Toyota Celica (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Довіреність на представництво у правоохоронних та інших органах з конкретизацією справи

Довіреність на представництво у правоохоронних та інших органах з конкретизацією справи

раздел Довіреність, доручення / Доверенность, поручительство
раздел Довіреності / Доверенности
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (4)     Загружен: 775     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Довіреність на представництво у правоохоронних та інших органах з конкретизацією справи Доверенность на представительство в правоохранительных и других органах с конкретизацией дела
Скачать Довіреність на представництво у правоохоронних та інших органах з конкретизацією справи бесплатно

 

 

ДОВІРЕНІСТЬ

на представництво у правоохоронних та інших органах з конкретизацією справи

 

м. ______________

_____________________________ року ____________ місяця ___________ числа

 

Я, __________________________________ (народився __________ року; на день видачі довіреності - паспорт _____________, виданий __________________________________________________________ _____________ року; індивідуальний ідентифікаційний номер за ДРФО України - ______________), проживаю за адресою: ___________________________________________________________________,

            обізнаний із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно із вільним волевиявленням, котре відповідає моїй внутрішній волі,

            відповідно до вимог та на виконання ст.ст. 244 і 1007 Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреними усного договору доручення, цією довіреністю

уповноважую

__________________________________ (індивідуальний ідентифікаційний номер за ДРФО України – _____________), котрий проживає за адресою: ______________________________________________,

бути моїм представником

з усіма необхідними для того повноваженнями у всіх судах, передбачених Законом України «Про судоустрій України» (зокрема – в адміністративних та третейських), а при виникненні такої необхідності - також в органах прокуратури, юстиції, державної виконавчої служби та внутрішніх справ України, перед іншими установами, підприємствами, організаціями незалежно від їх підпорядкованості та організаційної форми, а також у взаємовідносинах із окремими фізичними особами - з метою захисту моїх цивільних прав як громадянина України (у тому числі - захисту моїх прав як учасника земельних правовідносин).

            Для цього представник вправі вести мої справи у суді з усіма процесуальними правами та обов’язками, які надано законом позивачу, відповідачу, третій особі в процесі, в тому числі з правом пред’явлення позову (адміністративного позову), визнання позову (адміністративного позову) повністю або частково, подання заперечень проти позову, відмови від позову в будь-який час до закінчення судового розгляду (в тому числі в суді апеляційної чи касаційної інстанцій), визнання позову повністю або частково, зміни підстав або предмета позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, відмови від позову, подання зустрічного позову, передачі справи на розгляд третейського суду, укладення мирової угоди (досягнення примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу); оскарження рішення (ухвали, постанови) суду; отримання рішень (ухвал, постанов) суду чи їх засвідчені у встановленому порядку копії; а також в органах державної виконавчої служби з питань, пов’язаних з виконанням судових рішень, винесених у зв’язку із цією довіреністю, поданням від мого імені виконавчих документів.

За цією довіреністю представник крім повноважень, перерахованих вище, також має право:

            підписувати та подавати від мого імені та у моїх інтересах усі необхідні документи (зокрема – але не виключно, - заяви (у тому числі позовні та такі, що стосуються порушення кримінальної справи, в порядку наказового провадження, окремого провадження, про забезпечення доказів, про вжиття заходів до забезпечення позову, про перегляд справи за нововиявленими та винятковими обставинами, про скасування судового наказу, про надання копій, дублікатів документів, про надання необхідної інформації тощо), заперечення, замовлення, клопотання (у томі числі про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду, скарги (у тому числі апеляційну та касаційну), доповнення до них, додаткові документи тощо);

            представляти мої інтереси усіма законними способами в судових органах, в органах прокуратури будь-якої ланки, в органах юстиції, державної виконавчої служби, внутрішніх справ України, митних органів України, перед іншими установами, підприємствами, організаціями (їх вищими та виконавчими органами) незалежно від їх підпорядкованості та організаційної форми, а також у взаємовідносинах із окремими фізичними особами;

