Volkswagen Tiguan (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір щодо надання брокерських послуг

Договір щодо надання брокерських послуг

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 457     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір щодо надання брокерських послуг Договор на оказание брокерских услуг
Скачать Договір щодо надання брокерських послуг бесплатно

 

 

ДОГОВІР
щодо надання брокерських послуг

 

м. ______________

______________ р.

 

КЛІЄНТ: ________________________, в особі ______________________________________, що діє на підставі _____________________,  з одного боку, і

БРОКЕР: ________________________, в особі ______________________________________, що діє на підставі _____________________,  з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. КЛІЄНТ доручає, а БРОКЕР зобов’язується:

            а) здійснювати угоди від імені та за рахунок КЛІЄНТА (на підставі договору доручення та разової довіреності);

            б) здійснювати угоди для КЛІЄНТА від імені БРОКЕРА (на підставі договору комісії);

            в) надавати КЛІЄНТУ інформаційні послуги, пов’язані з реалізацією та придбанням товару.

 

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕННЯ

2.1. БРОКЕР гарантує, що він володіє правом здійснення угод, які є предметом Даного Договору.

2.2. БРОКЕР виконує доручення КЛІЄНТА, керуючись чинним законодавством.

БРОКЕР зобов’язаний інформувати КЛІЄНТА про вимоги, що ставляться до біржових товарів.

2.3. БРОКЕР виконує доручення КЛІЄНТА з наступних типів угод:

2.3.1. Угода з реальним товаром. У цьому випадку БРОКЕР або КЛІЄНТ виступають як продавець або покупець товару, що постачається у певний термін з моменту реєстрації угоди на біржі.

2.3.2. Угода з умовою. У цьому випадку КЛІЄНТ дає доручення продати реальний товар за умови одночасної купівлі для КЛІЄНТА іншого реального товару. При отриманні такого доручення БРОКЕР має право відмовитися від його виконання. Якщо БРОКЕР продасть товар, але не виконає доручення в частині купівлі іншого товару, він позбавляється права на винагороду за угодою з умовою.

2.3.3. Угода з цінними паперами.

2.3.4. Із вказаних у пунктах 2.3.1, 2.3.2 типів угод КЛІЄНТ може давати БРОКЕРУ наступні види доручень:

            1. Купити товар за поточною біржовою ціною дня.

            2. Продати товар за поточною біржовою ціною дня.

            3. Купити товар за ціною не вище заданої.

            4. Продати товар за ціною не нижче заданої.

            5. Купити товар у момент, коли ціна на нього досягне певного (порогового) значення.

            6. Продати товар у момент, коли ціна на нього досягне певного (порогового) значення.

2.4. Крім того, БРОКЕР надає КЛІЄНТУ наступні послуги:

            а) інформує про поточну біржову ціну на конкретний товар;

            б) інформує про наявність конкретного товару на біржі.

2.5. Сторонами приймається наступний порядок виконання доручень щодо продажу реально існуючого товару:

2.5.1. КЛІЄНТ направляє БРОКЕРУ договір доручення або договір комісії, підписані з його боку, надає гарантію виконання зобов’язання, довіреність на право здійснення угоди, необхідну при здійсненні угоди від імені КЛІЄНТА.

КЛІЄНТ зобов’язаний за свій рахунок спакувати, замаркірувати товар у відповідності до вимог стандартів, технічних умов, а також до вимог, що пред’являються до біржових товарів, відвантажити товар за адресою біржі. З цього моменту КЛІЄНТ втрачає право розпоряджатися товаром до отримання звіту БРОКЕРА про здійснення угоди або повідомлення про зняття товару з торгів.

2.5.2. БРОКЕР, отримавши пропозицію, зобов’язаний негайно розпочати роботу щодо виконання доручення КЛІЄНТА на біржі.

2.5.3. Виконавши доручення, БРОКЕР зобов’язаний у _______денний термін подати звіт (Додаток № 1) з документами, отриманими від контрагента за здійсненою угодою, враховуючи оформлений примірник укладеного з контрагентом договору.

2.5.4. Отримавши звіт БРОКЕРА, КЛІЄНТ повинен у ___ денний термін сплатити БРОКЕРУ винагороду за виконане доручення, вартість реєстрації угоди на біржі, а також виконати інші свої зобов’язання, що витікають із укладеної угоди.

Термін відвантаження товару визначається у договорах доручення, комісії або поставки.

2.5.5. Якщо КЛІЄНТ має заперечення за звітом, він зобов’язаний у _______денний термін з моменту отримання звіту повідомити про них БРОКЕРА. У протилежному випадку звіт вважається прийнятим КЛІЄНТОМ.

