Nissan Note (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір на технічний сервіс персональних комп'ютерів в період післягарантійного терміну експлуатації

Договір на технічний сервіс персональних комп'ютерів в період післягарантійного терміну експлуатації

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 550     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір на технічний сервіс персональних комп'ютерів в період післягарантійного терміну експлуатації Договор на технический сервис персональных компьютеров в период послегарантийного срока эксплуатации
Скачать Договір на технічний сервіс персональних комп'ютерів в період післягарантійного терміну експлуатації бесплатно

 

ДОГОВІР

на технічний сервіс персональних комп'ютерів

в період післягарантійного терміну експлуатації

 

м.______________

______________р.

 

_______________________________, іменоване надалі ЗАМОВНИК, в особі _____________________, діючого на підставі ________________, з одного боку, і

__________________________, іменоване надалі ВИКОНАВЕЦЬ, в особі ________________________, що діє на підставі ________________, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе зобов'язання з надання послуг з технічного сервісу, що належать ЗАМОВНИКУ персональних комп'ютерів (PC) та їх базового програмного забезпечення (БПЗ), в тому числі:

1.1.1. Проведення піврічних профілактичних робіт на PC з їх комплексною перевіркою після проведення профілактичних робіт.

1.1.2. Відновлення працездатності PC при їх виході з ладу.

1.1.3. Підтримка БПЗ, поставленого з PC.

1.1.4. Антивірусна перевірка PC (за бажанням ЗАМОВНИКА ВИКОНАВЕЦЬ проводить повну підтримку і захист PC антивірусними ліцензійними програмними засобами).

1.2. ЗАМОВНИК зобов'язується оплачувати ВИКОНАВЦЮ, надані їм послуги з технічного сервісу PC (п. 1.1) на умовах ДОГОВОРУ.

 

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

2.1. PC, що передаються ЗАМОВНИКОМ ВИКОНАВЦЮ на технічний сервіс, піддаються ВИКОНАВЦЕМ огляду їх технічного стану: технічні засоби PC (системні блоки, монітори, принтери, графічні маніпулятори і т. д.), їх типи, шифри, заводські номери та кількість вносяться до переліку (Додаток 1) із зазначенням розміщення PC (поштові адреси, будівлі, приміщення).

Прийняті на технічний сервіс технічні засоби PC опечатуються пломбами ВИКОНАВЦЯ.

2.2. За фактом огляду апаратури за п. 2.1, наявні несправні технічні засоби ремонтуються ВИКОНАВЦЕМ до укладення ДОГОВОРУ за рахунок ЗАМОВНИКА або самим ЗАМОВНИКОМ; на ЗАМОВНИКІВ, у яких PC перебували на гарантійному обслуговуванні у ВИКОНАВЦЯ, та уклали ДОГОВІР на момент закінчення гарантійного терміну на ці PC, даний пункт не поширюється.

2.3. При укладенні ДОГОВОРУ ВИКОНАВЦЕМ оформляється карта сервісу (МАПА), що є груповим бланком на PC, прийняті на технічний сервіс. У КАРТУ вносяться всі технічні засоби PC з Додатка 1 до ДОГОВОРУ; її оформлення, ведення та звернення має здійснюється в суворій відповідності з наявними в ній вказівками.

МАПА оформлюється у 2-х примірниках, один з яких передається Замовнику і передається виконавцю, який прибув для проведення робіт, другий знаходиться у ВИКОНАВЦЯ.

МАПА є документом, що підтверджує належне виконання ВИКОНАВЦЕМ зобов'язань за ДОГОВОРОМ. При втраті ЗАМОВНИКОМ КАРТКИ в період дії ДОГОВОРУ, претензії останнього на неналежне виконання ВИКОНАВЦЕМ зобов'язань за ДОГОВОРОМ не приймаються і загублена МАПА поновлюється ВИКОНАВЦЕМ у вигляді дубліката, відмітки про виконані роботи у якому виробляються ВИКОНАВЦЕМ з моменту видачі дубліката.

2.4. Піврічні профілактичні роботи на PC (п. 1.1.1) ВИКОНАВЕЦЬ проводить у строки, узгоджені з ЗАМОВНИКОМ при укладенні ДОГОВОРУ; ці терміни вносяться до КАРТУ (див. п. 2.3).

2.5. Роботи з п. п. 1.1.2 - 1.1.4 ДОГОВОРУ виробляються ВИКОНАВЦЕМ на підставі виклику ЗАМОВНИКА (листи, телеграми, телекса, телефонограми). Телефонограми приймаються диспетчерською службою ВИКОНАВЦЯ за тел. __________ з ___ до _____ у робочі дні.