            одержувати документи, що є в матеріалах справ, робити їх копії, виписки тощо, якщо це передбачено (дозволяється) законом та ставити питання про засвідчення копій документів у встановленому для того порядку;

            вести від мого імені переговори, які б стосувалися виконання довіреності та захисту моїх прав, на умовах, які представникові відомі;

            знати про дату, час і місце судового розгляду;

            брати участь у судових засіданнях;

            знати про всі судові рішення, які ухвалюватимуться у справах та стосуватимуться моїх інтересів;

            знайомитися з матеріалами справ, що стосуються дорученого, у суді, у всіх правоохоронних та інших органах (установах, організаціях);

            заявляти клопотання і відводи;

            давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;

            подавати докази;

            брати участь у дослідженні доказів;

            висловлювати думки з питань, які виникатимуть під час розгляду справ та/або у інших випадках, які будуть стосуватися реалізації цієї довіреності;

            задавати питання іншим особам, у тому числі – особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

            подавати заперечення проти клопотань, доводів, міркувань інших осіб;

            знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження на них;

            прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії;

            робити із матеріалів справи виписки, знімати копії, одержувати копії судових рішень;

            оскаржувати судові рішення у частині, що стосується моїх інтересів;

            порушувати питання про поновлення строку пред’явлення виконавчого документа до виконання (з правом підписання та подання відповідних заяв);

            знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у провадженні виконавчих дій, давати усні і письмові пояснення в процесі виконавчих дій, висловлювати свої доводи, міркування з усіх питань, що виникають у ході виконавчого провадження, у тому числі при проведенні експертизи, заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників виконавчого провадження, заявляти відводи у випадках, передбачених чинним законодавством, оскаржувати дії (бездіяльність) державного виконавця з питань виконавчого провадження;

            подавати заяви про видачу дублікатів документів, які б стосувалися захисту моїх інтересів, про поновлення строку пред’явлення виконавчого документа до виконання, про відмову від стягнення і повернення виконавчого документа;

            отримувати дублікати виконавчих документів та інших документів, що стосуються довіреності;

            укласти мирову угоду про закінчення виконавчого провадження;

            оспорювати належність майна і його оцінку;

            подавати письмові заперечення проти розрахунку державного виконавця щодо розподілу коштів між стягувачами та користуватися іншими правами, наданими законодавством;

            подавати та підписувати усі необхідні документи, що пов’язані з цією довіреністю чи випливають із її змісту (у тому числі заяви, будь-які скарги, апеляції тощо);

            апелювати до вищестоячої судової інстанції;

            оскаржувати рішення суду до касаційної інстанції;

            оскаржувати дії посадових осіб у позасудовому порядку з усіма правами, передбаченими для цього законом;

            одержувати будь-які документи, відмінні від перерахованих вище, що стосуватимуться моїх прав та законних інтересів при виконанні наданих довіреністю повноважень;

            сплачувати за мене у разі потреби судові витрати та інші платежі, пов’язані з цією довіреністю;

            виконувати інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень, які хоча прямо і не названі у цій довіреності, але випливають із її змісту та є необхідними для правильного виконання дорученого, та які б належало вчиняти мені, якби я особисто займався цими питаннями.

 

Довіреність видана без права одержанням присуджених мені майна або грошей.

Представник ВПРАВІ передоручати надані йому повноваження третім особам.

            Довіреність є чинною до ________________________________ року, якщо не буде скасована у встановленому для того порядку раніше зазначеної дати, про що представник буде повідомлений мною у письмовій формі.

 

            Зміст ст.ст. 244, 245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз’яснено.

 

ПІДПИС

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Використано бланк серії ______ № ______________

Скачать Довіреність на представництво у правоохоронних та інших органах з конкретизацією справи
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (4)     Загружен: 775     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения

Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения, плательщиков единого налога, Фоп. Первичная документация, кадровый учет, регистрация налоговых накладных в ернн, подготовка и сдача отчетности
‎0686725351
Наталья Григорьевна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>