Audi A6 Allroad (2500 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір на розміщення рекламних відеоматеріалів

Договір на розміщення рекламних відеоматеріалів

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (3)     Загружен: 525     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір на розміщення рекламних відеоматеріалів Договор на размещение рекламных видеоматериалов
Скачать Договір на розміщення рекламних відеоматеріалів бесплатно

 

 

ДОГОВІР

НА РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ

 

м. ______________

______________ р.

 

Державне комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «____________»(є платником податку на прибуток на загальних підставах, згідно з чинним законодавством України), надалі «Виконавець», в особі директора ____________________________, що діє згідно зі Статутом, з одного боку, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________________», надалі "Замовник", в особі генерального директора ____________________, який діє згідно зі Статутом, з іншого боку , які разом іменуватимуться «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно даного Договору Виконавець зобов'язується розмістити на телеканалі «______________» рекламний відеоматеріал ТОВ «__________________» згідно з побажаннями Замовника, а Замовник зобов'язується прийняти надані Виконавцем послуги та оплатити їх згідно умов даного Договору.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець бере на себе такі зобов'язання:

2.1.1. Надати ефірний час з __________ р. по ________ р. для розміщення рекламних відеоматеріалів.

2.1.2. Сповістити Замовника про будь-які зміни умов надання послуг, термінів та тарифів не пізніше, ніж за 1 день до моменту введення змін.

2.2.Замовник бере на себе такі зобов'язання:

2.2.1. Своєчасно надати Виконавцеві готовий до показу рекламний відеоматеріал не пізніше, ніж за 3 дні до першого виходу в ефір.

2.2.2. Надати готовий відеоматеріал Виконавцеві для ефірного показу на стандартній касеті формату ВЕТАСАМ - 5Р.

2.2.3. Не надавати для розміщення відеоматеріали, які належать сертифікації, або виробництво чи реалізація яких потребує наявності спеціального дозволу (ліцензії), у випадку відсутності відповідного сертифікату, ліцензії.

2.2.4. Своєчасно виконати розрахунок згідно розділу 3 цього Договору.

 

3. УМОВИ РОЗРАХУНКУ

3.1. Розрахунки проводяться згідно з розцінками Виконавця та з виставленими Виконавцем Замовнику рахунками-фактурами.

3.2.Оплата проводиться перерахуванням Замовником грошових коштів суми замовлення на розрахунковий рахунок Виконавця не пізніше 5-ти банківських днів з моменту виставленого рахунку - фактури.

3.3. Свідченням виконання замовлення є акт виконаних робіт, підписаний Сторонами, який є невід'ємною частиною цього Договору.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Замовник несе відповідальність за збереження прав споживача щодо достовірності інформації та дотримання авторських та суміжних прав у відповідності з чинним законодавством України.

4.2.Виконавець не несе відповідальності за зміст відеоматеріалів, що надаються Замовником. У випадку пред'явлення претензій і позовів третіх осіб з приводу розміщення відеоматеріалів, Замовник самостійно несе відповідальність по таких претензіях і позовах.

4.3.3а несвоєчасне перерахування грошових коштів Замовником на рахунок Виконавця нараховується пеня у розмірі 0,5% від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ.

4.4.Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків за цим Договором у відповідності з чинним законодавством України.

 

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків за цим Договором у випадку настання форс-мажорних обставин.

5.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють зовнішні та внутрішні надзвичайні події, які були відсутні на момент підписання Договору та настали всупереч бажанням Сторін, як то : військові дії, епідемії, катастрофи, а також розпорядження Київської міської державної адміністрації та Уряду.

5.3. Форс-мажорні обставини повинні бути підтверджені довідкою Торгово-промислової палати України.

5.4. Сторона, що посилається на форс - мажорні обставини, зобов'язана письмово повідомити іншу Сторону не пізніше як за 48 (сорок вісім) годин з моменту настання форс-мажорних обставин.

5.5. При продовженні форс-мажорних обставин більше 30-ти днів, будь-яка Сторона вправі розірвати цей Договір за письмовим попередженням другої Сторони.

 

6. РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ

6.1. Всі спірні питання, що виникають, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості врегулювання суперечок між Сторонами, їх передають на розгляд Господарського суду.

 

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Ефірний час розподіляється згідно з Планом-сіткою Виконавця.

7.2. Доповнення та зміни до цього Договору вносяться за згодою Сторін у письмовій формі і підписуються так само, як і цей Договір і є його невід'ємною частиною.

7.3. У зв'язку з можливими змінами у програмі передач, допускається зсув демонстрації відеоматеріалів до 20 хв.

7.4. Замовник гарантує, що має всі необхідні права як на відеоматеріал в цілому, так і на окремі епізоди, музичні записи, виконання музичних творів, які використані в ньому.

 

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір діє з моменту його підписання і до ____________р., але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

8.2. Цей Договір може бути розірвано будь-якою Стороною за письмовим попередженням протилежної Сторони за 10 днів.

8.3. В разі розірвання та припинення дії цього Договору Замовник повинен виконати всі свої фінансові зобов'язання в повному обсязі перед Виконавцем.

8.4. Цей Договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них знаходиться у Виконавця, другий-у Замовника.

8.5. Всі умови цього Договору є конфіденційними і можуть змінюватись виключно Сторонами, що її підписали.

 

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Теги документа: договір відеоматеріал рекламний

Скачать Договір на розміщення рекламних відеоматеріалів
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (3)     Загружен: 525     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Работа для юристов

Ищем юристов для удаленной работы (составление типовых документов)
599-41-66, 097-963-64-63
[email protected]

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>