Jaguar S-type (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір франчайзингу

Договір франчайзингу

раздел Інше / Другое
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 1229     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір франчайзингу Договор франчайзинга
Скачать Договір франчайзингу бесплатно

 

 

ДОГОВІР ФРАНЧАЙЗИНГУ

 

м. ______________

______________ р.

 

ХОЛДИНГ: Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________________» м. Київ, Україна в особі генерального директора _____________________________________, діючого на підставі наказу № _____ від ________________г., З одного боку, і

КОНСОРЦІУМ: Український консорціум «___________________________» м. Київ, Україна в особі директора _________________________________, діючого на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Даний Договір укладається з метою успішного збуту товарів і послуг на ринку України та ділового співробітництва сторін у Договорі для досягнення найкращих економічних результатів.

1.2. ХОЛДИНГ, враховуючи, що система виробництва і збуту продукції, позначених торговим знаком КОНСОРЦІУМУ, підтвердила свою високу якість, бажає здійснювати виробниче і ділове співробітництво з Консорціумом і тим самим увійти у виробництво _____________________________ медичного призначення, а саме «___________________________» і «___________________________» (далі - Товарів) і в цій діяльності застосовувати спосіб і метод виробництва КОНСОРЦІУМУ і використовувати технічну допомогу КОНСОРЦІУМУ.

1.3 Сторони в Договорі погодилися і з тим, що вони мають наступні ділові цілі:

а) розподіл праці та спеціалізація виробництва;

б) підвищення обсягів виробництва та виробничої програми;

в) забезпечення економічності виробництва за рахунок зниження вартості однієї одиниці продукції та закупівельної ціни на сировину і репродукційний матеріал;

г) збільшення гнучкості виробництва і збуту відповідно до вимог ринку;

д) швидке освоєння нової продукції, яка користується попитом на ринку;

 

2. ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І РОЗВИТКУ

2.1. Для досягнення спільних цілей, зазначених у п. 1 Договору, сторони домовилися про наступне:

а) їх ділові взаємини за Договором базуються на взаємному співробітництві і взаємодопомоги у щоденній діяльності;

б) для встановлення цін у взаємному обміні товарами та послугами застосовуються ринкові критерії;

в) КОНСОРЦІУМ планує виробництво й розвиток за єдиною методологією з урахуванням пропозицій ХОЛДИНГУ;

г) сторони за Договором докладуть всіх зусиль з тим, щоб у сфері планування господарської діяльності була прийнята єдина методологія і забезпечена відповідна координація, як на виробництві, так і в збуті продукції, яка є предметом співробітництва за цим Договором.

д) сторони за Договором щомісяця погоджують ціни на реалізований товар шляхом складання специфікації, що є додатком до цього Договору.

 

3. ПРЕДМЕТ ФРАНЧАЙЗИНГУ

3.1 Предметом даного Договору є здійснення співробітництва і об'єднання у виробництві та збуті засобів і праці КОНСОРЦІУМУ і ХОЛДИНГУ відповідно до положень цієї статті.

3.2 Виробничий франчайзинг в рамках надання допомоги для розвитку виробничих потужностей охоплює:

а) співробітництво в забезпеченні технічних умов для отримання дозволу щодо виробництва від компетентних органів;

б) розробка програми навчання персоналу та організація навчання;

в) забезпечення документацією для пуску й роботи об'єкта;

г) розробка програми виробництва та плану роботи;

д) регулювання питань про право використання фірмового найменування;

е) забезпечення засобами праці для спільної діяльності.

3.3 Зазначені заходи в п. 3.2 складають «пакет послуг», які надає КОНСОРЦІУМ, а його вартість за домовленістю визначається в окремому додатку є невід'ємною частиною даного договору.

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ КОНСОРЦІУМУ

4.1 КОНСОРЦІУМ зобов'язаний надати наступні засоби для здійснення спільної діяльності в рамках франчайзингу:

а) виробничі приміщення та обладнання;

б) робочу силу відповідно до потреб виробництва.

