Nissan Note (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Документы соответствующие запросу: закон

Заява про визнання незаконною постанови про відмову в порушенні кримінальної справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о признании незаконным постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про визнання незаконним рішення про порушення кримінальної справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о признании незаконным решения о возбуждении уголовного дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконною постанови нотаріуса про відмову у вчиненні нотаріальної дії, зобов'язання видати свідоцтво про право на спадщину
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании незаконным постановления нотариуса об отказе в совершении нотариального действия, обязательстве выдать свидетельство о праве на наследство
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про порушення суддею законодавства при розгляді справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о нарушении судьей законодательства при рассмотрении дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на бездіяльність співробітників міліції з вимогою провести перевірку правомірності і законності дій співробітників міліції та притягнення до відповідальності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на бездействие сотрудников милиции с требованием провести проверку правомерности и законности действий сотрудников милиции и привлечением к ответственности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на дії державного виконавця (в порядку ст. 85 Закону України «Про виконавче провадження»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на действия государственного исполнителя (в порядке ст. 85 закона украины «об исполнительном производстве»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на дії виконуючого обов’язки начальника ДВС, щодо відмови у задоволенні клопотання про зупинення виконавчого провадження (в порядку ст. 85 Закону України «Про виконавче провадження»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на действия исполняющего обязанности начальника ГИС, об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнительного производства (в порядке ст. 85 Закона Украины «Об исполнительном производстве»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про зупинення виконання рішення (в порядку ст. 111 Закону України «Про виконавче провадження»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о приостановлении исполнения решения (в порядке ст. 111 Закона Украины «Об исполнительном производстве»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зустрічна позовна заява про визнання договору застави недійсним та витребування майна з чужого незаконного володіння
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Встречное исковое заявление о признании договора залога недействительным и истребовании имущества из чужого незаконного владения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о выселении из незаконно занимаемой квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виселення з незаконно займаної квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании незаконным и отмене постановления о наложении административного взыскания за нарушение правил дорожного движения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконною та скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення правил дорожнього руху
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании незаконным и отмене постановления о наложении административного взыскания за нарушение ПДД Украины (остановка в запрещенном месте)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання незаконною та скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення ПДР України (зупинка в забороненому місці)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рапорт об отсутствии нарушений действующего законодательства при проведении оперативно-розыскных мероприятий
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рапорт про відсутність порушень чинного законодавства під час проведення оперативно-розшукових заходів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Письмо коллекторам о прекращении незаконных действий по вымогательству денежных средств
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Лист колекторам про припинення незаконних дій по вимаганню грошових коштів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба жителей дома на незаконные ремонтные работы и перепланировку подвального помещения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга мешканців будинку на незаконні ремонтні роботи та перепланування підвального приміщення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба о незаконности постановления о наложении штрафа за нарушение порядка занятия предпринимательской деятельностью
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга про незаконність постанови про накладення штрафу за порушення порядку зайняття підприємницькою діяльністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на апелляционную жалобу по делу о законности изменения кредитной ставки по договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на апеляційну скаргу по справі про законність зміни кредитної ставки за договором
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании незаконными действий УПФУ по недоплаты ежемесячного повышения к пенсии в соответствии с Законом Украины «О социальной защите детей войны» и обязательстве совершить определенные действия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконними дій УПФУ щодо недоплати щомісячного підвищення до пенсії відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни» та зобов’язання вчинити певні дії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании части договора недействительным (отмена незаконного повышения процентных ставок по кредиту)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання частини договору недійсним (скасування незаконного підвищення процентних ставок за кредитом)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування моральної шкоди, завданої незаконним звільненням
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про право на спадщину за законом (Форма №1)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про право на спадщину за законом на майно померлого спадкоємця, який не встиг прийняти спадщину (Форма №3)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про право на спадщину за законом за правом представлення (Форма №2)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про право на спадщину за законом на майно померлого спадкоємця, який прийняв спадщину, але не оформив своїх спадкових прав (Форма №4)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про право на спадщину за законом, яке видається у випадках, коли частка у спадщині окремих спадкоємців залишається відкритою (Форма №6)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про право на спадщину за законом, яке видається у випадку внесення змін до свідоцтва про право на спадщину (Форма №10)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про право на спадщину за законом у разі відмови спадкоємця від спадщини на користь іншого спадкоємця (Форма №5)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про право на спадщину за законом на майно, набуте за договором довічного утримання (догляду) (Форма №12)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про право на спадщину за законом для дій за кордоном (Форма №81)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протест про відмову у видачі оригіналу векселя законному держателю копії векселя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении морального вреда, причиненного гражданину в результате незаконного осуждения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями органов предварительного следствия и прокуратуры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в нотариальную контору о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до нотаріальної контори про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконним наказу про накладення дисциплінарного стягнення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании незаконным приказа о наложении дисциплинарного взыскания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання протиправною та скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності (незаконні вимоги інспектора ДАІ надати страховий поліс)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов на незаконне складення постанови про адміністративне правопорушення і накладення адміністративного стягнення (відсутність чинного договору обов’язкового страхування)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративна позовна заява про визнання незаконною та скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення ПДР (зупинка на перехресті)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании противоправным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности (незаконные требования инспектора ГАИ предоставить страховой полис)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск на незаконное составления постановления об административном правонарушении и наложении административного взыскания (отсутствие действующего договора обязательного страхования)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адвокатський запит (в порядку ст. 6 Закону України «Про адвокатуру»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адвокатський запит (в порядку ст. 6 Закону України «Про адвокатуру»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про витребування майна з чужого незаконного володіння
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про витребування майна із чужого незаконного володіння
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконним наказу про накладення дисциплінарного стягнення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконним розпорядження про покриття матеріальної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання переведення незаконним, поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на незаконність затримання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на незаконні заходи дізнання і досудового слідства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на незаконні дії (органів дізнання, слідчого) при проведенні огляду місця події
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заборгованості за договором підряду (довіреність, витяги з закону)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга про незаконність ухвал про відмову в прийнятті позовної заяви до розгляду та вимогою прийняти до розгляду позовну заяву
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга голові господарського суду про незаконність ухвал про відмову в прийнятті позовної заяви до розгляду та вимогою прийняти до розгляду позовну заяву
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання дій щодо блокування коліс представником КП Київдорсервіс незаконними (заява про звільнення від сплати держмита, витяги з законодавтсва)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Декларація відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір схову законсервованого майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про виконання статей 17-20 Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява в Прокуратуру про усунення порушень закону і притягнення до відповідальності винних осіб
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів досудового слідства і прокуратури
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові внаслідок незаконного засудження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Інструкція та журнал реєстрації перевірок. Витяги з Законів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про відповідність статусу імпортера вимогам Закону України «Про податок на додану вартість»
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про виконання Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Добавлен: более года назад Страна: Украина

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>