Audi A6 Allroad (2500 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір оренди приміщення

Договір оренди приміщення

раздел Оренда, лізинг / Аренда, лизинг
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.8 (52)     Загружен: 10706     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір оренди приміщення Договор аренды помещения
Скачать Договір оренди приміщення бесплатно

 

 

ДОГОВIР ОРЕНДИ ПРИМІЩЕННЯ

 

м. ______________

______________ р.

 

СТОРОНИ ДОГОВОРУ:

Орендар – ______________________________, в особі __________________________________, який діє на підставі ____________________________, з однієї сторони, та

Орендодавець – _________________________, в особі ___________________________________, який діє на підставі __________________________________, з другої сторони, надалі разом пойменовані Сторони, керуючись законодавством України, уклали цей договір про наступне:

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець здає, а Орендар приймає в платне строкове користування кімнати (приміщення) _____________________________________________________, загальною площею _______________ ____________________ м. кв., які розташовані на ______________________________ поверсі споруди за адресою: _______________________________________________________________________. Склад приміщення, яке передається в оренду, визначений в акті прийому-передачі. Вартість визначається згідно даних балансу. Одночасно з передачею приміщення, Орендареві передається в користування ________________ телефонні лінії. Оплата за телефонні розмови Орендаря оплачується ним окремо від орендної плати на підставі рахунків Орендодавця. Оплата здійснюється на протязі 3-х днів з моменту отримання вказаних рахунків на оплату телефонних розмов.

1.2. Об’єкт оренди передається Орендареві для облаштування офісу Орендаря та здійснення підприємницької діяльності передбаченої статутом .

1.3. Орендар отримує право здійснити покращення об’єкта оренди.

1.4. При передачі об’єкта оренди Орендареві, складається акт прийому-передачі, в якому відображається стан об’єкта оренди, його систем та орендованого майна. Акт приймання-передачі підписується сторонами одночасно з підписанням цього договору і є підставою для передачі ключів від орендованих приміщень.

 

II. СТРОК ДIЇ ДОГОВОРУ

2.1. Об’єкт оренди, що є предметом цього договору, переходить в користування Орендаря терміном на ___________________, починаючи з дати підписання акту прийому-передачі. Договір вважається продовженим на такий самий термін і на тих же умовах, якщо жодна із його сторін не заявить про свій намір припинити дію цього договору за один місяць до закінчення терміну його дії.

2.2. Дострокове розірвання договору Орендодавцем може мати місце в наступних випадках:

            при використанні Орендарем об’єкту оренди не за призначенням, всупереч умовам договору, в тому числі і у випадку здачі його в суборенду без погодження із Орендодавцем

            при погіршенні в результаті дій Орендаря технічного або санітарного стану об’єкта оренди;

            у випадку несплати орендних платежів більше ніж за три місяці ;

            невиконання Орендарем умов цього договору ;

з інших підстав, передбачених законодавством України.

2.3. Після закінчення строку договору або припинення його дії з інших причин , Орендар протягом _______________________ днів звільняє об’єкт оренди та передає його представникам Орендодавця на підставі акту приймання – передачі.

 

III. ОРЕНДНА ПЛАТА

3.1. За користування об’єктом оренди, який переданий в оренду на умовах цього договору, встановлюється орендна плата за 1 (один) кв. м. орендованої площі (у тому числі ПДВ включно) в розмірі, що визначається на момент сплати наступним чином : А = 12,20 х В;

            де А - сума, що належить до сплати за конкретний місяць в грн.,

            В – вартість долара США по курсу НБУ на момент розрахунку орендної плати в грн.

            Орендна плата на момент підписання даного Договору становить – ___________________ грн. за кв. м. ( в тому числі ПДВ) Таким чином орендна плата на момент підписання Договору складає _____________________ грн. (в тому числі ПДВ)

3.2. Орендна плата розраховується та сплачується щомісячно, до кінця місяця, передуючого тому, за який проводиться оплата на підставі розрахунку виставленого Орендодавцем і підписаного Сторонами.

3.3. Грошові зобов’язання Орендаря протягом дії цього договору існують і підлягають сплаті в гривнях.