4.2. КОНСОРЦІУМ зобов'язується:

а) працювати за виробничою програмою ХОЛДИНГУ;

б) погоджувати з холдингом залучення третіх сторін для участі в програмі виробництва предметів франчайзингу;

в) окремо обумовлювати з холдингом доповнення до фармстаттям КОНСОРЦІУМУ, ставлячи метою збільшення обсягів продажів.

4.3. КОНСОРЦІУМ зобов'язаний надавати 95% виробленої продукції холдингу для реалізації на ринку України.

4.4. КОНСОРЦІУМ зобов'язаний виплачувати ХОЛДИНГ поточне винагороду (комісійні), які покривають витрати на технічну допомогу і послуги у зв'язку з організацією праці та виробництва, передбачені інвестиційною програмою Договору.

4.5. КОНСОРЦІУМ відшкодовує економічно обґрунтовані, фактичні витрати за навчання кадрів.

4.6. КОНСОРЦІУМ частково відшкодовує витрати ХОЛДИНГУ, понесені у зв'язку з рекламними заходами і просуванням товару за узгодженою кошторисі.

 

5. ОБОВ'ЯЗКИ ХОЛДИНГУ

5.1. ХОЛДИНГ зобов'язується:

а) працювати під фірмовим найменуванням «_________________» на підприємствах, які працюють по предмету франчайзингу;

б) в процесі виробництва та збуту забезпечувати особливу увагу, якого вимагають умови, передбачені в документації КОНСОРЦІУМ;

в) зберігати як виробничу таємницю всі дані, які КОНСОРЦІУМ визначає як секретні.

5.2. ХОЛДИНГ зобов'язується надати КОНСОРЦІУМ пакет послуг для цілей спільного співробітництва та виробництва відповідно до даного Договору.

5.3. ХОЛДИНГ розробляє інвестиційну програму виробництва та надає КОНСОРЦІУМ всю необхідну технічну та організаційну допомогу для діяльності, передбаченої цим Договором.

5.4. ХОЛДИНГ надає комісійні послуги для придбання обладнання Консорціуму та своєчасно постачає виробничий матеріал у запланованому кількості і відповідної якості за узгодженою ціною.

5.5. ХОЛДИНГ надаватиме постійну спеціальну допомогу в організації виробництва, і здійснювати нагляд за якістю товарів, які є предметом цього Договору.

5.6. ХОЛДИНГ буде давати робочі завдання для виконання передбаченого обсягу виробництва відповідно до можливостей виробничої одиниці.

5.7. ХОЛДИНГ буде здійснювати повернення коштів від реалізації товару протягом 45 днів з моменту відпуску товару.

5.8. ХОЛДИНГ забезпечує рекламні заходи і просування товару за затвердженою з Консорціумом кошторисі.

 

6. ТЕРМІН ДІЇ, ПРОДОВЖЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ, ВІДМОВА ВІД НЬОГО

61. Даний Договір укладається на період в 1 (один) рік - до ________________ р.

6.2. Договір автоматично продовжується на наступні 2 (два) роки, якщо хтось із партнерів не пізніше, ніж за 3 місяці до закінчення строку Договору не відмовиться від нього у письмовій формі.

6.3. Додаткові автоматичні продовження здійснюються на тих же самих умовах, що відповідно до п. 6.2.

6.4. Відмова від Договору оформляється рекомендованим листом.

6.5. Поряд з випадками припинення Договору згідно п.п. 6.1 - 6.4 хто-небудь із сторін може розірвати Договір і з причин, вказаних в наступних пунктах.

6.6. Якщо, на думку сторони, у зв'язку з недотриманням договірних зобов'язань або у зв'язку з настанням обставин, зазначених у п. 7 цього Договору, в його виконанні виникли труднощі, які ведуть до його розриву, ця сторона зобов'язана направити партнеру письмове повідомлення із зазначенням причин, які тягнуть за собою розрив Договору.

6.7. Сторона, яка отримала повідомлення згідно п.6.6 даного Договору, зобов'язана протягом 30 днів письмово представити свою точку зору і надати пропозиції щодо ліквідації труднощів, які виникли. Якщо відповідно до точки зору сторін у Договорі неможливо очікувати ліквідації причин труднощів, які виникли, в розумні терміни, то кожна сторона має право розірвати Договір протягом 30 днів з дня отримання письмового повідомлення, з якого видно, що труднощі ліквідувати неможливо.

