Toyota Celica (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Посадова інструкція фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку

Посадова інструкція фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку

раздел Посадові інструкції / Должностные инструкции
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 390     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Посадова інструкція фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку Должностная инструкция специалиста-аналитика по исследованию товарного рынка
Скачать Посадова інструкція фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку бесплатно

 

 

______________________________________

(назва установи, організації)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

_______________________________________

(уповноважена особа)

 

_______________________________________

(ПІБ, підпис)

 

_________________ року

 


 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 ФАХІВЦЯ-АНАЛІТИКА З ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРНОГО РИНКУ

 

 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку належить до професійної групи "Професіонали".

2. Призначення на посаду фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку та звільнення з неї здійснюється директором підприємства за поданням _________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

3. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку безпосередньо підпорядковується __________________.

4. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку повинен знати:
- Чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність.
- Нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів.
- Правила застосування штрих-кодів та сучасних комп'ютерних технологій при дослідженнях товарного ринку, порядок проведення оптово-промислових ярмарків.
- Кон'юнктуру товарного ринку та фактори, які впливають на її формування.
- Джерела інформації про торговельну кон'юнктуру, закономірності та тенденції формування потреб населення, методи прогнозування попиту на окремі групи товарів.
- Принципи та методи кількісного вимірювання показників оцінки задоволення потреб споживачів.
- Тенденції розвитку моди, чинні стандарти та технічні умови на товари споживчого призначення.
- Асортимент товарів, методи визначення їх якості, основи сучасного маркетингу.
- Методи економічного та статистичного аналізу.
- Методи прогнозування економічних та соціальних процесів.
- Основи міжнародної статистики, державну статистичну звітність.
- Систему показників внутрішньо- та зовнішньоторговельного обороту.
- Основні принципи ціноутворення, які застосовуються у міжнародній торгівлі.
- Державну та міжнародну системи класифікації товарів та послуг.
- Категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі, методику та методи визначення ефективності маркетингової діяльності.
- Товарознавство.
- Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

5. Кваліфікаційні вимоги:
- Провідний фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; для магістра або спеціаліста - стаж роботи за професією фахівця-аналітика І категорії не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням категорії "провідний фахівець-аналітик".
- Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку І категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; для магістра - стаж роботи за професією фахівця-аналітика II категорії не менше 1 року, для спеціаліста - не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії.
- Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку II категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією фахівця-аналітика не менше 1 року, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії.
- Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку: повна вища освіта (спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; без вимог до стажу роботи.

6. _________________________________________________________________.

7. _________________________________________________________________.


II. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку:

1. Проводить комплексне дослідження внутрішнього та зовнішнього ринків товарів.

2. Вивчає та аналізує становище підприємства або товару на ринку.

3. Комплексно аналізує потреби споживачів та їх поведінку на окремих сегментах ринку, оцінює вплив соціальних та демографічних факторів на стан ринку.

4. Оцінює конкурентоспроможність товарів та послуг і розробляє пропозиції щодо підвищення їх рівня та оптимізації товарного асортименту.

5. Вносить пропозиції та корективи в асортиментний перелік товарів та послуг з урахуванням особливостей різних сегментів ринку.

6. Визначає споживчі, технічні, експлуатаційні, екологічні, естетичні та інші параметри якості товарів та їх відповідність нормативно-технічній документації, договорам, чинному законодавству та іншим вимогам.

7. Обирає методи моделювання розвитку ринкових ситуацій з конкретних проблем.

8. Аналізує та обгрунтовує цінову політику підприємства, розробляє рекомендації з рекламної політики, організації торговельних агентств, сприяння продажу товарів.

9. Дає оцінку за результатами проведення або участі підприємства в ярмарках.

10. Готує періодичні аналітичні огляди про товарні ринки та позицію підприємства на них.

11. Розробляє короткострокові та довгострокові прогнози щодо товарної політики підприємства.

12. Організує та планує діяльність з отримання інформації про стан і перспективи розвитку попиту та пропозиції.

13. _________________________________________________________________.

14. _________________________________________________________________.


III. ПРАВА

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку має право:

1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

2. Ознайомлюватися з документами, що визначають його права та обов'язки за посадою, критерії оцінки якості виконання ним посадових обов'язків.

3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

4. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

5. Залучати фахівців всіх структурних підрозділів до вирішення покладених на нього завдань.

6. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

7. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

8. _________________________________________________________________.

9. _________________________________________________________________.


IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку несе відповідальність за:

1. неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. _________________________________________________________________.

5. _________________________________________________________________.


V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ

1. За відсутності фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

2. Для виконання обов'язків та реалізації прав фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку взаємодіє:
            2.1 ________________________ з питань: ______________________________.
            2.2 ________________________ з питань: ______________________________.

3. _________________________________________________________________.

4. _________________________________________________________________.

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник структурного підрозділу:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.

Начальник
юридичного відділу:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.

З інструкцією ознайомлений:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.


Теги документа: должностная инструкция інструкція посадовий специалист аналитик

Скачать Посадова інструкція фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 390     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>