Jaguar S-type (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір про охорону виробничих (господарських) об'єктів

Договір про охорону виробничих (господарських) об'єктів

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 435     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір про охорону виробничих (господарських) об'єктів Договор об охране производственных (хозяйственных) объектов
Скачать Договір про охорону виробничих (господарських) об'єктів бесплатно

 

ДОГОВІР

про охорону виробничих (господарських) об'єктів

 

м.______________

______________р.

 

ЗАМОВНИК: _____________________________, в особі _____________________________________________, що діє на підставі _________________________, з одного боку, і

ОХОРОННА ФІРМА: _________________________, в особі _____________________________________________, що діє на підставі _________________________,

з іншого боку,уклали Даний Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає‚ а ОХОРОННА ФІРМА бере під охорону об'єкти‚ перераховані у переліку та плані (схемі) об'єктів‚ які охороняються‚ що додаються до договору.

1.2. Об'єкти‚ що передаються під охорону‚ повинні відповідати наступним вимогам:

            а) територія по периметру підприємств‚ виробничі цехи‚ склади‚ бази‚ будівельні майданчики та підступи до них‚ а також вітрини магазинів‚ ательє‚ павільйонів та інші приміщення‚ що охороняються‚ з настанням темряви повинні освітлюватися ___________________________________,

(вид‚ тип освітлення)щоб вони були доступні спостереженню нарядів охорони.

Освітлення території об'єкта‚ що охороняється‚ не здійснюється у випадках:

_______________________________________________________________________________________.

Складування будь-яких матеріалів усередині об'єкту‚ що охороняється‚ може здійснюватися не ближче ________________________________ від огорожі.

            б) стіни‚ дахи‚ стелі‚ горищні‚ слухові вікна‚ люки та двері приміщень‚ у яких зберігаються товарно-матеріальні цінності‚ мають знаходитися у справному стані. На вікнах нижніх поверхів наступних приміщень (за винятком вітринних вікон магазинів‚ підприємств громадського харчування та ательє): _______________________________________________________________ установлюються металеві грати або віконниці з замками. Тип грат та віконниць узгоджується ЗАМОВНИКОМ з місцевими органами Державного пожежного нагляду.

            в) об'єкти повинні бути обладнані наступними технічними засобами охорони:

_______________________________________________________________________________________

(зв'язок‚ сигналізація‚ прилади охоронно-пожежної сигналізації‚

_______________________________________________________________________________________

освітлення‚ огорожа‚ замки‚ засуви‚ турнікети‚ механізовані ворота‚

_______________________________________________________________________________________

оглядові майданчики‚ кімнати огляду та збереження особистих речей робітників і службовців)

та засобами для гасіння пожежі.

На об'єктах повинен бути забезпечений вільний доступ ОХОРОННОЇ ФІРМИ до встановлених приладів охоронно-пожежної сигналізації та засобів для гасіння пожежі.

Технічний стан об'єктів‚ що приймаються під охорону‚ засобів охорони та гасіння пожежі‚ додаткова потреба в цих засобах‚ а також терміни їх запровадження зазначаються у двосторонньому акті‚ що складається в момент укладення договору та є його невід'ємною частиною.

1.3. ОХОРОННА ФІРМА спільно із ЗАМОВНИКОМ та місцевими органами Державного пожежного нагляду не рідше двох разів на рік здійснює обстеження технічного стану об'єктів‚ що охороняються‚ засобів охорони‚ у тому числі приладів охоронно-пожежної сигналізації‚ перерахованих у п.2 Даного Договору‚ про що складається акт за підписом осіб‚ уповноважених на те ОХОРОННОЮ ФІРМОЮ‚ ЗАМОВНИКОМ і місцевим органом Державного пожежного нагляду із зазначенням термінів усунення ЗАМОВНИКОМ виявлених недоліків і термінів повідомлення про це ОХОРОННОЇ ФІРМИ та місцевого органу Державного пожежного нагляду.

1.4. Охорона об'єктів здійснюється в дні та години‚ зазначені в переліку об'єктів‚ що додається до договору.

            Система охорони об'єктів і дислокація постів визначаються ОХОРОННОЮ ФІРМОЮ та повідомляються ЗАМОВНИКУ.