6.8. У разі розірвання Договору згідно попередніх пунктів сторони зобов'язані виконати свої зобов'язання, які виникли до дати розірвання Договору.

6.9. Якщо розрив Договору стався з вини однієї зі сторін, інша сторона має право на відшкодування збитків та упущеної вигоди за загальними правилами зобов'язального права.

 

7. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (НЕПЕРЕБОРНА СИЛА ТА ІНШІ ПРИЧИНИ)

7.1. ХОЛДИНГ і КОНСОРЦІУМ можуть бути звільнені від відповідальності в окремих випадках, які настали незалежно від волі сторін за Договором.

7.2. Підставою для звільнення від відповідальності визнаються обставини, які викликані подіями, які не залежать від волі сторін і які не могла б уникнути і сумлінна сторона. Ці обставини настали після укладення Договору та перешкоджають його повному або частковому виконанню.

7.3. Випадками непереборної сили вважаються: війна та воєнні дії, повстання, мобілізація, страйк, епідемія, пожежа, вибухи, дорожні пригоди та природні катастрофи, акти органів влади, які впливають на виконання зобов'язань, і всі інші події, які можуть бути визнані випадками непереборної сил

 

8. РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. Всі суперечності, які виникли з цього Договору або у зв'язку з ним, сторони намагатимуться вирішувати за згодою.

8.2. Якщо сторонам не вдається досягти згоди за домовленістю, для вирішення суперечності вони звертаються до арбітражного суду.

 

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Даний Договір набирає чинності після його підписання Холдинг і Консорціуму.

9.2. Зміни та доповнення до даного Договору можуть бути зроблені лише в письмовому вигляді.

9.3. Додатки та протоколи можуть змінювати і доповнювати даний Договір за умови, що вони підписані уповноваженими представниками обох сторін.

9.4. Даний Договір складений в 2-х оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

 

____________________________

Франчайзинг - право на створення комерційної фірми, продаж товарів і надання послуг у порядку комерційної концесії інакше Ліцензійну угоду, що припускає використання товарного знака та технологій зі взаємними зобов'язаннями і пільгами проміжній одержує сторонами, що надається за плату і оформлене відповідно до закону про товарні знаки .

Франшиза (у страхуванні)- частина збитку, не виплачується (утримувана) компанією при настанні страхового випадку (події).

Медіа-франшиза- інтелектуальна власність, що складається з персонажів, вигаданої всесвіту і іншого, будь-якого оригінального медійного твору (зазвичай літературного), така як фільми, книги, телепрограми або відеогри. Наприклад, серії фільмів, їх сиквели, приквели, спін-оффи.

 

ФРАНЧАЙЗИНГ: ЯК УКЛАСТИ ДОГОВІР І ЩО НЕОБХІДНО ВРАХУВАТИ

Автор: Ірина Щукіна, Портал підприємців

 

            Останнім часом великою популярністю серед тих, хто хоче почати свою справу, користується покупка так званих франшиз, тобто купівля ліцензій для ведення бізнесу під ім'ям і контролем якої-небудь відомої фірми. Переваги такого виду відкриття бізнесу в наявності: готова бізнес-концепція, розкручений бренд, певне місце на ринку, розвинена мережа партнерів і постачальників. Для використання цих «благ» необхідно укласти договір із правовласником. Як його укласти і які умови необхідно вказати читайте у цій статті

Франчайзинг, комерційна концесія, франшиза (від фр. Franchir, «визволяти») - вид відносин між ринковими суб'єктами, коли одна сторона (франчайзер) передає другій стороні (франчайзі) за плату (роялті) право на певний вид бізнесу, використовуючи розроблену бізнес- модель його ведення. (Вікіпедія).

