Toyota Celica (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір надання послуг з мерчандайзингу товарів

Договір надання послуг з мерчандайзингу товарів

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 769     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір надання послуг з мерчандайзингу товарів Договор на оказание услуг по мерчандайзингу товаров
Скачать Договір надання послуг з мерчандайзингу товарів бесплатно

 

 

ДОГОВІР

НАДАННЯ ПОСЛУГ З МЕРЧАНДАЙЗИНГУ ТОВАРІВ

 

м.______________

______________р.

 

Приватне Акціонерне Товариство «__________________» (код ______________) є платником єдиного податку 10 %, свідоцтво № ________ від __________ року, що іменується далі "Замовник", в особі Комерційного директора ________________________________, який діє на підставі ______________, з однієї сторони, і

ТОВ «__________________» (код _______________), що іменується далі "Виконавець", в особі директора ____________________, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, а разом іменуються - "Сторони", уклали даний договір (далі - Договір) про нижченаведене.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання надавати послуги з мерчандайзингу товару.

1.2. Під мерчандайзингом Сторони мають на увазі підготовку товару до продажу в роздрібній торговельній мережі, що здійснюється в порядку та на умовах, передбачених даним Договором, з метою збільшення обсягів продажів цього товару.

1.3. Товаром за даним Договором є товар вироблений та/або поставлений Замовником та/або його дистриб’юторами .

1.4. Послуги з мерчандайзингу Товару надаються Виконавцем у торгівельних закладах Виконавця.

Умови поставки Товару, перехід права власності та ризиків, умови оплати Товару регламентуються відповідно до договору поставки, раніше укладеного Сторонами.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

На виконання даного Договору Замовник зобов'язаний:

2.1. Надавати Виконавцю консультаційне сприяння, забезпечувати його необхідною інформацією та поліграфічними матеріалами, що стосуються Товару.

2.2. Протягом 5 робочих днів з дня надання Виконавцем акта наданих послуг, за умови відсутності обґрунтованих претензій, підписати його.

Сплачувати Виконавцю винагороду в порядку, визначеному розд. 4 даного Договору.

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

На виконання даного Договору Виконавець зобов'язаний:

3.1. Здійснювати передпродажну підготовку Товару - його розфасовку, розстановку на торгових полицях і оформлення у торгівельних залах аптечної мережі .

3.2. Після закінчення звітного періоду протягом 5 календарних днів надавати на підпис Замовнику акт про надані в цей період послуги.

 

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг, що надаються Виконавцем Замовнику за даним Договором,

складає 10 (десять)% від суми перерахованих Виконавцем грошових коштів за реалізований Товар Замовника у торгівельних закладах Виконавця протягом звітного періоду, з врахуванням ПДВ.

4.2. Послуги, що надаються Виконавцем, оплачуються Замовником щоквартально, в розмірі вартості послуг, вказаної в п. 4.1 даного Договору, протягом 5 банківських днів з дати підписання акту наданих послуг, уповноваженими представниками Сторін.

Звітним періодом за даним Договором є один фінансовий квартал.

4.3. Оплата за послуги, що надаються, здійснюється Замовником у безготівковій формі на поточний рахунок Виконавця.

4.4. Після закінчення звітного періоду Сторони протягом 5 календарних днів складають та підписують акт наданих послуг.

 

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. Конфіденційною комерційною інформацією є будь-яка інформація, яка одержана або стала відома Сторонам у зв'язку з виконанням даного Договору і яка не є загальнодоступною. Сторони зобов'язуються не розголошувати зазначену інформацію протягом терміну дії даного Договору і після його припинення аж до втрати інформацією своєї цінності.

Сторони звільняються від відповідальності за розголошування конфіденційної комерційної інформації, вказаної в п. 5.1 даного Договору, якщо обов'язок її розголошування прямо передбачений чинним законодавством України.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством України.

6.2. За порушення зобов'язань, передбачених п.4.2 даного Договору, Замовник виплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

 

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При настанні обставин непереборної сили, які перешкоджають повному або частковому виконанню однією із Сторін зобов'язань за даним Договором, а саме: пожежі, землетруси, інші стихійні лиха, військові дії, блокади, рішення державних органів та ін., термін виконання зобов'язань продовжується пропорційно часу, протягом якого діятимуть такі обставини, але не більше двох місяців.

7.2. Обставини форс-мажору повинні бути засвідчені Торговельно-промисловою палатою України або її регіональними представництвами.

7.3. Сторона, яка не в змозі виконувати зобов'язання за даним Договором через обставини форс-мажору, повинна протягом 10 календарних днів сповістити у письмовій формі іншу Сторону про настання таких обставин.

У разі продовження зазначених обставин більше двох місяців Сторони звільняються від виконання зобов'язань за даним Договором.

 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Спори та розбіжності, що виникають у зв'язку з виконанням даного Договору, розв'язуються Сторонами шляхом переговорів.

Спори, за якими не було досягнуто згоди, передаються на вирішення до господарського суду за місцем знаходження відповідача згідно із чинним законодавством України.

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до _____________ р.

9.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої зобов'язання за даним Договором третій Стороні без письмової згоди на те іншої Сторони.

9.3. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору дійсні лише за умови, якщо вони здійснені у письмовій формі і підписані уповноваженими представниками обох Сторін.

9.4. В усьому іншому, не передбаченому даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.5. Замовник, є платником єдиного податку 10 %, свідоцтво № ______________ від __________ року. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних умовах визначених ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємства”.

9.6. Даний Договір складений у двох екземплярах, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

 

10. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 


Теги документа: договор договір послуга услуга мерчандайзинг

Скачать Договір надання послуг з мерчандайзингу товарів
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 769     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>