1.5. Щоденний прийом під охорону кожного об'єкта та здача його ЗАМОВНИКОВІ‚ у тому числі й об'єктів‚ що обладнані сигналізацією та під’єднанні до пультів централізованого нагляду‚ здійснюється в наступному порядку:

_______________________________________________________________________________________.

1.6. Вказівки ОХОРОННОЇ ФІРМИ щодо дотримання встановленого режиму охорони‚ впровадження та утримання технічних засобів охорони у відповідності до вимог діючих інструкцій‚ настанов та інших документів є обов'язковими для ЗАМОВНИКА. Обладнання об'єктів технічними засобами охорони та ремонт цих засобів здійснюються за рахунок ЗАМОВНИКА‚ за винятком випадків виходу їх із ладу з вини ОХОРОННОЇ ФІРМИ.

1.7. Сума договору _________________________________________________________.

Оплата за охорону відповідно до визначених тарифів здійснюється щомісячно платіжними дорученнями ЗАМОВНИКА‚ що здаються в установи банку за _____днів до початку наступного місяця.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ОХОРОННОЇ ФІРМИ

2.1. ОХОРОННА ФІРМА зобов'язана:

            а) організувати та забезпечити охорону товарно-матеріальних цінностей та грошових сум ЗАМОВНИКА‚ прийнятих під охорону‚ від розкрадання та не допускати проникнення сторонніх осіб на об'єкти‚ що охороняються;

            б) здійснювати на об'єктах перепустковий режим‚ контролювати ввіз та вивіз (внесення та винесення) товарно-матеріальних цінностей на територію чи з території об'єкта‚ що охороняється‚ за матеріальними перепустками встановленої форми;

            в) спільно з ЗАМОВНИКОМ здійснювати акції із впровадження технічних засобів охорони;

            г) здійснювати експлуатаційне обслуговування приладів охоронної сигналізації та усувати несправності за заявою ЗАМОВНИКА в технічно можливий термін;

            д) забезпечувати дотримання встановлених правил пожежної безпеки на постах силами працівників охорони під час несення ними служби‚ а у випадку виявлення на об'єкті‚ що охороняється‚ пожежі або спрацьовування охоронно-пожежної сигналізації внаслідок технічної несправності негайно повідомляти про це в пожежну частину та вживати заходів щодо ліквідації пожежі та технічної несправності охоронно-пожежної сигналізації;

            е) приймати від ЗАМОВНИКА печатки і пломби в наступних випадках: ___________________ _______________________________________________________________________________________.

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник зобов'язаний:

            а) здійснювати визначені договором акції з обладнання об'єктів технічними засобами охорони‚ створювати належні умови для забезпечення збереження товарно-матеріальних ціннос¬тей та сприяти ОХОРОННІЙ ФІРМІ при виконанні нею своїх завдань‚ а також у вдосконаленні організації охорони об'єктів і покращенні перепусткового та внутрішнього режимів об'єкта;

            б) перед здачею об'єкта під охорону перевіряти‚ щоб у приміщенні‚ що охороняється‚ у неробочий час не залишились сторонні особи‚ увімкнені електричні та газові прилади й інші джерела вогню;

            в) зачиняти на замки та пломбувати (опечатувати) зовнішні двері складів‚ баз‚ виробничих цехів‚ магазинів‚ ательє‚ павільйонів та інших виробничих і службових приміщень. Пломбувати (опечатувати) за наявності тамбура внутрішні двері. Зачиняти ззовні на висячі замки, окрім внутрішніх замків, та пломбувати (опечатувати) двері запасних ходів.