2.5.6. Якщо товар у відповідності до правил біржової торгівлі знятий з торгів, БРОКЕР зобов’язаний повідомити про це КЛІЄНТА в _________денний термін за формою, вказаною у Додатку № 2. КЛІЄНТ зобов’язаний у _______денний термін з моменту отримання повідомлення БРОКЕРА знизити ціну або відкликати пропозицію.

У випадку відкликання пропозиції КЛІЄНТ у ___ денний термін з моменту отримання повідомлення оплачує БРОКЕРУ зазнані витрати з виконання доручення у розмірі _____________________ грн.

2.5.7. КЛІЄНТ може в договорі доручення або комісії надати БРОКЕРУ право часткової реалізації товару, зазначеного в договорі.

2.6. При виконанні доручень з купівлі за угодами з реальним товаром приймається наступний порядок:

2.6.1. КЛІЄНТ направляє БРОКЕРУ підписаний договір доручення або договір комісії, а також надає гарантію своєї платоспроможності, довіреність на право здійснення угоди, необхідну при здійсненні угоди від імені КЛІЄНТА.

2.6.2. БРОКЕР, отримавши доручення, зобов’язаний негайно почати роботу щодо його вико­нання.

2.6.3. Виконавши доручення, БРОКЕР зобов’язаний у ________________ денний термін подати звіт (Додаток № 1) з документами, отриманими від контрагента за здійсненою угодою, врахо­вуючи оформлений примірник укладеного з контрагентом договору.

2.6.4. Отримавши звіт БРОКЕРА, КЛІЄНТ повинен у ____________ денний термін оплатити БРОКЕРУ винагороду за виконання доручення, вартість реєстрації угоди на біржі, а також виконати інші свої зобов’язання, що витікають із укладеної угоди.

2.6.5. Якщо КЛІЄНТ має заперечення за звітом, він зобов’язаний у _________ денний термін з моменту отримання звіту повідомити про них БРОКЕРА. У протилежному випадку звіт вва­жається прийнятим КЛІЄНТОМ.

2.6.6. Якщо по закінченні терміну дії договору доручення або комісії БРОКЕР не виконає доручення з незалежних від нього причин, він повідомляє про це КЛІЄНТА, який у _____________ денний термін з моменту отримання повідомлення зобов’язаний оплатити БРОКЕРУ зазнані витрати з виконання доручення в розмірі ___________________________________ грн.

2.7. КЛІЄНТ може в договорі доручення або комісії як додаткову умову надати БРОКЕРУ право продажу або купівлі товару в меншій кількості, аніж зазначено в договорі, а також право зменшувати ціну пропозиції без узгодження з КЛІЄНТОМ.

2.8. Вид доручення (пункт 2.3.4 договору) може бути оперативно змінений КЛІЄНТОМ телефонограмою, яка підлягає обов’язковій реєстрації кожною стороною.

2.9. Умови Даного Договору не підлягають розголошенню.

 

3. ГАРАНТІЇ

3.1. Якщо КЛІЄНТ дає доручення про купівлю товару, він зобов’язаний надати гарантію оплати, яка може бути дана у формі:

3.1.1. Надання банківської гарантії на оплату товару (оригінал).

3.1.2. У вигляді довідки про наявність коштів на розрахунковому рахунку КЛІЄНТА, завірену бан­ком на дату, що передує даті доручення.

3.2. Якщо КЛІЄНТ виступає як продавець товару, він зобов’язаний надати засвідчену склад­ську розписку або транспортний документ, що підтверджує відвантаження товару на адресу біржі.

3.3. Окрім збитків, стягується неустойка за прострочення поставки або недопоставку товару.

Розмір неустойки зазначається в договорі доручення або комісії у пункті "Гарантії" і не може бути меншим від _____________ відсотків вартості товару.

3.4. Наявність та види гарантій повинні бути відображені в договорі доручення або комісії.

При відсутності гарантій БРОКЕР має право відмовитися від виконання доручення, письмово повідомивши про це КЛІЄНТА в __________ денний термін.

 

4. УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

4.1. Сума винагороди БРОКЕРА визначається у відсотках від суми угоди.

4.2. За виконання доручення за угодою з реальним товаром КЛІЄНТ оплачує послуги БРОКЕРА в залежності від виду доручення у наступних розмірах (зазначити літерами):

за дорученням 1________________________________________________________________________,

за дорученням 2________________________________________________________________________,

за дорученням 3________________________________________________________________________,

за дорученням 4________________________________________________________________________,

за дорученням 5________________________________________________________________________,

за дорученням 6_________________________________________________________________________.

