості Товару, щодо якої мало місце прострочення поставки.

12.2. При простроченні платежів за конкретну партію Товару Покупець сплачує Продавцю неустойку з розрахунку 0,2% від вартості неоплаченої партії Товару за кожен день прострочення. Починаючи з одинадцятого дня, Покупець сплачує Продавцю 1% від вартості неоплаченої партії Товару за кожний наступний день прострочення. При цьому загальна сума пені не повинна перевищувати 10% від вартості Товару, щодо якої мало місце прострочення платежу.

12.3. Продавець несе відповідальність, якщо на проданий Товар існує якесь право третьої особи, яка виключає, зменшує або обмежує право Покупця, і про існування якого Покупець не був поставлений до відома, і не погоджується взяти Товар, обтяжений таким правом. Якщо буде виявлено, що третя особа пред'являє будь-яке право на Товар, Покупець зобов'язаний негайно повідомити про це Продавця.

 

13. ВРЕГУЛЮВАННЯ МОЖЛИВИХ СПОРІВ І ВІДПОВІДНИЙ ПРАВО

13.1. У разі виникнення спорів з питань, що є предметом цього Контракту, або у зв'язку з ним, сторони вживатимуть заходів до їх розв'язання шляхом переговорів.

13.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, сторони погодилися, що всі суперечки, які можуть виникнути з даного Контракту, підлягають розгляду в Міжнародному Комерційному Суді при Торгово-промисловій палаті України відповідно до регламенту цього суду.

13.3. Сторони домовилися про застосування української матеріального права для вирішення суперечок, що виникли з цього Контракту. Суперечка буде розглядатися одним або трьома арбітрами за вибором позивача. Мова судочинства - російська.

 

14. ВСТУП КОНТРАКТУ ЧИННОСТІ І ЙОГО РОЗІРВАННЯ

14.1. Цей Контракт набуває чинності з моменту його підписання і дійсний до _________ року. У випадку, якщо повний розрахунок за поставлений товар не проведений до закінчення вищевказаного терміну, то строк дії цього Контракту продовжується до остаточного розрахунку.

14.2. У разі невиконання або порушення цього Контракту однією із сторін, інша сторона має право розірвати Контракт шляхом направлення письмового повідомлення за шістдесят (60) днів до наміченого терміну розірвання. Дане повідомлення набуває чинності після закінчення зазначеного шістдесятиденного (60) строку, якщо тільки сторона-порушник не виправила це порушення або невиконання умов контракту в зазначений шістдесятиденний термін.

14.3. Сторони мають право розірвання цього Контракту шляхом надсилання письмового повідомлення на адресу іншої сторони, у разі якщо щодо цього боку було оголошено про ліквідацію (за винятком добровільної ліквідації з метою злиття або перетворення суспільства), призупинення платежів, банкрутство або іншому подібному процесі.

 

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. Зміни та доповнення Контракту здійснюються тільки у письмовій формі. Дійсними та обов'язковими для сторін визнаються тільки ті зміни і доповнення, які вони склали з обопільної згоди в письмовій формі.

15.2. Цей Контракт укладено на одинадцяти сторінках у 3 (трьох) ідентичних примірниках російською мовою на гербовому папері Королівства Іспанія (сторінки номери з ______________ по __________________). Кожній стороні належить по 1 (одному) примірнику Контракту.

15.3. З моменту укладення цього Контракту колишня листування і документація втрачають юридичну силу.

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 


Теги документа: контракт продажа продаж купівля препарат медпрепарат фармацевтичний фармацевтический

Скачать Контракт купівлі-продажу фармацевтичного препарату з ексклюзивним правом
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 665     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
спасибо

молодцы, есть много хороших документов
хочу сказать спасибо
Светлана Александровна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>