Honda CRV (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Агентський договір

Агентський договір

раздел Інше / Другое
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 598     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Агентський договір Агентский договор
Скачать Агентський договір бесплатно

 

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

 

м.______________

______________р.

 

 

_________________________, (надалі іменується "Принципал") в особі _________________________,

що діє на підставі ______________________, з одного боку, та

_________________________, (надалі іменується "Агент") в особі ______________________________,

що діє на підставі ______________________, з другого боку, уклали цей Агентський договір (надалі іменується "Договір") про таке.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Агент в порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним в Україні законодавством, за винагороду зобов'язується здійснювати за рахунок та за дорученням Принципала такі юридичні та фактичні дії від свого імені:

- укладення угод на поставку продукції Принципала;

-проведення маркетингових досліджень.

Агент одержує право здійснювати вищевказані дії на території _______________________________ (далі - Територія).

 

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Відповідно до предмета цього Договору Агент зобов'язаний:

- сприяти руху продукції Принципала з використанням рекламних та інформаційних матеріалів, наданих Принципалом;

- вивчати Територію з метою виявлення потенційних замовників на продукцію Принципала;

- проводити аналіз наявності у потенційних замовників необхідних дозволів для здійснення їх проектів, їх платоспроможності;

- розповсюджувати рекламні матеріали, пов'язані з продукцією Принципала, і проводити представлення цієї продукції;

- інформувати Принципала про необхідність проведення переговорів;

- сприяти організації зустрічей і техніко-комерційних переговорів між представниками Принципала й замовника;

- проводити консультації по правовим та комерційним питанням експортно-імпортного регулювання на Території в зв'язку з договором, що укладається Принципалом.

2.2. Агент відповідно до умов цього Договору самостійно укладає з третіми особами угоди від свого імені, але за рахунок Принципала.

2.3. Агент користується незалежністю стосовно власної діяльності.

2.4. Агент зобов'язаний дотримуватись вказівок Принципала стосовно цін, умов поставок та платежів.

2.5. Агент має право звертатись з комерційними пропозиціями до замовників тільки з письмової згоди Принципала.

2.6. Агент зобов'язується надавати Принципалу звіти про хід виконання Договору та укладених угод в наступні строки: __________________________________________________________.

До звіту Агента додаються необхідні докази витрат, здійснених ним за рахунок Принципала.

Якщо Принципал не повідомляє про свої заперечення до звіту Агента в _________________ строк, звіт вважається прийнятим Принципалом.

2.7. Принципал зобов'язується не укладати аналогічних договорів з третіми особами й утримуватись від здійснення аналогічної агентської діяльності на території дії цього Договору.

2.8. Агент зобов'язаний не укладати з іншими Принципалами аналогічних договорів, які можуть діяти на території, яка повністю або частково збігається з територією, що вказана в цьому Договорі.

 

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРИНЦИПАЛА

3.1. Відповідно до предмета цього Договору Принципал зобов'язаний:

- забезпечувати Агента необхідними діючими рекламними та ознайомлювальними матеріалами, пов'язаними з продукцією:

-  забезпечувати Агента інформацією про орієнтовні ціни на продукцію;

-  проводити технічні й комерційні переговори по проектах, що виникають внаслідок дій Агента або за його участю.

3.2. Принципал зобов'язаний своєчасно оплатити Агенту винагороду, що належить йому відповідно до цього Договору.

 

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ І ПОРЯДОК ПЛАТЕЖІВ

4.1. За виконання своїх обов’язків за цим Договором Принципал зобов'язаний уплатити Агенту винагороду в розмірі _________________________ % від продажної вартості продукції, що поставляється Принципалом за договорами, укладення яких пов'язане з функціями Агента.

4.2. У випадку, коли Агент виступає як покупець (імпортер) продукції Принципала, діють положення попередніх підпунктів.

4.3. Принципал зобов'язаний виплатити Агенту належну йому винагороду протягом ______ - денного строку після оплати замовником рахунків за поставлену Принципалом продукцію у валюті цього Договору.

4.4. Оплата винагороди провадиться шляхом перерахування відповідних сум на рахунок Агента в банку. Підтвердження банком Агента одержання відповідних коштів є доказом виконання Принципалом його зобов'язань.

4.5. Сторони можуть домовитись про придбання Принципалом для Агента в рахунок винагороди, що належить йому за цим Договором, необхідного обладнання, машин, приладів та іншої продукції. Конкретний перелік вказаної продукції Сторони обумовлюють додатково.

4.6. Цей Договір не передбачає виконання Агентом наступних послуг:

- по сервісу, що здійснюється після продажу;

- по введенню продукції в експлуатацію;

- по технічному обслуговуванню і навчанню.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

5.3. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

6.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

6.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕНЯ, АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

Скачать Агентський договір
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 598     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
спасибо

молодцы, есть много хороших документов
хочу сказать спасибо
Светлана Александровна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>