 

У Російському законодавстві відсутнє саме поняття «франшизи», «договору франчайзингу», тому для таких видів правовідносин використовується договір комерційної концесії або ліцензії. Частіше використовується договір комерційної концесії, який за змістом і змістом повністю відповідає такому виду відносин, як франчайзинг.

 

За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати в підприємницькій діяльності користувача комплекс належних правоволодільцеві виключних прав, що включає право на товарний знак, знак обслуговування, а також права на інші передбачені договором об'єкти виключних прав, зокрема на комерційне позначення, секрет виробництва (ноу-хау) (ст. 1027 ЦК).

 

Розглянемо умови такого договору детальніше:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

Предметом договору комерційної концесії (франчайзингу) є ті самі виняткові права, які підлягають передачі користувачеві: право на фірмове найменування, комерційне позначення, товарний знак, знак обслуговування, комерційне позначення, секрет виробництва (ноу-хау).

Об'єм, в якому будуть використовуватися виняткові права, визначається в договорі.

Умова про предмет є суттєвим (обов'язковим) для договору, без вказівки якого договір не матиме юридичної сили.

 

2. СТОРОНИ ДОГОВОРУ.

Сторонами договору можуть бути як юридичні особи, так і індивідуальні підприємці.

 

3. ФОРМА ДОГОВОРУ.

Договір повинен бути укладений у письмовій формі. Крім цього договір необхідно буде зареєструвати в службі з інтелектуальної власності, патентам і товарним знакам. Якщо Ви зневажите цими вимогами, договір буде вважатися неукладеним.

 

4. ВИНАГОРОДИ (РОЯЛТІ).

Визначення розміру і форми винагороди є істотним (обов'язковим) умовою договору. Винагорода може виплачуватися у формі фіксованих разових або періодичних платежів, відрахувань від виторгу, націнки на оптову ціну товарів, що передаються правоволодільцем для перепродажу, або в іншій формі, передбаченій договором.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

а) правовласника:

- Передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну користувачеві для здійснення прав за договором;

- Проінструктувати користувача і його працівників з питань, пов'язаних із здійсненням цих прав;

- Забезпечити державну реєстрацію договору комерційної концесії;

- Надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;

- Контролювати якість товарів (робіт, послуг), вироблених (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії, якщо договором не передбачено інше.

б) користувача:

- Використовувати при здійсненні передбаченої договором діяльності комерційне позначення, товарний знак, знак обслуговування або інший засіб індивідуалізації правовласника зазначеним у договорі способом;

- Забезпечувати відповідність якості вироблених ним на основі договору товарів, робіт, послуг якості аналогічних товарів, робіт чи послуг, вироблених, правовласником;

- Дотримуватися інструкції і вказівки правовласника, спрямовані на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу виключних прав тому, як він використовується правоволодільцем (у тому числі вказівки, що стосуються зовнішнього і внутрішнього оформлення комерційних приміщень, що використовуються користувачем);

- Надавати покупцям (замовникам) усі додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товар (роботу, послугу) безпосередньо у правоволодільця;

- Не розголошувати секрети виробництва (ноу-хау) правоволодільця та іншу одержану від нього конфіденційну комерційну інформацію;

- Надати обумовлену кількість субконцесії, якщо такий обов'язок передбачений договором;

- Інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про те, що він використовує комерційне позначення, товарний знак, знак обслуговування або інший засіб індивідуалізації в силу договору комерційної концесії.

 

6. ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ СТОРІН.

Ці обов'язки (п.5) повинні виконуватися незалежно від того, чи вказані вони в договорі чи ні. Однак крім них сторони можуть встановити й інші обов'язки, які на їх погляд необхідні для виконання умов договору. Так, наприклад, сторони можуть обмежити права одне одного, передбачивши:

- Зобов'язання правовласника не надавати іншим особам аналогічні права на певній території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території;

- Зобов'язання користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору комерційної концесії щодо підприємницької діяльності, що здійснюється користувачем з використанням належних правоволодільцеві виключних прав;

- Відмова користувача від одержання за договорами комерційної концесії аналогічних прав у конкурентів (потенційних конкурентів) правоволодільця;

- Зобов'язання користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування комерційних приміщень, що використовуються при здійсненні наданих за договором виключних прав, а також їх зовнішнє і внутрішнє оформлення.