При виклику ЗАМОВНИК повідомляє шифр і заводський номер дефектної апаратури, характер несправності та інші відомості, які ЗАМОВНИК вважає за необхідне повідомити, у свою чергу диспетчер повідомляє ЗАМОВНИКУ своє прізвище, номер виклику, дату і час прийняття виклику.

2.6. Роботи з антивірусного підтримки та захисту PC (п. 1.1.4) ВИКОНАВЕЦЬ проводить за бажанням ЗАМОВНИКА у відповідності з умовами, викладеними в додатковій угоді (Додаток 3).

Вищевказані роботи, при постановці ЗАМОВНИКОМ на сервіс менш ___ PC, оплачуються останнім понад суму ДОГОВОРУ за договірними цінами; при постановці на сервіс ___ і більш PC вартість даних робіт додаткової оплати ЗАМОВНИКОМ не підлягає.

2.7. У період дії ДОГОВОРУ ЗАМОВНИК, за погодженням з ВИКОНАВЦЕМ, може знімати з технічного сервісу або ставити на нього додатково PC або їх технічні засоби. Узгодження сторонами зміни складу технічних засобів проводиться за ____ днів до початку місяця, з якого починає діяти зміна, з відповідною зміною складу технічних засобів (Додаток 1) і договірної ціни (Додаток 2) і КАРТИ.

2.8. У період дії ДОГОВОРУ ЗАМОВНИК може переміщати PC у межах своєї організації з повідомленням ВИКОНАВЦЯ про здійснене переміщенні. Повідомлення про переміщення PC обов'язково при їх переміщенні з інших поштових адресах, а в разі переміщення PC за межі населеного пункту, де розміщений ЗАМОВНИК - при необхідності сторонами переглядається договірна ціна.

2.9. Надання ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ послуг з технічного сервісу за ДОГОВОРОМ в розрахунковий між сторонами період оформляється двостороннім актом. ЗІП та інші вироби, використані ВИКОНАВЦЕМ при відновленні працездатності PC в розрахунковий період, включаються в вищевказаний акт.

 

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ПРАВА ВИКОНАВЦЯ

3.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний забезпечити прибуття фахівця до ЗАМОВНИКУ за його викликом протягом доби з моменту прийняття виклику (не враховуючи вихідних і святкових днів) в м. __________. За межами м. ______________ узгоджене сторонами час прибуття фахівця становить: __________________________________________________________________________.

3.2. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний забезпечити відновлення працездатності PC у термін не більше ______ діб з дня прибуття фахівця до ЗАМОВНИКУ (не враховуючи вихідних і святкових днів) або від дня доставки ЗАМОВНИКОМ несправної апаратури в ______________.

Для ЗАМОВНИКІВ, що знаходяться за межами м. _______________, цей термін збільшується на час, обумовлений в п. 3.1.

У разі неможливості відновлення працездатності PC ВИКОНАВЦЕМ у вищевказаний термін (відсутність ЗІП або виробів для заміни ремонтонепрігодних технічних засобів) ВИКОНАВЕЦЬ погоджує з ЗАМОВНИКОМ взаємоприйнятний термін відновлення

працездатності PC; в цьому випадку при проведенні фінансових розрахунків по ДОГОВОРУ з ВИКОНАВЦЯ утримується сума, пропорційна вартості сервісу несправної PC і часу його непрацездатності понад договірного терміну відновлення PC.

При проведенні ремонтно-відновлювальних робіт в умовах ремонтного виробництва ВИКОНАВЦЯ, останній повідомляє ЗАМОВНИКА про вартість ЗІП і виробів, використаних замість ремонтонепрігодних технічних засобів, при відновленні працездатності PC.

3.3. ВИКОНАВЕЦЬ має право стягнути з ЗАМОВНИКА вартість виконаних ним ремонтно-відновлювальних робіт понад суму ДОГОВОРУ, якщо буде встановлено, що несправність PC викликана некваліфікованими діями обслуговуючого персоналу ЗАМОВНИКА, експлуатацією PC з порушенням умов та правил експлуатації PC або в результаті підключення до PC будь-яких технічних засобів, не входять до складу обслуговується апаратури, без узгодження з ВИКОНАВЦЕМ.

 

4. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ПРАВА ЗАМОВНИКА

4.1. ЗАМОВНИК зобов'язаний дотримувати умов і правил експлуатації PC, викладені в КАРТІ, а також не здійснювати підключення до PC будь-яких технічних засобів, що не входять до складу прийнятих на сервіс PC, без узгодження з ВИКОНАВЦЕМ.