4.3. За виконання доручення за угодою з умовою винагорода нараховується окремо за угодою продажу та угодою купівлі за ставками, зазначеними в п.4.2. Крім того, КЛІЄНТ додатково оплачує БРОКЕРУ _____________ відсотків від загальної суми двох угод.

4.4. За надання інформаційних послуг КЛІЄНТ оплачує БРОКЕРУ винагороду в розмірі _______ грн.

4.5. Якщо БРОКЕР купив товар за ціною нижчою, а продав товар за ціною, вищою за передбачену в дорученні КЛІЄНТА, останній, крім винагороди, нарахованої у відповідності до п.4.2, сплачує БРОКЕРУ ________________ відсотків від різниці між призначеною КЛІЄНТОМ ціною і тією, більш вигідною ціною, за якою БРОКЕР здійснив угоду.

4.6. Загальна сума винагороди, належна БРОКЕРУ за виконане доручення, збільшується на суму податку на додаткову вартість, яка зазначається окремим рядком.

4.7. Внесок за реєстрацію угоди визначається біржею на підставі існуючих правил торгівлі на біржі, про що письмово повідомляється КЛІЄНТУ БРОКЕРОМ.

            При оплаті внеску сума платежу збільшується на суму податку на додаткову вартість, яка в розрахункових документах зазначається окремим рядком.

4.8. Розміри та розрахунок суми, що підлягає оплаті КЛІЄНТОМ на користь БРОКЕРА та біржі, зазначаються у звіті БРОКЕРА.

4.9. Оплата послуг БРОКЕРА та біржі здійснюється платіжним дорученням на рахунок БРОКЕРА.

 

5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

5.1. Зв’язок між сторонами здійснюється через відповідальних осіб. КЛІЄНТ виділяє для зв’язку з БРОКЕРОМ двох відповідальних осіб, які несуть повну відповідальність за свої дії. БРОКЕР зв’язується з КЛІЄНТОМ безпосередньо або через представника, що має довіреність від БРОКЕРА.

5.2. Технічні та інші умови зв’язку обумовлюються в Протоколі узгодження умов зв’язку, що є частиною Даного Договору (Додаток № 3).

5.3. Обов’язковим реквізитом при будь-якому зверненні КЛІЄНТА до БРОКЕРА є КОД, який привласнюється БРОКЕРОМ. КЛІЄНТ не має права повідомляти Код третім особам.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ,

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Сторони зобов’язані дотримуватись чинних правил торгівлі на біржі та інших правил, що регламентують діяльність біржі.

6.2. БРОКЕР не відповідає перед КЛІЄНТОМ за виконання третьою особою угоди, укладеної ним для КЛІЄНТА або від імені КЛІЄНТА.

6.3. У випадку невиконання КЛІЄНТОМ своїх зобов’язань за укладеною угодою БРОКЕР має право прилюдно повідомити про це учасників біржової торгівлі.

6.4. У випадку ухилення від оплати або прострочення оплати брокерської винагороди та послуг біржі КЛІЄНТ сплачує штраф у розмірі _________________ відсотків належної суми за кожен день прострочення, але не більше ______________ відсотків.

6.5. Суперечки, що виникають у зв’язку із виконанням Даного Договору, розв’язуються БІРЖОВИМ АРБІТРАЖЕМ. Рішення БІРЖОВОГО АРБІТРАЖУ виконуються добровільно. У випадку незгоди з рішенням БІРЖОВОГО АРБІТРАЖУ зацікавлена сторона має право звернутися до Господарського суду.

6.6. За невиконання доручення з вини БРОКЕРА останній сплачує КЛІЄНТУ штраф у розмірі ____ відсотків від суми, зазначеної у договорі доручення або комісії.

6.7. За розголошення умов Даного Договору винна сторона сплачує другій стороні штраф у розмірі __________________ грн.

6.8. У випадку скасування доручення до проведення торгів КЛІЄНТ зобов’язаний відшкодувати БРОКЕРОВІ зазнані витрати у фіксованій сумі, що складає _________________________ грн.

6.9. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до___________________.

6.10. Зміна умов або припинення договору здійснюється за згодою сторін.

6.11. Будь-яка із сторін має право розірвати договір, письмово попередивши другу сторону не менше ніж за __________________________ термін.

6.12. Додатки до договору.

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН


Теги документа: договір брокер послуга

Скачать Договір щодо надання брокерських послуг
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 457     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>