Toyota Celica (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Документы соответствующие запросу: реєстр

Довіреність на представництво в бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява на рішення представника відділу РАЦС про відкладення реєстрації шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление на решение представителя отдела ЗАГС об отложении регистрации брака
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положение о договорной работе регулирующее порядок подготовки, подписания, регистрации и учёта договоров, а также порядок контроля за исполнением договоров
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про договірній роботі регулює порядок підготовки, підписання, реєстрації та обліку договорів, а також порядок контролю за виконанням договорів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Журнал регистрации приказов по личному составу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Журнал регистрации должностных инструкций
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір безоплатного тимчасового користування та проживання з правом реєстрації постійного місця проживання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор безвозмездного временного пользования и проживания с правом регистрации постоянного места жительства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Книга облiку і реєстрації спадкових справ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Книга реєстрації наказів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Реєстр для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Журнал реєстрації вихідних документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о регистрации брака
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о регистрации международной благотворительной организации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление на регистрацию общественной организации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява на реєстрацію громадської організації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о регистрации общественной организации местного уровня
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію громадської організації місцевого рівня
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о прекращении регистрации физического лица - предпринимателя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про припинення реєстрації фізичної особи - підприємця
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приказ о назначении лица ответственного за оформление регистрации и техническое состояние транспортного средства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію міжнародної благодійної організації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію довіреності та дубліката довіреності у Єдиному реєстрі довіреностей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію припинення дії довіреності у Єдиному реєстрі довіреностей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Шлюбний договір (до реєстрації шлюбу)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Брачный договор (до регистрации брака)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Шлюбний договір (укладається до реєстрації шлюбу і відображає способи утримання дітей та другого з подружжя)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Брачный договор (заключается до регистрации брака и отражает способы содержания детей и другого супруга)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво при реєстрації благодійної організації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство при регистрации благотворительной организации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво з питань реєстрації місця проживання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство по вопросам регистрации местожительства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво в органах реєстрації актів цивільного стану
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в органах записи актов гражданского состояния
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на снятие с регистрации места проживания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на зняття з реєстрації місця проживання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на реєстрацію товариства з усним перекладом нотаріуса
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на регистрацию общества с устным переводом нотариуса
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на реєстрацію змін до статутних документів товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на регистрацию изменений в уставные документы общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність реєстрацію права власності та на управління нерухомістю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность регистрации права собственности и на управление недвижимостью
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на реєстрацію права власності на нерухомість
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на регистрацию права собственности на недвижимость
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на прийняття в дар нерухомості і реєстрацію права власності на неї
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на принятие в дар недвижимости и регистрации права собственности на нее
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на реєстрацію права власності на гараж та управління нерухомістю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на регистрацию права собственности на гараж и управления недвижимостью
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на регистрацию права собственности на жилые дома
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на реєстрацію права власності на житлові будинки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на регистрацию автомобиля в органах ГАИ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на реєстрацію автомобіля в органах ДАІ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіренність на експлуатацію транспортного засобу на підставі тимчасового реєстраційного талона
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на эксплуатацию транспортного средства на основании временного регистрационного талона
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса регистрируемому предприятию
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Гарантійний лист про надання юридичної адреси підприємству, що реєструється
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання відмови в реєстрації підприємства недійсною
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на создание патентно-информационной продукции (регистрацию товарного знака)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на створення патентно-інформаційної продукції (реєстрацію товарного знака)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Шлюбний договір (укладений до реєстрації шлюбу)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про надання послуг з реєстрації доповнень до кредитних договорів та договору позики
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Краткая памятка по регистрации предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до арбітражного керуючого про виплату страхового відшкодування та реєстрацію кредитора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу (форма 6)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір доручення на здійснення реєстрації приватного підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция куратора отдела регистрации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція медичного реєстратора амбулаторно-поліклінічного закладу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция медицинского регистратора, работающего по помощи на дому
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция медицинского регистратора, работающего в "столе справок"
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция медицинского регистратора, оформляющего медицинские документы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция медицинского регистратора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция делопроизводителя (ответственного за регистрацию документов)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция специалиста по регистрации юридических лиц
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Журнал реєстрації аварій
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция юрисконсульта отдела регистрации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію припинення підприємницької діяльності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Регистрационная форма для регистрации участника семинара
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Картка реєстрації угоди купівлі-продажу цінних паперів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Реєстр до договору поданих до врахування векселів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Реєстр до договору поданих до інкасування векселів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік операцій, які здійснюються органами ДАІ з реєстрації автотранспорту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про заміну свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про заміну свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Запит про видачу довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Запит про видачу виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Попередній договір на ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на реєстрацію змін, пов’язаних з обранням нового голови правління та змін до Статуту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання договору-доручення на реєстраційне обслуговування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на регистрацию предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представлення інтересів у реєстроутримувача
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію до Пенсійного фонду України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію ЕККА при розрахунках готівкою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію, перереєстрацію або внесення змін платника податків (форма № 5-ОПП)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію до Фонду соціального страхування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Реєстраційна заява платника податку на додану вартість
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Журнал реєстрації перевірок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Журнал реєстрації електронних контрольно-касових апаратів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Журнал реєстрації посвідчень про відрядження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Книга реєстрації журналів використання ЕККА
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Книга реєстрації контрольних перевірок інвентаризацій
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Реєстр грошових вимог кредиторів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про виключення з реєстру платника податку на додану вартість
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію постійного представництва нерезидента в Україні як платника податку на прибуток
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію платника пенсійного збору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію застави рухомого майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію ЕККА при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію юридичної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Реєстраційна заява платника податку на додану вартість
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про реєстраційну комісію АТ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту реєстрації народження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту реєстрації народження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Лист-повідомлення на одержання реєстраційного свідоцтва
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про реєстрацію доменного імені та розробку веб-сайту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Наказ про призначення особи відповідальної за оформлення реєстрації та технічний стан транспортного засобу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Інструкція та журнал реєстрації перевірок. Витяги з Законів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт реєстрації ремонту ЕККА
Добавлен: более года назад Страна: Украина

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения

Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения, плательщиков единого налога, Фоп. Первичная документация, кадровый учет, регистрация налоговых накладных в ернн, подготовка и сдача отчетности
‎0686725351
Наталья Григорьевна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>