Toyota Celica (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір про надання послуг (посередницьких, інформаційних)

Договір про надання послуг (посередницьких, інформаційних)

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 655     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір про надання послуг (посередницьких, інформаційних) Договор на оказание услуг (посреднических, информационных)
Скачать Договір про надання послуг (посередницьких, інформаційних) бесплатно

 

 

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

(посередницьких, інформаційних)

 

м .______________

______________ р.

 

_______________________, (надалі іменується "Замовник") в особі _____________________________, що діє на підставі ____________________, з одного боку, та

_______________________, (надалі іменується "Виконавець") в особі ___________________________, що діє на підставі _______________, з другого боку, уклали цей Договір про надання послуг (надалі іменується "Договір") про таке.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначних цим Договором, Виконавець зобов'язується за замовленням Замовника протягом визначеного в Договорі строку надавати за плату наступні послуги:

_______________________________________________________________________________________,

а Замовник зобов'язується оплачувати такі послуги.

1.2. Детальна інформація щодо послуг, які надаються за цим Договором, міститься у ______________.

 

2. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов'язаний:                                                                     

- за письмовим замовленням Замовника особисто надавати останньому визначені цим Договором послуги в строк не пізніше ______ днів з дня отримання замовлення;

- забезпечувати якість наданих послуг відповідно до вимог, які узгоджені із Замовником (або згідно із вимогами, яким вони звичайно повинні відповідати);                                                   

- при неможливості в передбачений Договором строк надати послуги, негайно повідомити про це Замовника.

2.2. Виконавець має право:

- отримувати від Замовника необхідну інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;

- отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені Договором.

2.3. Замовник зобов'язаний:

- приймати від Виконавця результати надання послуг, якщо надані послуги відповідають умовам Договору, і оплачувати їх в розмірах і в строк, передбачених Договором;

- забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для надання послуг.

2.4. Замовник має право:

- відмовитись від прийняття результатів надання послуг, якщо надані послуги не відповідають умовам Договору, і вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе зобов'язань;

-  ___________________________________________________________________.

                    

3. ОПЛАТА ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ЇХ ПРИЙНЯТТЯ

3.1. За надання передбачених Договором послуг Замовник виплачує Виконавцю ________ грн. протя­гом ________________, або ____ % від суми __________________.

3.2. Надання послуг та приймання їх результатів оформлюється Актом приймання-передачі наданих послуг, який підписується повноважними представниками Сторін протягом 3 (трьох) робочих днів після фактичного надання послуг.

3.3. Підписання Акту прийому-передачі наданих послуг представником Замовника є підтвердженням відсутності претензій з його боку.

                          

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

4.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання

4.3. У випадку порушення строку надання послуги Виконавець сплачує Замовнику неустойку в розмірі _______ грн. (або ___ % від суми ___________).

4.4. За прострочення у виплаті Виконавцю передбачених цим Договором коштів Замовник за кожнийдень прострочення платежу сплачує Виконавцю пеню від суми заборгованості в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.

4.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань по Договору.

4.6. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

 

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до__________________.

5.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

5.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

5.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

5.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

5.6. Цей Договір складений українською мовою, на ______ сторінках у ______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Теги документа: договір послуга інформаційний посередницький

Скачать Договір про надання послуг (посередницьких, інформаційних)
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 655     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
спасибо

молодцы, есть много хороших документов
хочу сказать спасибо
Светлана Александровна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>