 

Варто мати на увазі, що ці умови можуть бути визнані недійсними на вимогу антимонопольного органу, якщо вони суперечать антимонопольному законодавству.

Також не варто зловживати можливістю обмежити права іншої сторони. Так будуть визнані нікчемними такі обмеження, в силу яких:

- Правовласник має право визначати ціну продажу товару користувачем або ціну робіт (послуг), виконуваних (надаються) користувачем, або встановлювати верхню чи нижню межу цих цін;

- Користувач має право продавати товари, виконувати роботи або надавати послуги виключно певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (замовникам), які мають місце знаходження (місце проживання) на визначеній у договорі території.

 

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

Договір може бути укладений на певний строк або без зазначення такого строку. У тому випадку, коли строк у договорі визначено, користувач протягом 3-х років має переважне право укласти новий договір з правовласником на умовах, не менш сприятливих, ніж умови припинив договору. Якщо правовласник порушить це правило: відмовить в укладанні нового договору або укладе договір з іншим користувачем, користувач зможе визнати цей договір недійсним і укласти новий договір з ним або вимагати відшкодувати понесені збитки.

 

10. СУБКОНЦЕСІЇ.

Договором може бути передбачена умова про субконцесії. Це означає, що користувач може не тільки сам використовувати весь комплекс прав за договором, а й передати його за винагороду іншим підприємцям та організаціям. Для цього користувачеві необхідно укласти договір комерційної субконцесії з третьою особою. Такий договір може бути укладений на строк, що не перевищує строк основного договору комерційної концесії.

 

8. ЗМІНА ДОГОВОРУ.

За загальним правилом договір підлягає зміні у разі істотної зміни обставин (нерентабельність бізнесу, порушення умов договору тощо). Ви самі можете вказати ці обставини в договорі.

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.

Якщо договір був укладений на невизначений строк, то право його припинити його виконання має кожна сторона. Для цього їй необхідно повідомити іншу сторону за 6 місяців (термін Ви самі можете встановити в договорі).

Можливі й інші підстави припинення договору:

- Закінчення строку, на який укладався договір;

- Припинення належить правовласнику права на товарний знак, знак обслуговування або на комерційне позначення, коли таке право входить в комплекс виключних прав, наданих користувачеві, без заміни його новим аналогічним правом;

- При оголошенні правоволодільця або користувача неплатоспроможним (банкрутом);

- У разі смерті правовласника, якщо його спадкоємець не зареєструється протягом шести місяців з дня відкриття спадщини в якості індивідуального підприємця.

 

Якщо будь-яке виключне право, що входить в наданий користувачеві комплекс виключних прав, перейде від правовласника до іншої особи, такий перехід не буде підставою для зміни або розірвання договору комерційної концесії.

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

Правовласник несе відповідальність за пред'являються до користувача вимогам про невідповідність якості товарів, що продаються користувачем за договором комерційної концесії, поряд з користувачем.

Відповідальність сторін за порушення договору визначається в загальному прядки, але для зручності Ви самі можете вказати цей порядок (розмір і порядок сплати неустойки, відшкодування збитків тощо). Якщо ці заходи виявляться неефективними, всі свої розбіжності з іншою стороною ви зможете дозволити в порядку арбітражного судочинства.

 

Договір франчайзингу може не тільки надати Вам можливість почати свою справу, відкрити вже свідомо успішний бізнес під відомою маркою з улюбленим товаром, а й запозичити досвід ведення справ у відомій компанії. Щоб цей досвід не виявився для Вас негативним, укладайте договір на вигідних умовах і найбільш чітко прописуйте всі нюанси. Це дозволить Вам не тільки взаємовигідно співпрацювати з відомим брендом, але й уникнути негативних наслідків.

 


Теги документа: договор договір франчайзинг

Скачать Договір франчайзингу
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 1229     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Работа для юристов

Ищем юристов для удаленной работы (составление типовых документов)
599-41-66, 097-963-64-63
[email protected]

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>