            Грошові кошти‚ вироби з дорогоцінним камінням‚ із золота‚ платини та паладію‚ годинники в золотих‚ платинових та срібних корпусах повинні зберігатися в сейфах або металевих шафах (ящиках)‚ прикріплених до підлоги‚ а особливо дорого коштуючі вироби після закінчення робочого часу – у відокремлених зачинених приміщеннях‚ а також із дотриманням інших діючих правил;

            г) установлювати на об'єктах‚ де є внутрішній телефонний зв'язок‚ телефони в місцях знаходження постів; у неробочий для об'єктів час один із телефонів міської лінії установлювати на місці‚ доступному для працівників охорони;

            д) вмикати охоронну сигналізацію після закінчення робочого дня на об'єкті‚ а у випадку її несправності негайно повідомляти про це ОХОРОННУ ФІРМУ та не залишати об'єкт до усунення несправності або передачі об'єкта ОХОРОННІЙ ФІРМІ в установленому порядку. Через 5 хвилин після повідомлення на пульт централізованої охорони про здачу об'єкта під охорону пересвідчитися в тому‚ що об'єкт під охорону прийнятий.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОХОРОННОЇ ФІРМИ

4.1. ОХОРОННА ФІРМА несе матеріальну відповідальність за збиток:

            а) спричинений крадіжками товарно-матеріальних цінностей‚ здійсненими шляхом злому на об'єктах приміщень‚ що охороняються‚ замків‚ вікон‚ вітрин та огорож‚ іншими засобами в результаті незабезпечення належної охорони або внаслідок невиконання ОХОРОННОЮ ФІРМОЮ встановленого на об'єкті‚ що охороняється‚ порядку вивозу (винесення) товарно-матеріальних цінностей‚ а також розкраданнями‚ здійсненими шляхом грабунку або при розбійниць¬кому нападі;

            б) завданий знищенням або пошкодженням майна (в тому числі шляхом підпалу) сторонніми особами‚ які проникли на об'єкт‚ що охороняється‚ у результаті неналежного виконання ОХОРОННОЮ ФІРМОЮ узятих за договором зобов'язань;

            в) спричинений пожежами або в силу інших причин з вини працівників‚ що здійснюють охорону об'єкта.

Факти крадіжки‚ грабунку‚ розбійництва‚ а також факти знищення або пошкодження майна сторонніми особами‚ які проникли на об'єкт‚ що охороняється‚ або через пожежу, або в силу інших причин з вини працівників‚ що здійснюють охорону об'єктів‚ встановлюються органами дізнання‚ слідства або судом.

4.2. Про факт порушення цілісності приміщень‚ що охороняються‚ або завдання збитку шляхом пошкодження майна ОХОРОННА ФІРМА повідомляє у чергову частину органу внутрішніх справ та ЗАМОВНИКУ. До прибуття представників органу внутрішніх справ або слідства ОХОРОННА ФІРМА забезпечує недоторканість місця події.

Зняття залишків товарно-матеріальних цінностей повинно бути здійснене негайно після прибуття представників сторін на місце події.

4.3. Відшкодування ЗАМОВНИКУ завданого з вини ОХОРОННОЇ ФІРМИ збитку здійснюється після надання ЗАМОВНИКОМ постанови органів дізнання‚ слідства або вироку суду‚ що встановив факт крадіжки‚ грабежу‚ розбою‚ а також факт знищення або пошкодження майна сторонніми особами‚ які проникли на об'єкт‚ що охороняється‚ або внаслідок пожежі чи в силу інших причин з вини працівників‚ що здійснюють охорону об'єкта. Розмір збитку повинен бути підтверджений відповідними документами та розрахунком вартості викрадених‚ знищених або пошкоджених товарно-матеріальних цінностей та викрадених грошових сум‚ укладеними за участі ОХОРОННОЇ ФІРМИ та звіреними з бухгалтерськими даними. До збитку‚ що відшкодовується‚ входить вартість викраденого або пошкодженого майна‚ розмір зниження вартості пошкоджених товарно-матеріальних цінностей‚ витрати‚ здійснені на відновлення пошкодженого майна‚ а також викрадені грошові суми.

4.4. У випадку виявлення винних осіб майновий збиток стягується з них ОХОРОННОЮ ФІРМОЮ.

 

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Даний Договір укладається терміном на ______________ і набирає чинності з дня підписання.

5.2. Усі суперечки за Даним Договором підлягають розв'язанню у визначеному законом порядку.

Договір з додатками укладається у двох примірниках‚ з яких перший знаходиться у ОХОРОННОЇ ФІРМИ‚ другий – у ЗАМОВНИКА.

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Скачать Договір про охорону виробничих (господарських) об'єктів
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 435     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
спасибо

молодцы, есть много хороших документов
хочу сказать спасибо
Светлана Александровна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>