Mercedes C230 (1450 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір на надання послуг з чищення і дрібного ремонту робочого одягу

Договір на надання послуг з чищення і дрібного ремонту робочого одягу

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 342     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір на надання послуг з чищення і дрібного ремонту робочого одягу Договор на оказание услуг по чистке и мелкого ремонта рабочей одежды
Скачать Договір на надання послуг з чищення і дрібного ремонту робочого одягу бесплатно

 

 

ДОГОВІР

НА НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЧИЩЕННЯ І ДРІБНОГО РЕМОНТУ РОБОЧОГО ОДЯГУ

 

м. ______________

______________ р.

 

Фізична особа - підприємець ____________________________, який є платником єдиного податку, що діє на підставі власного волевиявлення, далі по тексту - Виконавець, з одного боку, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «________________», в особі генерального директора ________________________________, що діє на підставі статуту, далі за текстом Замовник, з іншого боку, разом надалі «Сторони», уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. "Виконавець" зобов'язується надати «Замовнику» послуги з чищення і дрібного ремонту робочого одягу, а «Замовник» зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги. Всі роботи "Виконавець" виробляє на своєму обладнанні, не використовуючи витратних матеріалів «Замовника».

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

2.1. «Виконавець» зобов'язується:

2.1.1. Прийняти від «Замовника» робочий одяг за узгодженим графіком;

2.1.2. Якісно і в строк виконати послуги, зазначені в п. 1.1;

2.2. «Замовник» зобов'язується:

2.2.1. Надати робочий одяг, що вимагає обробки, «Виконавцю» за узгодженим графіком.

2.2.2. Розрахуватися з «Виконавцем» за виконані послуги в порядку і в терміни встановлені цим договором.

 

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

3.1. Вартість чищення робочого одягу вказана у додатку № 1 до даного договору.

Вартість робіт не включає ПДВ, так як «Виконавець» є платником єдиного податку.

3.2. Протягом дії цього Договору, вартість чищення робочого одягу може бути змінена у відповідності з прейскурантом, чинним на момент обробки.

3.3. Прийом та доставка робочого одягу здійснюється за рахунок «Виконавця».

3.4. При прийомі виконаних послуг «Замовник» підписує квитанцію «Виконавця», в якій зазначаються найменування та вартість послуг.

3.5. "Замовник" здійснює оплату послуг «Виконавця» відповідно з рахунком, виставленим за фактом надання послуг. Розрахунок може бути проведений у готівковій або безготівковій формі не пізніше 2-х (двох) банківських днів з моменту надання рахунку.

 

4. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ.

4.1. Термін виконання послуг по кожному замовленню становить не більше трьох днів, з моменту надання виробів «Виконавцю».

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та цього Договору.

5.2. Жодна із Сторін не буде нести відповідальність за повне або часткове невиконання будь-яких зі своїх зобов'язань, якщо невиконання буде обумовлено форс-мажорними обставинами як паводок, пожежа, землетрус, впровадження обмежувальних урядових заходів, прийняття рішень державними органами, органами місцевої влади і діями третіх осіб (страйк, революція, масові заворушення, громадські демонстрації), протиправними діями третіх осіб, що виникли після укладення Договору.

5.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу або необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання умов цього Договору.

5.4. Якщо будь-які з форс-мажорних обставин, зазначених у п. 6.6. Договору, безпосередньо вплинули на терміни виконання зобов'язань за Договором, то такі терміни відповідно відкладаються на час дії таких обставин.

5.5.Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за Договором, зобов'язана після виникнення і припинення зазначених у п. 6.6. Договору форс-мажорних обставин негайно, але не пізніше 5 робочих днів з дати їх початку та 5 робочих днів з дати їх припинення, у письмовій формі попередити іншу Сторону. Несвоєчасне попередження про обставини непереборної сили позбавляє таку Сторону права посилатися на них у майбутньому.

5.6. У випадку, якщо в процесі виконання «Виконавцем» своїх зобов'язань за цим Договором, майно «Замовника» було зіпсовано або загублено, то останній при прийомі виробів в присутності представника «Виконавця» складає акт із зазначенням переліку та вартості зіпсованих виробів, а «Виконавець» зобов'язується протягом десяти днів відшкодувати матеріальний збиток у повному обсязі шляхом перерахування на розрахунковий рахунок «Замовника» суми нанесеного збитку.

 

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2007 року. Якщо одна зі сторін письмово не заявить про припинення Договору після закінчення обумовленого терміну, то Договір щоразу автоматично подовжується на один рік.

 

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ.

7.1. Даний Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін шляхом укладення ними угоди про розірвання цього Договору.

7.2. Після підписання даного договору всі попередні переговори, листування, попередні домовленості та протоколи про наміри, які, так чи інакше стосуються даного договору, втрачають юридичну силу.

7.3. Всі суперечливі питання, які виникнуть під час виконання Сторонами своїх

зобов'язань за Договором, так само як і в результаті невиконання однією із Сторін умов Договору, вирішуються на підставі переговорів уповноважених представників Сторін. У разі не вирішення спору мирним шляхом, спір передається на розгляд господарського суду м. Києва.

7.4. Внесення змін до умов Договору в односторонньому порядку забороняється. Всі зміни та доповнення до Договору є дійсними лише в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

7.5. Всі додатки та додаткові угоди до Договору, підписані Сторонами є його невід'ємною частиною.

7.6. Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології російською мовою, у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

 


Теги документа: договор договір ремонт послуга услуга чистка одежда рабочий

Скачать Договір на надання послуг з чищення і дрібного ремонту робочого одягу
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 342     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>