3.4. Орендна плата сплачується Орендарем шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Орендодавця, вказаний в кінці тексту договору. Орендна плата підлягає сплаті незалежно від результатів господарської діяльності Орендаря та фактичного використання ним орендованих приміщень.

3.8. Розмір орендної плати може бути змінений Орендодавцем у випадках зміни цін та тарифів, а також зростання витрат Орендодавця на утримання об’єкта оренди. Для цього Сторони укладають окрему угоду.

 

IV. ОРЕНДАР ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

4.1. Своєчасно сплачувати орендну плату .

4.2. Утримувати об’єкт оренди в порядку, передбаченому санітарними, протипожежними правилами і правилами експлуатації встановленого в приміщенні санітарно-технічного і інженерного обладнання і вимагати такого дотримання від своїх клієнтів, забезпечувати дотримання пожежної безпеки орендованого майна .

4.3. Не допускати перевантаження електричних мереж, дотримуватись правил користування звуковипромінюючими приладами.

4.4. Своєчасно , не пізніше п`яти днів, за власний рахунок усувати пошкодження як в об’єкті оренди так і в інших місцях, які виникли з його вини.

4.5. Переобладнання і перепланування орендованого приміщення проводити виключно за письмовою згодою Орендодавця.

4.6. При бажанні достроково звільнити орендоване приміщення і припинити дію цього договору, попередити про це Орендодавця не пізніше, ніж за двадцять днів.

4.7. Не передавати об’єкт оренди або його частину в суборенду без письмової згоди Орендодавця.

4.8. Дотримуватись правил пропускного режиму .

4.9. За власний рахунок проводити поточний ремонт об’єкта оренди.

4.10. Безперешкодно допускати представників Орендодавця в орендовані приміщення для визначення стану об’єкта оренди та умов його експлуатації .     
4.11. Всі необхідні документи для здійснення своєї діяльності, в державній пожежній охороні оформляти власними силами та за власний кошт.    
4.12.Не допускати погіршення стану об’єкту оренди, а в разі його погіршення виправити за власний рахунок, або на вимогу Орендодавця, виплатити йому грошову компенсацію в розмірі грошової суми, що необхідна для виправлення такого погіршення.   

 

V. ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

5.1. Передати ключі Орендареві в день підписання акта прийому-передачі приміщень .

5.2. Забезпечити об’єкт оренди енерго-, водо-, теплопостачанням, каналізацією, (крім випадків відключення згаданих систем не з вини Орендодавця).

5.3.Надавати Орендареві на його вимогу розрахунок розміру орендної плати та підтверджуючі цей розмір документи.

5.4.Забезпечувати безперешкодний під’їзд Орендаря до об’єкту оренди.

5.5. Забезпечувати об’єкт оренди охоронним та протипожежним наглядом.

 

VI. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН

6.1. За затримку з перерахуванням орендної плати, оплати за послуги телефонного зв`язку, Орендар сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від належної до перерахування суми за кожний день затримки платежу.

6.2. Орендодавець не несе відповідальності за збереження майна та інших матеріальних цінностей Орендаря та третіх осіб, яке знаходиться в орендованих приміщеннях.

 

VII. IНШI УМОВИ

7.1. Амортизаційні відрахування використовуються за власним розсудом Орендодавця.

7.2. Всі зміни та доповнення до умов цього договору обов’язкові для сторін, якщо вони викладені в письмові формі та підписані повноважними представниками сторін.

7.3. Спори, які можуть виникнути при виконанні цього договору, вирішуються шляхом переговорів, в разі недосягнення згоди – шляхом звернення до суду.

7.4. Орендар має право, з письмового дозволу Орендодавця, за власний рахунок проводити капітальний ремонт об’єкта оренди, однак при цьому зобов’язаний підтримувати в справному стані системи тепло-, електро-, водопостачання, каналізації, охоронної та пожежної сигналізації , забезпечувати дотримання пожежної безпеки орендованого майна. Здійснення такого ремонту не є підставою для зменшення орендної плати.

 

VIІІ. АДРЕСИ ТА БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ СТОРIН


Теги документа: договір оренда

Скачать Договір оренди приміщення
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.8 (52)     Загружен: 10706     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Работа для юристов

Ищем юристов для удаленной работы (составление типовых документов)
599-41-66, 097-963-64-63
[email protected]

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>