4.1. ЗАМОВНИК зобов'язаний забезпечувати безперешкодний доступ до PC фахівцям, які прибули на його виклик, а також внесення та винесення необхідного інструменту, приладдя та технічних засобів PC.

4.2. ЗАМОВНИК зобов'язаний забезпечити збереження пломб на апаратурі PC; у разі виникнення в останній несправності та виявлення порушення пломб, вартість ремонтно-відновлювальних робіт на цій апаратурі ЗАМОВНИК оплачує понад суму договору.

4.3. ЗАМОВНИК має право, за наявності кваліфікованого персоналу, самостійного, в разі необхідності, підключення (переключення) моніторів, принтерів і іншого периферійного устаткування до системних блоків PC, з числа прийнятих ВИКОНАВЦЕМ на технічний сервіс, без порушення пломб ВИКОНАВЦЯ і з відновленням конфігурації PC на момент їх постановки на технічний сервіс перед проведенням ВИКОНАВЦЕМ профілактичних робіт.

4.4. ЗАМОВНИК забезпечує за погодженням сторін виконання профілактичних робіт на PC спиртом.

 

5. ЦІНИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Послуги, що надаються ВИКОНАВЦЕМ з технічного сервісу PC в обсязі технічних засобів, згідно з переліком (Додаток 1), оплачуються ЗАМОВНИКОМ за договірними цінами.

5.2. Вартість робіт за договором визначаються протоколом узгодження договірної оптової ціни (Додаток 2) і становить ____________________________________ грн. на рік.

5.3. У вартість робіт по ДОГОВОРУ входить вартість профілактичних і ремонтних робіт, вартість підтримки БПЗ і антивірусної перевірки PC. Вартість ЗІП і ремонтонепрігодних технічних засобів, використаних при відновленні працездатності PC, ЗАМОВНИК оплачує понад суму ДОГОВОРУ.

5.4. Оплата послуг ВИКОНАВЦЯ з технічного сервісу проводиться ЗАМОВНИКОМ на підставі двосторонніх актів (п. 2.9) шляхом акцепту платіжних вимог ВИКОНАВЦЯ на інкасо ЗАМОВНИКУ.

5.5. Оплата за п. 5.4. проводиться ЗАМОВНИКОМ щомісяця в розмірі _________ суми ДОГОВОРУ та вартості ЗІП і ремонтонепрігодних виробів, використаних для відновлення працездатності PC, в даний місяць. Щомісячна сума оплати становить ______________ грн.

5.6. Кожна з сторін має право розірвати ДОГОВІР до закінчення терміну його дії, повідомивши іншу сторону не менше, ніж за місяць до його розірвання; в цьому випадку взаєморозрахунки сторін проводяться виходячи з фактичного часу надання ВИКОНАВЦЕМ послуг з ДОГОВОРОМ в місяцях і загальної суми ДОГОВОРУ.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. ВИКОНАВЕЦЬ сплачує ЗАМОВНИКУ штраф у розмірі ______________ грн. за кожний день порушення строків за п. п. 3.1, але не більше _______________ грн. за кожний випадок.

6.2. ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ штраф за кожний часткова або повна відмова від оплати за п. п. 5.4, 5.5 ДОГОВОРУ в розмірі ____% від суми, від сплати якого ЗАМОВНИК відмовився.

6.3. В іншому, не обумовленому Договором, сторони керуються чинним законодавством.

6.4. Спори і розбіжності, що виникають у період дії ДОГОВОРУ, врегульовуються шляхом взаємної угоди.

 

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Сторони зобов'язуються забезпечити конфіденційність інформації про умови та здійсненні ДОГОВОРУ.

 

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

8.1. Термін дії ДОГОВОРУ встановлений з ____________ р. до __________ р. ДОГОВІР вважається пролонгованим на наступний рік, якщо жодна зі сторін не заявить про його розірвання не менше, ніж за місяць до закінчення терміну його дії.

8.2. Роботи з ДОГОВОРОМ виконує _____________________________________________________, відповідальною особою за виконання робіт є: _________________________________________ тел. _______________, Відповідальною особою від ЗАМОВНИКА є: _________________________, тел. _______________.

 

Додатки:

1. Перелік технічних засобів PC (Додаток 1).

2. Протокол узгодження договірної ціни (Додаток 2).

3. Додаткова угода до ДОГОВОРУ (Додаток 3).

 

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Скачать Договір на технічний сервіс персональних комп'ютерів в період післягарантійного терміну експлуатації
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 550     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
спасибо

молодцы, есть много хороших документов
хочу сказать спасибо
Светлана Александровна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>