Mercedes C230 (1450 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Позовна заява про дострокове розірвання Договору банківського вкладу і видачу вкладу

Позовна заява про дострокове розірвання Договору банківського вкладу і видачу вкладу

раздел Позовні заяви / Исковые заявления
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 828     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Позовна заява про дострокове розірвання Договору банківського вкладу і видачу вкладу Исковое заявление о досрочном расторжении Договора банковского вклада и выдаче вклада
Скачать Позовна заява про дострокове розірвання Договору банківського вкладу і видачу вкладу бесплатно

 

 

ДО___________________________________ СУДУ

__________________________________________

 

ПОЗИВАЧ:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

ВІДПОВІДАЧ:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

Ціна позову:

__________________________________________

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про дострокове розірвання Договору банківського вкладу і видачу вкладу

 

            ____________року в місті ______________між відповідачем по справі - __________________, в особі ________________________________________________________(далі по тексту Відповідач) та мною, позивачем по цій справі _____________________, укладено Договір №______________про банківський строковий вклад (депозит) в іноземній валюті (далі по тексту - Договір) та додаткову угоду до цього Договору. Предметом Договору є розміщення мною у Відповідача депозитного вкладу в сумі ________(_____________________) на строк з ___________ р. по ___________ р.

            ______________ року я виконав свої зобов'язання по Договору та вніс готівкою на депозитний рахунок __________ (__________________), що підтверджується квитанцією банку на переказ готівки № _____ від ___________ р.

            Однак, у зв'язку із значними фінансовими витратами, які мені необхідно здійснювати для проведення підготовки до одруження, що відбудеться влітку цього року я прийняв рішення про дострокове зняття коштів з депозитного рахунку.

            Керуючись положеннями пункту 2.5 Договору  та  п. 2 ст. 1060 Цивільного кодексу України я повідомив Відповідача про свій намір достроково розірвати Договір, і відповідно до умов Договору повідомив про це Відповідача письмово заявою, яку вручив представнику Відповідача __________ р. Відмітка про вручення міститься на заяві.

            Заява містить передбачувану дату розірвання цього Договору __________ р. У встановлений Законом термін письмової відповіді на своє звернення я не отримав. У зв'язку з чим звернувся в прокуратуру із скаргою на порушення своїх прав. За втручання прокуратури мені вдалось отримати письмову відповідь на звернення.

            __________ р. я отримав  письмову відмову Відповідача у достроковому розірванні Договору, видачі суми вкладу і нарахованих відсотків (лист № ____ від _________ р.). Свою відмову Відповідач мотивував необхідністю додержання постанови Правління Національного банку України № 413 від 04.12.2008р. "Про окремі питання діяльності банків" та листа Національного банку України № 22-310/946-17250 від 06.12.2008р.

            Така відмова не відповідає вимогам чинного законодавства України і порушує мої права як споживача виходячи з наступного.

            Ст. 56 Закону України "Про Національний банк України" встановлена обов'язковість державної реєстрації в Міністерстві юстиції України нормативно-правових актів Національного банку.

            Указом Президента України "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" від 03.10.92 року № 493/92 із змінами та доповненнями від 21.05.98 року № 493/98 та постановою КМУ від 28.12.92 року №731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" також визначено, що нормативно-правові акти, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами господарського контролю та управління і які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації. Нормативно-правові акти набувають чинності через 10 днів після їх реєстрації, якщо в них не встановлено іншого пізнішого строку надання чинності.

Постанова Правління Національного банку України № 413 від 04.12.2008 р. "Про окремі питання діяльності банків" не пройшла державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, а тому не підлягає застосуванню до спірних правовідносин.

            Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної та творчої діяльності.

Відповідно до ст. 321 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 1060 ЦК України за договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника.

На момент подання цієї позовної заяви Відповідач не повернув мені суму депозитного вкладу та нарахованих відсотків, чим порушив свої зобов'язання по Договору.

            Відповідно до ст. 525 Цивільного кодексу України, є недопустимою одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов, якщо інше не встановлено договором або законом.

Крім цього, своїми діями Відповідач порушив також вимоги ст. 629 Цивільного Кодексу України, пункт 3.3 Постанови НБУ від 03.12.2003 року № 516 "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 р. за № 1256/8577).

            У Постанові Пленуму ВС України від 12.04.1996 р. № 5 "Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів" зазначено, судам слід мати на увазі, що до відносин, які регулюються Законом України "Про захист прав споживачів", належать, зокрема, ті, що виникають із договорів про надання фінансово кредитних послуг для задоволення власних побутових потреб громадян (у тому числі про надання кредитів, відкриття і ведення рахунків, проведення розрахункових операцій, приймання і зберігання цінних паперів, надання консультаційних послуг). 

Враховуючи наведене, слід прийти до висновку, що на вказані правовідносини розповсюджується дія Закону України "Про захист прав споживачів".

Відповідно до п. 3 ст. 22 Закону України "Про захист прав споживачів", споживачі звільняються від сплати державного мита за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.

Враховуючи зазначене, на підставі та керуючись ст. 41 Конституції України, п.п.  2.5. Договору, ст.ст. 22, 23, 386, 525, 611, 615, 629, 1060 Цивільного кодексу України, п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» №4 від 31.03.1995 р., ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів», п. 3.3 Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, Інструкції "Про порядок обчислення та справляння державного мита", п. 10 ст. 4 Декрету КМУ "Про державне мито", -

 

ПРОШУ:

 

            1. Достроково розірвати Договір № ____________ про банківський строковий вклад (депозит) в іноземній валюті від _____________ р. укладений між мною та ________________________.

            2. Стягнути з Відповідача на мою користь суму депозитного вкладу з нарахованими згідно умов Договору відсотками у сумі ___________ (еквівалент у гривнях _____________________).

            3. Звільнити мене від сплати держмита згідно з положеннями п. 10 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.1993 р. № 7-93.

            4. Стягнути з Відповідача судові витрати.

 

 

Додатки:

            1. Розрахунок заборгованості Відповідача (1 арк.).

            2. Копія Договору № _________ банківського вкладу від ____________ р. (2 арк.) та копія Додаткової угоди від ____________ р. (2арк.).

            3. Копія квитанції № ____ від ________ р. про внесення коштів на депозитний рахунок (1арк.).

            4. Копія Заяви від __________ р. про дострокове повернення депозитного вкладу (1арк.).

            5. Копія Листа-відповіді Відповідача № ____ від __________ р. (1арк.).

            6. Квитанції про сплату державного мита та витрат на ІТЗ (1 арк.).

            7. Угода про надання юридичних послуг та акт-виконаних робіт (2 арк.).

            8. Копія квитанції про оплату наданих юридичних послуг (1 арк.).

            9. Копія позовної заяви та додатків до неї для Відповідача.

 

____________ року                                       _____________________

Скачать Позовна заява про дострокове розірвання Договору банківського вкладу і видачу вкладу
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 828     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения

Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения, плательщиков единого налога, Фоп. Первичная документация, кадровый учет, регистрация налоговых накладных в ернн, подготовка и сдача отчетности
‎0686725351
Наталья Григорьевна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>