Honda CRV (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір між міською адміністрацією та підприємством на виконання соціального замовлення

Договір між міською адміністрацією та підприємством на виконання соціального замовлення

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 521     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір між міською адміністрацією та підприємством на виконання соціального замовлення Договор между городской администрацией и предприятием на выполнение социального заказа
Скачать Договір між міською адміністрацією та підприємством на виконання соціального замовлення бесплатно

 

 

ДОГОВІР
між міською адміністрацією та підприємством
на виконання соціального замовлення

 

м.______________

______________р.

 

МУНІЦИПАЛІТЕТ: ________________________________________________________________,

в особі _________________________________________, що діє на підставі ______________________,

                                   (найменування посади, П.І.Б.)

з одного боку, і

ВИКОНАВЕЦЬ: __________________________________________________________________,

в особі директора _______________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, далі за текстом Даного Договору – "СТОРО­НИ",

уклали Даний Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. СТОРОНИ за Даним Договором зобов’язуються шляхом об’єднання фінансів, майна та зусиль спільно діяти в сфері виконання територіального соціального замовлення щодо розвитку муніципального житлового будівництва та в спільній пайовій участі з будівництва наступного об’єкта:______________________________________________________________________________

(найменування будинку)

_______________________________________________________________________________________

(кількість квартир)

_______________________________________________________________________________________

(загальна площа)

_______________________________________________________________________________________

(інші необхідні характеристики об’єкта, що будується)

 

2. ВЗАЄМНІ ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Для прискорення досягнення мети за Даним Договором СТОРОНИ зобов’я­зуються об­мі­ню­ва­тися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів взаємного інтересу, проводити спільні наради, зустрічі й консультації, сприяти один одному в реалізації Даного Договору усіма наявними в їх розпорядженні засобами та можливостями.

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ МУНІЦИПАЛІТЕТУ

3.1. МУНІЦИПАЛІТЕТ за Даним Договором зобов’язується:

3.1.1. Надати обов’язкове замовлення Муніципальному підприємству «___________________» на будівництво житлового будинку у відповідності до п.1 Даного Договору.

3.1.2. Делегувати ВИКОНАВЦЮ повноваження Генерального замовника з будівництва вищевказаного об’єкта.

3.1.3. Забезпечити надання ВИКОНАВЦЮ цільового пільгового кредиту на суму ______________________ (_______________________________) грн. для виконання необхідного фінансування за Даним Договором під відсоткову ставку не вище _____________________________ (_________________________) відсотків річних.

3.1.4. Забезпечити контроль за своєчасним залученням коштів ВИКОНАВЦЯ на часткову участь у будівництві за Даним Договором.

3.1.5. Забезпечити контроль за вірним освоєнням коштів ВИКОНАВЦЯ на будівництво будинку Муніципальним підприємством «____________________».

3.1.6. Координувати розрахункові та підрядні взаємовідносини між ВИКОНАВЦЕМ, Муні­ципальним підприємством «____________________» та іншими підприємствами та організаціями, що так чи інакше беруть участь у реалізації соціального замовлення за Даним Договором.

3.1.7. По закінченні будівництва та введення об’єкта в експлуатацію надати ВИКОНАВЦЮ _______________ (_____________) кв.м.

 

4. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. ВИКОНАВЕЦЬ за Даним Договором зобов’язується:

4.1.1. Після підписання Даного Договору негайно приступити до виконання функцій Генерального замовника з будівництва житлового будинку за п.1 Даного Договору.

4.1.2. Вжити необхідних заходів для укладення до ___________ р. договору підряду на капітальне будівництво з Муніципальним підприємством «____________________».

4.1.3. Вживати необхідних заходів щодо залучення субпідрядників для виконання необхідних будівельних та комунікаційних робіт, а також узгоджувати й координувати всі необхідні технічні умови по будівництву будинку за п.1 Даного Договору.

4.1.4. Надавати в строк МУНІЦИПАЛІТЕТУ інформацію про перебіг виконання спільного проекту по будівництву житлового будинку.

4.1.5. Використовувати грошові кошти цільового пільгового кредиту, отримані за п.3.1 Даного Договору, лише для будівництва житлового будинку за п.1 Даного Договору.

4.1.6. Здійснювати відповідне та своєчасне фінансування будівельно-підрядної діяльності Муніципального підприємства "____________" на умовах договору, укладеного з останнім.

 

5. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ

5.1. Термін дії договору складає _____ з моменту підписання до ____________ р.

5.2. Даний Договір може бути пролонгований (продовжений) СТОРОНАМИ за взаємною згодою на визначений або невизначений термін.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. СТОРОНИ за даним Договором несуть наступну відповідальність:

МУНІЦИПАЛІТЕТ: _______________________________________________________________.

ВИКОНАВЕЦЬ: __________________________________________________________________.

6.2. Даний Договір може бути розірвано за заявою однієї із СТОРІН у випадку невиконання другою СТОРОНОЮ своїх зобов’язань. У цьому випадку всі невигідні наслідки розірвання по­кладаються на винну СТОРОНУ.

6.3. За порушення умов Даного Договору винна СТОРОНА відшкодовує спричинені цим збитки, в тому числі втрачену вигоду, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

7. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1. Усі суперечки між СТОРОНАМИ, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються у відповідності до законодавства України в Арбітражному суді.

7.2. СТОРОНИ визначають, що всі ймовірні претензії за Даним Договором повинні бути розглянуті СТОРОНАМИ протягом _________ днів з моменту отримання претензії.

 

8. ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ

8.1. Умови Даного Договору мають однакову зобов’язувальну силу для СТОРІН і можуть бу­ти змінені за взаємною згодою з обов’язковим складанням письмового документу.

8.2. Жодна із СТОРІН не має права передавати свої права за Даним Договором третій стороні без письмової згоди другої СТОРОНИ.

 

9. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

Повноважними представниками СТОРІН за Даним Договором є:

МУНІЦИПАЛІТЕТ: ___________________________ телефон _____________________,

___________________________________________ телефон ______________________.

ВИКОНАВЕЦЬ:______________________________ телефон ______________________,

___________________________________________ телефон ______________________.

 

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________.

 

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із СТОРІН.

11.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, СТОРОНИ керуються чинним цивільним законодавством.

11.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

11.4. СТОРОНИ зобов’язуються при виконанні Даного Договору не зводити співробітни­цтво лише до дотримання вимог, що містяться в Даному Договорі, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх виробничих зв’язків.

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

 


Теги документа: договор договір підприємство соціальний предприятие замовлення адміністрація администрация

Скачать Договір між міською адміністрацією та підприємством на виконання соціального замовлення
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 521     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
спасибо

молодцы, есть много хороших документов
хочу сказать спасибо
Светлана Александровна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>